ellenforradalmi mn 1A3

1. (Tört v. Pol is) ’vmely ellenforradalom során véghezvitt 〈cselekvés〉 v. végbemenő 〈történés〉, ill. vmely ellenforradalommal kapcs., általa előidézett 〈jelenség〉’ ❖ [Brüsszelben] az ellenforradalmi demonstratiónak october 31-kén kellett volna kezdődni (1841 Pesti Hírlap CD61) | [igyekszünk] józan magyar okossággal nézni a most folyó világi dolgokat, ezt a forradalmi és ellenforradalmi pszihózist (1919 Juhász Gyula¹ 9284882, 238) | Miért ellenforradalmi veszély, ha a munkások lázadnak fel, lépnek a kommunista vezetéssel szemben? (1973 Marosán György 9425005, 301) | [1976-ban] a Pénzügyminisztériumban, az OTP-nél és az Állami Biztosítónál [egy bizottság] vizsgálta azt, kik jöhetnek számításba egy ellenforradalmi megmozdulás vezetőjeként, résztvevőjeként (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈időszak〉, amelyben ellenforradalom van, amelyben az ellenforradalom képviselői megkísérlik megragadni a hatalmat, ill. hatalomban vannak’ ❖ a hatalomra került dilettánsnak forradalmi és ellenforradalmi időkből egyaránt ismert alakját (1924 Benedek Marcell 9042004, 80) | az ellenforradalmi időszakban konjunktúrája volt az árulásnak. Az imperialista hatalmak szinte mindent belevetettek offenzivájukba, hogy Magyarországot kiszorítsák a szocialista táborból (1957 Népszabadság aug. 2. C1498, 5) | [Endre László] a Vitézi Rend tagja volt, az ellenforradalmi korszakban előbb Gödöllő főszolgabírája, majd 1938 januárjától Pest vármegye alispánja (1989 Karsai László 2039031, 94).

2. (Tört v. Pol is) ’vmely ellenforradalomban tevékenyen részt vevő, annak céljaiért küzdő 〈személy v. csoport〉, ill. általuk megvalósított 〈hatalmi berendezkedés, politikai rendszer〉’ ❖ [Spanyolországban] két irány áll mindinkább élesebben egymással szemközt: a republikánus és a katonai ellenforradalmi párt (1854 Budapesti Hírlap C7812, 2857) | [a vámuniós megállapodást] polgári, sőt bizonyos tekintetben ellenforradalmi politikusok szerkesztették (1931 Népszava márc. 22. C7499, 3) | hangsúlyoznunk kell a reakciós uralkodó osztályok szerepét és felelősségét az ellenforradalmi rendszer, a fasizmus uralomra jutásában (1968 Aczél György 9809006, 25) | Az [1848.] október 6-ai bécsi forradalom vérbe fojtása után [...] megalakult Habsburg ellenforradalmi kormány (1999 Erdődy Gábor CD17).

3. ’ilyen személyre jellemző, attól származó, ill. vmely forradalom ellenében történő v. vmely ellenforradalom céljaival összhangban levő 〈cselekvés, megnyilvánulás, gondolkodásmód〉 v. vmely ellenforradalom eszméjét hirdető 〈mű〉’ ❖ [Az újság] ellenforradalmi igyekezettel is vádolja Lajos Fülöpöt (1845 Irinyi József C2177, 305) | Marx és Engels már nyolcvan évvel ezelőtt leszögezték, hogy Ausztria és Magyarország feldarabolása „ellenforradalmi cselekedet” lenne (1934 Herczeg Ferenc 9241027, 250) | Fidel Castro kubai vezető kitért a kubai filmek bírálatára is és azt mondta, hogy azok „hazafiatlanok, ellenforradalmiak(1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenforradalmi melléknév 1A3
1. (Tört v. Pol is)
vmely ellenforradalom során véghezvitt 〈cselekvés〉 v. végbemenő 〈történés〉, ill. vmely ellenforradalommal kapcs., általa előidézett 〈jelenség〉
[Brüsszelben] az ellenforradalmi demonstratiónak october 31-kén kellett volna kezdődni
(1841 Pesti Hírlap)
[igyekszünk] józan magyar okossággal nézni a most folyó világi dolgokat, ezt a forradalmi és ellenforradalmi pszihózist
(1919 Juhász Gyula¹)
Miért ellenforradalmi veszély, ha a munkások lázadnak fel, lépnek a kommunista vezetéssel szemben?
(1973 Marosán György)
[1976-ban] a Pénzügyminisztériumban, az OTPOrszágos Takarékpénztár-nél és az Állami Biztosítónál [egy bizottság] vizsgálta azt, kik jöhetnek számításba egy ellenforradalmi megmozdulás vezetőjeként, résztvevőjeként
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈időszak〉, amelyben ellenforradalom van, amelyben az ellenforradalom képviselői megkísérlik megragadni a hatalmat, ill. hatalomban vannak
a hatalomra került dilettánsnak forradalmi és ellenforradalmi időkből egyaránt ismert alakját
(1924 Benedek Marcell)
az ellenforradalmi időszakban konjunktúrája volt az árulásnak. Az imperialista hatalmak szinte mindent belevetettek offenzivájukba, hogy Magyarországot kiszorítsák a szocialista táborból
(1957 Népszabadság aug. 2.)
[Endre László] a Vitézi Rend tagja volt, az ellenforradalmi korszakban előbb Gödöllő főszolgabírája, majd 1938 januárjától Pest vármegye alispánja
(1989 Karsai László)
2. (Tört v. Pol is)
vmely ellenforradalomban tevékenyen részt vevő, annak céljaiért küzdő 〈személy v. csoport〉, ill. általuk megvalósított 〈hatalmi berendezkedés, politikai rendszer〉
[Spanyolországban] két irány áll mindinkább élesebben egymással szemközt: a republikánus és a katonai ellenforradalmi párt
(1854 Budapesti Hírlap)
[a vámuniós megállapodást] polgári, sőt bizonyos tekintetben ellenforradalmi politikusok szerkesztették
(1931 Népszava márc. 22.)
hangsúlyoznunk kell a reakciós uralkodó osztályok szerepét és felelősségét az ellenforradalmi rendszer, a fasizmus uralomra jutásában
(1968 Aczél György)
Az [1848.] október 6-ai bécsi forradalom vérbe fojtása után [...] megalakult Habsburg ellenforradalmi kormány
(1999 Erdődy Gábor)
3.
ilyen személyre jellemző, attól származó, ill. vmely forradalom ellenében történő v. vmely ellenforradalom céljaival összhangban levő 〈cselekvés, megnyilvánulás, gondolkodásmód〉 v. vmely ellenforradalom eszméjét hirdető 〈mű〉
[Az újság] ellenforradalmi igyekezettel is vádolja Lajos Fülöpöt
(1845 Irinyi József)
Marx és Engels már nyolcvan évvel ezelőtt leszögezték, hogy Ausztria és Magyarország feldarabolása „ellenforradalmi cselekedet” lenne
(1934 Herczeg Ferenc)
Fidel Castro kubai vezető kitért a kubai filmek bírálatára is és azt mondta, hogy azok „hazafiatlanok, ellenforradalmiak
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások