ellenjegyez ts ige 8b5 (tárgy n. is) (Jog v. hiv)

’〈(alsóbb fokon) már aláírt hivatalos iratot magasabb rangú, ill. arra illetékes személy〉 egyetértésének v. felelősségvállalásának jeléül, ill. igazolásul, hitelesítésül aláírásával ellát’ ❖ E’ törvény [...] csupán külön, egyik minister által ellenjegyzett királyi parancsra, alkalmazható (1832 Jelenkor C0223, 270) | A szerződést Victor Emanuel király márczius 23-án aláirta, s Cavour és Farini belügyminister ellenjegyezték (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | Az ellenőrzési osztály ellenőriz, ellenjegyez, átveszi és továbbítja az utalványt a Magyar Nemzeti Bankhoz (1949 Füzéry Lajos et al. C5267, 73) | az ingatlan átruházásakor a földhivatalhoz benyújtott szerződéseket ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell ellenjegyezni (1997 Országgyűlési Napló CD62) | A Fidesz-frakció semmiképpen sem szólítja fel az igazságügy-minisztert, hogy a kegyelmi kérvényt ne jegyezze ellen, de álláspontjuk szerint a bíróság döntése a mértékadó (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenjegyez tárgyas ige 8b5 (tárgy n. is) (Jog v. hiv)
(alsóbb fokon) már aláírt hivatalos iratot magasabb rangú, ill. arra illetékes személy〉 egyetértésének v. felelősségvállalásának jeléül, ill. igazolásul, hitelesítésül aláírásával ellát
E’ törvény [...] csupán külön, egyik minister által ellenjegyzett királyi parancsra, alkalmazható
(1832 Jelenkor)
A szerződést Victor Emanuel király márczius 23-án aláirta, s Cavour és Farini belügyminister ellenjegyezték
(1894 e. Kossuth Lajos)
Az ellenőrzési osztály ellenőriz, ellenjegyez, átveszi és továbbítja az utalványt a Magyar Nemzeti Bankhoz
(1949 Füzéry Lajos et al.)
az ingatlan átruházásakor a földhivatalhoz benyújtott szerződéseket ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell ellenjegyezni
(1997 Országgyűlési Napló)
A Fidesz-frakció semmiképpen sem szólítja fel az igazságügy-minisztert, hogy a kegyelmi kérvényt ne jegyezze ellen, de álláspontjuk szerint a bíróság döntése a mértékadó
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások