ellenszenvez tn ige 4b (kissé vál)

’ellenszenvet érez vkivel, vmivel szemben, ellenszenvvel viseltetik vki, vmi iránt’ ❖ Te túlságosan ellenszenvezel a sajtóval, s azt hiszed én túlságos fontosságot tulajdonítok neki (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | [Vajda János] annyira ellenszenvezett poétai munkásságukkal [ti. a népnemzeti írókéval], hogy még a ritmus dolgában is csak elvetni tudta törekvéseiket (1932 Palágyi Lajos CD10) | az egymással mégoly hevesen ellenszenvező pártok megegyezésének szükségessége a napnál világosabb (2002 Magyar Hírlap CD09).

ellenszenvez tárgyatlan ige 4b (kissé vál)
ellenszenvet érez vkivel, vmivel szemben, ellenszenvvel viseltetik vki, vmi iránt
Te túlságosan ellenszenvezel a sajtóval, s azt hiszed én túlságos fontosságot tulajdonítok neki
(1885 Mikszáth Kálmán)
[Vajda János] annyira ellenszenvezett poétai munkásságukkal [ti. a népnemzeti írókéval], hogy még a ritmus dolgában is csak elvetni tudta törekvéseiket
(1932 Palágyi Lajos)
az egymással mégoly hevesen ellenszenvező pártok megegyezésének szükségessége a napnál világosabb
(2002 Magyar Hírlap)

Beállítások