elsikkad tn ige 1a1

1. (kissé rég) ’nyomtalanul eltűnik, elvész v. elkallódik vmi, ill. vkinek nyoma vész’ ❖ az étel az udvariak kztt el-ſikkadot (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 339) | sok drágaságok szőrin lábán elsikkadtak (1817 Czövek István ford. C1237, 191) | Elsikkadt emberekről, titkos gyilkosságokról, elkobzott kincshalmazokról beszéltek, a nélkül, hogy mindezt mással, mint puszta hallomással lennének képesek bebizonyitni (1858 Jósika Miklós C2363, 50) | [a könyv] a nyomdából elsikkadt (1893 PallasLex. CD02) | A március tizenöt nemzetszín-pántlikás ékszerdobozából kézen-közön elsikkadt a brilláns (1934 Móra Ferenc C3203, 102).

1a. (rég) ’〈vmely (alkotó)rész〉 eltávozik, eltűnik vmiből’ ❖ A’ Latánok nem hagytak annyi szovakat el sikkadniok [nyelvükből], mint a’ Magyárok (1816 Ungvárnémeti Tóth László C4477, 183) | e módszer mellett igen sok nedvesség sikkad el az üzdei [= melegházi] levegőből, mi a növényekre csak veszélyt áraszt (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 582).

1b. (átv is) ’〈hang, szó〉 belevész, beleolvad vmibe, ill. elvész vmiben’ ❖ Egy két távoli hang sikkad el a légbe (1853 Tóth Endre¹ C4276, 34) | Valamit mondott, de a zsivajban elsikkadt a hangja (1928 Sziráky Judith CD10) | a felkavarodó szélroham elsodor hangokat a produkcióból, más hangok a mikrofónban sikkadnak el (1956 Műsorfüzet aug. 13. C5299, 12) | a hangzavarban pedig elsikkadt a Magyar Koalíció azon képviselőinek hangja, akik megpróbáltak óvni attól, hogy a tévedés nyomán a kisebbségi közvéleményben a tiltás ténye rögződjék (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. (rég) ’gyorsan(, észrevétlenül) távozik, eltűnik (vhonnan) vki’ ❖ A vígyázok onnan elsikkadtak (1817 Czövek István ford. C1237, 108) | a porias meggyaláztatás után a két gróf gyáván elsikkadt a szobából (1847 Jósika Miklós C2420, 184) | Haragos is, bús is Magyarok vezére: Nem lelvén elsikkadt Kedves emberére. Se hire, se hamva... (1853 Tompa Mihály CD01) | [leánykoromban] közületek végkép elsikkadtam! (1885 e. Tóth Endre¹ C4271, 29).

2. ’〈vmely szellemi tartalom, sajátosság stb.〉 vmely körülmény folytán háttérbe szorul, észrevétlen marad, ill. jelentősége csökken(ve elenyészik, eltűnik)’ ❖ eggyik könyvet, mint régit és haszontalant, bötsmölték, a’ másikat dítsérték, – ez újj, szép [...]: meljből nem lett egyéb, mint az, hogy sok jó Munka elsikkadt (1817 Tudományos Gyűjtemény C5480, 66) | a mi soha el nem sikkadható sajátosságaink (1913 Fekete Miklós CD10) | a nagy eszme rövidesen elsikkadt volna a hétköznapi gondok szürkeségében (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | arra törekedtek, hogy fordításuk még a szórend tekintetében is híven kövesse az eredetit, nehogy a Biblia rejtett üzenetéből bármi is elsikkadjon (1987 Balázs János² 1009003, 164) | A személyi szabadságjogok egyoldalú hangsúlyozása mellett elsikkadnak az állampolgári kötelességek (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈vki(nek a figyelme)〉 átsiklik vmi fölött’ ❖ a vezetőség figyelme elsikkad a segítőszándék, a jó javaslatok felett is (1979 Népszava jan. 19. C7444, 3) | az adózás rendjéről szóló törvénytervezet mellett elsikkad a képviselők figyelme (1996 Országgyűlési Napló CD62) | [a] probléma fölött valahogy el akarunk sikkadni (2001 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’〈tehetség(es ember) kibontakozási lehetőség hiányában〉 nem tud érvényesülni, elkallódik’ ❖ Százszámra halmozódnak értékesnél értékesebb [zene]művek az íróasztalfiókokban, a tehetségek egy része pedig elkedvetlenedik vagy elsikkad (1930 Budapesti Hírlap jún. 29. C4718, 19) | Szerencse nélkül épp az sikkad el, aki sztároknál többet érdemel (1940 Szabó Lőrinc C6523, 583) | A Sárarany problémája: a mostoha körülmények között elsikkadó népi tehetség sorsa (1965 Czine Mihály CD53) | civilizálatlan körülmények között a tehetség elsikkad (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. sikkaszt; ÉKsz.; ÚMTsz.

elsikkad tárgyatlan ige 1a1
1. (kissé rég)
nyomtalanul eltűnik, elvész v. elkallódik vmi, ill. vkinek nyoma vész
az étel az udvariak kztt el-ſikkadot
(1780 Patay Sámuel ford.)
sok drágaságok szőrin lábán elsikkadtak
(1817 Czövek István ford.)
Elsikkadt emberekről, titkos gyilkosságokról, elkobzott kincshalmazokról beszéltek, a nélkül, hogy mindezt mással, mint puszta hallomással lennének képesek bebizonyitni
(1858 Jósika Miklós)
[a könyv] a nyomdából elsikkadt
(1893 PallasLex.)
A március tizenöt nemzetszín-pántlikás ékszerdobozából kézen-közön elsikkadt a brilláns
(1934 Móra Ferenc)
1a. (rég)
〈vmely (alkotó)rész〉 eltávozik, eltűnik vmiből
A’ Latánok nem hagytak annyi szovakat el sikkadniok [nyelvükből], mint a’ Magyárok
(1816 Ungvárnémeti Tóth László)
e módszer mellett igen sok nedvesség sikkad el az üzdei [= melegházi] levegőből, mi a növényekre csak veszélyt áraszt
(1854 Gazdasági Lapok)
1b. (átv is)
〈hang, szó〉 belevész, beleolvad vmibe, ill. elvész vmiben
Egy két távoli hang sikkad el a légbe
(1853 Tóth Endre¹)
Valamit mondott, de a zsivajban elsikkadt a hangja
(1928 Sziráky Judith)
a felkavarodó szélroham elsodor hangokat a produkcióból, más hangok a mikrofónban sikkadnak el
(1956 Műsorfüzet aug. 13.)
a hangzavarban pedig elsikkadt a Magyar Koalíció azon képviselőinek hangja, akik megpróbáltak óvni attól, hogy a tévedés nyomán a kisebbségi közvéleményben a tiltás ténye rögződjék
(1996 Magyar Hírlap)
1c. (rég)
gyorsan(, észrevétlenül) távozik, eltűnik (vhonnan) vki
A vígyázok onnan elsikkadtak
(1817 Czövek István ford.)
a porias meggyaláztatás után a két gróf gyáván elsikkadt a szobából
(1847 Jósika Miklós)
Haragos is, bús is Magyarok vezére: Nem lelvén elsikkadt Kedves emberére. Se hire, se hamva...
(1853 Tompa Mihály)
[leánykoromban] közületek végkép elsikkadtam!
(1885 e. Tóth Endre¹)
2.
〈vmely szellemi tartalom, sajátosság stb.〉 vmely körülmény folytán háttérbe szorul, észrevétlen marad, ill. jelentősége csökken(ve elenyészik, eltűnik)
eggyik könyvet, mint régit és haszontalant, bötsmölték, a’ másikat dítsérték, – ez újj, szép [...]: meljből nem lett egyéb, mint az, hogy sok jó Munka elsikkadt
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
a mi soha el nem sikkadható sajátosságaink
(1913 Fekete Miklós)
a nagy eszme rövidesen elsikkadt volna a hétköznapi gondok szürkeségében
(1935 Hóman Bálint munkái)
arra törekedtek, hogy fordításuk még a szórend tekintetében is híven kövesse az eredetit, nehogy a Biblia rejtett üzenetéből bármi is elsikkadjon
(1987 Balázs János²)
A személyi szabadságjogok egyoldalú hangsúlyozása mellett elsikkadnak az állampolgári kötelességek
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
〈vki(nek a figyelme) átsiklik vmi fölött
a vezetőség figyelme elsikkad a segítőszándék, a jó javaslatok felett is
(1979 Népszava jan. 19.)
az adózás rendjéről szóló törvénytervezet mellett elsikkad a képviselők figyelme
(1996 Országgyűlési Napló)
[a] probléma fölött valahogy el akarunk sikkadni
(2001 Országgyűlési Napló)
3.
〈tehetség(es ember) kibontakozási lehetőség hiányában〉 nem tud érvényesülni, elkallódik
Százszámra halmozódnak értékesnél értékesebb [zene]művek az íróasztalfiókokban, a tehetségek egy része pedig elkedvetlenedik vagy elsikkad
(1930 Budapesti Hírlap jún. 29.)
Szerencse nélkül épp az sikkad el, aki sztároknál többet érdemel
(1940 Szabó Lőrinc)
A Sárarany problémája: a mostoha körülmények között elsikkadó népi tehetség sorsa
(1965 Czine Mihály)
civilizálatlan körülmények között a tehetség elsikkad
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. sikkaszt; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások