elterel ts ige 1b

1. ’〈állat(csoport)ot〉 maga előtt terelve elhajt (vhonnan v. vhova, vmerre), ill. 〈más tulajdonában levő állat(csoport)ot〉 eltulajdonítva v. lefoglalva így magával visz vki, vmi’ ❖ [a gulyájából elszabadult bika] a fára felfutott utast napokig előrizte a fa alatt, míg odavetődő csikósok el nem terelték onnan (1853 Jókai Mór 8209014, 162) | Zrinyi két századot a marhák felé küldött, hogy a pásztorokat leverjék, a nyájakat eltereljék (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Szent vadakra nem vadásztam, [...] Az isteni jószágoknak ökreit el nem tereltem (1920 Gellért Oszkár CD10) | [Blasek János] az útközben hátrahagyott disznókért ment, kiválasztott százat, amelyek meggyógyultak, azokat elterelte Neissebe (1969 Csatkai Endre CD52) | [Az állatokat a pulik körbeszaladva] igen hamar egy csoportba terelik vagy pedig egy-egy oldalon futva és csaholva a másik irányban indítják, terelik el (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. (ritk) ’〈állat(csoport)ot〉 képes v. hajlandó terelni, hajtani vki’ ❖ van annyi önmegadási erény benne, mint azon hat ökörben, melyeket egy kis béres elterel azzal a hatrőfös ostorral (1857 Vas Gereben 8514011, 39) | Egy-két birkát a jóravaló juhász maga is elterel, mert nem szereti, ha a pumi fölöslegesen csahitol (1911 Malonyay Dezső CD07).

1b. ’〈ember(csoporto)t〉 erőszakkal terelve (fogolyként) elvisz (vhonnan) vki’ ❖ A négy falu malenkij robotjának mérlegét nehéz pontosan megvonni. Az iskola elől elterelt férfiak közül még Jánosháza előtt 39-en hazakerültek, megszöktek a menetből (2000 Benczik Gyula CD36) | Újabb válogatás kezdődött, ezt követően [a katonák Smuélt] elterelték (2008 Benedek István Gábor 3151005, 915).

2. ’〈(mozgásban levő) ember(csoporto)t, állat(csoport)ot v. járművet, anyagot stb. erővel, fenyegetéssel stb.〉 távozásra v. másfelé haladásra bír, eltávolít v. eltérít (vhonnan, vmitől, vkitől v. vmerre, vhova vki, vmi)’ ❖ Ám legyen bár hat-akkora [ti. a sereg], Huszárit elterelem (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 172) | A viharágyukkal a felhőket elterelték Balaton-Ederics felé (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 6) | A tengeren vihar kerekedék, mely a két hajót elterelte egymástól (1921 Tóth Árpád CD01) | [az ún. pampaszarvas] úgy tesz, mint a mi őzeink, gyakran oldalt ugrik, hogy a kutyákat a nyomról elterelje (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Néha személyi motozás van, csak úgy szúrópróba-szerűen, ilyenkor a [gyárból] kifelé igyekvőket elterelik egy fülkébe (1979 Haraszti Miklós 9814005, 143) | elmegyek én is a Bözsivel, ott várok rá a közelbe, úgyhogy azér lássam is őt, hogy ha ne adj Isten valami incidens következne be, akkor mégis azt az ittas krapekot próbáljam kicsikét elterelni tőle (1989 Fel a kezekkel! 1024023, 387).

2a. ’〈közlekedési eszközt, forgalmat v. annak útvonalát〉 szokásos irányától eltérít(i), ill. így elvezet(i) (vhonnan, vmitől v. vhol, vmerre) vki, vmi’ ❖ [a Fiuméban megtelepedett hajótársaságok] a levantekereskedés vonalát terelik el Olaszországtól, mely azt a szmirna–livornói úton törekszik vezetni (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A zimonyi vonal kiépitése az egész keleti forgalmat elterelte Temesvárról (1899 Budapesti Hírlap júl. 20. C4746, 11) | a Keleti-pályaudvar felé haladó közúti járműveket elterelik, mégpedig a Luther utcán (1958 Népszabadság szept. 7. C1499, 11) | [Nagykátánál biztonsági intézkedések miatt] a gyorsvonatokat és intercity vonatokat Cegléd felé terelték el (2004 Népszabadság ápr. 27. C7852, 20).

2b. ’〈folyóvizet〉 gáttal eltérít v. más, mesterségesen létrehozott mederbe terel, ill. így elvezet (vhonnan v. vhova)’ ❖ patakokat halfogás céljából rendes medrükből elterelni (1894 PallasLex. CD02) | [A Brenta folyó] azelőtt Fusinánál, Velence mellett szakadt az Adriai-tengerbe; de gátakkal mesterségesen elterelték (1911 RévaiNagyLex. C5699, 725) | ökológiai katasztrófával fenyeget a legújabb csehszlovák építési terv, amelynek alapján Somorja közelében el akarják terelni a Dunát (1990 Tények könyve CD37) | 1992 telén a szlovákok elterelik a Dunát saját területükre (1993 Tények könyve CD37).

3. ’〈annak kif-ére, hogy vki, vmi előidézi v. eléri, hogy vkinek az érdeklődése, figyelme v. vmely érzése vmi, vki iránt megszűnjön (és vmely más tárgy felé forduljon), ill. vmely cselekvés, tevékenység addigi irányától, céljától eltérjen〉’ ❖ [Révai Miklós] nyelvvizsgálatunkat ál irányaitól elterelve, észszerű elvekre vezette vissza (1873 Toldy Ferenc 8481015, 36) | Simi végtelen szeretettel, gyöngédséggel igyekszik [Révayné] figyelmét elterelni – de az öreg asszony csak zokog (1889 Justh Zsigmond 8213009, 357) | volt lélekjelenléte a tizennyolc éves suhancnak arra is, hogy a gyanut magáról elterelni iparkodjék (1910 Délmagyarország 2103001, 7) | lám, a közeli öröm képei elterelik gondolataimat a sürgősebb teendőktől! (1942 Rónay György 9573162, 75) | társnői nagy része, hogy a király haragját a zárdáról elterelje, szerette volna kiüldözni a kolostorból a királylányt (1987 Dümmerth Dezső 1040001, 90).

3a. ’〈vmely gondolattól, szándéktól, foglalkozástól stb.〉 elvon, eltérít vkit, vmit vmi v. vki’ ❖ Oh ne nézz reám, Nehogy siralmas arczod eltereljen Ádáz müvemtől (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | [a képviselő] a közbeszólások s kitörő derültségek közt beszéde közben rendesen eltereltetik attól, amit mondani akart (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | az elméleti tudományok embere akarata ellenére is a politikai küzdelmek terére sodortatott és ilyformán tulajdonképi hivatásától eltereltetett (1902 ÓkoriLex. CD28) | [a mozgókép elterjedése] a színházat el fogja terelni a valóság verejtékes másolásától (1913 Bárdos Artúr CD10) | A segítségül érkezett cimborák azzal próbálják elterelni a támadót a szándékától, hogy elmondják neki, Róka anyó bizony megcsalja őt (2007 Népszava szept. 29. C7470, 4).

Sz: elterelget, elterelődik.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

elterel tárgyas ige 1b
1.
〈állat(csoport)ot〉 maga előtt terelve elhajt (vhonnan v. vhova, vmerre), ill. 〈más tulajdonában levő állat(csoport)ot〉 eltulajdonítva v. lefoglalva így magával visz vki, vmi
[a gulyájából elszabadult bika] a fára felfutott utast napokig előrizte a fa alatt, míg odavetődő csikósok el nem terelték onnan
(1853 Jókai Mór)
Zrinyi két századot a marhák felé küldött, hogy a pásztorokat leverjék, a nyájakat eltereljék
(1858 Vasárnapi Újság)
Szent vadakra nem vadásztam, [...] Az isteni jószágoknak ökreit el nem tereltem
(1920 Gellért Oszkár)
[Blasek János] az útközben hátrahagyott disznókért ment, kiválasztott százat, amelyek meggyógyultak, azokat elterelte Neissebe
(1969 Csatkai Endre)
[Az állatokat a pulik körbeszaladva] igen hamar egy csoportba terelik vagy pedig egy-egy oldalon futva és csaholva a másik irányban indítják, terelik el
(1999 Magyar néprajz)
1a. (ritk)
〈állat(csoport)ot〉 képes v. hajlandó terelni, hajtani vki
van annyi önmegadási erény benne, mint azon hat ökörben, melyeket egy kis béres elterel azzal a hatrőfös ostorral
(1857 Vas Gereben)
Egy-két birkát a jóravaló juhász maga is elterel, mert nem szereti, ha a pumi fölöslegesen csahitol
(1911 Malonyay Dezső)
1b.
〈ember(csoporto)t〉 erőszakkal terelve (fogolyként) elvisz (vhonnan) vki
A négy falu malenkij robotjának mérlegét nehéz pontosan megvonni. Az iskola elől elterelt férfiak közül még Jánosháza előtt 39-en hazakerültek, megszöktek a menetből
(2000 Benczik Gyula)
Újabb válogatás kezdődött, ezt követően [a katonák Smuélt] elterelték
(2008 Benedek István Gábor)
2.
(mozgásban levő) ember(csoporto)t, állat(csoport)ot v. járművet, anyagot stb. erővel, fenyegetéssel stb.〉 távozásra v. másfelé haladásra bír, eltávolít v. eltérít (vhonnan, vmitől, vkitől v. vmerre, vhova vki, vmi)
Ám legyen bár hat-akkora [ti. a sereg], Huszárit elterelem
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
A viharágyukkal a felhőket elterelték Balaton-Ederics felé
(1901 Veszprémi Ellenőr)
A tengeren vihar kerekedék, mely a két hajót elterelte egymástól
(1921 Tóth Árpád)
[az ún. pampaszarvas] úgy tesz, mint a mi őzeink, gyakran oldalt ugrik, hogy a kutyákat a nyomról elterelje
(1929 Az állatok világa ford.)
Néha személyi motozás van, csak úgy szúrópróba-szerűen, ilyenkor a [gyárból] kifelé igyekvőket elterelik egy fülkébe
(1979 Haraszti Miklós)
elmegyek én is a Bözsivel, ott várok rá a közelbe, úgyhogy azér lássam is őt, hogy ha ne adj Isten valami incidens következne be, akkor mégis azt az ittas krapekot próbáljam kicsikét elterelni tőle
(1989 Fel a kezekkel!)
2a.
〈közlekedési eszközt, forgalmat v. annak útvonalát〉 szokásos irányától eltérít(i), ill. így elvezet(i) (vhonnan, vmitől v. vhol, vmerre) vki, vmi
[a Fiuméban megtelepedett hajótársaságok] a levantekereskedés vonalát terelik el Olaszországtól, mely azt a szmirna–livornói úton törekszik vezetni
(1872–1874 Jókai Mór)
A zimonyi vonal kiépitése az egész keleti forgalmat elterelte Temesvárról
(1899 Budapesti Hírlap júl. 20.)
a Keleti-pályaudvar felé haladó közúti járműveket elterelik, mégpedig a Luther utcán
(1958 Népszabadság szept. 7.)
[Nagykátánál biztonsági intézkedések miatt] a gyorsvonatokat és intercity vonatokat Cegléd felé terelték el
(2004 Népszabadság ápr. 27.)
2b.
〈folyóvizet〉 gáttal eltérít v. más, mesterségesen létrehozott mederbe terel, ill. így elvezet (vhonnan v. vhova)
patakokat halfogás céljából rendes medrükből elterelni
(1894 PallasLex.)
[A Brenta folyó] azelőtt Fusinánál, Velence mellett szakadt az Adriai-tengerbe; de gátakkal mesterségesen elterelték
(1911 RévaiNagyLex.)
ökológiai katasztrófával fenyeget a legújabb csehszlovák építési terv, amelynek alapján Somorja közelében el akarják terelni a Dunát
(1990 Tények könyve)
1992 telén a szlovákok elterelik a Dunát saját területükre
(1993 Tények könyve)
3.
〈annak kif-ére, hogy vki, vmi előidézi v. eléri, hogy vkinek az érdeklődése, figyelme v. vmely érzése vmi, vki iránt megszűnjön (és vmely más tárgy felé forduljon), ill. vmely cselekvés, tevékenység addigi irányától, céljától eltérjen〉
[Révai Miklós] nyelvvizsgálatunkat ál irányaitól elterelve, észszerű elvekre vezette vissza
(1873 Toldy Ferenc)
Simi végtelen szeretettel, gyöngédséggel igyekszik [Révayné] figyelmét elterelni – de az öreg asszony csak zokog
(1889 Justh Zsigmond)
volt lélekjelenléte a tizennyolc éves suhancnak arra is, hogy a gyanut magáról elterelni iparkodjék
(1910 Délmagyarország)
lám, a közeli öröm képei elterelik gondolataimat a sürgősebb teendőktől!
(1942 Rónay György)
társnői nagy része, hogy a király haragját a zárdáról elterelje, szerette volna kiüldözni a kolostorból a királylányt
(1987 Dümmerth Dezső)
3a.
〈vmely gondolattól, szándéktól, foglalkozástól stb.〉 elvon, eltérít vkit, vmit vmi v. vki
Oh ne nézz reám, Nehogy siralmas arczod eltereljen Ádáz müvemtől
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
[a képviselő] a közbeszólások s kitörő derültségek közt beszéde közben rendesen eltereltetik attól, amit mondani akart
(1883 Mikszáth Kálmán)
az elméleti tudományok embere akarata ellenére is a politikai küzdelmek terére sodortatott és ilyformán tulajdonképi hivatásától eltereltetett
(1902 ÓkoriLex.)
[a mozgókép elterjedése] a színházat el fogja terelni a valóság verejtékes másolásától
(1913 Bárdos Artúr)
A segítségül érkezett cimborák azzal próbálják elterelni a támadót a szándékától, hogy elmondják neki, Róka anyó bizony megcsalja őt
(2007 Népszava szept. 29.)
Sz: elterelget, elterelődik
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások