elveszteget ts ige 5b

1. ’〈vmely értéket (képviselő dolgot), ill. abból vmennyit〉(saját hibájából) apránként elveszít’ ❖ a’ Koroſſág, erötlenſég és tobzódáſok által, erre [ti. a gyermeknemzésre] ſzükſéges tulajdonſágaikat el-veſztegették (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 3) | talán nem kellene szűkölködéstől tartani, hahogy az aratás végeredménye annyival több volna, a mennyit hordásnál s nyomtatással még most e szűk esztendőben is elvesztegeténk (1841 Kossuth Lajos CD32) | Legénykedett vele, hogy ő azt [ti. a betöretlen lovat] is meg bírja fékezni, akármennyit vesztegetett is el eszéből, erejéből (1882 Jókai Mór CD18) | dühöt s gyűlöletet tudott érezni az asszony ellen, aki nem tudott megharcolni az idővel s elvesztegette testének régi szépségét s ifjúságának báját és varázsát (1930 Móricz Zsigmond CD10) | [az atlanti, ibér, kelta stb. nép] nem rendelkezett államalkotó képességekkel, hagyományait elvesztegette (1972 Várkonyi Nándor 9758002, 234) | A kormány által elvesztegetett bizalmat ez idáig még senki sem szerezte meg (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈pénz(összege)t, vagyont〉 méltatlan célra v. dologra fordítva (apránként) elveszít vki, vmi’ ❖ [a kincstárnok] tsudálkozik rajta, hogy a’ Király egy illyen tsekély ſzolgálatért annyi pénzt el-veſzteget (1791 Sándor István 7287059, 5) | Adna csak nekem a nemzet évenként hét-nyolcz száz pengő forintot, megmutatnám, hogy pénze nem lenne elvesztegetve (1847 Petőfi Sándor C0642, 57) | A részvényes-gépgyár nehány esztendő alatt elvesztegette a millióját (1886 Jókai Mór C2334, 18) | [Laszki Albert] az aranycsinálók hálójába került, vagyonának megmaradt részét is elvesztegette és teljesen elzüllött (1915 RévaiNagyLex. C5708, 514) | a francia előkelőknek semmi érdekük sem fűződött ahhoz, hogy Napóleon tehetségtelen bátyja spanyol király legyen, s nem értették, miért kell az ország erőforrásait a Pireneusoktól délre elvesztegetni (2000 Hahner Péter CD17).

1b. ’〈árut, vagyontárgyat〉(áron alul) elad v. elcserél’ ❖ sokszor megesik, hogy az ő Szüleik egész Hóld Szántó Földeket-is tsekély árron elvesztegetnek (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 12) | Hogy kenyeret kaphasson, elvesztegette ágyneműit, bútorait, utoljára öltözetét (1867 Jókai Mór CD18) | [a családi ékszert] mind Bögre úrnak kellett felhordani Pestre, ott elvesztegette az ötvösöknek s a pénz ment Rómába, Lipcsébe, Londonba, hadd élje világát az utolsó Malajdoki (1922 Móra Ferenc 9459009, 129) | ha alacsony az ár, az eladást végző bürokratákat elkerülhetetlenül azzal fogják vádolni, hogy külföldieknek elvesztegetik a családi ezüstöt és hogy velejükig korruptak (1996 Figyelő CD2601).

2. ’〈vmely értéket (képviselő dolgot)〉 kihasználatlanul hagy, ill. pazarló módon használ fel vki’ ❖ ha ſzerentsémet ezeknek bolondságok miatt elveſztegettem volna, leg-bolondabb lettem volna közöttök (1792 Zsitvai Ferenc ford.–Kratter C2989, 158) | nem kell engedni, hogy az [ti. a mécses] széltére égjen, melly által annyi zsiradék elvesztegettetik egy estve, mennyivel 3 éjjel meg lehetne érni (1846 Kiss Bálint 8244001, 30) | Ily tehetséget elvesztegetni falun – nem szabad (1885 Tolnai Lajos C4202, 96) | Az ebéd üres volt, semmi étvágya, minden rossz, csak elvesztegetik a drága hozzávalót (1925 Móricz Zsigmond CD10) | a művelésre alkalmas földeken egyetlen tenyérnyi területet sem vesztegettek el (1993 Zimányi Vera CD17).

2a. ’〈vmely időszakot, időtartamot〉 kihasználatlanul hagy, ill. haszontalansággal tölt el (vhol) vki’ ❖ Azt hiszem, hogy időmet nem vesztegettem el (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 160) | sajnállották a’ Birák hogy a’ tanakodásban annyi üdőt vesztegettek el (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások 8116014, 40) | A nap rövid, nem vesztegeti ő el, Csakúgy ropog kezében a dolog! (1881 Széchy Károly C3905, 68) | Róbert ideges kétségbeesést érzett arra a gondolatra, hogy most két teljesen meddő órát kell elvesztegetnie ezzel a kocsizással (1923 Bíró Lajos CD10) | Utóbbi hét évének felét rossz levegőjű vasúti kupékban vesztegette el (1989 Hernádi Miklós 2039020, 62).

3. ’〈szót, ill. nyomdai helyet〉 felesleges v. lényegtelen mondanivaló közlésére (el)használ’ ❖ Azon 24 daraboknak hibái közt leg-nevezeteſebb én előttem az, hogy tsak-nem egéſz Árkuſokat veſztegettek-el ennek Írói a’ Robinia Pseudoacaciának plántálása módjáról, ’s haſznairól (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417004, 260) | eggy képzetnek kifejezésére egész sorokat elvesztegetni (1816 Teleki József² 8471011, 120) | nagyon sok szót vesztegettek el annak a bizonyítgatására, hogy: nem lehet ott rend, ahol a felelősség megoszlik (1911 Ambrus Zoltán CD10) | minden elvesztegetett szó csak az őrület terjedésében segít (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely személynek, csoportnak halálát, vesztét okozza vki〉’ ❖ Mind-addig békével nem uralkodhatott: még, vagy el-ſzéllyeſztette, vagy el-veſztegette nyakas Báttyait (1786 Dugonics András 7087013, 235) | egéſz napon viaskodtak a’ respublikánuſi Belga ſeregekkel, ’s viſſza is nyomták ket, sok embert el veſztegetvén közzülök (1799 Magyar Kurír C0335, 152) | Java-java táborom elvesztegetém, Egynehány jó vezéremet eltemetém (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 162).

5. (rég) ’〈élelmiszert állat〉 hasznavehetetlenné tesz’ ❖ hogy a’ Madár, Egér, Hörtsök […] meg-ne-egyék [a gabonát], és el-ne-vesztegessék (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 68) | Még több károkat okoznak a’ házi, és mezei galambok, mivel ezek az  ſzárnyaikkal ki-tsépelik a’ lentse ſzemeket, azokat ſzétt-ſzórják, és a’ mit el-nem hordhatnak, ’s eméſzthetnek, eképpen el-veſztegetik (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300002, 29) | [a sajtot] el-vesztegették a’ kukaczok (1803 Dugonics András C1474, 464).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elvesztegetett, elvesztegethet, elvesztegettet, elvesztegettetett, elvesztegettetik; ÚMTsz.

elveszteget tárgyas ige 5b
1.
〈vmely értéket (képviselő dolgot), ill. abból vmennyit〉 (saját hibájából) apránként elveszít
a’ Koroſſág, erötlenſég és tobzódáſok által, erre [ti. a gyermeknemzésre] ſzükſéges tulajdonſágaikat el-veſztegették
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
talán nem kellene szűkölködéstől tartani, hahogy az aratás végeredménye annyival több volna, a mennyit hordásnál s nyomtatással még most e szűk esztendőben is elvesztegeténk
(1841 Kossuth Lajos)
Legénykedett vele, hogy ő azt [ti. a betöretlen lovat] is meg bírja fékezni, akármennyit vesztegetett is el eszéből, erejéből
(1882 Jókai Mór)
dühöt s gyűlöletet tudott érezni az asszony ellen, aki nem tudott megharcolni az idővel s elvesztegette testének régi szépségét s ifjúságának báját és varázsát
(1930 Móricz Zsigmond)
[az atlanti, ibér, kelta stb. nép] nem rendelkezett államalkotó képességekkel, hagyományait elvesztegette
(1972 Várkonyi Nándor)
A kormány által elvesztegetett bizalmat ez idáig még senki sem szerezte meg
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈pénz(összege)t, vagyont〉 méltatlan célra v. dologra fordítva (apránként) elveszít vki, vmi
[a kincstárnok] tsudálkozik rajta, hogy a’ Király egy illyen tsekély ſzolgálatért annyi pénzt el-veſzteget
(1791 Sándor István)
Adna csak nekem a nemzet évenként hét-nyolcz száz pengő forintot, megmutatnám, hogy pénze nem lenne elvesztegetve
(1847 Petőfi Sándor)
A részvényes-gépgyár nehány esztendő alatt elvesztegette a millióját
(1886 Jókai Mór)
[Laszki Albert] az aranycsinálók hálójába került, vagyonának megmaradt részét is elvesztegette és teljesen elzüllött
(1915 RévaiNagyLex.)
a francia előkelőknek semmi érdekük sem fűződött ahhoz, hogy Napóleon tehetségtelen bátyja spanyol király legyen, s nem értették, miért kell az ország erőforrásait a Pireneusoktól délre elvesztegetni
(2000 Hahner Péter)
1b.
〈árut, vagyontárgyat〉 (áron alul) elad v. elcserél
sokszor megesik, hogy az ő Szüleik egész Hóld Szántó Földeket-is tsekély árron elvesztegetnek
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Hogy kenyeret kaphasson, elvesztegette ágyneműit, bútorait, utoljára öltözetét
(1867 Jókai Mór)
[a családi ékszert] mind Bögre úrnak kellett felhordani Pestre, ott elvesztegette az ötvösöknek s a pénz ment Rómába, Lipcsébe, Londonba, hadd élje világát az utolsó Malajdoki
(1922 Móra Ferenc)
ha alacsony az ár, az eladást végző bürokratákat elkerülhetetlenül azzal fogják vádolni, hogy külföldieknek elvesztegetik a családi ezüstöt és hogy velejükig korruptak
(1996 Figyelő)
2.
〈vmely értéket (képviselő dolgot) kihasználatlanul hagy, ill. pazarló módon használ fel vki
ha ſzerentsémet ezeknek bolondságok miatt elveſztegettem volna, leg-bolondabb lettem volna közöttök
(1792 Zsitvai Ferenc ford.Kratter)
nem kell engedni, hogy az [ti. a mécses] széltére égjen, melly által annyi zsiradék elvesztegettetik egy estve, mennyivel 3 éjjel meg lehetne érni
(1846 Kiss Bálint)
Ily tehetséget elvesztegetni falun – nem szabad
(1885 Tolnai Lajos)
Az ebéd üres volt, semmi étvágya, minden rossz, csak elvesztegetik a drága hozzávalót
(1925 Móricz Zsigmond)
a művelésre alkalmas földeken egyetlen tenyérnyi területet sem vesztegettek el
(1993 Zimányi Vera)
2a.
〈vmely időszakot, időtartamot〉 kihasználatlanul hagy, ill. haszontalansággal tölt el (vhol) vki
Azt hiszem, hogy időmet nem vesztegettem el
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
sajnállották a’ Birák hogy a’ tanakodásban annyi üdőt vesztegettek el
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
A nap rövid, nem vesztegeti ő el, Csakúgy ropog kezében a dolog!
(1881 Széchy Károly)
Róbert ideges kétségbeesést érzett arra a gondolatra, hogy most két teljesen meddő órát kell elvesztegetnie ezzel a kocsizással
(1923 Bíró Lajos)
Utóbbi hét évének felét rossz levegőjű vasúti kupékban vesztegette el
(1989 Hernádi Miklós)
3.
〈szót, ill. nyomdai helyet〉 felesleges v. lényegtelen mondanivaló közlésére (el)használ
Azon 24 daraboknak hibái közt leg-nevezeteſebb én előttem az, hogy tsak-nem egéſz Árkuſokat veſztegettek-el ennek Írói a’ Robinia Pseudoacaciának plántálása módjáról, ’s haſznairól
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
eggy képzetnek kifejezésére egész sorokat elvesztegetni
(1816 Teleki József²)
nagyon sok szót vesztegettek el annak a bizonyítgatására, hogy: nem lehet ott rend, ahol a felelősség megoszlik
(1911 Ambrus Zoltán)
minden elvesztegetett szó csak az őrület terjedésében segít
(1998 Magyar Hírlap)
4. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely személynek, csoportnak halálát, vesztét okozza vki〉
Mind-addig békével nem uralkodhatott: még, vagy el-ſzéllyeſztette, vagy el-veſztegette nyakas Báttyait
(1786 Dugonics András)
egéſz napon viaskodtak a’ respublikánuſi Belga ſeregekkel, ’s viſſza is nyomták ket, sok embert el veſztegetvén közzülök
(1799 Magyar Kurír)
Java-java táborom elvesztegetém, Egynehány jó vezéremet eltemetém
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
5. (rég)
〈élelmiszert állat〉 hasznavehetetlenné tesz
hogy a’ Madár, Egér, Hörtsök […] meg-ne-egyék [a gabonát], és el-ne-vesztegessék
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Még több károkat okoznak a’ házi, és mezei galambok, mivel ezek az  ſzárnyaikkal ki-tsépelik a’ lentse ſzemeket, azokat ſzétt-ſzórják, és a’ mit el-nem hordhatnak, ’s eméſzthetnek, eképpen el-veſztegetik
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
[a sajtot] el-vesztegették a’ kukaczok
(1803 Dugonics András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elvesztegetett, elvesztegethet, elvesztegettet, elvesztegettetett, elvesztegettetik; ÚMTsz.

Beállítások