elvi mn és fn 

I. mn 18B1

1. ’olyan 〈dolog〉, amely vmely szakterületnek, rendszernek alapvető(en fontos) tétele, ill. ilyen tételre, elvre vonatk., azzal kapcs., azt tisztázó’ ❖ szerkezeti ’s elvi hibáit (1838 Figyelmező C0152, 23) | Azok az elvi küzdelmek, melyek ma a politika világában folynak, nevetséges árnyalatok, kicsiny törpeségek amaz óriási problema mellett, melyet nem a politika, hanem a társadalom van hivatva megoldani (1888 Tóvölgyi Titusz 8492003, 3) | Vázoltuk e szemlélet anyagias naturalizmusának elvi alapjait (1937 Bóka László 9064024, 31) | A törvényjavaslat nagy elvi vitát váltott ki (1957 Sinkovics István CD32) | Biztosítani kell az őszintébb és elvibb vitákat (1977 Méray Tibor 9434001, 60) | A technikai nehézségeken kívül, a helyzet elvileg is meglehetősen bonyolult (1989 Fehér Ferenc 1046003, 29) | A koalíciós partnerek egyetértenek abban, hogy […] a társadalmi-gazdasági konfliktusok kezelésének elvi szabályait az új alkotmánynak [tartalmaznia kell] (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Jog) ’〈az egyedivel, a speciálissal szemben:〉 általános elvet megfogalmazó, az egyedit több esetre kiterjesztő 〈határozat, döntés〉’ ❖ Az államkincstár tulajdonában levő szeszfőzőgépek ingyenes tárgyában – egy felmerült esetből kifolyólag – a földmívelésügyi m. kir. miniszter – hasonló esetekre – a következő elvi határozatot hozta (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 5) | A közigazgatási bíróság osztályülései elvi döntvényeket, jogegységi és elvi jelentőségű határozatokat is hoztak éppúgy, mint a kúria a polgári és büntetőügyekben (1992 Takács Imre² 2034003, 208) | Az 1994. január 1-jén lezárt kötet a Legfelsőbb Bíróságnak a polgári jogalkalmazás körébe tartozó elvi döntéseit, a Polgári Kollégium állásfoglalásait tartalmazza jogágak szerinti csoportosításban (1994 Új Könyvek CD29).

2. ’vmely alapvetően fontos elven, tételen alapuló v. ilyen elvre épülő, az által meghatározott 〈magatartás, felfogás stb.〉, ill. olyan 〈személy〉, akinek döntése, viselkedése elveken alapul’ ❖ Ha figyelemmel kisérjük az európai irodalom legnevezetesebb kritikai közlönyeit, el kell ismernünk, hogy mérték és mérték közt elvi különbség van, még akkor is, ha a tisztán aesthetikai elvek közt kevés különbséget fedezhetünk fel (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 383) | [az idegen nem fog meghalni, mert] vasegészsége van és emellett elvi ellensége az öngyilkosságnak (1917 Kosztolányi Dezső 9359121, 78) | Az Út [című folyóirat] helyet biztosított a sarlósok cikkeinek, elvi bírálataival pedig elősegítette a mozgalom fejlődését (1966 Csanda Sándor CD53) | Pais már saját korai Magyar Nyelv-beli cikkeinek közreadásában tapasztalta bizonyos külsődleges elvek hiányát, mely szembenállt a tudományos egzaktságról vallott elvi felfogásával is (1993 Benkő Loránd CD30) | A népi jogérzékeléstől sok vonatkozásban idegen volt a lopáshoz való mereven elvi hozzáállás (2000 Magyar néprajz CD47).

3. ’teoretikus, (csak az) elvek szintjén létező, levő, ill. a gyakorlattal, a praxissal szemben álló’ ❖ a’ sajtószabadságot elvileg a’ nemzet állhatatosan fentartotta ugyan, de a’ mint most állunk, gyakorlatilag, hirlapot a’ kormány engedelmezése nélkül nyomtatni ’s kiadni senki sem képes (1841 Kossuth Lajos C2747, 56) | [II. József uralkodása alatt] nem voltak meg a közoktatás állami felfogásának s szervezésének se elvi, se pénzügyi feltételei (1888 Grünwald Béla 8165004, 323) | Elvi síkon vizsgáld meg ezt a dolgot (1955 Palotai Boris 9511001, 95) | Mivel elvi szempontból egyáltalán nem szükségszerű, gyakorlati szempontból pedig nem valószínű, hogy az értelmező nyelvei megegyezzenek azokkal a nyelvekkel, melyek segítségével az üzenetet megfogalmazták, könnyen kialakulhat olyan helyzet, melyben különböző értelmezők különbözőképpen értik ugyanazt az üzenetet (2002 Bezeczky Gábor 3044003, 276).

3a. (-leg raggal, hsz-szerűen) ’〈elhomályosult jelentéstartalommal is:〉 az elvek szintjén, az elgondolások szerint’ ❖ az un. tiszta hangolás, melyet az emberi fül elvileg megkívánna […], a gyakorlatban megvalósíthatatlan, annál is inkább, mert az emberi hallás végeredményben a megközelitően tiszta intervallumot is tisztának fogadja el (1930 ZeneiLex. CD49) | A miniszter elvileg jól látja: két rossz közül választhatott, és szerinte ő a kevésbé rosszat választotta (1995 Magyar Hírlap CD09) | Megpróbáltam a neveket arcokhoz kötni, ugye, Antai-Kelemen Ádámon kívül elvileg mindenkit láttam ma (2010 Leiner Laura 3208001, 31).

II. fn 1B1 (tbsz-ban, -ben raggal, hsz-szerűen) (kissé vál)

’teoretikusan, elméletileg, az előzetes elképzelések szerint, ill. elméletben’ ❖ A gyakorlatban – anélkül, hogy a legkisebb mértékig is sértenénk az elviekben elmondottakat – a színvonalbeli elbírálás rendkívül szubjektív (1979 Varga György 1160004, 91) | Az elviekben tehát teljes egyetértés van a képviselő urakkal (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Ennek ellentmond a támogatási rendszerben feltételül szabott civil szervezeti forma, mely elviekben közösségi érdeket és célokat kellene, hogy szolgáljon (2002 Burka Viktória et al. 3145002, 898).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elvi melléknév és főnév
I. melléknév 18B1
1.
olyan 〈dolog〉, amely vmely szakterületnek, rendszernek alapvető(en fontos) tétele, ill. ilyen tételre, elvre vonatk., azzal kapcs., azt tisztázó
szerkezeti ’s elvi hibáit
(1838 Figyelmező)
Azok az elvi küzdelmek, melyek ma a politika világában folynak, nevetséges árnyalatok, kicsiny törpeségek amaz óriási problema mellett, melyet nem a politika, hanem a társadalom van hivatva megoldani
(1888 Tóvölgyi Titusz)
Vázoltuk e szemlélet anyagias naturalizmusának elvi alapjait
(1937 Bóka László)
A törvényjavaslat nagy elvi vitát váltott ki
(1957 Sinkovics István)
Biztosítani kell az őszintébb és elvibb vitákat
(1977 Méray Tibor)
A technikai nehézségeken kívül, a helyzet elvileg is meglehetősen bonyolult
(1989 Fehér Ferenc)
A koalíciós partnerek egyetértenek abban, hogy […] a társadalmi-gazdasági konfliktusok kezelésének elvi szabályait az új alkotmánynak [tartalmaznia kell]
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (Jog)
〈az egyedivel, a speciálissal szemben:〉 általános elvet megfogalmazó, az egyedit több esetre kiterjesztő 〈határozat, döntés〉
Az államkincstár tulajdonában levő szeszfőzőgépek ingyenes tárgyában – egy felmerült esetből kifolyólag – a földmívelésügyi m.magyar kir.királyi miniszter – hasonló esetekre – a következő elvi határozatot hozta
(1910 Veszprémi Hírlap)
A közigazgatási bíróság osztályülései elvi döntvényeket, jogegységi és elvi jelentőségű határozatokat is hoztak éppúgy, mint a kúria a polgári és büntetőügyekben
(1992 Takács Imre²)
Az 1994. január 1-jén lezárt kötet a Legfelsőbb Bíróságnak a polgári jogalkalmazás körébe tartozó elvi döntéseit, a Polgári Kollégium állásfoglalásait tartalmazza jogágak szerinti csoportosításban
(1994 Új Könyvek)
2.
vmely alapvetően fontos elven, tételen alapuló v. ilyen elvre épülő, az által meghatározott 〈magatartás, felfogás stb.〉, ill. olyan 〈személy〉, akinek döntése, viselkedése elveken alapul
Ha figyelemmel kisérjük az európai irodalom legnevezetesebb kritikai közlönyeit, el kell ismernünk, hogy mérték és mérték közt elvi különbség van, még akkor is, ha a tisztán aesthetikai elvek közt kevés különbséget fedezhetünk fel
(1860 k. Gyulai Pál)
[az idegen nem fog meghalni, mert] vasegészsége van és emellett elvi ellensége az öngyilkosságnak
(1917 Kosztolányi Dezső)
Az Út [című folyóirat] helyet biztosított a sarlósok cikkeinek, elvi bírálataival pedig elősegítette a mozgalom fejlődését
(1966 Csanda Sándor)
Pais már saját korai Magyar Nyelv-beli cikkeinek közreadásában tapasztalta bizonyos külsődleges elvek hiányát, mely szembenállt a tudományos egzaktságról vallott elvi felfogásával is
(1993 Benkő Loránd)
A népi jogérzékeléstől sok vonatkozásban idegen volt a lopáshoz való mereven elvi hozzáállás
(2000 Magyar néprajz)
3.
teoretikus, (csak az) elvek szintjén létező, levő, ill. a gyakorlattal, a praxissal szemben álló
a’ sajtószabadságot elvileg a’ nemzet állhatatosan fentartotta ugyan, de a’ mint most állunk, gyakorlatilag, hirlapot a’ kormány engedelmezése nélkül nyomtatni ’s kiadni senki sem képes
(1841 Kossuth Lajos)
[II. József uralkodása alatt] nem voltak meg a közoktatás állami felfogásának s szervezésének se elvi, se pénzügyi feltételei
(1888 Grünwald Béla)
Elvi síkon vizsgáld meg ezt a dolgot
(1955 Palotai Boris)
Mivel elvi szempontból egyáltalán nem szükségszerű, gyakorlati szempontból pedig nem valószínű, hogy az értelmező nyelvei megegyezzenek azokkal a nyelvekkel, melyek segítségével az üzenetet megfogalmazták, könnyen kialakulhat olyan helyzet, melyben különböző értelmezők különbözőképpen értik ugyanazt az üzenetet
(2002 Bezeczky Gábor)
3a. (-leg raggal, hsz-szerűen)
〈elhomályosult jelentéstartalommal is:〉 az elvek szintjén, az elgondolások szerint
az un.úgynevezett tiszta hangolás, melyet az emberi fül elvileg megkívánna […], a gyakorlatban megvalósíthatatlan, annál is inkább, mert az emberi hallás végeredményben a megközelitően tiszta intervallumot is tisztának fogadja el
(1930 ZeneiLex.)
A miniszter elvileg jól látja: két rossz közül választhatott, és szerinte ő a kevésbé rosszat választotta
(1995 Magyar Hírlap)
Megpróbáltam a neveket arcokhoz kötni, ugye, Antai-Kelemen Ádámon kívül elvileg mindenkit láttam ma
(2010 Leiner Laura)
II. főnév 1B1 (tbsz-ban, -ben raggal, hsz-szerűen) (kissé vál)
teoretikusan, elméletileg, az előzetes elképzelések szerint, ill. elméletben
A gyakorlatban – anélkül, hogy a legkisebb mértékig is sértenénk az elviekben elmondottakat – a színvonalbeli elbírálás rendkívül szubjektív
(1979 Varga György)
Az elviekben tehát teljes egyetértés van a képviselő urakkal
(1992 Országgyűlési Napló)
Ennek ellentmond a támogatási rendszerben feltételül szabott civil szervezeti forma, mely elviekben közösségi érdeket és célokat kellene, hogy szolgáljon
(2002 Burka Viktória et al.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások