enged ige 2b

1. tn ’〈vmely tárgy〉 erő hatására szoros, feszes állapotából v. rögzített helyzetéből (ki)lazul(va mozdíthatóvá válik)’ ❖ a’ csomók rögtön feloldództak, a’ kötél engedett, ’s a’ feszület, mint előbb, ismét a’ földre zuhant (1847 Eötvös József 8126011, 211) | [Bálint] a szomszéd-szoba ajtajához közeledett, mely, csekély ellenállás után, engedett, megnyilt (1882 Szabó Ignác C3776, 123) | mit szólna a Hercegnő ahhoz, ha a palota tetőzetén felfedeznék egy padláslyukat, amelynek zárja egy kézmozdulatra enged? (1925 Krúdy Gyula CD54) | A patentzipzár persze nem engedett (2002 Goretity József ford.–Dovlatov 3120001, 288).

1a. ts (átv is) ’〈vmely szorító, tartó eszközt〉 feszességében úgy változtat, hogy az hosszabb, lazább stb. lesz’ ❖ a’ szekeret elragadni készülő lovaknak is előbb gyeplőt szoktunk engedni (1841 Remény C3612, 65) | Ha hosszabbra engedték a kötelet, a lovaknak nem kellett megállniok (1954 Betkowski Jenő C6300, 98) | a pórázt egy kicsit tágabbra engedte (1987–1988 Kulcsár Péter 2019001, 541) | a fiskális politika lazábbra engedi a gyeplőt (2003 Népszava dec. 13. C7466, 1).

1b. tn (tárgyragos határozóval is) enged vmin ’〈vmely szorító, tartó eszközön〉 lazít vki’ ❖ Lassabban, fiam! Engedj azon a gyeplőszáron (1881 Palotás Fausztin C3409, 178) | [Ilkának az észrevétlenül magára szedett kilók miatt] két hét múltával valamennyi ruháján engedni kellett, még az ingeken is (1926 Krúdy Gyula CD54) | ha a ló óvatosan, nyugodtan, engedelmesen ment hátra – engedjünk a száron (1987 Domokos Lajos² 1038003, 153) | kicsit enged a nadrágszíjon a kormány, amely várhatóan csökkenti a járulékokat (2008 Népszabadság febr. 15. C7856, 17).

2. tn enged vminek (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely anyag, dolog (jellemzően) úgy viselkedik, hogy a rá irányuló erőnek, hatásnak nem áll ellen, és formájában, állapotában, helyzetében (vmely mértékben v. módon) megváltozik, átalakul〉’ ❖ A’ gyenge, lágy, és könnyen engedö Füvet pedig, a’ mellyböl lenne oſztán, a’ valóságos jó-féle, vagy Tápláló-Széna, ott hadja a’ Kaſza (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332006, 102) | A’ [lép]fene, noha ritka betegség, olly veſzedelmes, hogy mind eddig ſemmi Orvoſságnak nem engedett (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 44) | [Toldi Miklós] megszoritá szörnyen a bajnok tenyerét; Engedett a keſztyű és összelapúla (1846 Arany János C0648, 73) | [Katalin] redőbe szedte az egy kissé engedni nem akaró kelmét (1863 Gyulai Pál C1990, 45) | A bőr, engedve a húzásnak, kifeszül (1885 Wohl Janka 8529003, 119) | [a víztömeg] a nehézség hatásának engedve, mozgásnak indulhat s ezután mozgásánál fogva munkát végezhet (1894 PallasLex. CD02) | A fiatal nyírfa könnyen enged a fejsze élének (1962 Lengyel József 9395002, 220) | A legjobb, ha [a lovaglónadrág] valamilyen rugalmas, testhez simuló, de a hajlatokban könnyen engedő anyagból készül (1987 Domokos Lajos² 1038001, 57).

2a. enged vminek ’〈vmely külső v. belső késztetésnek〉(vmely mértékben v. módon) ellenállás nélkül átadja magát’ ❖ utánnad az ördögök a’ nyakadra kéſz igával, a’ lábadra kéſz békóval, ha engedſz mérgednek (1775 Molnár János 7232025, 51) | És ezen jó Leány Szelima volna? a’ rendetlen indúlatnak olly annyira enged Szelima? (1793 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue 7088008, 100) | ha a’ lélek semmi csábnak nem enged, egyedűl az erkölcsi szent törvényeknek hódol: úgy már a’ paradicsomot mindenütt magában hordozza (1832 Cserna János 8496001, 21) | [némely parasztemberek] nehezen engednek az új benyomásoknak (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | Adamovics Pál is csupán férfitársaságban, zordon hajóskapitányok körében engedett jókedvének (1913 Krúdy Gyula C2841, 100) | [A fetisiszták] csupán a legerősebb késztetéseiknek vagy a legátütőbb vonzalmaiknak engednek (2005 Nádas Péter 3241002, 20).

2b. enged vminek, vkinek (vonzat n. is) ’〈vmely akaratnak, szabálynak, parancsnak, ill. vkinek〉 eleget tesz, ill. szót fogad, engedelmeskedik vki’ ❖ Szent Péter egéſz étzaka haláſzván, ſemmit ſem fogott; hanem mikor Urunk ſzavának engedvén, meg-vetette hálóját, a’ halaknak bövséges ſokaságát rekeſztette-bé (1772 Vajda Sámuel 7365001, 142) | A nép alatta [ti. Tamehameha uralkodása alatt] megtanult engedni (1828 Vörösmarty Mihály C4538, 187) | Azt akarom, Hogy mindig [...] Engedj anyánknak (1857 Szigligeti Ede C3992, 78) | [Ambiká] csak a kötelesség kérlelhetetlen parancsszavának engedve tudta elviselni Vjásza ölelését (1960 Baktay Ervin ford. 9018002, 407).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy vmely késztetésnek, kényszernek v. vkinek a hatására álláspontját, véleményét, szándékát stb. (részben) feladja, ill. feladni kész v. kénytelen (vki javára) vki〉’ ❖ Nyerjk-meg a’ népet gazdagaink ellen, Hidjed, hogy ſok gonosz enged majd kelletlen (1772 Bessenyei György¹ C1076, 28) | Váltig mondja Loránt, [...] Hogy ő az idősebb, s az idősebb enged (1854 Arany János C0656, [117]) | Frédéric nem engedett. A vita veszekedéssé mérgedt (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 72) | Engedj ebben az apróságban. Ettől még nem lesz kevesebb semmi (1979 Esterházy Péter 9129001, 39).

3. tn (tárgyragos határozóval is) ’〈érzés, állapot stb.〉 erejében, mértékében csökken, mérséklődik’ ❖ a’ fájdalom ’s a’ gytrdés sznnek, az hányás pedig semmit sem enged (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 135) | ha sietnie kellett [a följegyzések írójának], engedett szorgalma (1899 Irodalomtörténeti Közlemények C0216, 117) | Csak a 70-es években kezd a [fejlődés iránti] közöny engedni és itt-ott mutatkoznak már a szellemi fellendülés jelei (1940 Jancsó Elemér CD10) | [a nőnek a] keze szorítása a széktámlán engedett kissé (2009 Méhes Károly² 3153009, 792).

3a. (alany n. is, tárgyragos határozóval is) ’〈a (kellemetlenül) nagy hideg v. meleg〉 alábbhagy, ill. 〈a fagy〉 mérséklődik, olvadni kezd’ ❖ Az id igen változó itten, hol fagy, hol enged (1782 Magyar Hírmondó C0270, 92) | Enged, egy tsep hideg ſints (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 182) | a fagy végre engedett (1844 Petőfi Sándor C3506, 115) | A hideg azonban nem engedett (1890 Ethnographia C0130, 139) | A meleg is engedett. Esteledett lassan (1945 Szép Ernő 9665040, 72) | most mintha engedett volna valamit a fagy (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ts (tárgy n. is) ’〈annak kif-ére, hogy vminek a mértékét, fokát csökkenti, kisebbre veszi vki, vmi〉’ ❖ Jobb volna, ha te is engednél ebbeli szigorodból (1855 Kövér Lajos 8256001, 5) | Lucie, mióta anyává lett, hibáiból sokat engedett (1884 Szentpály Janka C3965, 64) | a rémuralom évről-évre enged keménységéből (1933 Pintér Jenő CD44) | Mazura egyetértett Regula Tivadarral, nézőpontjának emelkedettségéből azonban mit sem engedett (1978 Sőtér István 9613001, 202) | Csilla ma nem enged a kérlelhetetlen bíró szerepéből (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271004, 305).

4a. (tárgy n. is) ’〈vminek az árából〉 levon, levesz, ill. kész levonni, levenni (vmennyit) vki’ ❖ kend is igérjen [árat], én is engedek (1795 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 667) | – Mit enged ön a harminczezer forintból? [...] – Egy fillért sem (1862 Jókai Mór C2263, 230) | Húsz pengő forint volt az ára, egy krajczárt sem engedtek abból! (1886 Benedek Elek C0912, 5) | A kiírt nemzetközi pályázatokon csak magyarországi székhelyű cégek nyertek, amelyek ezúttal az uniós konkurenciától is tartva engedtek az áraikból (2005 Magyar Narancs 3219001, 14).

4b. (tárgy n. is) ’〈elképzeléseiből, véleményéből〉 felad vmennyit’ ❖ Semmit ſem-enged a’ ſzavából (1791 Szentjóbi Szabó László C3959, 100) | meggyőződésünkből egy tapodtat sem engedünk (1947 Szabad Föld febr. 23. C1537, 2) | [Péternek] dobfelszerelése az nincsen, vannak viszont nagyon határozott zenei elképzelései, amelyekből nem enged (2006 Amerika Kiadó 3260002, 86).

5. ts (tárgy n. is) ’〈isten(ség), ember, es. állat〉 hagy, nem akadályoz meg v. nem tilt, ill. tűr vmit’ ❖ Mi végre enged [Isten] oljan dolgokat országábann, meljekre haragszik azon okból, hogy sz. Nevének gyalázatjára vagynak? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 97) | nem látom okát, miért engedném Nemzetemet ’s Anyai nyelvemet ollyan tulajdónságoktól megfoſztatni, a’ melyeket a’ legnagyobb jussal megérdemel (1806 Teleki László¹ 8472003, 77) | Csak engedtem, de bele nem egyeztem (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 225) | [az ún. mókuscickányok] nyugodtan engedték magukat megfogni és simogatni (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A báty egyelőre nem engedte, hogy az anyja fölálljon. Alpári volt a mozdulat, ahogy visszanyomta a székre (2009 Szvoren Edina 3152005, 1165).

5a. ’〈kérés udvarias bevezetéseként is:〉 engedélyez, ill. jóváhagy vmit’ ❖ Forgács Miklos Ö Excell(entiája): Az Instáns [= engedélyért folyamodó] szegény Lakosoknak engedett épiteni minden Kapuk előtt száz [...] Házakat (1775 Csokonai József 7503001, 9) | engedje elmondanom, hogy a’ két Felperes az Alperest sok ízben emlékeztette testvéri érzésekre (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 234) | A hatalmon ülő osztrák államférfiak az alkotmány eljátszás elméletét hírdették s nem engedtek szót, vagy betűt, mely az ellenkezőt hangoztatta (1880 Deák Farkas CD57) | – Hát kérem, kedves Herman, engedje elmondani nekem, hogy ki volt Irma (1912 Krúdy Gyula CD54) | – Úgy-e, anyu, engeded, hogy én menjek előbb a fürdőbe? (1941 Reichard Piroska CD10) | Brünn nem engedi a szélsőjobb tüntetéseket (2008 Népszabadság 3249002, 7).

5b. engedi magát (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy tűri, hagyja vki, hogy vmit v. bármit megtegyenek vele〉’ ❖ el-hozván Kriſtus eleibe az házaſság-törö Aſzſzonyt, vallyon hol hagyták a’ társát? ha a’ vétekben együtt kapták öket, miért nem hozták-el a’ Legényt-is? Gondolhatnánk ugyan, hogy a’ férfiú erös markos ember lévén, nem engedte magát (1773 Vajda Sámuel 7365002, 112) | Csakhogy János vitéz nem engedte magát, Jól átszorította [a madár] derekát és nyakát (1844 Petőfi Sándor C3506, 206) | Elvette az anyjától s a gyerek engedte magát; csakugyan egész otthon volt a nagyapja ölében (1911 Móricz Zsigmond C3228, 152) | [Csöndes néni] engedte magát erőtlenül, mint egy pólyás, hogy vezessék és benyomják egy fotelba (1932 Bohuniczky Szefi CD10).

5c. (vmely mértékben) lehetővé tesz (vminek, vkinek) vmit vmi’ ❖ Fölséges Urunk [...], ha az utak engedik Tokajnak, Naménynak veszi utját Munkácsra, ha pedig az utaknak alkalmatlansága nem engedi Namény fele jövetelit, Szerencsről Sáros Patak és Ungvár felé fog beérkezni Munkácsra (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 317) | [a nomád nép] a’ mezt megeméſztvén, tovább lódúl, ’s mind addig viſzſza nem fordúl, míg ismét az elbbi mez legelést nem enged (1808 Sokféle C1534, 137) | A növény nem fejlődhetik sem szebbre, sem nagyobbra, mint azt természete engedi (1871 e. Eötvös József C1600, 95) | A szőlőből jövet – már amennyire gömbölyded idomai engedik – Tapasztóné valósággal átvágtat a községen (1961 Népszabadság nov. 17. C4813, 2) | Ha más nem, az idő és a terjedelem nem engedi, hogy egy könyv arányosan – azaz teljességében – lefedje egy ember életét (2008 Földényi F. László 3110002, 152).

6. ts ’〈embert, állatot〉 nem akadályoz, ill. segít abban v. késztet arra, hogy menjen, eljusson (vhonnan, vhova v. vkihez)’ ❖ Bács Bánát meg lőn hóditva (a Csajkás kerületet kivéve) s a 32.00 főnyi sereg, mit magok Tábornok urak ennyinek mutattak be, legalább 12.000 embert bátran máshová engedhetett (1849 Kossuth Lajos CD32) | apád nem engedett borbélyt magához (1914 Gárdonyi Géza C1847, 141) | Az anyát [ti. a vízilóborjúét] könnyű megismerni; fiát pillanatra sem engedi szem elől s minden mozdulatára vigyáz (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Nem engednek a kocsihoz a legények! (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 44) | felderítőket és hajtókat küldtek ki a nyulak felriasztására, majd két-két kutyát engedtek egyszerre a vad nyomába (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | a kutyák nem engedtek még a kerítés közelébe sem (2010 Vincze Ferenc 3153004, 617).

6a. ’〈embert, állatot〉 nem akadályoz, ill. segít abban, hogy vmilyen helyzetbe, állapotba kerüljön, jusson’ ❖ a fiut engedem sorsára, legyen boldog (1858 Vas Gereben C4379, 230) | Gyámoltalan, ártalmatlan ember ez, engedd inkább szabadon (1937 Pataki Dezső CD10) | Kata tünődve áll. Helyes-e, hogy Verát is így szabadjára engedi? (1941 Reichard Piroska CD10) | ne engedjenek senkit feltételesen szabadlábra (1995 Magyar Hírlap CD09).

6b. ’〈kézben tartott dolgot v. megfogott személyt, állatot〉 szabadon ereszt, elenged’ ❖ [Béla] megkapta a lány kezét. – Vilmám! A lány ellenállt, ki akarta szakítani magát. – Összekiabálom a házat, engedjen! (1908 Gellért Oszkár CD10) | Juon, a pásztor durva kezével Szarvon ragadta, s vonta odébb „Mit csinálsz, Juon? Engedd a kecském!” „Dehogy engedem! Nem engedem!” (1913 Pesti Hírlap dec. 25. C5661, 75) | Asszonyom, asszonyom! (Nem engedi a kezét.) (1919 Szép Ernő 9665041, 83) | Egészen közel húztam magamhoz [Arankát], lángolt az arca, forró hullámokat lihegett. – Engedjen engem. Megeredt a könnye, hirtelen kitépte magát a szorításomból (1962 Galambos Lajos 9166001, 128).

7. ts ’Juttat, küld, bocsát (vhova) vmit vki, ill. vmi.’

7a. ’〈lövedéket〉 lő, ereszt vmibe, vkibe vki’ ❖ Beléjük engedem mind a hatot. Semmi lovagiasság. Lelövöm őket, mint a kutyákat (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 210) | Hová rohansz? [...] Te, beléd engedem az ólmot (1950 Hornyák József C3634, 166) | [az asszony] a fegyver csövét szájába vette, és az utolsó golyót saját fejébe engedte (2002 Magyar Hírlap CD09) | két nyilas suhanc benézett [a vagonba], és miután látott ott 25-30 zsidó munkaszolgálatost, néhány sorozatot beléjük engedett (2010 Huszár Tibor 3159002, 29).

7b. ’〈folyékony v. légnemű anyagot〉 juttat, ereszt vhova vki’ ❖ a carbidhoz kimért menynyiségű vizet engedünk (1899 Természettudományi Közlöny C7923, 697) | „alhadnagy elvtárs, a szekér előállt”, a fogatos hideg téli levegőt enged a konyhába (1989 Bólya Péter 1023001, 30) | [a gyár] a katalizátorként használt higany hulladékát az öböl vizébe engedte (2002 Kerényi Attila 3173004, 462) | az utóbbi kétszáz évben a fosszilis energiahordozók által több szén-dioxidot engedtünk a levegőbe, mint a korábbi tízezer évben (2010 Magyar Narancs 3220001, VII).

7c. ’〈tárgyat, dolgot〉 vmely helyzetbe v. vhova (le)ereszt, bocsát vki’ ❖ Az alispán vén bölcsek módjára engedte a madzagot, melyre a sors bőven kente a mézet (1864 Vas Gereben C4381, 91) | Horvátországban tegnap egynapos gyászt tartottak a légikatasztrófa miatt: félárbocra engedték a zászlókat (1996 Magyar Hírlap CD09) | egy kávákra erősített, öblös léhést [= hálót] a fenékre engednek (2003 Lajkó István 3204002, 133).

7d. ’〈vmely testrészét〉 lefelé mozgatva ereszti vhova’ ❖ [nagyapám] csak ült ott magának, két kezét az ölébe engedte (1956 Sánta Ferenc 9585002, 9) | [Melchior] finoman a vállamra engedte a karját (1986 Nádas Péter 9466005, 533) | Az invitálás történhet jellegzetesen túlzásba vitt kúszással vagy azzal, hogy a kutya fejét mellére engedi és mellső lábait szétfeszíti (1996 Szinák János–Veress István CD59).

7e. ’〈folyékony v. légnemű anyagot〉 távozni hagy magából vmi’ ❖ a kémény szivárogva engedi a füstöt (1917–1919 Krúdy Gyula CD54) | A káposzta torzsáját eltávolítjuk, megmaradt részét apróra gyaluljuk. Nagy tálban 2 evőkanál sóval besózzuk és állni hagyjuk, hogy levet engedjen (2009 Mautner Zsófia 3232001, 160).

7f. ’〈színét〉(nedvesség hatására) ereszti, veszti vmi’ ❖ A Goldberger–Bemberg Parisette selyemszerű fényű, tökéletesen mosható [textília], szinét nem engedi (1929 Pesti Hírlap márc. 17. C5677, 11) | olyan kézimunkát, amelyről feltételezzük, hogy engedi a színét, hideg ecetes vízben, szappan nélkül mossunk (1956 Népszava jan. 22. C4821, 5) | A különböző anyagdarabkákat először meleg vízben „beavatjuk”, s amelyik engedi a színét, azt eldobjuk (1974 Népszava ápr. 7. C7439, 6) | [A fénymásolással készült hamis pénz] nedves kézzel megdörzsölve engedi a színét (1995 Magyar Nemzet nov. 23. C8370, 20).

8. ts ’rendelkezés(é)re bocsát, biztosít (vkinek) vmit vki, es. vmi’ ❖ [a parasztok] kevés ideig való nyugodalmat ſem engednek magoknak a’ betegſég után, hánem mihelyt jobban érzik magokat, azonnal múnkájukhoz fognak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 63) | szerződő felek kötelezik egymást semmi olly [...] jogokat más ország alattvalójának nem engedni, mellyek egyszersmind a’ szerződő hatalmak alattvalóira is ki nem lennének terjesztve (1838 Erdélyi Híradó C5300, 134) | e tárgyban hosszabb vitára lapunkban tért engedhetnénk (1861 Arany János C6506, 15) | Az olvasó [...] azt a megtisztelő bizalmat követeli, hogy képzeletének is engedjünk valamit (1931 Kosztolányi Dezső C2751, 169) | Engedjen szabad utat az érzelmeinek (2009 Méhes Károly² 3153009, 769).

8a. ’〈vmely (értékes) dolgot, es. személyt〉 lemondva róla (ideiglenesen) átad, rendelkezés(é)re bocsát, átenged (vkinek) vki’ ❖ [Vencel] a’ Szent Koronát Fiának Ventzelnek engedte (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141004, 149) | engedjetek csak egy araszt helyet ez’ árva gyermeknek, hová fejét hajthassa (1819 Katona József C2502, 135) | [a pénzt] kiki elrejti, nem akarván azon hasznot a’ fejedelemnek engedni, mellyet maga nyerhet (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 254) | a világ minden búzavirágját önnek engedem két szál krumplivirágért (1891 Baksay Sándor C0737, 195) | én nem engedem a jussomat (1909 Ambrus Zoltán CD10) | – Nem engedem a pulyákat én sem! [...] Nélkülük minek éljen az ember? (2010 Népszabadság nov. 12. C7858, 4).

9. tn (tárgyragos határozóval is) enged vkinek, vminek (rég) ’vmivel v. vkivel összevetve (vmiben) alatta marad vmi, vki’ ❖ Tellyes a’ Terméſzet ollyan tsúdálatos Dólgokkal. A’ Mágnes valósággal nem enged e’ben a’ réſzben az Electrica erönek (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 147) | az Úr Secretárius Úr a’ szegény Vályi Nagynak nem csak semmit nem enged, hanem őtet talán meg is előzi (1820 Kazinczy Ferenc C2570, 263) | Bátorságban másnak nem engedek. Ha menni kell, megyek (1868 Szász Károly² ford. C3833, 272) | [Temesvár] németség tekintetében keveset enged Lincznek, vagy Grácznak (1879 Mátrai Betegh Béla¹ C3056, 205) | izlés és kedvtöltés dolgában Rosenbaum Rikárd semmit se engedett a boszantóan gazdag Weiss Salamonnak (1908 Ambrus Zoltán C0600, 255).

Ö: által~, át~, be~, el~, fel~, keresztül~, ki~, le~, meg~, vissza~.

ÖU: bele~, hátra~, haza~, ide~, neki~, oda~, össze~, rá~, széjjel~, szét~, tovább~, utána~, végig~.

Vö. CzF. enged¹, enged²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, engedett, engedhet, engedhető, engedtet, engedtetett, engedtetik; ÚMTsz.

enged ige 2b
1. tárgyatlan
〈vmely tárgy〉 erő hatására szoros, feszes állapotából v. rögzített helyzetéből (ki)lazul(va mozdíthatóvá válik)
a’ csomók rögtön feloldództak, a’ kötél engedett, ’s a’ feszület, mint előbb, ismét a’ földre zuhant
(1847 Eötvös József)
[Bálint] a szomszéd-szoba ajtajához közeledett, mely, csekély ellenállás után, engedett, megnyilt
(1882 Szabó Ignác)
mit szólna a Hercegnő ahhoz, ha a palota tetőzetén felfedeznék egy padláslyukat, amelynek zárja egy kézmozdulatra enged?
(1925 Krúdy Gyula)
A patentzipzár persze nem engedett
(2002 Goretity József ford.Dovlatov)
1a. tárgyas (átv is)
〈vmely szorító, tartó eszközt〉 feszességében úgy változtat, hogy az hosszabb, lazább stb. lesz
a’ szekeret elragadni készülő lovaknak is előbb gyeplőt szoktunk engedni
(1841 Remény)
Ha hosszabbra engedték a kötelet, a lovaknak nem kellett megállniok
(1954 Betkowski Jenő)
a pórázt egy kicsit tágabbra engedte
(1987–1988 Kulcsár Péter)
a fiskális politika lazábbra engedi a gyeplőt
(2003 Népszava dec. 13.)
1b. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) enged vmin
〈vmely szorító, tartó eszközön〉 lazít vki
Lassabban, fiam! Engedj azon a gyeplőszáron
(1881 Palotás Fausztin)
[Ilkának az észrevétlenül magára szedett kilók miatt] két hét múltával valamennyi ruháján engedni kellett, még az ingeken is
(1926 Krúdy Gyula)
ha a ló óvatosan, nyugodtan, engedelmesen ment hátra – engedjünk a száron
(1987 Domokos Lajos²)
kicsit enged a nadrágszíjon a kormány, amely várhatóan csökkenti a járulékokat
(2008 Népszabadság febr. 15.)
2. tárgyatlan enged vminek (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy vmely anyag, dolog (jellemzően) úgy viselkedik, hogy a rá irányuló erőnek, hatásnak nem áll ellen, és formájában, állapotában, helyzetében (vmely mértékben v. módon) megváltozik, átalakul〉
A’ gyenge, lágy, és könnyen engedö Füvet pedig, a’ mellyböl lenne oſztán, a’ valóságos jó-féle, vagy Tápláló-Széna, ott hadja a’ Kaſza
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ [lép]fene, noha ritka betegség, olly veſzedelmes, hogy mind eddig ſemmi Orvoſságnak nem engedett
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
[Toldi Miklós] megszoritá szörnyen a bajnok tenyerét; Engedett a keſztyű és összelapúla
(1846 Arany János)
[Katalin] redőbe szedte az egy kissé engedni nem akaró kelmét
(1863 Gyulai Pál)
A bőr, engedve a húzásnak, kifeszül
(1885 Wohl Janka)
[a víztömeg] a nehézség hatásának engedve, mozgásnak indulhat s ezután mozgásánál fogva munkát végezhet
(1894 PallasLex.)
A fiatal nyírfa könnyen enged a fejsze élének
(1962 Lengyel József)
A legjobb, ha [a lovaglónadrág] valamilyen rugalmas, testhez simuló, de a hajlatokban könnyen engedő anyagból készül
(1987 Domokos Lajos²)
2a. enged vminek
〈vmely külső v. belső késztetésnek〉 (vmely mértékben v. módon) ellenállás nélkül átadja magát
utánnad az ördögök a’ nyakadra kéſz igával, a’ lábadra kéſz békóval, ha engedſz mérgednek
(1775 Molnár János)
És ezen jó Leány Szelima volna? a’ rendetlen indúlatnak olly annyira enged Szelima?
(1793 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
ha a’ lélek semmi csábnak nem enged, egyedűl az erkölcsi szent törvényeknek hódol: úgy már a’ paradicsomot mindenütt magában hordozza
(1832 Cserna János)
[némely parasztemberek] nehezen engednek az új benyomásoknak
(1886 Mikszáth Kálmán)
Adamovics Pál is csupán férfitársaságban, zordon hajóskapitányok körében engedett jókedvének
(1913 Krúdy Gyula)
[A fetisiszták] csupán a legerősebb késztetéseiknek vagy a legátütőbb vonzalmaiknak engednek
(2005 Nádas Péter)
2b. enged vminek, vkinek (vonzat n. is)
〈vmely akaratnak, szabálynak, parancsnak, ill. vkinek〉 eleget tesz, ill. szót fogad, engedelmeskedik vki
Szent Péter egéſz étzaka haláſzván, ſemmit ſem fogott; hanem mikor Urunk ſzavának engedvén, meg-vetette hálóját, a’ halaknak bövséges ſokaságát rekeſztette-bé
(1772 Vajda Sámuel)
A nép alatta [ti. Tamehameha uralkodása alatt] megtanult engedni
(1828 Vörösmarty Mihály)
Azt akarom, Hogy mindig [...] Engedj anyánknak
(1857 Szigligeti Ede)
[Ambiká] csak a kötelesség kérlelhetetlen parancsszavának engedve tudta elviselni Vjásza ölelését
(1960 Baktay Ervin ford.)
2c.
〈annak kif-ére, hogy vmely késztetésnek, kényszernek v. vkinek a hatására álláspontját, véleményét, szándékát stb. (részben) feladja, ill. feladni kész v. kénytelen (vki javára) vki〉
Nyerjk-meg a’ népet gazdagaink ellen, Hidjed, hogy ſok gonosz enged majd kelletlen
(1772 Bessenyei György¹)
Váltig mondja Loránt, [...] Hogy ő az idősebb, s az idősebb enged
(1854 Arany János)
Frédéric nem engedett. A vita veszekedéssé mérgedt
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
Engedj ebben az apróságban. Ettől még nem lesz kevesebb semmi
(1979 Esterházy Péter)
3. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
〈érzés, állapot stb.〉 erejében, mértékében csökken, mérséklődik
a’ fájdalom ’s a’ gytrdés sznnek, az hányás pedig semmit sem enged
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
ha sietnie kellett [a följegyzések írójának], engedett szorgalma
(1899 Irodalomtörténeti Közlemények)
Csak a 70-es években kezd a [fejlődés iránti] közöny engedni és itt-ott mutatkoznak már a szellemi fellendülés jelei
(1940 Jancsó Elemér)
[a nőnek a] keze szorítása a széktámlán engedett kissé
(2009 Méhes Károly²)
3a. (alany n. is, tárgyragos határozóval is)
〈a (kellemetlenül) nagy hideg v. meleg〉 alábbhagy, ill. 〈a fagy〉 mérséklődik, olvadni kezd
Az id igen változó itten, hol fagy, hol enged
(1782 Magyar Hírmondó)
Enged, egy tsep hideg ſints
(1794 Gyarmathi Sámuel)
a fagy végre engedett
(1844 Petőfi Sándor)
A hideg azonban nem engedett
(1890 Ethnographia)
A meleg is engedett. Esteledett lassan
(1945 Szép Ernő)
most mintha engedett volna valamit a fagy
(1995 Magyar Hírlap)
4. tárgyas (tárgy n. is)
〈annak kif-ére, hogy vminek a mértékét, fokát csökkenti, kisebbre veszi vki, vmi〉
Jobb volna, ha te is engednél ebbeli szigorodból
(1855 Kövér Lajos)
Lucie, mióta anyává lett, hibáiból sokat engedett
(1884 Szentpály Janka)
a rémuralom évről-évre enged keménységéből
(1933 Pintér Jenő)
Mazura egyetértett Regula Tivadarral, nézőpontjának emelkedettségéből azonban mit sem engedett
(1978 Sőtér István)
Csilla ma nem enged a kérlelhetetlen bíró szerepéből
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
4a. (tárgy n. is)
〈vminek az árából〉 levon, levesz, ill. kész levonni, levenni (vmennyit) vki
kend is igérjen [árat], én is engedek
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
– Mit enged ön a harminczezer forintból? [...] – Egy fillért sem
(1862 Jókai Mór)
Húsz pengő forint volt az ára, egy krajczárt sem engedtek abból!
(1886 Benedek Elek)
A kiírt nemzetközi pályázatokon csak magyarországi székhelyű cégek nyertek, amelyek ezúttal az uniós konkurenciától is tartva engedtek az áraikból
(2005 Magyar Narancs)
4b. (tárgy n. is)
〈elképzeléseiből, véleményéből〉 felad vmennyit
Semmit ſem-enged a’ ſzavából
(1791 Szentjóbi Szabó László)
meggyőződésünkből egy tapodtat sem engedünk
(1947 Szabad Föld febr. 23.)
[Péternek] dobfelszerelése az nincsen, vannak viszont nagyon határozott zenei elképzelései, amelyekből nem enged
(2006 Amerika Kiadó)
5. tárgyas (tárgy n. is)
〈isten(ség), ember, es. állat〉 hagy, nem akadályoz meg v. nem tilt, ill. tűr vmit
Mi végre enged [Isten] oljan dolgokat országábann, meljekre haragszik azon okból, hogy sz.szent Nevének gyalázatjára vagynak?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
nem látom okát, miért engedném Nemzetemet ’s Anyai nyelvemet ollyan tulajdónságoktól megfoſztatni, a’ melyeket a’ legnagyobb jussal megérdemel
(1806 Teleki László¹)
Csak engedtem, de bele nem egyeztem
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
[az ún. mókuscickányok] nyugodtan engedték magukat megfogni és simogatni
(1929 Az állatok világa ford.)
A báty egyelőre nem engedte, hogy az anyja fölálljon. Alpári volt a mozdulat, ahogy visszanyomta a székre
(2009 Szvoren Edina)
5a.
〈kérés udvarias bevezetéseként is:〉 engedélyez, ill. jóváhagy vmit
Forgács Miklos Ö Excell(entiája): Az Instáns [= engedélyért folyamodó] szegény Lakosoknak engedett épiteni minden Kapuk előtt száz [...] Házakat
(1775 Csokonai József)
engedje elmondanom, hogy a’ két Felperes az Alperest sok ízben emlékeztette testvéri érzésekre
(1830 Kazinczy Ferenc)
A hatalmon ülő osztrák államférfiak az alkotmány eljátszás elméletét hírdették s nem engedtek szót, vagy betűt, mely az ellenkezőt hangoztatta
(1880 Deák Farkas)
– Hát kérem, kedves Herman, engedje elmondani nekem, hogy ki volt Irma
(1912 Krúdy Gyula)
– Úgy-e, anyu, engeded, hogy én menjek előbb a fürdőbe?
(1941 Reichard Piroska)
Brünn nem engedi a szélsőjobb tüntetéseket
(2008 Népszabadság)
5b. engedi magát (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy tűri, hagyja vki, hogy vmit v. bármit megtegyenek vele〉
el-hozván Kriſtus eleibe az házaſság-törö Aſzſzonyt, vallyon hol hagyták a’ társát? ha a’ vétekben együtt kapták öket, miért nem hozták-el a’ Legényt-is? Gondolhatnánk ugyan, hogy a’ férfiú erös markos ember lévén, nem engedte magát
(1773 Vajda Sámuel)
Csakhogy János vitéz nem engedte magát, Jól átszorította [a madár] derekát és nyakát
(1844 Petőfi Sándor)
Elvette az anyjától s a gyerek engedte magát; csakugyan egész otthon volt a nagyapja ölében
(1911 Móricz Zsigmond)
[Csöndes néni] engedte magát erőtlenül, mint egy pólyás, hogy vezessék és benyomják egy fotelba
(1932 Bohuniczky Szefi)
5c.
(vmely mértékben) lehetővé tesz (vminek, vkinek) vmit vmi
Fölséges Urunk [...], ha az utak engedik Tokajnak, Naménynak veszi utját Munkácsra, ha pedig az utaknak alkalmatlansága nem engedi Namény fele jövetelit, Szerencsről Sáros Patak és Ungvár felé fog beérkezni Munkácsra
(1772 Bessenyei György¹)
[a nomád nép] a’ mezt megeméſztvén, tovább lódúl, ’s mind addig viſzſza nem fordúl, míg ismét az elbbi mez legelést nem enged
(1808 Sokféle)
A növény nem fejlődhetik sem szebbre, sem nagyobbra, mint azt természete engedi
(1871 e. Eötvös József)
A szőlőből jövet – már amennyire gömbölyded idomai engedik – Tapasztóné valósággal átvágtat a községen
(1961 Népszabadság nov. 17.)
Ha más nem, az idő és a terjedelem nem engedi, hogy egy könyv arányosan – azaz teljességében – lefedje egy ember életét
(2008 Földényi F. László)
6. tárgyas
〈embert, állatot〉 nem akadályoz, ill. segít abban v. késztet arra, hogy menjen, eljusson (vhonnan, vhova v. vkihez)
Bács Bánát meg lőn hóditva (a Csajkás kerületet kivéve) s a 32.00 főnyi sereg, mit magok Tábornok urak ennyinek mutattak be, legalább 12.000 embert bátran máshová engedhetett
(1849 Kossuth Lajos)
apád nem engedett borbélyt magához
(1914 Gárdonyi Géza)
Az anyát [ti. a vízilóborjúét] könnyű megismerni; fiát pillanatra sem engedi szem elől s minden mozdulatára vigyáz
(1929 Az állatok világa ford.)
Nem engednek a kocsihoz a legények!
(1953 Remenyik Zsigmond)
felderítőket és hajtókat küldtek ki a nyulak felriasztására, majd két-két kutyát engedtek egyszerre a vad nyomába
(1993 Sárkány Pál et al.)
a kutyák nem engedtek még a kerítés közelébe sem
(2010 Vincze Ferenc)
6a.
〈embert, állatot〉 nem akadályoz, ill. segít abban, hogy vmilyen helyzetbe, állapotba kerüljön, jusson
a fiut engedem sorsára, legyen boldog
(1858 Vas Gereben)
Gyámoltalan, ártalmatlan ember ez, engedd inkább szabadon
(1937 Pataki Dezső)
Kata tünődve áll. Helyes-e, hogy Verát is így szabadjára engedi?
(1941 Reichard Piroska)
ne engedjenek senkit feltételesen szabadlábra
(1995 Magyar Hírlap)
6b.
〈kézben tartott dolgot v. megfogott személyt, állatot〉 szabadon ereszt, elenged
[Béla] megkapta a lány kezét. – Vilmám! A lány ellenállt, ki akarta szakítani magát. – Összekiabálom a házat, engedjen!
(1908 Gellért Oszkár)
Juon, a pásztor durva kezével Szarvon ragadta, s vonta odébb „Mit csinálsz, Juon? Engedd a kecském!” „Dehogy engedem! Nem engedem!”
(1913 Pesti Hírlap dec. 25.)
Asszonyom, asszonyom! (Nem engedi a kezét.)
(1919 Szép Ernő)
Egészen közel húztam magamhoz [Arankát], lángolt az arca, forró hullámokat lihegett. – Engedjen engem. Megeredt a könnye, hirtelen kitépte magát a szorításomból
(1962 Galambos Lajos)
7. tárgyas
Juttat, küld, bocsát (vhova) vmit vki, ill. vmi.
7a.
〈lövedéket〉 lő, ereszt vmibe, vkibe vki
Beléjük engedem mind a hatot. Semmi lovagiasság. Lelövöm őket, mint a kutyákat
(1925 Kosztolányi Dezső)
Hová rohansz? [...] Te, beléd engedem az ólmot
(1950 Hornyák József)
[az asszony] a fegyver csövét szájába vette, és az utolsó golyót saját fejébe engedte
(2002 Magyar Hírlap)
két nyilas suhanc benézett [a vagonba], és miután látott ott 25-30 zsidó munkaszolgálatost, néhány sorozatot beléjük engedett
(2010 Huszár Tibor)
7b.
〈folyékony v. légnemű anyagot〉 juttat, ereszt vhova vki
a carbidhoz kimért menynyiségű vizet engedünk
(1899 Természettudományi Közlöny)
„alhadnagy elvtárs, a szekér előállt”, a fogatos hideg téli levegőt enged a konyhába
(1989 Bólya Péter)
[a gyár] a katalizátorként használt higany hulladékát az öböl vizébe engedte
(2002 Kerényi Attila)
az utóbbi kétszáz évben a fosszilis energiahordozók által több szén-dioxidot engedtünk a levegőbe, mint a korábbi tízezer évben
(2010 Magyar Narancs)
7c.
〈tárgyat, dolgot〉 vmely helyzetbe v. vhova (le)ereszt, bocsát vki
Az alispán vén bölcsek módjára engedte a madzagot, melyre a sors bőven kente a mézet
(1864 Vas Gereben)
Horvátországban tegnap egynapos gyászt tartottak a légikatasztrófa miatt: félárbocra engedték a zászlókat
(1996 Magyar Hírlap)
egy kávákra erősített, öblös léhést [= hálót] a fenékre engednek
(2003 Lajkó István)
7d.
〈vmely testrészét〉 lefelé mozgatva ereszti vhova
[nagyapám] csak ült ott magának, két kezét az ölébe engedte
(1956 Sánta Ferenc)
[Melchior] finoman a vállamra engedte a karját
(1986 Nádas Péter)
Az invitálás történhet jellegzetesen túlzásba vitt kúszással vagy azzal, hogy a kutya fejét mellére engedi és mellső lábait szétfeszíti
(1996 Szinák János–Veress István)
7e.
〈folyékony v. légnemű anyagot〉 távozni hagy magából vmi
a kémény szivárogva engedi a füstöt
(1917–1919 Krúdy Gyula)
A káposzta torzsáját eltávolítjuk, megmaradt részét apróra gyaluljuk. Nagy tálban 2 evőkanál sóval besózzuk és állni hagyjuk, hogy levet engedjen
(2009 Mautner Zsófia)
7f.
〈színét〉 (nedvesség hatására) ereszti, veszti vmi
A Goldberger–Bemberg Parisette selyemszerű fényű, tökéletesen mosható [textília], szinét nem engedi
(1929 Pesti Hírlap márc. 17.)
olyan kézimunkát, amelyről feltételezzük, hogy engedi a színét, hideg ecetes vízben, szappan nélkül mossunk
(1956 Népszava jan. 22.)
A különböző anyagdarabkákat először meleg vízben „beavatjuk”, s amelyik engedi a színét, azt eldobjuk
(1974 Népszava ápr. 7.)
[A fénymásolással készült hamis pénz] nedves kézzel megdörzsölve engedi a színét
(1995 Magyar Nemzet nov. 23.)
8. tárgyas
rendelkezés(é)re bocsát, biztosít (vkinek) vmit vki, es. vmi
[a parasztok] kevés ideig való nyugodalmat ſem engednek magoknak a’ betegſég után, hánem mihelyt jobban érzik magokat, azonnal múnkájukhoz fognak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
szerződő felek kötelezik egymást semmi olly [...] jogokat más ország alattvalójának nem engedni, mellyek egyszersmind a’ szerződő hatalmak alattvalóira is ki nem lennének terjesztve
(1838 Erdélyi Híradó)
e tárgyban hosszabb vitára lapunkban tért engedhetnénk
(1861 Arany János)
Az olvasó [...] azt a megtisztelő bizalmat követeli, hogy képzeletének is engedjünk valamit
(1931 Kosztolányi Dezső)
Engedjen szabad utat az érzelmeinek
(2009 Méhes Károly²)
8a.
〈vmely (értékes) dolgot, es. személyt〉 lemondva róla (ideiglenesen) átad, rendelkezés(é)re bocsát, átenged (vkinek) vki
[Vencel] a’ Szent Koronát Fiának Ventzelnek engedte
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
engedjetek csak egy araszt helyet ez’ árva gyermeknek, hová fejét hajthassa
(1819 Katona József)
[a pénzt] kiki elrejti, nem akarván azon hasznot a’ fejedelemnek engedni, mellyet maga nyerhet
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
a világ minden búzavirágját önnek engedem két szál krumplivirágért
(1891 Baksay Sándor)
én nem engedem a jussomat
(1909 Ambrus Zoltán)
– Nem engedem a pulyákat én sem! [...] Nélkülük minek éljen az ember?
(2010 Népszabadság nov. 12.)
9. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) enged vkinek, vminek (rég)
vmivel v. vkivel összevetve (vmiben) alatta marad vmi, vki
Tellyes a’ Terméſzet ollyan tsúdálatos Dólgokkal. A’ Mágnes valósággal nem enged e’ben a’ réſzben az Electrica erönek
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
az Úr Secretárius Úr a’ szegény Vályi Nagynak nem csak semmit nem enged, hanem őtet talán meg is előzi
(1820 Kazinczy Ferenc)
Bátorságban másnak nem engedek. Ha menni kell, megyek
(1868 Szász Károly² ford.)
[Temesvár] németség tekintetében keveset enged Lincznek, vagy Grácznak
(1879 Mátrai Betegh Béla¹)
izlés és kedvtöltés dolgában Rosenbaum Rikárd semmit se engedett a boszantóan gazdag Weiss Salamonnak
(1908 Ambrus Zoltán)
ÖU: beleenged, hátraenged, hazaenged, ideenged, nekienged, odaenged, összeenged, ráenged, széjjelenged, szétenged, továbbenged, utánaenged, végigenged
Vö. CzF. enged¹, enged²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, engedett, engedhet, engedhető, engedtet, engedtetett, engedtetik; ÚMTsz.

Beállítások