engedelmes mn és fn 

I. mn 15B

1. ’〈levélzáró udvariassági formula részeként is:〉 olyan 〈ember, es. állat v. testület〉, aki v. amely a felette álló személynek, hatalomnak készséggel(, szolgai módon) aláveti magát, ill. az ezt kifejező 〈megnyilvánulás, cselekvés v. magatartás〉’ ❖ Hertzegségednek Engedelmes hiv ſzolgálója, Kriſtina (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 162) | az uszkár asszonya szólítására engedelmesen hátulsó lábaira állott (1880 Nagy Péter¹ C7569, 114) | az előtornászoktól az ügyességen felül meg kell kivánnunk a higgadtságot, az engedelmes jó magaviseletet és a segédkezéshez szükséges erőt is (1907 Herkules 2108001, 114) | Főnökasszony addig cirókálja-marókálja [a beteget], amíg lefekszik és engedelmesen tartja a karját (1957 Benedek István 9041006, 90) | a törvény és a felsőbbség iránt engedelmes, hű polgár (1976 Paládi-Kovács Attila CD30) | A telefonutasítást az engedelmes parlament azonnal szentesítette (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’engedelmességre hajló 〈természet〉, ill. jellemzően ilyen természetű 〈ember, állat, közösség〉’ ❖ a ló természeténél fogva engedelmes (1858 Vasárnapi Újság CD56) | „Menjünk”, azt mondom, de nem mozdul Rózsika, pedig engedelmes gyerek (1905 Petelei István 8361007, 197) | A német engedelmes nép. És nem lázadó, nem, egy cseppet sem (1933 Török Sophie CD10) | [Az ún. burgosi vizsla] engedelmes, tanulékony, nyugodt természetű (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

2. ’puhasága v. rugalmassága révén könnyen formálható, kezelhető 〈(alap)anyag〉, ill. ilyen anyagból levő 〈dolog〉’ ❖ Ez [a hártya] a’ nyelö gégén keskeny ugyan, de megis igen erös, engedelmes, kitágitható (1789 Rácz Sámuel 7278012, 140) | Mélyen befurta volt már az engedelmes földet (1839 Remény C3611, 45) | a linóleum új, hogy úgy mondjuk, divatos technika. Könnyen kezelhető, engedelmes anyag (1908 Lengyel Géza CD10) | A méhviasz igen alkalmas, engedelmes és szép nyersanyag (2004 Természet Világa CD50).

2a. ’vmely akarat, szándék, cél megvalósulását, ill. vminek a működését szolgáló 〈eszköz〉’ ❖ [a felsőbb társadalmi osztály,] a nép-mozgató erők és tényezők minden szálai kezei közt levén öszpontositva, engedelmes gépként vezette a népet (1873 Orbán Balázs 8340020, 21) | [Lara] Kirántja engedelmes fegyverét (1882 Radó Antal ford. [!] C7577, 56) | A forradalmár pedig akkor érzi meg az élet tragédiáját, amikor rájön, hogy csak eszköz, engedelmes, végrehajtó kalapács a sors, az irracionális életár hatalmában (1919 Földi Mihály CD10) | A nyelv nem csupán passzív, mindenkor engedelmes, szürke eszköz, mely híven, személytelenül tolmácsolja az emberek gondolatait (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 49).

3. (rég) ’vki, vmi iránt kevésbé szigorú, elnéző, engedékeny 〈személy〉’ ❖ Barátidhoz engedelmes és nyájos légy (1776 Esopus meséi ford. C1641, 48) | Légy engedelmes [munkám] hibáji s hijánnyai iránt (1821 Kisfaludy Károly C2570, 579).

3a. (rég)(a vártnál, az érdemeltnél v. a lehetségesnél) enyhébb, kevésbé szigorú 〈ítélet, bírálat stb.〉’ ❖ vajha az egſsz világ láthatná az én gyalázatomat!... Oh! ez-is igen engedelmes büntetés vólna (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 249) | a részünkre ki adott engedelmesebb ár közönségessé tételével kárt nem teszek (1806 Vay József C2557, 224) | [az árvíz] leg engedelmesebb számvetéssel a’ Zook vizének a’ Volgába szakadásáig [terjed] (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 43).

3b. (rég) ’kevésbé erős, kevésbé intenzív 〈íz〉’ ❖ Persiában, melly sokkal melegebb tartomány a’ miénknél, a’ torma-is engedelmesebb ízü (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón C4017, 18) | az éles ſavanyuſágok ſintsenek meg terméſzet ſzerint a’ nád-mézben, a’ melly egéſzen édes és engedelmes (1789 Mátyus István C3070, 182).

3c. (rég) ’enyhe 〈időjárás〉, ill. ilyen időjárású 〈időszak, terület〉’ ❖ A’ jó és engedelmes télben és eſztendöben, keveſſebb [takarmány] kivántatik (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 130) | Hogy ment, és terjedett-ki éſzak felé Európának engedelmeſebb hellyeibe Saxoniába ’s Tseh Orſzágba a’ ſzölö-mivelés [...], ſok vólna elébeſzélleni (1791 Mátyus István C3071, 172) | Ha engedelmes az üdő, trágyát kell az ugar földekre hordogatni (1835 Némethy József 8333018, 360) | az engedelmes időre rügyezni kezdtek a fák (1882 Tolnai Lajos C4190, 153).

II. fn 4B (birtokszóként) (rég, átv is)

’〈egyházi hierarchiában:〉 vkinek engedelmességgel tartozó személy’ ❖ [a kolostor] püspökjévé Kristófot teszi Izabella királyné, [...] s meghagyja a kalugeres popáknak (Kalugerum presbyteris), hogy őt a kolostor püspökjének ismerjék el és engedelmesei legyenek (1879 Hunfalvy Pál CD57) | [a kolostorban] én is engedelmese vagyok annak, aki tapasztaltabb, nálamnál feljebb való. Nekem is engedelmesem, akinél én vagyok feljebb (1907 Gárdonyi Géza C1842, 112) | A test [...] megvert szolga gyanánt szótlan, tűrő engedelmese a már nem menekülő léleknek (1925 Laczkó Géza CD10).

Vö. CzF. ~, engedelmesen; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedelmesen; ÚMTsz.

engedelmes melléknév és főnév
I. melléknév 15B
1.
〈levélzáró udvariassági formula részeként is:〉 olyan 〈ember, es. állat v. testület〉, aki v. amely a felette álló személynek, hatalomnak készséggel(, szolgai módon) aláveti magát, ill. az ezt kifejező 〈megnyilvánulás, cselekvés v. magatartás〉
Hertzegségednek Engedelmes hiv ſzolgálója, Kriſtina
(1772 Mészáros Ignác ford.)
az uszkár asszonya szólítására engedelmesen hátulsó lábaira állott
(1880 Nagy Péter¹)
az előtornászoktól az ügyességen felül meg kell kivánnunk a higgadtságot, az engedelmes jó magaviseletet és a segédkezéshez szükséges erőt is
(1907 Herkules)
Főnökasszony addig cirókálja-marókálja [a beteget], amíg lefekszik és engedelmesen tartja a karját
(1957 Benedek István)
a törvény és a felsőbbség iránt engedelmes, hű polgár
(1976 Paládi-Kovács Attila)
A telefonutasítást az engedelmes parlament azonnal szentesítette
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
engedelmességre hajló 〈természet〉, ill. jellemzően ilyen természetű 〈ember, állat, közösség〉
a ló természeténél fogva engedelmes
(1858 Vasárnapi Újság)
„Menjünk”, azt mondom, de nem mozdul Rózsika, pedig engedelmes gyerek
(1905 Petelei István)
A német engedelmes nép. És nem lázadó, nem, egy cseppet sem
(1933 Török Sophie)
[Az ún. burgosi vizsla] engedelmes, tanulékony, nyugodt természetű
(1993 Sárkány Pál et al.)
2.
puhasága v. rugalmassága révén könnyen formálható, kezelhető (alap)anyag〉, ill. ilyen anyagból levő 〈dolog〉
Ez [a hártya] a’ nyelö gégén keskeny ugyan, de megis igen erös, engedelmes, kitágitható
(1789 Rácz Sámuel)
Mélyen befurta volt már az engedelmes földet
(1839 Remény)
a linóleum új, hogy úgy mondjuk, divatos technika. Könnyen kezelhető, engedelmes anyag
(1908 Lengyel Géza)
A méhviasz igen alkalmas, engedelmes és szép nyersanyag
(2004 Természet Világa)
2a.
vmely akarat, szándék, cél megvalósulását, ill. vminek a működését szolgáló 〈eszköz〉
[a felsőbb társadalmi osztály,] a nép-mozgató erők és tényezők minden szálai kezei közt levén öszpontositva, engedelmes gépként vezette a népet
(1873 Orbán Balázs)
[Lara] Kirántja engedelmes fegyverét
(1882 Radó Antal ford.)
A forradalmár pedig akkor érzi meg az élet tragédiáját, amikor rájön, hogy csak eszköz, engedelmes, végrehajtó kalapács a sors, az irracionális életár hatalmában
(1919 Földi Mihály)
A nyelv nem csupán passzív, mindenkor engedelmes, szürke eszköz, mely híven, személytelenül tolmácsolja az emberek gondolatait
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
3. (rég)
vki, vmi iránt kevésbé szigorú, elnéző, engedékeny 〈személy〉
Barátidhoz engedelmes és nyájos légy
(1776 Esopus meséi ford.)
Légy engedelmes [munkám] hibáji s hijánnyai iránt
(1821 Kisfaludy Károly)
3a. (rég)
(a vártnál, az érdemeltnél v. a lehetségesnél) enyhébb, kevésbé szigorú 〈ítélet, bírálat stb.〉
vajha az egſsz világ láthatná az én gyalázatomat!... Oh! ez-is igen engedelmes büntetés vólna
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
a részünkre ki adott engedelmesebb ár közönségessé tételével kárt nem teszek
(1806 Vay József)
[az árvíz] leg engedelmesebb számvetéssel a’ Zook vizének a’ Volgába szakadásáig [terjed]
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
3b. (rég)
kevésbé erős, kevésbé intenzív 〈íz〉
Persiában, melly sokkal melegebb tartomány a’ miénknél, a’ torma-is engedelmesebb ízü
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
az éles ſavanyuſágok ſintsenek meg terméſzet ſzerint a’ nád-mézben, a’ melly egéſzen édes és engedelmes
(1789 Mátyus István)
3c. (rég)
enyhe 〈időjárás〉, ill. ilyen időjárású 〈időszak, terület〉
A’ jó és engedelmes télben és eſztendöben, keveſſebb [takarmány] kivántatik
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Hogy ment, és terjedett-ki éſzak felé Európának engedelmeſebb hellyeibe Saxoniába ’s Tseh Orſzágba a’ ſzölö-mivelés [...], ſok vólna elébeſzélleni
(1791 Mátyus István)
Ha engedelmes az üdő, trágyát kell az ugar földekre hordogatni
(1835 Némethy József)
az engedelmes időre rügyezni kezdtek a fák
(1882 Tolnai Lajos)
II. főnév 4B (birtokszóként) (rég, átv is)
〈egyházi hierarchiában:〉 vkinek engedelmességgel tartozó személy
[a kolostor] püspökjévé Kristófot teszi Izabella királyné, [...] s meghagyja a kalugeres popáknak (Kalugerum presbyteris), hogy őt a kolostor püspökjének ismerjék el és engedelmesei legyenek
(1879 Hunfalvy Pál)
[a kolostorban] én is engedelmese vagyok annak, aki tapasztaltabb, nálamnál feljebb való. Nekem is engedelmesem, akinél én vagyok feljebb
(1907 Gárdonyi Géza)
A test [...] megvert szolga gyanánt szótlan, tűrő engedelmese a már nem menekülő léleknek
(1925 Laczkó Géza)
Vö. CzF. ~, engedelmesen; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engedelmesen; ÚMTsz.

Beállítások