ennyi mut nm 21B1 (utalószószerűen is)

1. (mn-i értékben) ’〈()mutatással is:〉 ilyen 〈mennyiség〉 v. ekkora 〈nagyság, mérték〉, ill. ilyen mennyiségű, ekkora nagyságú, mértékű’ ❖ Tbbire ennyi doſiſek utánn el-áll a’ hideglelés; de akár el hagya akár viſzſza jn, az utánn-is ugyan annyit és olly formán vegyen bé belle (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 271) | Ősijével megosztozánk, ’s én annak most hatod részét megkapám, mert még ennyin maradtunk: én az idősbb, és az ifjabbak: Consil. Dercsényiné, Krainikné, Péchyné, József és Miklós (1824 Kazinczy Ferenc C4936, 138) | [Szigligeti Ede Fenn az ernyő, nincsen kas című vígjátéka] egy hét alatt háromszor adatott. Ennyiszer hét nap alatt még eddig városunkban élők emléke szerint szinmű nem adatott, főleg illy szerencsével (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Írországban, hol a lakosság száma már 1840-ben túljárt a nyolcz millión, külömben is túlnépesedés volt, ezen állapotnak minden kisérő bajával. Mi lesz, ha ennyi millió ember, ki eddig is a legsilányabb élelemmel volt kénytelen beérni, teljesen táplálék nélkül marad? (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Szálas gyertyák, fáklyák világították meg a kápolnát, de ha háromszor ennyi lett volna, akkor sem lett volna elég világos a föld alatti terem (1906 Krúdy Gyula CD54) | Látod, eljárhatnál rá te is. Ennyi idős lánynak kell egy kis mulatság (1956 Németh László² 2005002, 9) | – Tudod, milyen közel vagyunk egymáshoz, Josef? – [...] Felültem. – Találd ki! Vállat vontam. – Ennyire – mondta. – Ennyire. – Egymáshoz illesztette a két mutatóujját, és könnyedén összedörzsölte őket (2007 Nádori Lídia ford.–Kuckart 3150007, 640).

1a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva) ’〈pontosan megnevezni nem akart v. nem tudott mennyiség(ű,) szám(ú) v. nagyság(ú), mérték(ű személy, dolog stb., kül. pénz, összeg) helyettesítésére〉’ ❖  Felsége ſziveſen le-mond minden Hatalmáról és a’ Nemzetet magára hadja, tsak a’ Nemzet eſztendnként való élelmére rendelen ennyi ’s ennyi Summát (1789 Magyar Kurír C0315, 2041) | Mennyi selyemhernyót nevelhetnének, miután ennyi meg ennyi eperfájok van? (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045013, 347) | a hatóság megparancsolta a sütőknek, hogy ennyi és ennyi kenyeret tartoznak sütni (1892 Beksics Gusztáv ford.–Manzoni 8036002, 363) | [Taine] oly éles logikával, oly kérlelhetetlenséggel hajszolja a tények kapcsolatát, hogy nem csodálnók, ha kimutatná, hogy Párisban ennyi meg ennyi ezernek kellett a nyaktiló alatt elvérzenie, sem többnek, sem kevesebbnek (1899 e. Péterfy Jenő 8363005, 364) | a köztársaság milyen fontos alkotóeleme a Szovjetuniónak: az ország széntermelésének ennyi és ennyi százalékát adja, a gabonahozama ennyi és ennyi stb. (1991 Balla László 2038006, 49) | csak diktatúrában mondják azt, hogy felállítunk egy kvótát, maximum ennyi meg ennyi fiatalból lehet tudós (1999 Természet Világa ford. CD50).

2. (mn-i értékben) ’〈(A szokásostól eltérő mértékben) nagy, ill. kis mennyiség, mérték jelölésére.〉’

2a. ’〈rámutatással is:〉 ilyen sok, ill. nagy (mértékű, nagyságú)’ ❖ Ennyi élet veſzedelem között végre ki-ſzabaditotta magát, ’s a’ hozzá tartozandóit a’ Hertzeg a’ latroknak rabláshoz, ’s gyilkoſsághoz ſzoktatott kezeikböl (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 343) | Ennyi minden! (1837 Tóth Péter 8491003, 289) | Uram király, László, azt kérdem, tudod-e, Hogy mi végett jöttünk most ennyien ide? (1847 Arany János CD01) | Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja tud lenni egy tanulatlan, oktalan leánynak (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 342) | Jó ember ez a mérnök úr, – kezdte el egyszer ilyenkor, a talicskát a nagy földnyelő sarokba fordítva. – Nem mindenki loholna fel ennyiszer a házhoz (1937 Németh László² 9485039, 217) | – Ennyi jóember együtt, ilyen szűk helyen, mondta, csodállatias (1971 Déry Tibor 9107017, 171) | Ennyi csokoládét kapsz, és meg sem kínálsz minket? (2007 Polcz Alaine 3150002, 15).

2b. ’〈rámutatással is:〉 ilyen kevés, ill. kicsi (mértékű, nagyságú)’ ❖ Oh, csak hogy ennyi biztatást is adsz: Örömmel térek vissza hajlokodba, ’S jobb kedvedért itt töltöm a’ napot (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 254) | Ki tudná megmondani, miként lehetett a báróné csak ennyire is engedékeny? (1885 Pálffy Albert 8349002, 225) | Spongyát rá, barbár! Ennyi – pattintott –, fikarcnyi művészet sincs a hitványságában… (1956 Urbán Ernő 2005053, 632) | – Azonosítottuk a gödörben talált holttestet. – Ennyi idő alatt? Az nem létezik! (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321003, 432).

2c. (tárgyragos határozóként) ’ilyen nagy v. ritk. kis mértékben, számban, ill. ilyen hosszú ideig’ ❖ nékem-is mindenek majd mit mondanának? Ki ennyit engedett ez jó Barátjának (1783 Pálóczi Horváth Ádám 7257001, 45) | A rosszul hegedő seb kellemetlen emlék lehetett rá nézve. A nagy hidegben nem volt jó azzal ennyit járni odakinn (1872 Jókai Mór CD18) | – Szóval engedtek? – Mér ne engedjenek! Mit kérdez ennyit! (1920 Szép Ernő 9665042, 101) | Ennyit sem törődnek azok egymással! (1939 Illyés Gyula 9274074, 74) | Aludt bőségesen, még életében nem aludt ennyit egyfolytában (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 218) | Tűnődöm, hogy Rózsika mindig ilyen volt-e. Vagy ennyit károsodott a kóma ideje alatt? (2007 Polcz Alaine 3150002, 15).

3. (fn-i értékben) ’〈rámutatással is:〉 ilyen mennyiség v. ekkora nagyság (vmiből), ill. ilyen mennyiségű v. ekkora nagyságú dolog, es. ilyen számú dolog, személy’ ❖ Nagy volt a vér ontás tudod, Iſſus Vároſſánál, hol Darius Nagy Sándor ellen ſzáz ezer-embert-veſztett. Ennyit öletett meg Atilla is a Catalaunomi térségeken (1779 Bessenyei György¹ 7044013, 25) | Hazánkban, ha jó a termés, mintegy 80-85-szörösen kapjuk meg az elvetett magot, Mexicóban még a „tierra fria”-ban és sovány földön is megvárnak ennyit (1861 Rosty Pál 8397006, 118) | Ennyinek törtük be a fejét, – mutatta a sípzsinórjára bogozott kilenc hajcsomót (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 96) | Talán ennyi is elég a szövegből, hogy érzékeltessem az egész művön átlengő, mulatságos-nevetséges hatást (1983 Szalay Károly 1144012, 172) | Magyarországon kereken 3700 barlang van, legalábbis ennyiről tudunk pillanatnyilag (2003 Természet Világa CD50).

3a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva) ’〈pontosan megnevezni nem akart v. nem tudott mennyiség(ű,) szám(ú) v. nagyság(ú), mérték(ű személy, dolog stb., kül. pénz, összeg) helyettesítésére〉’ ❖ még nagyobb baj is van itt annál: ennyi- s ennyivel vagyok Kilényinél előlegezve (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102002, 348) | Énutánam bizony nem mutogatnak majd a kávéházban vagy az utcán: „Itt megy a vén Estella, ekkor meg ekkor, itt és itt, ennyiért meg ennyiért…” (1913 Krúdy Gyula CD54) | a köztársaság milyen fontos alkotóeleme a Szovjetuniónak: az ország széntermelésének ennyi és ennyi százalékát adja, a gabonahozama ennyi és ennyi stb. (1991 Balla László 2038006, 49) | Aznap ugyanis Adler azzal tért haza a Király utcába, hogy kezdhetnek pakolni, mert el kell hagyniuk a lakást, egy csillagos házban van kijelölve a szobájuk – nem is messze, Wesselényi utca ennyi és ennyi, be van bútorozva, van benne három fekhely (2004 Závada Pál 3342002, 81).

3b. ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározott pénzösszeg’ ❖ Megjövén Bécsbe, számot ada a császárnak tapasztolásai felől, s ez neki száz aranyat külde patikai költségként. Mondja kérem ő felségének, hogy ennyiért másik karomat is eltöretem, felele (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 80) | Minden sörét tiz forint! Annak ennyi az ára! Olcsóbban nem csinálom (1907 Nagy Endre 9469001, 40) | De tégy össze legalább húsz pengőt. Ennyim van félre nekem is (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Négyen élnek 28000-ből. – Kijönnek ennyiből? – Muszáj – mondja a férfi. – Ha kell, kaszálok, vagy… szóval így (1995 Magyar Hírlap CD09).

3c. (kül. -re raggal) ’ilyen távolság’ ❖ A’ nap ezen láttatik tenni az ő járását, és minden órában 15. gráduſſát haladgya meg, a’ ki tehát 15. gráduſſal közelebb eſik a’ napkelethez, terméſzeteſſen egy órával hamarább kél fel annak a’ nap, mint a’ ki ennyivel távulabb eſik napnyugotra (1809 Varga Márton 8510001, 8) | Ma a benzines autókat átlagosan 15, a dízeleket 10 ezer kilométerenként kell olajcserére vinni, illetve ha a kocsi 12 hónap alatt nem fut ennyit, akkor évente (1998 Magyar Hírlap CD09) | megfelelő hazai sípályák esetén az emberek nem autóznának legkevesebb 350 kilométert – ennyire van Budapesttől az ausztriai Semmering –, ha 100 kilométert is elegendő lenne megtenniük (2001 Figyelő CD2601).

3d. (tárgyragos határozóként) (ritk) ’〈vmely cselekvés megszakítás nélküli rövid mozzanatának számára utalva〉’ ❖ A horában nők és férfiak körbe fogódznak, hármat előre hármat hátra, azután jobbra és balra is ennyit lépnek (1873 Orbán Balázs CD22).

3e. (tbsz-ú birt szjellel) ’a szóban forgó személyek, csoportok közül a közvetlen szövegelőzményben meghatározott számú személy, csoport’ ❖ A hivatalban összesen 54-en dolgozunk. Ennyiünknek kell megbirkóznunk a feladatokkal (1973 Népszabadság márc. 3. C7823, 5) | Tavaly egész évben 270 vállalkozó bánta a megyei parancsnokságok szigorúságát, ennyiüknek vonták vissza a jövedéki termékek forgalmazására szóló engedélyét (1996 Magyar Hírlap CD09) | Vácrátótot ekkor nyolcvan család lakta, ennyiük vagyonát és felnőttkorú családtagjait, szolgáit írták össze (2001 Böőr László–Szabó Attila CD36).

4. (fn-i értékben) ’〈(A szokásostól eltérő mértékben) nagy, ill. kis mennyiség, mérték jelölésére.〉’

4a. ’〈rámutatással is:〉 ilyen sok, ill. ilyen kevés személy’ ❖ Még is hová jár szép szemed? Mért lő rám hév sugárt? Miért keres föl ennyi közt? (1824 Vörösmarty Mihály 8524143, 268) | Csanády bátyánk széttekintvén a gyér padokon, Kádárként felemelé szemeit a karzat felé, ahol is megpillantá vala könyökölni Czincz uramat, a híres hajdúböszörményi kortest, felállt, s felé fordulván – mintha egyenesen neki szólna – így fakadt ki: – Szörnyűség mégis! 448 képviselő közül ennyi jár el (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Mit csinál ilyenkor egy – lassan az egész környező világgal szemben álló – költő, uramisten? Kétszáz vérszomjas, nagy részben Hitler-bajuszos fiatalemberrel, akik közt, mondom, még dominusok is vannak! Ennyivel mégsem tudok párbajozni (1969 Fodor József 9149013, 192).

4b. (tbsz-ú birt szjellel) ’a szóban forgó személyek közül ilyen sok, ill. ilyen kevés személy’ ❖ magam ennyiteknek ellent nem állhatok (1836 Vajda Péter 8504020, 11) | Szembe jőnek búcsujárók, Szinte kérdik és felel. „Kis bohó, mi haszna fáradsz? Oda nem jut ember el... Mi lehet az a szivárvány? Van felőle sok mese: De közelről (ennyiünk közt!) Még nem látta senki se.” (1847–1852 Arany János CD01) | Fél Horgos itt van már. Senkise számíthatott rá, hogy ilyen gyorsan és ennyiünket kitesznek (1934 Pesti Hírlap dec. 6. C5682, 8) | szomorú, hogy ennyiük közül egyedül csak egy tudja, hogy mi az udvariasság (1999 Szabad Föld febr. 23. C8385, 19).

4c. ’ez, a közvetlen szövegelőzményben meghatározott kicsi(nek), kevés(nek vélt) dolog’ ❖ Mert még az, a’ mit a’ Bltsek vagy túdnak, vagy tanúlnak, Tsak ennyi; hogy a’ Plánéták’ minden fordúlásoknak Két tartalék pontja van, ’s a’ nap égyike azoknak (1790 Pálóczi Horváth Ádám 7143023, 65) | Ennyiek azok, miket a gróf a balatoni gőzhajózásra vonatkozólag mond (1846 Hetilap CD61) | Erzsike a nagy örömtől csak ennyit tudott mondani. Laczim! kedves Laczim! (1892 Nyírvidék 8653001, 4) | a horgoláshoz, kötéshez nem kell egyéb, mint jó nagy fatűk és vastag, piros zsinór. Ennyit az iskola könnyen beszerezhetett volna (1914 Népnevelő 2110001, 124) | Szóval egy kicsit elkapattam magam. Ennyi az egész. Vegye úgy, hogy nem történt semmi (1987 Békés Pál 1014002, 70) | Az isten szerelmére, hallgasson végig, ennyivel tartozik nekem (2003 Greskovits Endre ford.–Rushdie 3124001, 253).

5. (-ben, ritk. -ből raggal, hsz-szerűen) ’ebből a szempontból, e tekintetben’ ❖ ezért a’ füért a’ leg-drágább és ſzükségeſſebb portékákat-is fel-tserélni ſzokták a’ lakoſok, azzal ollyan kárt okoznak, hogy a’ Pikárdaniai füvek, nóha azoknak-is haſznával ſzinté ugy élhetnének, nem kellnek, és meg-oltsulnak; ugy annyira hogy a’ Pikárdoiak ennyiben haſonlók a’ mi Europai lakoſinkhoz, mert ſzintén ugy ök-is tsak azért kapnak az idegen portékákon, hogy meſzſzünnen hozattatnak és idegen földön teremnek (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg 7129002, 284) | E nő, birálgatja magában Magdalenára függesztvén szemeit, e nő huszonnégy éves lehet, gyönyörű tojásdad arczczal, piros és még mindig eleven bőrszinnel, karcsu de kifejlett termettel, isteni szemekkel, sötét hajzattal. Ennyiből kétségtelen, hogy felötlő szépség és sok imádót érdemel. De miért épen Magdalena? (1851 Kemény Zsigmond 8235010, 14) | Mennyire emberi az eleveneknek arra vágyódása, hogy haláluk után se múljon el mindenük. Hogy amit megalkottak, az megéljen utánok is […]. Ennyiből a halhatatlanság vásárának is mondhatnók a Szinnyei-lexikon tizennégy kötetét (1914 Elek Artúr CD10) | A szerző nem kíméli jobban önmagát, mint másokat, Térey drámái a Térey-életművel is kegyetlenek. Ennyiben a szövegek akár önanalízisként is olvashatók (2010 Vári György 3153015, 1226).

6. ’〈Diskurzusjelölőként.〉’

6a. (msz-szerűen is) ’〈vmely elbeszélt esemény végének v. a megnyilatkozás lezárásának jelzésére, ill. arra való rákérdezésként〉’ ❖ „jaj, te”. Ennyi. Jaj, te! Utána ernyedt sóhaj (1965 Polgár András 1121005, 12) | Ernides: Orgos kérdése jogos, de csak neked mondhatom meg. Lysandros a lányom után járkált. Így a közelemben is volt. S miután elment, egyszer, később még visszajött, de már csak engem keresett meg, a lányomat nem. Anytostól pedig valami bőrt vásárolt… Thrasybulos: Ennyi? Ernides: Ennyi (1989 Páskándi Géza 2001007, 32) | Ok. Szóval arra vagy kíváncsi, hogy mi történt? A Csaba mindenképpen halálra volt ítélve. Ennyi! Fogok még beszélni róla, de most mást szeretnék mondani (2008 Szilánkokra hullva 3333003, 110) | „Ne. Konszolidáljátok a viszonyt.” „Nem állok vele szóba soha többé, Elmondtam néhányszor, Verocska, nem?” „Ott lesz a Blanka is, keresd meg!” „Ennyi? Elindulok egy másik kontinensre, És azt se mondod, jó utat?” „Szia.” Sziszegve pakol (2010 Térey János 3314003, 211).

6b. (tárgyraggal, -ról/-ről ragos névszóval) ’〈a közvetlen szövegelőzményben említett, elbeszélt dologgal, eseménnyel kapcs. neheztelés, rosszallás kif-ére〉’ ❖ Ennek az 1913-ban megjelent kis anyagnak közlési jogáért csakugyan megkaptam az Academia Română-tól a szokásos, tudományos – akadémiai közlésekért kijáró díjat; de már az 1923-ban kiadott kötet („Volksmusik der Rumänen von Maramures”, München) részben, az 1935-ben kiadott könyv („Melodien der Rumänischen Colinde”, Bécs) pedig teljesen saját költségemen jelent meg. Ennyit az „anyagi támogatás”-ról, amelyet Petranu említett (1937 Bartók Béla 9036002, 268) | Háromszor próbáltunk rendelni, válasz semmi, ígéret semmi. Ennyit A Viktorról! (2002 Magyar Hírlap CD09) | Hát, ennyit a csendes óráról. Az ofő kábé annyit tudott elmondani, hogy az érettségi szünetben megyünk, két napra, utána már egy szavát sem hallottuk (2010 Leiner Laura 3208008, 287).

Ö: épp~, ugyan~.

ÖU: em~, fele~, tized~.

ÖE: ~féle.

Sz: ennyiedik.

Vö. CzF. ~, ennyire, ennyiszėr; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, ennyien, ennyiig, ennyirag, ennyireg, ennyiren

ennyi mutató névmás 21B1 (utalószószerűen is)
1. (mn-i értékben)
()mutatással is:〉 ilyen 〈mennyiség〉 v. ekkora 〈nagyság, mérték〉, ill. ilyen mennyiségű, ekkora nagyságú, mértékű
Tbbire ennyi doſiſek utánn el-áll a’ hideglelés; de akár el hagya akár viſzſza jn, az utánn-is ugyan annyit és olly formán vegyen bé belle
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ősijével megosztozánk, ’s én annak most hatod részét megkapám, mert még ennyin maradtunk: én az idősbb, és az ifjabbak: Consil. Dercsényiné, Krainikné, Péchyné, József és Miklós
(1824 Kazinczy Ferenc)
[Szigligeti Ede Fenn az ernyő, nincsen kas című vígjátéka] egy hét alatt háromszor adatott. Ennyiszer hét nap alatt még eddig városunkban élők emléke szerint szinmű nem adatott, főleg illy szerencsével
(1858 Vasárnapi Újság)
Írországban, hol a lakosság száma már 1840-ben túljárt a nyolcz millión, külömben is túlnépesedés volt, ezen állapotnak minden kisérő bajával. Mi lesz, ha ennyi millió ember, ki eddig is a legsilányabb élelemmel volt kénytelen beérni, teljesen táplálék nélkül marad?
(1904 Nagy képes világtörténet)
Szálas gyertyák, fáklyák világították meg a kápolnát, de ha háromszor ennyi lett volna, akkor sem lett volna elég világos a föld alatti terem
(1906 Krúdy Gyula)
Látod, eljárhatnál rá te is. Ennyi idős lánynak kell egy kis mulatság
(1956 Németh László²)
– Tudod, milyen közel vagyunk egymáshoz, Josef? – [...] Felültem. – Találd ki! Vállat vontam. – Ennyire – mondta. – Ennyire. – Egymáshoz illesztette a két mutatóujját, és könnyedén összedörzsölte őket
(2007 Nádori Lídia ford.Kuckart)
1a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva)
〈pontosan megnevezni nem akart v. nem tudott mennyiség(ű,) szám(ú) v. nagyság(ú), mérték(ű személy, dolog stb., kül. pénz, összeg) helyettesítésére〉
 Felsége ſziveſen le-mond minden Hatalmáról és a’ Nemzetet magára hadja, tsak a’ Nemzet eſztendnként való élelmére rendelen ennyi ’s ennyi Summát
(1789 Magyar Kurír)
Mennyi selyemhernyót nevelhetnének, miután ennyi meg ennyi eperfájok van?
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
a hatóság megparancsolta a sütőknek, hogy ennyi és ennyi kenyeret tartoznak sütni
(1892 Beksics Gusztáv ford.Manzoni)
[Taine] oly éles logikával, oly kérlelhetetlenséggel hajszolja a tények kapcsolatát, hogy nem csodálnók, ha kimutatná, hogy Párisban ennyi meg ennyi ezernek kellett a nyaktiló alatt elvérzenie, sem többnek, sem kevesebbnek
(1899 e. Péterfy Jenő)
a köztársaság milyen fontos alkotóeleme a Szovjetuniónak: az ország széntermelésének ennyi és ennyi százalékát adja, a gabonahozama ennyi és ennyi stb.s a többi
(1991 Balla László)
csak diktatúrában mondják azt, hogy felállítunk egy kvótát, maximum ennyi meg ennyi fiatalból lehet tudós
(1999 Természet Világa ford.)
2. (mn-i értékben)
(A szokásostól eltérő mértékben) nagy, ill. kis mennyiség, mérték jelölésére.〉
2a.
〈rámutatással is:〉 ilyen sok, ill. nagy (mértékű, nagyságú)
Ennyi élet veſzedelem között végre ki-ſzabaditotta magát, ’s a’ hozzá tartozandóit a’ Hertzeg a’ latroknak rabláshoz, ’s gyilkoſsághoz ſzoktatott kezeikböl
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ennyi minden!
(1837 Tóth Péter)
Uram király, László, azt kérdem, tudod-e, Hogy mi végett jöttünk most ennyien ide?
(1847 Arany János)
Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja tud lenni egy tanulatlan, oktalan leánynak
(1901 Gárdonyi Géza)
Jó ember ez a mérnök úr, – kezdte el egyszer ilyenkor, a talicskát a nagy földnyelő sarokba fordítva. – Nem mindenki loholna fel ennyiszer a házhoz
(1937 Németh László²)
Ennyi jóember együtt, ilyen szűk helyen, mondta, csodállatias
(1971 Déry Tibor)
Ennyi csokoládét kapsz, és meg sem kínálsz minket?
(2007 Polcz Alaine)
2b.
〈rámutatással is:〉 ilyen kevés, ill. kicsi (mértékű, nagyságú)
Oh, csak hogy ennyi biztatást is adsz: Örömmel térek vissza hajlokodba, ’S jobb kedvedért itt töltöm a’ napot
(1830 Vörösmarty Mihály)
Ki tudná megmondani, miként lehetett a báróné csak ennyire is engedékeny?
(1885 Pálffy Albert)
Spongyát rá, barbár! Ennyi – pattintott –, fikarcnyi művészet sincs a hitványságában…
(1956 Urbán Ernő)
– Azonosítottuk a gödörben talált holttestet. – Ennyi idő alatt? Az nem létezik!
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2c. (tárgyragos határozóként)
ilyen nagy v. ritk. kis mértékben, számban, ill. ilyen hosszú ideig
nékem-is mindenek majd mit mondanának? Ki ennyit engedett ez jó Barátjának
(1783 Pálóczi Horváth Ádám)
A rosszul hegedő seb kellemetlen emlék lehetett rá nézve. A nagy hidegben nem volt jó azzal ennyit járni odakinn
(1872 Jókai Mór)
– Szóval engedtek? – Mér ne engedjenek! Mit kérdez ennyit!
(1920 Szép Ernő)
Ennyit sem törődnek azok egymással!
(1939 Illyés Gyula)
Aludt bőségesen, még életében nem aludt ennyit egyfolytában
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
Tűnődöm, hogy Rózsika mindig ilyen volt-e. Vagy ennyit károsodott a kóma ideje alatt?
(2007 Polcz Alaine)
3. (fn-i értékben)
〈rámutatással is:〉 ilyen mennyiség v. ekkora nagyság (vmiből), ill. ilyen mennyiségű v. ekkora nagyságú dolog, es. ilyen számú dolog, személy
Nagy volt a vér ontás tudod, Iſſus Vároſſánál, hol Darius Nagy Sándor ellen ſzáz ezer-embert-veſztett. Ennyit öletett meg Atilla is a Catalaunomi térségeken
(1779 Bessenyei György¹)
Hazánkban, ha jó a termés, mintegy 80-85-szörösen kapjuk meg az elvetett magot, Mexicóban még a „tierra fria”-ban és sovány földön is megvárnak ennyit
(1861 Rosty Pál)
Ennyinek törtük be a fejét, – mutatta a sípzsinórjára bogozott kilenc hajcsomót
(1937 Szentiványi Jenő)
Talán ennyi is elég a szövegből, hogy érzékeltessem az egész művön átlengő, mulatságos-nevetséges hatást
(1983 Szalay Károly)
Magyarországon kereken 3700 barlang van, legalábbis ennyiről tudunk pillanatnyilag
(2003 Természet Világa)
3a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva)
〈pontosan megnevezni nem akart v. nem tudott mennyiség(ű,) szám(ú) v. nagyság(ú), mérték(ű személy, dolog stb., kül. pénz, összeg) helyettesítésére〉
még nagyobb baj is van itt annál: ennyi- s ennyivel vagyok Kilényinél előlegezve
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Énutánam bizony nem mutogatnak majd a kávéházban vagy az utcán: „Itt megy a vén Estella, ekkor meg ekkor, itt és itt, ennyiért meg ennyiért…”
(1913 Krúdy Gyula)
a köztársaság milyen fontos alkotóeleme a Szovjetuniónak: az ország széntermelésének ennyi és ennyi százalékát adja, a gabonahozama ennyi és ennyi stb.s a többi
(1991 Balla László)
Aznap ugyanis Adler azzal tért haza a Király utcába, hogy kezdhetnek pakolni, mert el kell hagyniuk a lakást, egy csillagos házban van kijelölve a szobájuk – nem is messze, Wesselényi utca ennyi és ennyi, be van bútorozva, van benne három fekhely
(2004 Závada Pál)
3b.
a közvetlen szövegelőzményben meghatározott pénzösszeg
Megjövén Bécsbe, számot ada a császárnak tapasztolásai felől, s ez neki száz aranyat külde patikai költségként. Mondja kérem ő felségének, hogy ennyiért másik karomat is eltöretem, felele
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
Minden sörét tiz forint! Annak ennyi az ára! Olcsóbban nem csinálom
(1907 Nagy Endre)
De tégy össze legalább húsz pengőt. Ennyim van félre nekem is
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
Négyen élnek 28000-ből. – Kijönnek ennyiből? – Muszáj – mondja a férfi. – Ha kell, kaszálok, vagy… szóval így
(1995 Magyar Hírlap)
3c. (kül. -re raggal)
ilyen távolság
A’ nap ezen láttatik tenni az ő járását, és minden órában 15. gráduſſát haladgya meg, a’ ki tehát 15. gráduſſal közelebb eſik a’ napkelethez, terméſzeteſſen egy órával hamarább kél fel annak a’ nap, mint a’ ki ennyivel távulabb eſik napnyugotra
(1809 Varga Márton)
Ma a benzines autókat átlagosan 15, a dízeleket 10 ezer kilométerenként kell olajcserére vinni, illetve ha a kocsi 12 hónap alatt nem fut ennyit, akkor évente
(1998 Magyar Hírlap)
megfelelő hazai sípályák esetén az emberek nem autóznának legkevesebb 350 kilométert – ennyire van Budapesttől az ausztriai Semmering –, ha 100 kilométert is elegendő lenne megtenniük
(2001 Figyelő)
3d. (tárgyragos határozóként) (ritk)
〈vmely cselekvés megszakítás nélküli rövid mozzanatának számára utalva〉
A horában nők és férfiak körbe fogódznak, hármat előre hármat hátra, azután jobbra és balra is ennyit lépnek
(1873 Orbán Balázs)
3e. (tbsz-ú birt szjellel)
a szóban forgó személyek, csoportok közül a közvetlen szövegelőzményben meghatározott számú személy, csoport
A hivatalban összesen 54-en dolgozunk. Ennyiünknek kell megbirkóznunk a feladatokkal
(1973 Népszabadság márc. 3.)
Tavaly egész évben 270 vállalkozó bánta a megyei parancsnokságok szigorúságát, ennyiüknek vonták vissza a jövedéki termékek forgalmazására szóló engedélyét
(1996 Magyar Hírlap)
Vácrátótot ekkor nyolcvan család lakta, ennyiük vagyonát és felnőttkorú családtagjait, szolgáit írták össze
(2001 Böőr László–Szabó Attila)
4. (fn-i értékben)
(A szokásostól eltérő mértékben) nagy, ill. kis mennyiség, mérték jelölésére.〉
4a.
〈rámutatással is:〉 ilyen sok, ill. ilyen kevés személy
Még is hová jár szép szemed? Mért lő rám hév sugárt? Miért keres föl ennyi közt?
(1824 Vörösmarty Mihály)
Csanády bátyánk széttekintvén a gyér padokon, Kádárként felemelé szemeit a karzat felé, ahol is megpillantá vala könyökölni Czincz uramat, a híres hajdúböszörményi kortest, felállt, s felé fordulván – mintha egyenesen neki szólna – így fakadt ki: – Szörnyűség mégis! 448 képviselő közül ennyi jár el
(1883 Mikszáth Kálmán)
Mit csinál ilyenkor egy – lassan az egész környező világgal szemben álló – költő, uramisten? Kétszáz vérszomjas, nagy részben Hitler-bajuszos fiatalemberrel, akik közt, mondom, még dominusok is vannak! Ennyivel mégsem tudok párbajozni
(1969 Fodor József)
4b. (tbsz-ú birt szjellel)
a szóban forgó személyek közül ilyen sok, ill. ilyen kevés személy
magam ennyiteknek ellent nem állhatok
(1836 Vajda Péter)
Szembe jőnek búcsujárók, Szinte kérdik és felel. „Kis bohó, mi haszna fáradsz? Oda nem jut ember el... Mi lehet az a szivárvány? Van felőle sok mese: De közelről (ennyiünk közt!) Még nem látta senki se.”
(1847–1852 Arany János)
Fél Horgos itt van már. Senkise számíthatott rá, hogy ilyen gyorsan és ennyiünket kitesznek
(1934 Pesti Hírlap dec. 6.)
szomorú, hogy ennyiük közül egyedül csak egy tudja, hogy mi az udvariasság
(1999 Szabad Föld febr. 23.)
4c.
ez, a közvetlen szövegelőzményben meghatározott kicsi(nek), kevés(nek vélt) dolog
Mert még az, a’ mit a’ Bltsek vagy túdnak, vagy tanúlnak, Tsak ennyi; hogy a’ Plánéták’ minden fordúlásoknak Két tartalék pontja van, ’s a’ nap égyike azoknak
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
Ennyiek azok, miket a gróf a balatoni gőzhajózásra vonatkozólag mond
(1846 Hetilap)
Erzsike a nagy örömtől csak ennyit tudott mondani. Laczim! kedves Laczim!
(1892 Nyírvidék)
a horgoláshoz, kötéshez nem kell egyéb, mint jó nagy fatűk és vastag, piros zsinór. Ennyit az iskola könnyen beszerezhetett volna
(1914 Népnevelő)
Szóval egy kicsit elkapattam magam. Ennyi az egész. Vegye úgy, hogy nem történt semmi
(1987 Békés Pál)
Az isten szerelmére, hallgasson végig, ennyivel tartozik nekem
(2003 Greskovits Endre ford.Rushdie)
5. (-ben, ritk. -ből raggal, hsz-szerűen)
ebből a szempontból, e tekintetben
ezért a’ füért a’ leg-drágább és ſzükségeſſebb portékákat-is fel-tserélni ſzokták a’ lakoſok, azzal ollyan kárt okoznak, hogy a’ Pikárdaniai füvek, nóha azoknak-is haſznával ſzinté ugy élhetnének, nem kellnek, és meg-oltsulnak; ugy annyira hogy a’ Pikárdoiak ennyiben haſonlók a’ mi Europai lakoſinkhoz, mert ſzintén ugy ök-is tsak azért kapnak az idegen portékákon, hogy meſzſzünnen hozattatnak és idegen földön teremnek
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
E nő, birálgatja magában Magdalenára függesztvén szemeit, e nő huszonnégy éves lehet, gyönyörű tojásdad arczczal, piros és még mindig eleven bőrszinnel, karcsu de kifejlett termettel, isteni szemekkel, sötét hajzattal. Ennyiből kétségtelen, hogy felötlő szépség és sok imádót érdemel. De miért épen Magdalena?
(1851 Kemény Zsigmond)
Mennyire emberi az eleveneknek arra vágyódása, hogy haláluk után se múljon el mindenük. Hogy amit megalkottak, az megéljen utánok is […]. Ennyiből a halhatatlanság vásárának is mondhatnók a Szinnyei-lexikon tizennégy kötetét
(1914 Elek Artúr)
A szerző nem kíméli jobban önmagát, mint másokat, Térey drámái a Térey-életművel is kegyetlenek. Ennyiben a szövegek akár önanalízisként is olvashatók
(2010 Vári György)
6.
〈Diskurzusjelölőként.〉
6a. (msz-szerűen is)
〈vmely elbeszélt esemény végének v. a megnyilatkozás lezárásának jelzésére, ill. arra való rákérdezésként〉
„jaj, te”. Ennyi. Jaj, te! Utána ernyedt sóhaj
(1965 Polgár András)
Ernides: Orgos kérdése jogos, de csak neked mondhatom meg. Lysandros a lányom után járkált. Így a közelemben is volt. S miután elment, egyszer, később még visszajött, de már csak engem keresett meg, a lányomat nem. Anytostól pedig valami bőrt vásárolt… Thrasybulos: Ennyi? Ernides: Ennyi
(1989 Páskándi Géza)
Ok. Szóval arra vagy kíváncsi, hogy mi történt? A Csaba mindenképpen halálra volt ítélve. Ennyi! Fogok még beszélni róla, de most mást szeretnék mondani
(2008 Szilánkokra hullva)
„Ne. Konszolidáljátok a viszonyt.” „Nem állok vele szóba soha többé, Elmondtam néhányszor, Verocska, nem?” „Ott lesz a Blanka is, keresd meg!” „Ennyi? Elindulok egy másik kontinensre, És azt se mondod, jó utat?” „Szia.” Sziszegve pakol
(2010 Térey János)
6b. (tárgyraggal, -ról/-ről ragos névszóval)
〈a közvetlen szövegelőzményben említett, elbeszélt dologgal, eseménnyel kapcs. neheztelés, rosszallás kif-ére〉
Ennek az 1913-ban megjelent kis anyagnak közlési jogáért csakugyan megkaptam az Academia Română-tól a szokásos, tudományos – akadémiai közlésekért kijáró díjat; de már az 1923-ban kiadott kötet („Volksmusik der Rumänen von Maramures”, München) részben, az 1935-ben kiadott könyv („Melodien der Rumänischen Colinde”, Bécs) pedig teljesen saját költségemen jelent meg. Ennyit az „anyagi támogatás”-ról, amelyet Petranu említett
(1937 Bartók Béla)
Háromszor próbáltunk rendelni, válasz semmi, ígéret semmi. Ennyit A Viktorról!
(2002 Magyar Hírlap)
Hát, ennyit a csendes óráról. Az ofő kábé annyit tudott elmondani, hogy az érettségi szünetben megyünk, két napra, utána már egy szavát sem hallottuk
(2010 Leiner Laura)
ÖU: emennyi, feleennyi, tizedennyi
ÖE: ennyiféle
Sz: ennyiedik
Vö. CzF. ~, ennyire, ennyiszėr; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, ennyien, ennyiig, ennyirag, ennyireg, ennyiren

Beállítások