eredtet ts ige 5b (/ritk)

1. ’〈vmely személytől, csoporttól mint létrehozótól, őstől v. vmiből mint előzményből, ill. vmely helyről〉 eredeztet, származtat vkit, vmit vki v. vmi’ ❖ [Baranya vármegye] nevezetét vette Baranya Várától, ambár némellyek a’ bornak sokaságától eredtetik, [...] és innen bor annyának nevezik (1796 Vályi András C4336, 121) | [Sajnovics János] Sina határát tartotta a lappok őshazájának annál is inkább, minthogy Deguines is innen eredteti a hunnokat (1882 Kunos Ignác C5949, 349) | A szakirodalom a dákokat, dahákat és hunnokat egy gyökérről eredteti (1930 Budapesti Hírlap dec. 25. C4718, 47) | [a Szentszéknek] minden királyi attributumot a pápaságtól eredtető kijelentései (1937 Budapesti Hírlap okt. 19. C4725, 9) | az új utakon járó rendező, Rajnai András bonyolult összetételű tévéjátékának minden elemét az eredeti műből eredtethetjük (1974 Népszabadság dec. 1. C7824, melléklet 8).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza, előidézi, hogy létrejöjjön, megszülessen vmi, es. vki〉’ ❖ [a Giants Causeway] azon basalt alkatu sziklasor, mellynek szabályszerűsége a’ regét eredteté, hogy az óriások, Irland’ első lakói, oszlopokból gyalog útat építettek tengeren át a’ közel Skócziába (1839 Pulszky Ferenc ford.–Pulszky C1204, 128) | [a japán Kami isten] százmillió évig él s maga magából eredteti utódját, ki szintén oly sokáig él (1869 Hunfalvy János C7546, 185) | A fennmaradt írások, legendák, nem adják magyarázatát, miként alakult ki Vincének, s napjának a szőlővel, borral való kapcsolata. Egyedüli vélekedés, hogy a Vince név és a latin vinum (bor) szó rokon hangzása eredtette (1993 Magyar Nemzet jan. 16. C8368, melléklet VIII).

eredtet tárgyas ige 5b (/ritk)
1.
〈vmely személytől, csoporttól mint létrehozótól, őstől v. vmiből mint előzményből, ill. vmely helyről〉 eredeztet, származtat vkit, vmit vki v. vmi
[Baranya vármegye] nevezetét vette Baranya Várától, ambár némellyek a’ bornak sokaságától eredtetik, [...] és innen bor annyának nevezik
(1796 Vályi András)
[Sajnovics János] Sina határát tartotta a lappok őshazájának annál is inkább, minthogy Deguines is innen eredteti a hunnokat
(1882 Kunos Ignác)
A szakirodalom a dákokat, dahákat és hunnokat egy gyökérről eredteti
(1930 Budapesti Hírlap dec. 25.)
[a Szentszéknek] minden királyi attributumot a pápaságtól eredtető kijelentései
(1937 Budapesti Hírlap okt. 19.)
az új utakon járó rendező, Rajnai András bonyolult összetételű tévéjátékának minden elemét az eredeti műből eredtethetjük
(1974 Népszabadság dec. 1.)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmi, vki okozza, előidézi, hogy létrejöjjön, megszülessen vmi, es. vki〉
[a Giants Causeway] azon basalt alkatu sziklasor, mellynek szabályszerűsége a’ regét eredteté, hogy az óriások, Irland’ első lakói, oszlopokból gyalog útat építettek tengeren át a’ közel Skócziába
(1839 Pulszky Ferenc ford.Pulszky)
[a japán Kami isten] százmillió évig él s maga magából eredteti utódját, ki szintén oly sokáig él
(1869 Hunfalvy János)
A fennmaradt írások, legendák, nem adják magyarázatát, miként alakult ki Vincének, s napjának a szőlővel, borral való kapcsolata. Egyedüli vélekedés, hogy a Vince név és a latin vinum (bor) szó rokon hangzása eredtette
(1993 Magyar Nemzet jan. 16.)

Beállítások