eseng ige 3b (vál)

1. tn ’szívre hatóan könyörög, esedezik (vmiért, vkiért, vkinek) vki’ ❖ Kiknek adott kosarat [az asszony]; noha térgyen állva esengtek karja utánn? (1805 Verseghy Ferenc C4441, 145) | – Oh kedves úr, esenge a néne, kérjük: legyen kísérőnk a kocsiig (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 347) | Aladár másnap ismét játszótársért esengett, de anyja nem hajtott kérésére (1867 Gyulai Pál 8173001, 20) | bocsánatáért esengtem (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 146) | Most gyermek vagy és csilingelőn esengel apádnak, hogy tartson víz színén (1955 Páskándi Géza 9516011, 51) | [az osztrák konzulátuson vízumért] három kategória eseng: 1.) a harmadik világ számkivetettjei, 2.) Erdély elesettjei, 3.) egy-két mindenre elszánt magyar Schwarzarbeiter [= feketemunkás]-jelölt (1989 Kovács János Mátyás 2024003, 15).

1a. ts ’könyörögve kér vmit, ill. könyörögve magához hív vkit vki’ ❖ Ó nem birtokot eseng az (1842 Kazinczy Gábor C0113, 215) | már csak a békét esenged, Nem kell a dicsőség olcsó mirtusza (1876–1886 Rudnyánszky Gyula 8400003, 13) | Ha felsír, könnyét nem száritja senki, Hiába vár, ha az anyát esengi (1881 Ábrányi Emil C0507, 273) | Mindenki bocsánatját Könyörögve, sírva esengem (1910 Ady Endre C0536, 360) | Az én fülemnek mégis ez a kórus rimánkodik, eseng idő utáni hálát (1974 Szalai Csaba 2049036, 51).

1b. tn ’〈isteni hatalomhoz〉 könyörög, imádkozik (vmiért)’ ❖ Magunkban bízni félünk, Azért esengve kérünk: Mária! Mária! Mária segíts (1857 Tárkányi Béla József 8465023, 394) | Nem tudják mit kivánnak, a kik magas korért esengnek ez égiekhez! (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 21) | Tímónaxnak, esengj, Hírnök Hermész kegyes áldást osszon (1962 Devecseri Gábor ford.–Anakreón 9108051, 23) | békességért esengett Mars istenhez [Janus Pannonius] (1972 Maróti Lajos 2021018, 916).

2. tn ’〈ember(ek közössége)〉 erősen vágyakozik vmire, vkire v. vhova, ill. vmi, vki után’ ❖ Én magam is sokſzor ſzép aſſzonykákra esengvén, már Julis’ attyához mentem, megkérni leányát (1806 Verseghy Ferenc 8518016, 93) | A’ követek módtalan esengenek haza, nem lehet őket az ülésbe menetelre birni; esedezni, levelezni kell velök hogy [...] szavazni jőjenek (1832 Jelenkor C0223, 271) | [ha] belefáradtunk az egyszerű hangzatokba, nem polifónia után esengünk-e? (1948 Füst Milán 9161049, 148) | Egész népe sóhajtozik, és kenyér után eseng (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esenkedik; ÉKsz.; ÚMTsz. eseng¹

eseng ige 3b (vál)
1. tárgyatlan
szívre hatóan könyörög, esedezik (vmiért, vkiért, vkinek) vki
Kiknek adott kosarat [az asszony]; noha térgyen állva esengtek karja utánn?
(1805 Verseghy Ferenc)
– Oh kedves úr, esenge a néne, kérjük: legyen kísérőnk a kocsiig
(1818 k. Fáy András¹)
Aladár másnap ismét játszótársért esengett, de anyja nem hajtott kérésére
(1867 Gyulai Pál)
bocsánatáért esengtem
(1941 Gelléri Andor Endre)
Most gyermek vagy és csilingelőn esengel apádnak, hogy tartson víz színén
(1955 Páskándi Géza)
[az osztrák konzulátuson vízumért] három kategória eseng: 1.) a harmadik világ számkivetettjei, 2.) Erdély elesettjei, 3.) egy-két mindenre elszánt magyar Schwarzarbeiter [= feketemunkás]-jelölt
(1989 Kovács János Mátyás)
1a. tárgyas
könyörögve kér vmit, ill. könyörögve magához hív vkit vki
Ó nem birtokot eseng az
(1842 Kazinczy Gábor)
már csak a békét esenged, Nem kell a dicsőség olcsó mirtusza
(1876–1886 Rudnyánszky Gyula)
Ha felsír, könnyét nem száritja senki, Hiába vár, ha az anyát esengi
(1881 Ábrányi Emil)
Mindenki bocsánatját Könyörögve, sírva esengem
(1910 Ady Endre)
Az én fülemnek mégis ez a kórus rimánkodik, eseng idő utáni hálát
(1974 Szalai Csaba)
1b. tárgyatlan
〈isteni hatalomhoz〉 könyörög, imádkozik (vmiért)
Magunkban bízni félünk, Azért esengve kérünk: Mária! Mária! Mária segíts
(1857 Tárkányi Béla József)
Nem tudják mit kivánnak, a kik magas korért esengnek ez égiekhez!
(1879 Lauka Gusztáv)
Tímónaxnak, esengj, Hírnök Hermész kegyes áldást osszon
(1962 Devecseri Gábor ford.Anakreón)
békességért esengett Mars istenhez [Janus Pannonius]
(1972 Maróti Lajos)
2. tárgyatlan
〈ember(ek közössége) erősen vágyakozik vmire, vkire v. vhova, ill. vmi, vki után
Én magam is sokſzor ſzép aſſzonykákra esengvén, már Julis’ attyához mentem, megkérni leányát
(1806 Verseghy Ferenc)
A’ követek módtalan esengenek haza, nem lehet őket az ülésbe menetelre birni; esedezni, levelezni kell velök hogy [...] szavazni jőjenek
(1832 Jelenkor)
[ha] belefáradtunk az egyszerű hangzatokba, nem polifónia után esengünk-e?
(1948 Füst Milán)
Egész népe sóhajtozik, és kenyér után eseng
(1996 Katolikus Biblia ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. esenkedik; ÉKsz.; ÚMTsz. eseng¹

Beállítások