eskik ige 13b6 (rég, irod)esk (ritk)

1. tn ’vminek a megvalósítására, megtételére stb. esküvel ígéretet, fogadalmat tesz’ ❖ Eskem, hogy többé nem ingok, ha mingyárt pokol’ fenekére záratnánk is (1808 Andrád Elek 8010001, 19) | Ring király felálla fehérlő fürtivei, S igy esk, ujját a vadkan fejére téve fel: „Én esküszöm, legyőzöm Frithiofot, bármi hős[”] (1868 Győry Vilmos ford.–Tegnér C1974, 128) | Hogy s honnan tudta meg Nagyságod, hogy a bestye fejedelem Fejérvárott halálára eskett? (1930 Móricz Zsigmond CD10).

1a. eskik vmire ’〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanújára, ill. vmely értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva ilyen esküt tesz vki〉’ ❖ Maradj körűlem édes Bárány: kecseidre eskem, Hű pásztorod leendek (1823 Thewrewk József C2044, 135) | van é Önök közt egy, ki istenére ’s lélekisméretéré eskhetnék, hogy szerencsés siker esetén nem részesült volna a’ hg jövendő kormányában? (1840 Jelenkor C8306, 332) | York győztes herczege, Míg ama trónon nem látlak, melyen Most bitorolva a Lancaster ül, Az égre eskem, szemem’ nem hunyom be (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11).

2. ts ’〈vminek a megtételét, megtartását v. vminek a bekövetkeztét〉 esküvel fogadja, ígéri’ ❖ Azt eski hogy szándéka nem volt egyéb mint Franczia-országba menni (1816 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe C2530, 166) | Eszedbe juttatom hát mit eskél esküvel (1868 Vasárnapi Újság C7382, 354) | Hűséget eskik hódoló hived És hódoló szolgálatot halálig (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11).

Vö. CzF. esk¹; TESz. esküszik

eskik ige 13b6 (rég, irod)
esk 13b6 (ritk)
1. tárgyatlan
vminek a megvalósítására, megtételére stb. esküvel ígéretet, fogadalmat tesz
Eskem, hogy többé nem ingok, ha mingyárt pokol’ fenekére záratnánk is
(1808 Andrád Elek)
Ring király felálla fehérlő fürtivei, S igy esk, ujját a vadkan fejére téve fel: „Én esküszöm, legyőzöm Frithiofot, bármi hős[”]
(1868 Győry Vilmos ford.Tegnér)
Hogy s honnan tudta meg Nagyságod, hogy a bestye fejedelem Fejérvárott halálára eskett?
(1930 Móricz Zsigmond)
1a. eskik vmire
〈annak kif-ére, hogy vmely felsőbb hatalomra mint tanújára, ill. vmely értékre mint az eskü biztosítékára hivatkozva ilyen esküt tesz vki〉
Maradj körűlem édes Bárány: kecseidre eskem, Hű pásztorod leendek
(1823 Thewrewk József)
van é Önök közt egy, ki istenére ’s lélekisméretéré eskhetnék, hogy szerencsés siker esetén nem részesült volna a’ hgherceg jövendő kormányában?
(1840 Jelenkor)
York győztes herczege, Míg ama trónon nem látlak, melyen Most bitorolva a Lancaster ül, Az égre eskem, szemem’ nem hunyom be
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
2. tárgyas
〈vminek a megtételét, megtartását v. vminek a bekövetkeztét〉 esküvel fogadja, ígéri
Azt eski hogy szándéka nem volt egyéb mint Franczia-országba menni
(1816 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
Eszedbe juttatom hát mit eskél esküvel
(1868 Vasárnapi Újság)
Hűséget eskik hódoló hived És hódoló szolgálatot halálig
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Vö. CzF. esk¹; TESz. esküszik

Beállítások