eszement mn, fn és partikula 

I. mn 12B4

1. (rég) ’zavarodott, elmeháborodott v. gyengeelméjű 〈ember〉’ ❖ Voltak, kik [a pere után] tiz év múlva egy az angol partokon bolygó eszement nőben Fréle kisasszonyra véltek ismerni – de ez sohasem bizonyult be teljesen (1868 Fővárosi Lapok C8084, 823) | Nyíri Aladár sikkasztási ügye folyvást vajúdik. Két évvel ezelőtt az országos tébolyda igazgatósága eszement embernek nyilvánitá s ez alapon a székesfehérvári törvényszék, az ottani ügyész inditványára, megszüntetési határozatot hozott (1886 Fővárosi Lapok C8102, 1435).

1a. (átmenetileg) esztelenül, a józan észnek ellentmondóan viselkedő, ill. (szélsőséges gondolkodása, elfogultsága stb. miatt) megszállott, rögeszmés (szenvedéllyel viselkedő, vmit így képviselő) 〈személy〉 v. ritk. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ az elbb meg-nevezett eſze-ment Gardn (Gordon) találkozott, s ki nem ſzégyenlette, a buzgóſágnak paláſtjábann az emberi nemzet alját és ſeprejét, fertelmes zenebonára fel-indítani (1780 Magyar Hírmondó C0268, 419) | ezen eszement gyújtogató gyülevész nép vezére, eggy – Asszony volt (1816 Ajtay Sámuel ford.–Meissner C0574, 33) | Ontotta a szót, mint eszement prédikátor, mint megcsapolt hordó… (1926 Medreczky Márta CD10) | [Láng] egyszer se merte szóval is kinyilvánítani, hogy fiát dürrögő, eszement fajdkakasnak, menyét pediglen puccos, csakis fektében fürge föld terhének tartja (1959 Népszabadság júl. 28. C4811, 6) | Annyira tele vagy haraggal az eszement apád miatt, hogy meg se látod, mennyit ártasz magadnak is, a gyereknek is (2001 Dezsényi Katalin ford.–Potok 3087003, 290).

1b. (elmeháborodottságra vallóan) szélsőségesen felfokozott, (a megszállottságig) szenvedélyes 〈érzés, indulat, állapot, ill. viselkedés, helyzet stb.〉 v. ilyen érzést, állapotot tükröző 〈gesztus, arckifejezés stb.〉’ ❖ [Ibrahim szultán] jókedvében városokat sőt egész szandsákokat és kazakot (megyéket és kerűleteket) ajándékozott nekik [ti. a kegyencnőknek]. Rövid időn az ország javai majd mind tönkre jutottak; a szeraj tivornyák fészkévé aljasúlt […]. Az ország jobbjai végre mégis megsokalták ez eszement játékot, Ibrahimet elfogták, bebörtönözték (1874 Fővárosi Lapok C8090, 849) | eszement fejjel (1915 Pesti Hírlap máj. 15. C5663, 5) | [az író] kitűnően alkalmazza az eszement helyzetekhez illő fülsértő hablatyolás, rendszerezett tébolykeltés virtuóz fogásait (1998 Magyar Hírlap CD09) | gátat kell szabni az eszement hatalmi tébolynak (2002 Magyar Hírlap CD09) | [a] dal eszement ütközetről, értelmetlen tömeghalálról szól, valami első világháborús frontmészárlásról (2007 Békés Pál 3037002, 46) | A hasában növekszik a gyerek, az apa pedig sóvárgó, eszement tekinteteket mereszt a szolgálólányra (2009 Csaplár Vilmos 3073002, 55) | eszementen félnek tőle (2010 Népszava jún. 15. C7473, 7).

1c. (elmeháborodottságra vallóan) észszerűtlen v. meghökkentő 〈dolog, viselkedés stb.〉’ ❖ Kunsági nagy derűltség közt olvasta föl azt a humorisztikus feleletet, mely egy Bach-huszárnak szól, ki egyik bécsi lapban igen eszement dolgokat irt ez egylet alakúlásáról (1868 Fővárosi Lapok C8084, 231) | öcsémuram tisztára olyan, mintha tetőtől-talpig a bécsi Mode-Zeitung legfrissebb számából vágták volna ki, amit a leányom is tart, bár sohasem bújik azokba az eszement maskara-ruhákba, amiket ebbe az újságba belepingálni szoktak (1907 Pesti Hírlap okt. 27. C5655, [1]) | még jó, ha [Csehországban] tábla tudósít arról, miért és meddig csukják be turistaszezonban legszebb templomaikat, kastélyaikat, tornyaikat, múzeumaikat. Tatarozás miatt, évekre? Eszement „koreográfia” szerint működő nyitvatartási rendjüknek „köszönhetően” bizonyos napszakokra, napokra? (1990 Magyar Nemzet aug. 31. C8365, 4) | ezért láthattuk mi, szigetköziek a Duna elterelését, s annak az eszement magyar ötletnek a megvalósítását, amikor dízelszivattyúkkal akarták megoldani a Szigetköz vízpótlását 1993–94-ben (1998 Országgyűlési Napló CD62) | Ne kutassuk az okokat, ne pirongassuk kormányainkat az eszement agrárpolitika miatt, pusztán a tény érdekes. A vagyon értéke (2001 Magyar Hírlap CD09) | eszement baromságokat fecsegnek (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (az észszerűtlenségig) nagy mértékű, fokú 〈jelenség, sajátosság stb.〉’ ❖ azon az eszement tékozláson, amely országra, világra jellemző, az egyes ember csakis úgy lehet úrrá, ha a saját eszközeivel kiharcolja legalább önkörén belül az ésszerű és méltányos takarékosságot (1986 Magyar Nemzet dec. 23. C8361, 7) | eszement tempóban nőnek a gyógyszerárak (1997 Népszabadság aug. 13. C7847, 10) | alig telt bele néhány másodperc, eszement recsegést, pattogást hallott; nem tudta mire vélni. Megfordult, de hiába hitt a szemének: a mikróba tett nyúlpaprikás villódzott, szikrázott, mint egy farsangi nyúlfesztivál (1998 Magyar Hírlap CD09) | A mítoszteremtéshez aztán hozzájárult még az az eszement felhajtás, amivel a rendőrség egyrészt nevetségessé tette magát, másrészt felfokozta a hatást (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 3B1

’〈becsmérlésként is:〉(átmenetileg) esztelenül, a józan észnek ellentmondóan viselkedő v. (szélsőséges gondolkodása, elfogultsága stb. miatt) megszállott, rögeszmés (szenvedéllyel viselkedő, vmit így képviselő), ill. zavarodott, elmeháborodott személy’ ❖ Ottan egy eszement föl lobbant vériben Mászkalva kapaszkod bomlott Dühösségben (1790 Laczkovics János ford.–Trenck C2878, 36) | [Ráby Mátyás] csak akkor vette észre magát, mikor már rátette a kilincsre a kezét. – Akkor aztán pofon ütötte magát, „eszement!” hová jöttél? (1879 Jókai Mór CD18) | a jány ott áll szemét-száját eltátva, sápadt, mint a holt, azt hitte, hogy eszementtel van összezárva, aki csak ugy rágja az embereket, mint a réti farkas (1913 Pesti Hírlap jún. 27. C5661, 3) | röhögtek mint az eszement (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 148) | [1905.] február 24-én a Moszkovszkije Vedomosztyiban (Moszkvai Közlöny) felhívás jelent meg, amely harcba hívta az igazi orosz embereket a cár és a trón megmentésére „az árulók, az eszementek és a zendülők ellen” (1999 Bebesi György CD17) | amikor én először bebújtam az M62-es motorterébe, akkor találta ki valami eszement az önfenntartó vasút eszméjét (2005 Országgyűlési Napló CD62).

III. partikula 0

’〈mn fokozására:〉igen¹, irtó²’ ❖ az ötletes produkcióba Majoros István jellemekre szabott, látványos koreográfiái, s […] az „eszement” sok munka eredményeképpen egyszerre és könnyedén kopognak a szteppcipők (1988 Magyar Nemzet márc. 17. C8363, 8) | Bikácsi bácsinak eszement szép tulipánjai voltak (1994 Népszabadság ápr. 30. C7844, 3) | [a buli] végén már olyan eszement hangos techno szólt, hogy azt hittem, szétreped a dobhártyám és megáll a szívverésem (2002 Népszava júl. 8. C7465, 5).

Sz: eszementség.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

eszement melléknév, főnév és partikula
I. melléknév 12B4
1. (rég)
zavarodott, elmeháborodott v. gyengeelméjű 〈ember〉
Voltak, kik [a pere után] tiz év múlva egy az angol partokon bolygó eszement nőben Fréle kisasszonyra véltek ismerni – de ez sohasem bizonyult be teljesen
(1868 Fővárosi Lapok)
Nyíri Aladár sikkasztási ügye folyvást vajúdik. Két évvel ezelőtt az országos tébolyda igazgatósága eszement embernek nyilvánitá s ez alapon a székesfehérvári törvényszék, az ottani ügyész inditványára, megszüntetési határozatot hozott
(1886 Fővárosi Lapok)
1a.
(átmenetileg) esztelenül, a józan észnek ellentmondóan viselkedő, ill. (szélsőséges gondolkodása, elfogultsága stb. miatt) megszállott, rögeszmés (szenvedéllyel viselkedő, vmit így képviselő) 〈személy〉 v. ritk. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
az elbb meg-nevezett eſze-ment Gardn (Gordon) találkozott, s ki nem ſzégyenlette, a buzgóſágnak paláſtjábann az emberi nemzet alját és ſeprejét, fertelmes zenebonára fel-indítani
(1780 Magyar Hírmondó)
ezen eszement gyújtogató gyülevész nép vezére, eggy – Asszony volt
(1816 Ajtay Sámuel ford.Meissner)
Ontotta a szót, mint eszement prédikátor, mint megcsapolt hordó…
(1926 Medreczky Márta)
[Láng] egyszer se merte szóval is kinyilvánítani, hogy fiát dürrögő, eszement fajdkakasnak, menyét pediglen puccos, csakis fektében fürge föld terhének tartja
(1959 Népszabadság júl. 28.)
Annyira tele vagy haraggal az eszement apád miatt, hogy meg se látod, mennyit ártasz magadnak is, a gyereknek is
(2001 Dezsényi Katalin ford.Potok)
1b.
(elmeháborodottságra vallóan) szélsőségesen felfokozott, (a megszállottságig) szenvedélyes 〈érzés, indulat, állapot, ill. viselkedés, helyzet stb.〉 v. ilyen érzést, állapotot tükröző 〈gesztus, arckifejezés stb.〉
[Ibrahim szultán] jókedvében városokat sőt egész szandsákokat és kazakot (megyéket és kerűleteket) ajándékozott nekik [ti. a kegyencnőknek]. Rövid időn az ország javai majd mind tönkre jutottak; a szeraj tivornyák fészkévé aljasúlt […]. Az ország jobbjai végre mégis megsokalták ez eszement játékot, Ibrahimet elfogták, bebörtönözték
(1874 Fővárosi Lapok)
eszement fejjel
(1915 Pesti Hírlap máj. 15.)
[az író] kitűnően alkalmazza az eszement helyzetekhez illő fülsértő hablatyolás, rendszerezett tébolykeltés virtuóz fogásait
(1998 Magyar Hírlap)
gátat kell szabni az eszement hatalmi tébolynak
(2002 Magyar Hírlap)
[a] dal eszement ütközetről, értelmetlen tömeghalálról szól, valami első világháborús frontmészárlásról
(2007 Békés Pál)
A hasában növekszik a gyerek, az apa pedig sóvárgó, eszement tekinteteket mereszt a szolgálólányra
(2009 Csaplár Vilmos)
eszementen félnek tőle
(2010 Népszava jún. 15.)
1c.
(elmeháborodottságra vallóan) észszerűtlen v. meghökkentő 〈dolog, viselkedés stb.〉
Kunsági nagy derűltség közt olvasta föl azt a humorisztikus feleletet, mely egy Bach-huszárnak szól, ki egyik bécsi lapban igen eszement dolgokat irt ez egylet alakúlásáról
(1868 Fővárosi Lapok)
öcsémuram tisztára olyan, mintha tetőtől-talpig a bécsi Mode-Zeitung legfrissebb számából vágták volna ki, amit a leányom is tart, bár sohasem bújik azokba az eszement maskara-ruhákba, amiket ebbe az újságba belepingálni szoktak
(1907 Pesti Hírlap okt. 27.)
még jó, ha [Csehországban] tábla tudósít arról, miért és meddig csukják be turistaszezonban legszebb templomaikat, kastélyaikat, tornyaikat, múzeumaikat. Tatarozás miatt, évekre? Eszement „koreográfia” szerint működő nyitvatartási rendjüknek „köszönhetően” bizonyos napszakokra, napokra?
(1990 Magyar Nemzet aug. 31.)
ezért láthattuk mi, szigetköziek a Duna elterelését, s annak az eszement magyar ötletnek a megvalósítását, amikor dízelszivattyúkkal akarták megoldani a Szigetköz vízpótlását 1993–94-ben
(1998 Országgyűlési Napló)
Ne kutassuk az okokat, ne pirongassuk kormányainkat az eszement agrárpolitika miatt, pusztán a tény érdekes. A vagyon értéke
(2001 Magyar Hírlap)
eszement baromságokat fecsegnek
(2002 Magyar Hírlap)
2.
(az észszerűtlenségig) nagy mértékű, fokú 〈jelenség, sajátosság stb.〉
azon az eszement tékozláson, amely országra, világra jellemző, az egyes ember csakis úgy lehet úrrá, ha a saját eszközeivel kiharcolja legalább önkörén belül az ésszerű és méltányos takarékosságot
(1986 Magyar Nemzet dec. 23.)
eszement tempóban nőnek a gyógyszerárak
(1997 Népszabadság aug. 13.)
alig telt bele néhány másodperc, eszement recsegést, pattogást hallott; nem tudta mire vélni. Megfordult, de hiába hitt a szemének: a mikróba tett nyúlpaprikás villódzott, szikrázott, mint egy farsangi nyúlfesztivál
(1998 Magyar Hírlap)
A mítoszteremtéshez aztán hozzájárult még az az eszement felhajtás, amivel a rendőrség egyrészt nevetségessé tette magát, másrészt felfokozta a hatást
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév 3B1
〈becsmérlésként is:〉 (átmenetileg) esztelenül, a józan észnek ellentmondóan viselkedő v. (szélsőséges gondolkodása, elfogultsága stb. miatt) megszállott, rögeszmés (szenvedéllyel viselkedő, vmit így képviselő), ill. zavarodott, elmeháborodott személy
Ottan egy eszement föl lobbant vériben Mászkalva kapaszkod bomlott Dühösségben
(1790 Laczkovics János ford.Trenck)
[Ráby Mátyás] csak akkor vette észre magát, mikor már rátette a kilincsre a kezét. – Akkor aztán pofon ütötte magát, „eszement!” hová jöttél?
(1879 Jókai Mór)
a jány ott áll szemét-száját eltátva, sápadt, mint a holt, azt hitte, hogy eszementtel van összezárva, aki csak ugy rágja az embereket, mint a réti farkas
(1913 Pesti Hírlap jún. 27.)
röhögtek mint az eszement
(1989 Fel a kezekkel!)
[1905.] február 24-én a Moszkovszkije Vedomosztyiban (Moszkvai Közlöny) felhívás jelent meg, amely harcba hívta az igazi orosz embereket a cár és a trón megmentésére „az árulók, az eszementek és a zendülők ellen”
(1999 Bebesi György)
amikor én először bebújtam az M62-es motorterébe, akkor találta ki valami eszement az önfenntartó vasút eszméjét
(2005 Országgyűlési Napló)
III. partikula 0
〈mn fokozására:〉 igen¹, irtó²
az ötletes produkcióba Majoros István jellemekre szabott, látványos koreográfiái, s […] az „eszement” sok munka eredményeképpen egyszerre és könnyedén kopognak a szteppcipők
(1988 Magyar Nemzet márc. 17.)
Bikácsi bácsinak eszement szép tulipánjai voltak
(1994 Népszabadság ápr. 30.)
[a buli] végén már olyan eszement hangos techno szólt, hogy azt hittem, szétreped a dobhártyám és megáll a szívverésem
(2002 Népszava júl. 8.)
Sz: eszementség
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások