eunuch fn és mn 3A1

I. fn

’〈kül. vallási okokból v. az énekhang megőrzése céljából:〉 kasztrálással terméketlenné tett férfi’ ❖ Bosszantanak az olasz eunuch danái? (1851 Jókai Mór CD18) | Moldvában még talán ma is élnek olyan szokású parasztok, akik magukból az első gyermek után eunuchot csinálnak (1906 Ady Endre CD0801) | [Héloïse rokonai] megvesztegették [Abélard] szolgáját, felbérelt emberek álmában megrohanták, és kiherélték. […] A szolgát és az egyik támadót, akit sikerült elfogni, a „szemet szemért” elv alapján eunuchhá tették (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 128) | az eunuchok nem szoktak megkopaszodni (1986 Az emberi test 1114001, 437) | [a kasztráltakat] Indiában köztisztelet övezi, sőt a helyi hagyományok szerint jelenlétük szerencsét hoz, így sok eunuch abból él, hogy jó pénzért esküvőkön, ünnepségeken vesz részt (2002 Magyar Hírlap CD09).

a. ’〈keleti, kül. iszlám kultúrákban:〉 kasztrálással terméketlenné tett, háremhölgyek őrzésével megbízott v. vmilyen tisztséget betöltő férfi’ ❖ [Törökországban járva képzeletben láttuk] az eunuchokat feltaláltatni ’s csapatonként behozatni! (1835 Társalkodó C7972, 139) | csak itt-ott kandikál ki néha a magas ablakokból egy hátrahagyott csinos szobalányi arczocska, mellyhez azonban a háromszoros őrök miatt, mellyek mint megannyi cerberusok, vagy eunuchok állanak minden bemenet előtt, közelébb jutni nem lehet (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | kocsik a bazárban nem járhatnak; legfölebb egy-egy disz-szamár, teherhordó teve, vagy gyaloghintó látható, mely utóbbiakból elegansan öltözött fátyolos hölgyek lépnek ki, szükségleteiket bevásárlandók; előttük liberiás szerecseny, vagy eunuch nyit utat a tömegen keresztül (1877 Zichy Géza 8538015, 45) | Tamás visszafeküdt a kas alá, s bevárta csendesen, míg az eunuchok őrjárata előjött (1883 Jókai Mór CD18) | Meghalt az utolsó kínai eunuch, aki az utolsó kínai császárt, Pu Jit szolgálta (1996 Magyar Hírlap CD09).

II. mn

1. ’kasztrált 〈férfi〉’ ❖ A menüett végeztével keringőt játszottak az eunuch zenészek (1854 Jókai Mór CD18) | [a kereszténység] – a legújabb időkig – eunuch énekesekkel pótolta a templomban a női hangot (1923 Posch Jenő CD10).

2. (vál v. irod) ’terméketlen, eredményre nem vezető 〈tevékenység, dolog〉’ ❖ eunuch érzések gyötrik (1929 Németh László² CD10) | eunuch kritika az olyan, amely mindennel törődik, csak a műből kisugárzó tendenciával nem (1932 Komlós Aladár CD10) | Eunuch ál-műveltség (1947 Szentkuthy Miklós 2055018, 99).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

eunuch főnév és melléknév 3A1
I. főnév
〈kül. vallási okokból v. az énekhang megőrzése céljából:〉 kasztrálással terméketlenné tett férfi
Bosszantanak az olasz eunuch danái?
(1851 Jókai Mór)
Moldvában még talán ma is élnek olyan szokású parasztok, akik magukból az első gyermek után eunuchot csinálnak
(1906 Ady Endre)
[Héloïse rokonai] megvesztegették [Abélard] szolgáját, felbérelt emberek álmában megrohanták, és kiherélték. […] A szolgát és az egyik támadót, akit sikerült elfogni, a „szemet szemért” elv alapján eunuchhá tették
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
az eunuchok nem szoktak megkopaszodni
(1986 Az emberi test)
[a kasztráltakat] Indiában köztisztelet övezi, sőt a helyi hagyományok szerint jelenlétük szerencsét hoz, így sok eunuch abból él, hogy jó pénzért esküvőkön, ünnepségeken vesz részt
(2002 Magyar Hírlap)
a.
〈keleti, kül. iszlám kultúrákban:〉 kasztrálással terméketlenné tett, háremhölgyek őrzésével megbízott v. vmilyen tisztséget betöltő férfi
[Törökországban járva képzeletben láttuk] az eunuchokat feltaláltatni ’s csapatonként behozatni!
(1835 Társalkodó)
csak itt-ott kandikál ki néha a magas ablakokból egy hátrahagyott csinos szobalányi arczocska, mellyhez azonban a háromszoros őrök miatt, mellyek mint megannyi cerberusok, vagy eunuchok állanak minden bemenet előtt, közelébb jutni nem lehet
(1848 Kossuth Hírlapja)
kocsik a bazárban nem járhatnak; legfölebb egy-egy disz-szamár, teherhordó teve, vagy gyaloghintó látható, mely utóbbiakból elegansan öltözött fátyolos hölgyek lépnek ki, szükségleteiket bevásárlandók; előttük liberiás szerecseny, vagy eunuch nyit utat a tömegen keresztül
(1877 Zichy Géza)
Tamás visszafeküdt a kas alá, s bevárta csendesen, míg az eunuchok őrjárata előjött
(1883 Jókai Mór)
Meghalt az utolsó kínai eunuch, aki az utolsó kínai császárt, Pu Jit szolgálta
(1996 Magyar Hírlap)
II. melléknév
1.
kasztrált 〈férfi〉
A menüett végeztével keringőt játszottak az eunuch zenészek
(1854 Jókai Mór)
[a kereszténység] – a legújabb időkig – eunuch énekesekkel pótolta a templomban a női hangot
(1923 Posch Jenő)
2. (vál v. irod)
terméketlen, eredményre nem vezető 〈tevékenység, dolog〉
eunuch érzések gyötrik
(1929 Németh László²)
eunuch kritika az olyan, amely mindennel törődik, csak a műből kisugárzó tendenciával nem
(1932 Komlós Aladár)
Eunuch ál-műveltség
(1947 Szentkuthy Miklós)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások