euroatlanti mn 1A3

1. (tulajdonnév részeként is) (Pol) ’〈politikai, szövetségi kapcsolatban álló európai és észak-amerikai országok összességét, ill. kapcsolatukat, szervezetüket stb. megnevező kifejezésben jelzőként〉’ ❖ Átalakult az euroatlanti térség biztonsági és katonai szerkezete is (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Első ízben találkozhattak itt, Madridban csúcsszinten az idén májusban megalakult Euroatlanti Partnerségi Tanács tagjai, azaz a NATO-tagállamok és a huszonnyolc békepartner ország vezetői (1997 Népszava júl. 10. C6366, [1]) | mindkét ország aktívan kíván részt venni abban a folyamatban is, amely Zágráb szorosabb euroatlanti kapcsolatainak erősítését célozza (1999 Népszabadság szept. 2. C6989, 3) | túl az euroatlanti közösség államain, túl a szomszédságon, a térségen, nagyon sok országgal érdekünk a kétoldalú kapcsolatok bővítése (2002 Országgyűlési Napló CD62) | Az euroatlanti szervezetek csatlakozási feltételeihez való alkalmazkodási kényszert az azok munkájában való aktív részvétel váltotta fel (2010 Romsics Ignác 3276003, 55).

1a. (Pol) ’ebbe tartozó 〈ország〉’ ❖ a kisebbségi kérdés a vezető euroatlanti államok szintjén sincs megnyugtatóan rendezve (lásd Franciaország, Anglia, Egyesült Államok) (1996 Népszabadság okt. 26. C7846, 23) | A mai nyugat-európai és észak-amerikai (euroatlanti) országok társadalmának az a megkülönböztető sajátossága, hogy erősek a stabil életet élő középrétegek (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Pol) ’ezekre az országokra, ill. erre a kapcsolatra, szövetségi viszonyra vonatk., irányuló, azzal kapcs.’ ❖ A miniszterelnök leszögezte: ebben a megváltozott világban is kulcsfontosságúnak tartja, hogy szilárdan álljon az átalakuló NATO, és szükséges az amerikai jelenlét is kontinensünkön. Nélküle ugyanis nincs euroatlanti biztonság (1992 Szabad Föld júl. 14. C8378, 7) | Budapest ismételten kinyilvánította elkötelezettségét az euróatlanti gondolat mellett (1993 Népszabadság febr. 16. C7843, 3) | A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés konferenciákat, szemináriumokat, vitafórumokat kíván rendezni az euroatlanti politika kérdéseiről (2001 Magyar Hírlap CD09) | Magyarország euroatlanti integrációjának segítéséért (2009 Népszava dec. 12. C7472, 2).

2. (Nyugat-)Európa és Észak-Amerika országaira, népeire jellemző, azok által alkotott 〈szellemiség, kultúra stb.〉’ ❖ Az euroatlanti, az ázsiai, a latin-amerikai és az afrikai civilizációk egymásba simulása helyett a hagyományos értékrendek ma még inkább taszítják egymást (1993 Népszabadság okt. 26. C7843, 3) | [az Amerikai Egyesült Államok] oly jelentős szerephez jutott Európával kapcsolatban is, hogy most már euroatlanti kultúráról, hatalmi együttesről beszélhetünk (1997 Kosáry Domokos CD17) | keresztény Magyarországot nem kell teremtenünk. Megvan. Éppen ezer éve. Ha azt értjük rajta, hogy milyen erkölcsi normákat vallunk, milyen euroatlanti művelődéskörhöz tartozunk (2002 Magyar Hírlap CD09) | aki ma Moszkvába megy, az nem áruló, nem az euroatlanti értékeket veszi semmibe (2002 Magyar Hírlap CD09).

euroatlanti melléknév 1A3
1. (tulajdonnév részeként is) (Pol)
〈politikai, szövetségi kapcsolatban álló európai és észak-amerikai országok összességét, ill. kapcsolatukat, szervezetüket stb. megnevező kifejezésben jelzőként〉
Átalakult az euroatlanti térség biztonsági és katonai szerkezete is
(1991 Országgyűlési Napló)
Első ízben találkozhattak itt, Madridban csúcsszinten az idén májusban megalakult Euroatlanti Partnerségi Tanács tagjai, azaz a NATONorth Atlantic Treaty Organisation ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’-tagállamok és a huszonnyolc békepartner ország vezetői
(1997 Népszava júl. 10.)
mindkét ország aktívan kíván részt venni abban a folyamatban is, amely Zágráb szorosabb euroatlanti kapcsolatainak erősítését célozza
(1999 Népszabadság szept. 2.)
túl az euroatlanti közösség államain, túl a szomszédságon, a térségen, nagyon sok országgal érdekünk a kétoldalú kapcsolatok bővítése
(2002 Országgyűlési Napló)
Az euroatlanti szervezetek csatlakozási feltételeihez való alkalmazkodási kényszert az azok munkájában való aktív részvétel váltotta fel
(2010 Romsics Ignác)
1a. (Pol)
ebbe tartozó 〈ország〉
a kisebbségi kérdés a vezető euroatlanti államok szintjén sincs megnyugtatóan rendezve (lásd Franciaország, Anglia, Egyesült Államok)
(1996 Népszabadság okt. 26.)
A mai nyugat-európai és észak-amerikai (euroatlanti) országok társadalmának az a megkülönböztető sajátossága, hogy erősek a stabil életet élő középrétegek
(2002 Magyar Hírlap)
1b. (Pol)
ezekre az országokra, ill. erre a kapcsolatra, szövetségi viszonyra vonatk., irányuló, azzal kapcs.
A miniszterelnök leszögezte: ebben a megváltozott világban is kulcsfontosságúnak tartja, hogy szilárdan álljon az átalakuló NATONorth Atlantic Treaty Organisation ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’, és szükséges az amerikai jelenlét is kontinensünkön. Nélküle ugyanis nincs euroatlanti biztonság
(1992 Szabad Föld júl. 14.)
Budapest ismételten kinyilvánította elkötelezettségét az euróatlanti gondolat mellett
(1993 Népszabadság febr. 16.)
A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés konferenciákat, szemináriumokat, vitafórumokat kíván rendezni az euroatlanti politika kérdéseiről
(2001 Magyar Hírlap)
Magyarország euroatlanti integrációjának segítéséért
(2009 Népszava dec. 12.)
2.
(Nyugat-)Európa és Észak-Amerika országaira, népeire jellemző, azok által alkotott 〈szellemiség, kultúra stb.〉
Az euroatlanti, az ázsiai, a latin-amerikai és az afrikai civilizációk egymásba simulása helyett a hagyományos értékrendek ma még inkább taszítják egymást
(1993 Népszabadság okt. 26.)
[az Amerikai Egyesült Államok] oly jelentős szerephez jutott Európával kapcsolatban is, hogy most már euroatlanti kultúráról, hatalmi együttesről beszélhetünk
(1997 Kosáry Domokos)
keresztény Magyarországot nem kell teremtenünk. Megvan. Éppen ezer éve. Ha azt értjük rajta, hogy milyen erkölcsi normákat vallunk, milyen euroatlanti művelődéskörhöz tartozunk
(2002 Magyar Hírlap)
aki ma Moszkvába megy, az nem áruló, nem az euroatlanti értékeket veszi semmibe
(2002 Magyar Hírlap)

Beállítások