evesedik tn ige 12b5 (rég)

1. ’〈sérülés, kóros testi elváltozás〉 gennyessé válik, elgennyesedik, ill. 〈testrész〉 üszkösödés miatt bomlik, rothad’ ❖ [Vörös himlő esetén] a’ vágás ſem eveſedik olly ſoká mint a’ bé-óltatott hojagos himlben (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 674) | igyekezni kell a’ genyettséget ki-vinni, mellyet az evesed réſznek fekvése, és terméſzete ſzerént vagy bels orvossággal, vagy kls fel-mettzéssel [lehet elérni] (1801 Rácz Sámuel ford. 7278017, 177) | az evesedésnek igyekezetei (molimina ſuppurationis) magokat ki-jelentik a’ mejnek görtsös feſzülésivel, melly a’ több környlállásokkal egygyütt jól ki-mutattya, hogy már evesednek a’ tüdk (1801 Rácz Sámuel ford. 7278017, 181) | [a fene] fekélyes, kiütéses, evesedő sebekkel járó betegségek neve (1894 PallasLex. CD02) | ahol egy imely tanyát ütött, diónyi nagyságú, belül evesedő daganat, imelykelevény képződik (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2. ’〈szerves anyag〉 bomlásnak indul, nyálkásodik’ ❖ [az ún. tőröslégy] kígyódzó csavargással hatol keresztül a televényes földön vagy a korhadó fatuskók evesedő fáján (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A tavon elfeketedett, bársonyossá evesedett ágak úszkálnak (1942 Pesti Hírlap márc. 6. C5690, 7).

ÖU: el~, meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ev; ÉKsz.; ÚMTsz.

evesedik tárgyatlan ige 12b5 (rég)
1.
〈sérülés, kóros testi elváltozás〉 gennyessé válik, elgennyesedik, ill. 〈testrész〉 üszkösödés miatt bomlik, rothad
[Vörös himlő esetén] a’ vágás ſem eveſedik olly ſoká mint a’ bé-óltatott hojagos himlben
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
igyekezni kell a’ genyettséget ki-vinni, mellyet az evesed réſznek fekvése, és terméſzete ſzerént vagy bels orvossággal, vagy kls fel-mettzéssel [lehet elérni]
(1801 Rácz Sámuel ford.)
az evesedésnek igyekezetei (molimina ſuppurationis) magokat ki-jelentik a’ mejnek görtsös feſzülésivel, melly a’ több környlállásokkal egygyütt jól ki-mutattya, hogy már evesednek a’ tüdk
(1801 Rácz Sámuel ford.)
[a fene] fekélyes, kiütéses, evesedő sebekkel járó betegségek neve
(1894 PallasLex.)
ahol egy imely tanyát ütött, diónyi nagyságú, belül evesedő daganat, imelykelevény képződik
(1933 Az állatok világa ford.)
2.
〈szerves anyag〉 bomlásnak indul, nyálkásodik
[az ún. tőröslégy] kígyódzó csavargással hatol keresztül a televényes földön vagy a korhadó fatuskók evesedő fáján
(1933 Az állatok világa ford.)
A tavon elfeketedett, bársonyossá evesedett ágak úszkálnak
(1942 Pesti Hírlap márc. 6.)
ÖU: elevesedik, megevesedik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ev; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások