experimentum fn 3A

1. (Tud) ’tudományos igénnyel v. módszerekkel végzett megfigyelés, kísérlet(ezés)’ ❖ Igen nagyon bámúltam nevezeteſen, midön ez elött nem ſokkal némelly különös Chimicum experimentumokat mútogatott elöttem egy valaki (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293004, 149) | Az akadémia közelebbi heti ülésében (febr. 22.), a math. és természettudományi osztályokon levén a sor, Than Károly tartott – nem felolvasást, hanem experimentummal kisért előadást, „a szabály ellenes térfogatú gőzökről.” (1864 Arany János C6506, 134) | az állatokon végzett kórtani experimentumok eredményeit […] nem lehet egyszerűen átvinni az emberekre (1899 Orvosi Hetilap C8149, 209) | A 10. század második felében egész iskolája alakul ki a „kromatikusok”-nak, kik nem riadnak vissza a legmerészebb harmóniai experimentumoktól sem (1930 ZeneiLex. CD49) | E kísérletek közül nemzetközileg a legnagyobb feltűnést ama, 1957-ben Szentágothaival publikált, experimentumunk keltette, amelyben javaslatára – minimális ösztrogénforrásként – petefészek szövetdarabkát ültettünk […] az agyfüggelékmirigy (hypophysis) elülső lebenyébe (1998 Flerkó Béla CD30).

2. (/vál) ’vminek a megvalósítására, létrehozására irányuló próbálkozás, kísérlet’ ❖ [a Közlemények szerkesztője] már Kassán több experimentumokat tett mind irói mind journalisticai pályán, de nem volt szerencsés (1841 Athenaeum C0022, 399) | Két heti ekszperimentumok után Umberto király nem talált politikust, a ki […] kabinetet alakitani birt volna (1887 Budapesti Hírlap márc. 14. C4734, 1) | alulírottak külön fogorvosoknak képzését a nép fogbajai gyógyítására sikert alig igérő és költséges experimentumnak tartják (1888 Orvosi Hetilap C8138, 67) | E második feliratra következett az országgyűlés feloszlatása, ami a konzervatív főurak bukását is jelentette. Experimentumuk nem sikerült, Vay-ék lemondottak, az abszolutizmus egy újabb formája lépett életbe a Rainer főherceg elnöklete alatt álló minisztérium uralmával (1933 Szekfű Gyula CD42) | [Ausztriában] a Hohenwart-kísérlet kudarca után nem volt esélye egy újabb föderatív próbálkozásnak, mint ahogy más alkotmányos experimentumnak sem (1996 Diószegi István CD58).

Vö. SzT.; IdSz.

experimentum főnév 3A
1. (Tud)
tudományos igénnyel v. módszerekkel végzett megfigyelés, kísérlet(ezés)
Igen nagyon bámúltam nevezeteſen, midön ez elött nem ſokkal némelly különös Chimicum experimentumokat mútogatott elöttem egy valaki
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Az akadémia közelebbi heti ülésében (febr.február 22.), a math.matematikai és természettudományi osztályokon levén a sor, Than Károly tartott – nem felolvasást, hanem experimentummal kisért előadást, „a szabály ellenes térfogatú gőzökről.”
(1864 Arany János)
az állatokon végzett kórtani experimentumok eredményeit […] nem lehet egyszerűen átvinni az emberekre
(1899 Orvosi Hetilap)
A 10. század második felében egész iskolája alakul ki a „kromatikusok”-nak, kik nem riadnak vissza a legmerészebb harmóniai experimentumoktól sem
(1930 ZeneiLex.)
E kísérletek közül nemzetközileg a legnagyobb feltűnést ama, 1957-ben Szentágothaival publikált, experimentumunk keltette, amelyben javaslatára – minimális ösztrogénforrásként – petefészek szövetdarabkát ültettünk […] az agyfüggelékmirigy (hypophysis) elülső lebenyébe
(1998 Flerkó Béla)
2. (/vál)
vminek a megvalósítására, létrehozására irányuló próbálkozás, kísérlet
[a Közlemények szerkesztője] már Kassán több experimentumokat tett mind irói mind journalisticai pályán, de nem volt szerencsés
(1841 Athenaeum)
Két heti ekszperimentumok után Umberto király nem talált politikust, a ki […] kabinetet alakitani birt volna
(1887 Budapesti Hírlap márc. 14.)
alulírottak külön fogorvosoknak képzését a nép fogbajai gyógyítására sikert alig igérő és költséges experimentumnak tartják
(1888 Orvosi Hetilap)
E második feliratra következett az országgyűlés feloszlatása, ami a konzervatív főurak bukását is jelentette. Experimentumuk nem sikerült, Vay-ék lemondottak, az abszolutizmus egy újabb formája lépett életbe a Rainer főherceg elnöklete alatt álló minisztérium uralmával
(1933 Szekfű Gyula)
[Ausztriában] a Hohenwart-kísérlet kudarca után nem volt esélye egy újabb föderatív próbálkozásnak, mint ahogy más alkotmányos experimentumnak sem
(1996 Diószegi István)
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások