extern mn 2B7

1. (vál) ’vmely zárt v. körülhatárolt rendszeren kívül eső, ott érvényesülő v. megnyilvánuló, külső’ ❖ [sakkban a sötét királyt környező] nyolc mezőt szokás intern területnek, az azokon kivül eső mezőket extern területnek nevezni (1899 Pesti Hírlap okt. 28. C5647, 19) | finanszírozhattuk volna-e valamilyen extern forrásból (1996 Magyar Nemzet febr. 20. C8371, 10) | Ezzel, a tárgy szempontjából extern, ám a vállalkozást tekintve valószínűleg döntőnek bizonyult érvvel nehéz vitázni (1998 Tilkovszky Loránt CD58) | a környezetterhelésből és balesetekből adódó külső (ún. extern) költségek [a vasúti teherszállításban] (2000 Magyar Tudomány C8620, 1455).

1a. (vál) ’vmely zárt(an működő) rendszert kívülről érő 〈hatás〉, ill. vmely dologra, működésre kívülről ható 〈tényező〉’ ❖ az elmeorvosok kérik az extern ellenőrzési rendszer kiterjesztését az összes elmegyógyintézetekre, tehát az államiakra is (1900 Orvosi Hetilap C8150, 697) | A környezeti hatásokat elvileg nézve költséghaszon-elemzéssel lehet kvantifikálni. Az ilyen kvantifikálás azonban nehézségekbe ütközik, egyebek mellett azért is, mert nem minden extern haszon és ártalom fejezhető ki pénzformában (1988 Magyar Tudomány C8608, 86) | Soktabus társadalmi rendben, rituális életformában a legapróbb részletekig meghatározhatják az emberek tetteit a külső, extern determinánsok (1987 Török Gábor C6038, 134) | a szakirodalom pozitív extern hatásnak nevezi azt a társadalmi többletet, amit az egyéni hasznon túl a társadalom számára a kiművelt emberfők sokasága jelent (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Orvos) ’emberi v. állati testen kívül levő, ill. ott folyó, történő v. ott haszn.’ ❖ Goniatites (paleont), a kihalt ammonitesekhez tartozó állatnem. […] Jellemző a siphojuk [= légcsövük] extern volta, amiben különböznek a közel rokon, intern elhelyezésű siphóval ellátott Clymeniáktól (1913 RévaiNagyLex. C5704, 630) | Ingerelhetjük a szívet a mellkas bőrére helyezett lapos elektródákkal „extern” módszerrel, vagy a szívizomba rögzített elektródákkal „intern” módszerrel (1963 Orvosi Hetilap C8209, 2412) | azonnal extern szívmasszázst kezdtünk (1967 Orvosi Hetilap C8213, 653) | [az egyik szívmegállásos betegen] 5 napig volt rajta az extern pacemaker, melynek kikapcsolása után a normális szívritmus visszatért (1973 Orvosi Hetilap C8219, 995).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

extern melléknév 2B7
1. (vál)
vmely zárt v. körülhatárolt rendszeren kívül eső, ott érvényesülő v. megnyilvánuló, külső
[sakkban a sötét királyt környező] nyolc mezőt szokás intern területnek, az azokon kivül eső mezőket extern területnek nevezni
(1899 Pesti Hírlap okt. 28.)
finanszírozhattuk volna-e valamilyen extern forrásból
(1996 Magyar Nemzet febr. 20.)
Ezzel, a tárgy szempontjából extern, ám a vállalkozást tekintve valószínűleg döntőnek bizonyult érvvel nehéz vitázni
(1998 Tilkovszky Loránt)
a környezetterhelésből és balesetekből adódó külső (ún.úgynevezett extern) költségek [a vasúti teherszállításban]
(2000 Magyar Tudomány)
1a. (vál)
vmely zárt(an működő) rendszert kívülről érő 〈hatás〉, ill. vmely dologra, működésre kívülről ható 〈tényező〉
az elmeorvosok kérik az extern ellenőrzési rendszer kiterjesztését az összes elmegyógyintézetekre, tehát az államiakra is
(1900 Orvosi Hetilap)
A környezeti hatásokat elvileg nézve költséghaszon-elemzéssel lehet kvantifikálni. Az ilyen kvantifikálás azonban nehézségekbe ütközik, egyebek mellett azért is, mert nem minden extern haszon és ártalom fejezhető ki pénzformában
(1988 Magyar Tudomány)
Soktabus társadalmi rendben, rituális életformában a legapróbb részletekig meghatározhatják az emberek tetteit a külső, extern determinánsok
(1987 Török Gábor)
a szakirodalom pozitív extern hatásnak nevezi azt a társadalmi többletet, amit az egyéni hasznon túl a társadalom számára a kiművelt emberfők sokasága jelent
(1997 Országgyűlési Napló)
2. (Orvos)
emberi v. állati testen kívül levő, ill. ott folyó, történő v. ott haszn.
Goniatites (paleontpaleontológia), a kihalt ammonitesekhez tartozó állatnem. […] Jellemző a siphojuk [= légcsövük] extern volta, amiben különböznek a közel rokon, intern elhelyezésű siphóval ellátott Clymeniáktól
(1913 RévaiNagyLex.)
Ingerelhetjük a szívet a mellkas bőrére helyezett lapos elektródákkal „extern” módszerrel, vagy a szívizomba rögzített elektródákkal „intern” módszerrel
(1963 Orvosi Hetilap)
azonnal extern szívmasszázst kezdtünk
(1967 Orvosi Hetilap)
[az egyik szívmegállásos betegen] 5 napig volt rajta az extern pacemaker, melynek kikapcsolása után a normális szívritmus visszatért
(1973 Orvosi Hetilap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások