ezerholdas mn és fn 

I. mn 15A8

1. (több) ezer hold méretű 〈földterület, kül. birtok〉, ill. 〈növények〉 ekkora területre vetett, ültetett, ekkora területen növő 〈összessége〉’ ❖ ezer holdas major egy turnusra a’ legnagyobb mérték (1832 Cserna János 8496003, 71) | Az út egy ezerholdas búzavetés sima táblái között vonult el (1875 Jókai Mór CD18) | [A települések határzárára vonatkozó törvények] rendkivül alkalmasak és jók ezerholdas kisközségek határára, de az alföldi városok határaihoz mérve boszúság vagy gúny nélkül alig emlithetők (1903 Pesti Hírlap szept. 20. C5651, 3) | ezerholdas nádasát (1929 Krúdy Gyula CD54) | Ezerholdas halastavat létesítenek a szeged–sándorfalvi országút mentén, a szikesen (1959 Népszabadság szept. 15. C4811, 10) | tegnap egy malom Budán még százszor értékesebb volt, mint a Tisza-völgyben egy ezerholdas földbirtok (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’ekkora földterülettel rendelkező 〈személy, közösség〉’ ❖ A zákányi disznó-hajcsárok akkor tájban arról voltak híresek, hogy piros szegélyű, durmó [= kövér]-gombos puruszkájuk [= pruszlikjuk] belső zsebéből elsőszóra ki tudtak volna fizetni egy ezer-holdas gentryt (1892 Babay Kálmán C0693, 89) | Férjhezmenne ezerholdas család leánya (1927 Pesti Hírlap nov. 20. C5675, 31) | A magát és vagyonát tékozolva pusztító ezerholdas fiatalemberhez megérkezik Schreiber úr, a vevő (1943 Keresztury Dezső 2032015, 750) | ott kezdődik a gond és a probléma, hogy a földtörvényünkben nincs maximálva ma Magyarországon a birtokmaximum. És ismét lehetnek ezer holdas nagybirtokosok (1991 Országgyűlési Napló CD62).

II. fn 4A

’ilyen földterülettel rendelkező földbirtokos’ ❖ az a cseléd, aki tudja, hogy a kisgazdánál még rosszabb dolga és kevesebb jövedelme lesz mint a nagybirtokosnál, inkább szegődik az ezerholdashoz (1907 Népszava jún. 6. C7475, 1) | Még ebben a korban [ti. 1887 körül] nem „nyílt fel a paraszt szeme”, hogy az ezerholdasokra meressze pillantását (1939 Móricz Zsigmond C5087, 259) | [a 19.] század végére a politikában s a gazdasági életben is tért hódított az úgynevezett agrárius irányzat, amelyhez jónéhány nagybirtokos arisztokrata is csatlakozott, de gerincét és bázisát az „ezerholdasok” – a párezer holdas nagybirtokosok és úri középbirtokosok számottevő rétege – alkotta (1965 Hanák Péter CD53) | habtestű dámák és hájtestű bankárok és ezerholdasok (1977 Népszava dec. 8. C7442, 4).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ezerholdas melléknév és főnév
I. melléknév 15A8
1.
(több) ezer hold méretű 〈földterület, kül. birtok〉, ill. 〈növények〉 ekkora területre vetett, ültetett, ekkora területen növő 〈összessége〉
ezer holdas major egy turnusra a’ legnagyobb mérték
(1832 Cserna János)
Az út egy ezerholdas búzavetés sima táblái között vonult el
(1875 Jókai Mór)
[A települések határzárára vonatkozó törvények] rendkivül alkalmasak és jók ezerholdas kisközségek határára, de az alföldi városok határaihoz mérve boszúság vagy gúny nélkül alig emlithetők
(1903 Pesti Hírlap szept. 20.)
ezerholdas nádasát
(1929 Krúdy Gyula)
Ezerholdas halastavat létesítenek a szeged–sándorfalvi országút mentén, a szikesen
(1959 Népszabadság szept. 15.)
tegnap egy malom Budán még százszor értékesebb volt, mint a Tisza-völgyben egy ezerholdas földbirtok
(1996 Magyar Hírlap)
2.
ekkora földterülettel rendelkező 〈személy, közösség〉
A zákányi disznó-hajcsárok akkor tájban arról voltak híresek, hogy piros szegélyű, durmó [= kövér]-gombos puruszkájuk [= pruszlikjuk] belső zsebéből elsőszóra ki tudtak volna fizetni egy ezer-holdas gentryt
(1892 Babay Kálmán)
Férjhezmenne ezerholdas család leánya
(1927 Pesti Hírlap nov. 20.)
A magát és vagyonát tékozolva pusztító ezerholdas fiatalemberhez megérkezik Schreiber úr, a vevő
(1943 Keresztury Dezső)
ott kezdődik a gond és a probléma, hogy a földtörvényünkben nincs maximálva ma Magyarországon a birtokmaximum. És ismét lehetnek ezer holdas nagybirtokosok
(1991 Országgyűlési Napló)
II. főnév 4A
ilyen földterülettel rendelkező földbirtokos
az a cseléd, aki tudja, hogy a kisgazdánál még rosszabb dolga és kevesebb jövedelme lesz mint a nagybirtokosnál, inkább szegődik az ezerholdashoz
(1907 Népszava jún. 6.)
Még ebben a korban [ti. 1887 körül] nem „nyílt fel a paraszt szeme”, hogy az ezerholdasokra meressze pillantását
(1939 Móricz Zsigmond)
[a 19.] század végére a politikában s a gazdasági életben is tért hódított az úgynevezett agrárius irányzat, amelyhez jónéhány nagybirtokos arisztokrata is csatlakozott, de gerincét és bázisát az „ezerholdasok” – a párezer holdas nagybirtokosok és úri középbirtokosok számottevő rétege – alkotta
(1965 Hanák Péter)
habtestű dámák és hájtestű bankárok és ezerholdasok
(1977 Népszava dec. 8.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások