ezredik sorszn 22B2

1. (mn-i értékben) ’〈térben, időben v. egyéb szempont szerint sorba állított v. sorba állítható (azonos minőségű) személyek, dolgok stb. közül:〉 az egytől (többször) ezerig terjedő egységből álló sor (minden ezres szakaszának) utolsó sorrendi helyén levő 〈ember, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ Dr. Arnott szerint egy a’ vizen lebeg test olly egyformán tartatik a’ viz által, mintha minden ezredik hüvelyknyi része külön viz oszloptól támogattatnék (1833 Bene Ferenc² C7240, 124) | Az ezredik ujév aztán el is következvén, napjait a keresztyének részint semmittevésben, részint kicsapongásokban, tivornyázásban, részint éjjeli nappali imádkozásokban bőjtölésekben töltötték el (1857 Vasárnapi Újság CD56) | ezer ember közül kilencszázkilencvenkilencnek nem jut eszébe [választói igazolványát] a tárcájában hordozni. [...] De éppen Leon volt az az ezredik ember, aki azt elő tudta adni (1875 Jókai Mór CD18) | Ma van Párizsban a jubileum, az ezredik Carmen-előadás (1904 Ady Endre CD0801) | A jó vicc – telitalálat, tömör helyzetkép […]. De csak minden századik vicc jó, és minden ezredik – új (1973 Hernádi Miklós 1066002, 131) | Békés megyében 100 km kerékpárút épült, az országban pedig az ezredik kilométer is megépült (1996 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (-szer raggal, -re raggal nyomatékosítva is, hsz-szerűen, becslő partikula után) ’〈elhomályosult jelentéstartalommal:〉 annyiadik alkalommal, annyiadik esetben, amennyit ez a sorszám jelöl’ ❖ nem kell ásitanod, amint én már vagy ezredszer ásitozom (1874 Athenaeum C8397, 2972) | hétfőn a kora hajnali órákban fejeződtek be a magyar görög-római birkózóbajnokságok Újpesten, mintegy ezredszer bizonyítgatva azt, hogy így nem lehet birkózóversenyt rendezni (1935 Nemzeti Sport jún. 11. C6590, 11) | Körülbelül ezredszerre gondolkodott el rajta, vajon mi történhetett Salander háza előtt vasárnap hajnalban (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321001, 170).

2. (fn-i értékben) ’ezen a sorrendi helyen levő, ilyen sorszámú ember, (elvont) dolog stb.’ ❖ Ugy látszik, mintha [a törvény] csak lest hányna az embereknek, hogy eszetlen tilalmainál fogva a szüntelen való büntetésre magának alkalmatosságot szolgáltasson. – Ó ! – felelnek néki – ezeredikbe büntet ő egyszer (1804 Bessenyei György¹ C1097, 71) | 199,999 forint mellé a’ 200 ezeredik forintot irja alá (1832 Széchenyi István CD1501) | Már az egész falu férfinépe ölelgeti, nyíltan, a férj szemeláttára. A harmadik után ott az ezredik is (1922 Falu Tamás CD10) | felvillan bennem egy régebbi […] találkozásunk emléke, amelyik, tekintve, hogy kétezeregyszáz találkozásunk körülbelül tizenöt év alatt esett meg, körülbelül az ezredik lehetett (1971 Népszabadság febr. 14. C7821, melléklet 5) | A múlt év elején tűntek föl a makrovírusok, akkor még csak négyféle volt belőlük, az idén nyáron már az ezredikkel próbálták meg fölvenni a küzdelmet az antivírus-programok gyártói (1997 Magyar Hírlap CD09) | 2002 februárjában már eljutott a mozgalom a századik [geo]ládáig, s három év kellett az ezredikhez (2009 Népszabadság jún. 4. C7857, 9).

3. (mn-i értékben) ’〈a jelzett személy, dolog jelentőségben, értékben stb. minden(ki) más után következő voltának jelölésére is:〉 nagy számmal jelölt sorrendi helyen álló, sokadik 〈személy, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ Még Viegandnak Magyarban fordított munkájárul-is alig hallott talám az ezeredik Paraſzt-is valamit (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 125) | Elég ez az ártitsókáról; sőt talán, egy mezei gazdának sok is: kivált a’ mi hazánkban, a’ hol azt kéttség kivűl ezeredik ember sem esmeri, és nem is vall semmi kárt ha meg nem esmeri (1805 Pethe Ferenc 8364013, 128) | az asszonyok nem voltak neki egyéb többé, mint a sok románt olvasottnak az ezredik kötet: mihelyt a kifejlést sejdíthette, letette a könyvet (1838 Csató Pál 8083001, 254) | Lakodalom van valahol az ezredik házban, a nagy ucca végén (1928 Dsida Jenő 9114039, 63) | Miután az ezredik vérszívót csapjuk agyon részben magunkon, részben egymáson, elkérjük a büdös rongyot, és a maradék fekete lével mi is alaposan bekenjük magunkat mindenütt (2004 Természet Világa CD50).

3a. (-szer raggal, -re raggal nyomatékosítva is, hsz-szerűen) ’sokadik alkalommal, sokadik esetben’ ❖ sokan, sokról elmondották, – de ki volna, a kire jobban illenék, s a kiről ezredikszer elmondva is inkább ujnak tetszenék, mint ő – a jók java, első az elsők között: Wesselényi Miklós! (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A gyermekek, belemarkolva az össze-vissza tintázott tollba, a Szózatot másolták, most ezredikszer (1919 Szabó Dezső 9623005, 235) | Ezredszer bőgi már a rádió az ismert dallamot (1981 Dénes Tibor 9812003, 168) | A játszmákra különösen érvényes, hogy a szülő ilyenfajta „segítsége” vagy „felvilágosító munkája” ezredszerre is hatástalan (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044003, 35) | Bródy újmódi himnusza – „ha én rózsa volnék” – ezredszer is eget verő siker (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. (fn-i értékben) ’ilyen sorrendi helyű ember’ ❖ [a vak szerencse] a’ Lottónak az  leg-több ſzeretit ſzegénnyé teſzi, igen keveseket óltalmaz-meg a’ kártól az  ſok bé-tevésekért, és tsak az ezerediknek vét oda egy véletlen ſommát (1791 Sándor István 7287058, 106) | legilledelmesebb köszöntését, a melylyel a járó-kelőket megtisztelte, az ezredik sem fogadta el (1889 Pesti Hírlap máj. 11. C5637, 9) | csak az a honvéd kaphat penziót, akinek hiteles írásbeli bizonyítéka van arról, hogy részt vett a szabadságharcban. Az ezrediknek se volt ilyen írása, hiszen igyekezett azt mindenki megsemmisíteni (1922 Krúdy Gyula CD54) | a főpolgármester elnökké választásával a párt nem a „kommunistázásra” szavazott, miként – immár ezredikként – legutóbb Ágh Attila is állította (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. ezėredik, ~; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; ÚMTsz.

ezredik sorszámnév 22B2
1. (mn-i értékben)
〈térben, időben v. egyéb szempont szerint sorba állított v. sorba állítható (azonos minőségű) személyek, dolgok stb. közül:〉 az egytől (többször) ezerig terjedő egységből álló sor (minden ezres szakaszának) utolsó sorrendi helyén levő 〈ember, (elvont) dolog stb.〉
Dr.doktor Arnott szerint egy a’ vizen lebeg test olly egyformán tartatik a’ viz által, mintha minden ezredik hüvelyknyi része külön viz oszloptól támogattatnék
(1833 Bene Ferenc²)
Az ezredik ujév aztán el is következvén, napjait a keresztyének részint semmittevésben, részint kicsapongásokban, tivornyázásban, részint éjjeli nappali imádkozásokban bőjtölésekben töltötték el
(1857 Vasárnapi Újság)
ezer ember közül kilencszázkilencvenkilencnek nem jut eszébe [választói igazolványát] a tárcájában hordozni. [...] De éppen Leon volt az az ezredik ember, aki azt elő tudta adni
(1875 Jókai Mór)
Ma van Párizsban a jubileum, az ezredik Carmen-előadás
(1904 Ady Endre)
A jó vicc – telitalálat, tömör helyzetkép […]. De csak minden századik vicc jó, és minden ezredik – új
(1973 Hernádi Miklós)
Békés megyében 100 kmkilométer kerékpárút épült, az országban pedig az ezredik kilométer is megépült
(1996 Országgyűlési Napló)
1a. (-szer raggal, -re raggal nyomatékosítva is, hsz-szerűen, becslő partikula után)
〈elhomályosult jelentéstartalommal:〉 annyiadik alkalommal, annyiadik esetben, amennyit ez a sorszám jelöl
nem kell ásitanod, amint én már vagy ezredszer ásitozom
(1874 Athenaeum)
hétfőn a kora hajnali órákban fejeződtek be a magyar görög-római birkózóbajnokságok Újpesten, mintegy ezredszer bizonyítgatva azt, hogy így nem lehet birkózóversenyt rendezni
(1935 Nemzeti Sport jún. 11.)
Körülbelül ezredszerre gondolkodott el rajta, vajon mi történhetett Salander háza előtt vasárnap hajnalban
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2. (fn-i értékben)
ezen a sorrendi helyen levő, ilyen sorszámú ember, (elvont) dolog stb.
Ugy látszik, mintha [a törvény] csak lest hányna az embereknek, hogy eszetlen tilalmainál fogva a szüntelen való büntetésre magának alkalmatosságot szolgáltasson. – Ó ! – felelnek néki – ezeredikbe büntet ő egyszer
(1804 Bessenyei György¹)
199,999 forint mellé a’ 200 ezeredik forintot irja alá
(1832 Széchenyi István)
Már az egész falu férfinépe ölelgeti, nyíltan, a férj szemeláttára. A harmadik után ott az ezredik is
(1922 Falu Tamás)
felvillan bennem egy régebbi […] találkozásunk emléke, amelyik, tekintve, hogy kétezeregyszáz találkozásunk körülbelül tizenöt év alatt esett meg, körülbelül az ezredik lehetett
(1971 Népszabadság febr. 14.)
A múlt év elején tűntek föl a makrovírusok, akkor még csak négyféle volt belőlük, az idén nyáron már az ezredikkel próbálták meg fölvenni a küzdelmet az antivírus-programok gyártói
(1997 Magyar Hírlap)
2002 februárjában már eljutott a mozgalom a századik [geo]ládáig, s három év kellett az ezredikhez
(2009 Népszabadság jún. 4.)
3. (mn-i értékben)
〈a jelzett személy, dolog jelentőségben, értékben stb. minden(ki) más után következő voltának jelölésére is:〉 nagy számmal jelölt sorrendi helyen álló, sokadik 〈személy, (elvont) dolog stb.〉
Még Viegandnak Magyarban fordított munkájárul-is alig hallott talám az ezeredik Paraſzt-is valamit
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
Elég ez az ártitsókáról; sőt talán, egy mezei gazdának sok is: kivált a’ mi hazánkban, a’ hol azt kéttség kivűl ezeredik ember sem esmeri, és nem is vall semmi kárt ha meg nem esmeri
(1805 Pethe Ferenc)
az asszonyok nem voltak neki egyéb többé, mint a sok románt olvasottnak az ezredik kötet: mihelyt a kifejlést sejdíthette, letette a könyvet
(1838 Csató Pál)
Lakodalom van valahol az ezredik házban, a nagy ucca végén
(1928 Dsida Jenő)
Miután az ezredik vérszívót csapjuk agyon részben magunkon, részben egymáson, elkérjük a büdös rongyot, és a maradék fekete lével mi is alaposan bekenjük magunkat mindenütt
(2004 Természet Világa)
3a. (-szer raggal, -re raggal nyomatékosítva is, hsz-szerűen)
sokadik alkalommal, sokadik esetben
sokan, sokról elmondották, – de ki volna, a kire jobban illenék, s a kiről ezredikszer elmondva is inkább ujnak tetszenék, mint ő – a jók java, első az elsők között: Wesselényi Miklós!
(1860 Vasárnapi Újság)
A gyermekek, belemarkolva az össze-vissza tintázott tollba, a Szózatot másolták, most ezredikszer
(1919 Szabó Dezső)
Ezredszer bőgi már a rádió az ismert dallamot
(1981 Dénes Tibor)
A játszmákra különösen érvényes, hogy a szülő ilyenfajta „segítsége” vagy „felvilágosító munkája” ezredszerre is hatástalan
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
Bródy újmódi himnusza – „ha én rózsa volnék” – ezredszer is eget verő siker
(1996 Magyar Hírlap)
4. (fn-i értékben)
ilyen sorrendi helyű ember
[a vak szerencse] a’ Lottónak az  leg-több ſzeretit ſzegénnyé teſzi, igen keveseket óltalmaz-meg a’ kártól az  ſok bé-tevésekért, és tsak az ezerediknek vét oda egy véletlen ſommát
(1791 Sándor István)
legilledelmesebb köszöntését, a melylyel a járó-kelőket megtisztelte, az ezredik sem fogadta el
(1889 Pesti Hírlap máj. 11.)
csak az a honvéd kaphat penziót, akinek hiteles írásbeli bizonyítéka van arról, hogy részt vett a szabadságharcban. Az ezrediknek se volt ilyen írása, hiszen igyekezett azt mindenki megsemmisíteni
(1922 Krúdy Gyula)
a főpolgármester elnökké választásával a párt nem a „kommunistázásra” szavazott, miként – immár ezredikként – legutóbb Ágh Attila is állította
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ezėredik, ~; ÉrtSz.; TESz. ezer; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások