cselekedik (12b4) l. cselekszik

cselekszik ige 19b4cselekedik (kissé rég) , cselekeszik (rég)

1. tn ’〈gyakr. a gondolkodással v. a beszédtevékenységgel szemben:〉 fizikai aktivitással vmely tettet, cselekedetet hajt végre, vmilyen cselekvést folytat vki’ ❖ annyit tſelekedtem a’ mennyi ki telhetett köteleſségemtl (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 31) | a minisztériumok emberei más logika szerint szoktak gondolkodni, s más regulák szerint cselekedni, mint mi közönséges emberkék (1833 Kölcsey Ferenc 8253052, 106) | Amerikának látnia kell, hogy nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is (1923 Károlyi Mihály 9311003, 408) | [Thomas Sowell] a különböző (gazdasági, politikai, jogi) intézmények működését ritka következetességgel vezeti vissza arra, hogy milyen információk és ösztönzések érik a kérdéses intézményi keretek közt cselekvő egyéneket (1997 Orthmayr Imre 2047001, 3).

1a. ’〈vmilyen módon〉 csinál, végez vmely dolgot, ill. jár el, viselkedik (vkivel, vmivel) vki’ ❖ Az eltévelyedett embernek mutassuk Hibájit; s miképpen cselekeszik, lássuk (1772 Bessenyei György¹ CD01) | Most az üveggel próbálom karcolni a tűzkövet: tapasztalandom […] hogy az üveg kopik, a tűzkő nem […]. Igy cselekszem minden egyéb testtel, s így azon tapasztalatra jutok, hogy a vas keményebb mint az ólom, az acél mint a vas (1843 Tarczy Lajos 8464001, 15) | néha-néha hebehurgyán cselekszünk, bolond módra nagylelkűek és könnyelműek, áldozatkészek vagyunk (1940 Veres Péter 9771020, 35) | Úgy cselekszik gyülekezetével, mint ahogyan az Atya cselekedett választott népével: beszél hozzájuk és kezének munkáját életük eseményeiben rejti el (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. ts ’〈vmilyen dolgot〉 tesz, végrehajt, csinál, ill. elkövet (vkivel) vki’ ❖ minden mozdulásunkat az Iſten kedvéért, és az ö akarattyának bé-tellyesétésére nézve igyekezzük tselekedni (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | Édes Úr! amit akarsz, hogy mások veled cselekedjenek, azt cselekedd másokkal (1804 Fazekas Mihály 8138025, 20) | az oktalan állatok csak azt cselekedhetik, a’ mire természeti hajlandóságok vezetik (1841 Bátky Károly 8033004, 56) | Kinszky nagyon helyeselte azt, amit Caraffa cselekedik (1860 Jókai Mór CD18) | azt mondta, hogy felejtsem el ezt a ballépésit, mert egész életemben immár csak jót fog velem cselekedni (1933 Tamási Áron 9701003, 101) | Szentgálon a hatóság a rosszat cselekedő nevét és tettét kidoboltatta (2000 Magyar néprajz CD47).

2a. (kissé rég) ’〈parancsot, kötelességet stb.〉 megvalósít, teljesít vki’ ❖ tellyes igyekezettel azon kell lennünk, hogy azt a’ mi Mennyei Atyánkat egyenlöképen ſzeretheſsük, félheſsük, és egéſz életünkben az ö Felsége ſzent akaratyát tselekedheſsük (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384014, 4) | A ki az ész parancsolatit cselekszi erényes (1840 Székely Mózes 8434006, 92) | ha valaki kötelességét önként nem cselekszi, […] Türje, ha megintik (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3. ts (rég) ’okoz, eredményez, előidéz, ill. létrehoz vmit vmi, ritk. vki’ ❖ A’ zabolátlan harag és boſzſzúſág, gyakorta hirtelen meg-li az embert, néha pedig tſak el-ájúl belé; mindeneknek felette pedig a’ boſzſzúſág tſelekſzi azt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 526) | ez a’ hideg azt cselekszi hogy tegnap estve olta (most 4 óra délután) ágyban heverészek (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 492) | mikor a mágneskő egyik sarka magához vonzotta a tűt, azt cselekedte, hogy a tűt mágnessé tette (1843 Tarczy Lajos 8464002, 26) | [anyám és apám] cselekvék, hogy élek, Hogy sokat és nagyot akarok (1909 Ady Endre 9003230, 89).

Ö: meg~.

Vö. CzF. cselekëdik, cselekëdő, ~; ÉrtSz. cselekedik; SzólKm.; TESz. cselekedik; ÉKsz. cselekedik; SzT. cselekedett, cselekedhetik, cselekedik · cselekszik, cselekedtet, cselekedtethet; ÚMTsz. cselekedik

cselekedik lásd cselekszik
cselekszik ige 19b4
cselekedik 12b4 (kissé rég)
cselekeszik 19b4 (rég)
1. tárgyatlan
〈gyakr. a gondolkodással v. a beszédtevékenységgel szemben:〉 fizikai aktivitással vmely tettet, cselekedetet hajt végre, vmilyen cselekvést folytat vki
annyit tſelekedtem a’ mennyi ki telhetett köteleſségemtl
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
a minisztériumok emberei más logika szerint szoktak gondolkodni, s más regulák szerint cselekedni, mint mi közönséges emberkék
(1833 Kölcsey Ferenc)
Amerikának látnia kell, hogy nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is
(1923 Károlyi Mihály)
[Thomas Sowell] a különböző (gazdasági, politikai, jogi) intézmények működését ritka következetességgel vezeti vissza arra, hogy milyen információk és ösztönzések érik a kérdéses intézményi keretek közt cselekvő egyéneket
(1997 Orthmayr Imre)
1a.
〈vmilyen módon〉 csinál, végez vmely dolgot, ill. jár el, viselkedik (vkivel, vmivel) vki
Az eltévelyedett embernek mutassuk Hibájit; s miképpen cselekeszik, lássuk
(1772 Bessenyei György¹)
Most az üveggel próbálom karcolni a tűzkövet: tapasztalandom […] hogy az üveg kopik, a tűzkő nem […]. Igy cselekszem minden egyéb testtel, s így azon tapasztalatra jutok, hogy a vas keményebb mint az ólom, az acél mint a vas
(1843 Tarczy Lajos)
néha-néha hebehurgyán cselekszünk, bolond módra nagylelkűek és könnyelműek, áldozatkészek vagyunk
(1940 Veres Péter)
Úgy cselekszik gyülekezetével, mint ahogyan az Atya cselekedett választott népével: beszél hozzájuk és kezének munkáját életük eseményeiben rejti el
(1995 Jubileumi kommentár)
2. tárgyas
〈vmilyen dolgot〉 tesz, végrehajt, csinál, ill. elkövet (vkivel) vki
minden mozdulásunkat az Iſten kedvéért, és az ö akarattyának bé-tellyesétésére nézve igyekezzük tselekedni
(1772 Vajda Sámuel)
Édes Úr! amit akarsz, hogy mások veled cselekedjenek, azt cselekedd másokkal
(1804 Fazekas Mihály)
az oktalan állatok csak azt cselekedhetik, a’ mire természeti hajlandóságok vezetik
(1841 Bátky Károly)
Kinszky nagyon helyeselte azt, amit Caraffa cselekedik
(1860 Jókai Mór)
azt mondta, hogy felejtsem el ezt a ballépésit, mert egész életemben immár csak jót fog velem cselekedni
(1933 Tamási Áron)
Szentgálon a hatóság a rosszat cselekedő nevét és tettét kidoboltatta
(2000 Magyar néprajz)
2a. (kissé rég)
〈parancsot, kötelességet stb.〉 megvalósít, teljesít vki
tellyes igyekezettel azon kell lennünk, hogy azt a’ mi Mennyei Atyánkat egyenlöképen ſzeretheſsük, félheſsük, és egéſz életünkben az ö Felsége ſzent akaratyát tselekedheſsük
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
A ki az ész parancsolatit cselekszi erényes
(1840 Székely Mózes)
ha valaki kötelességét önként nem cselekszi, […] Türje, ha megintik
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3. tárgyas (rég)
okoz, eredményez, előidéz, ill. létrehoz vmit vmi, ritk. vki
A’ zabolátlan harag és boſzſzúſág, gyakorta hirtelen meg-li az embert, néha pedig tſak el-ájúl belé; mindeneknek felette pedig a’ boſzſzúſág tſelekſzi azt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ez a’ hideg azt cselekszi hogy tegnap estve olta (most 4 óra délután) ágyban heverészek
(1810 Kazinczy Ferenc)
mikor a mágneskő egyik sarka magához vonzotta a tűt, azt cselekedte, hogy a tűt mágnessé tette
(1843 Tarczy Lajos)
[anyám és apám] cselekvék, hogy élek, Hogy sokat és nagyot akarok
(1909 Ady Endre)
Vö. CzF. cselekëdik, cselekëdő, ~; ÉrtSz. cselekedik; SzólKm.; TESz. cselekedik; ÉKsz. cselekedik; SzT. cselekedett, cselekedhetik, cselekedik · cselekszik, cselekedtet, cselekedtethet; ÚMTsz. cselekedik

Beállítások