decidál ige 1a (rég)

1. ts ’〈vitás dolgot, ügyet〉 eldönt, megítél’ ❖ eggy ügyet öt ítél-ſzék decidált (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Frigyes, II. C1506, 347) | A’ Vice Ispán félt decidálni a’ veszekedésig ment meghasonlást, ’s azt vallván, hogy ő decidálni nem tud, elbontotta az űlést (1810 Kazinczy Ferenc C2560, 237) | Abban hogy Palótzi és Ragályi között az elsőséget modestiával [= szerénységgel] decidálta, nem vétett Vaji (1826 Cserey Miklós C4937, 103).

1a. tn ’〈vitás v. bizonytalan kérdésben〉 dönt, határoz’ ❖ [II. Lipót császár] a’ hol csak eggy separatum votum [= különvélemény] volt is, ott képzelhetetlen fáradsággal olvasta-meg a’ Relatiót [= jelentést, beszámolót] ’s Actákat, és mindég bölcsen és igazságosan decidált (1810 Kazinczy Ferenc C2561, 175) | Halga’ én tehát szóllok És azzal decidálok, Nótárus leszsz Óráló [= Beszélő], Én leszek secundáló (1824 Láng Ádám János C2882, 53) | nagy phantasia kell hozzá, hogy az ember kitalálja, merre menjen. A szürke [ti. ló] decidált, ő bizony beugrott a sánczon [a fogadó udvarára] (1858 Vasárnapi Újság CD56).

2. tn ’〈vitás v. bizonytalan kérdés eldöntésekor〉 fő érvként szerepel, ill. megoldást hoz vmi’ ❖ mindenkor Pötölénk nem csekély táblabirói véleménye decidált (1843 Vahot Imre C0114, 148) | [a kormány] soha semmi esetben nem engedi Magyarország ügyeit ollyan irányba sodortatni, akárki által is, hogy akárminő egyénnek akár egyénisége akár politicája decidáljon a nemzet sorsa felett, hanem hogy mindenkor a nemzet maga decidáljon (1849 Kossuth Lajos CD32).

2a. ts ’〈vminek az eredményét, kimenetelét〉 döntően befolyásolja, meghatározza vmi’ ❖ az 1000 embert behuznám, vagy Parendorfra, vagy Sopronhoz; szép erő ám az, decidálhatja egy ütközet sorsát (1848 Kossuth Lajos C2749, 569).

3. ts ’eldönt, elhatároz vmit’ ❖ Harmad napja, hogy decidáltatott, hogy én Széphalmon fogok lakni (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 83) | Hogy a mit a töbség decidált egy törvényhatóság tagadhassa, s azt mondhassa: „ezt meg nem engedem” – én ezt soha el nem ösmerem (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Decidáltuk: könyörgeni, Hogy szabadjon megfördeni (1866 Szelestey László C3926, 136).

3a. decidálja magát (átv is) ’vmely magával kapcs. kérdésben döntést hoz, határoz’ ❖ nagyon megijedt az Ipám, ’s vagy forró nyavalyától féltett, vagy sárgaságtól, mert hideg környékezett meg rettentő hőséggel. Végre nyavalyám sárgasággá decidálta magát (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 424) | [A Sándor-huszároknál] azt mondák a tisztek, hogy […] decidálni kell mindenkinek magát. Pöltenberg és Vécsey többi tiszti társaikkal […] declaratiót adtak, hogy ezentúl a magyar országgyülésnek és a honvédelmi bizottmánynak a legpontosabban fognak engedelmeskedni (1848 Kossuth Lajos összes munkái C2749, 242).

Sz: decidálódik.

Vö. SzT. ~, decidálhat, decidáltat, decidáltathat, decidáltatik

decidál ige 1a (rég)
1. tárgyas
〈vitás dolgot, ügyet〉 eldönt, megítél
eggy ügyet öt ítél-ſzék decidált
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Frigyes, II.)
A’ Vice Ispán félt decidálni a’ veszekedésig ment meghasonlást, ’s azt vallván, hogy ő decidálni nem tud, elbontotta az űlést
(1810 Kazinczy Ferenc)
Abban hogy Palótzi és Ragályi között az elsőséget modestiával [= szerénységgel] decidálta, nem vétett Vaji
(1826 Cserey Miklós)
1a. tárgyatlan
〈vitás v. bizonytalan kérdésben〉 dönt, határoz
[II. Lipót császár] a’ hol csak eggy separatum votum [= különvélemény] volt is, ott képzelhetetlen fáradsággal olvasta-meg a’ Relatiót [= jelentést, beszámolót] ’s Actákat, és mindég bölcsen és igazságosan decidált
(1810 Kazinczy Ferenc)
Halga’ én tehát szóllok És azzal decidálok, Nótárus leszsz Óráló [= Beszélő], Én leszek secundáló
(1824 Láng Ádám János)
nagy phantasia kell hozzá, hogy az ember kitalálja, merre menjen. A szürke [ti. ló] decidált, ő bizony beugrott a sánczon [a fogadó udvarára]
(1858 Vasárnapi Újság)
2. tárgyatlan
〈vitás v. bizonytalan kérdés eldöntésekor〉 fő érvként szerepel, ill. megoldást hoz vmi
mindenkor Pötölénk nem csekély táblabirói véleménye decidált
(1843 Vahot Imre)
[a kormány] soha semmi esetben nem engedi Magyarország ügyeit ollyan irányba sodortatni, akárki által is, hogy akárminő egyénnek akár egyénisége akár politicája decidáljon a nemzet sorsa felett, hanem hogy mindenkor a nemzet maga decidáljon
(1849 Kossuth Lajos)
2a. tárgyas
〈vminek az eredményét, kimenetelét〉 döntően befolyásolja, meghatározza vmi
az 1000 embert behuznám, vagy Parendorfra, vagy Sopronhoz; szép erő ám az, decidálhatja egy ütközet sorsát
(1848 Kossuth Lajos)
3. tárgyas
eldönt, elhatároz vmit
Harmad napja, hogy decidáltatott, hogy én Széphalmon fogok lakni
(1806 Kazinczy Ferenc)
Hogy a mit a töbség decidált egy törvényhatóság tagadhassa, s azt mondhassa: „ezt meg nem engedem” – én ezt soha el nem ösmerem
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Decidáltuk: könyörgeni, Hogy szabadjon megfördeni
(1866 Szelestey László)
3a. decidálja magát (átv is)
vmely magával kapcs. kérdésben döntést hoz, határoz
nagyon megijedt az Ipám, ’s vagy forró nyavalyától féltett, vagy sárgaságtól, mert hideg környékezett meg rettentő hőséggel. Végre nyavalyám sárgasággá decidálta magát
(1805 Kazinczy Ferenc)
[A Sándor-huszároknál] azt mondák a tisztek, hogy […] decidálni kell mindenkinek magát. Pöltenberg és Vécsey többi tiszti társaikkal […] declaratiót adtak, hogy ezentúl a magyar országgyülésnek és a honvédelmi bizottmánynak a legpontosabban fognak engedelmeskedni
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Sz: decidálódik
Vö. SzT. ~, decidálhat, decidáltat, decidáltathat, decidáltatik

Beállítások