demonstrál ige 1a

1. ts (tárgy n. is)(oktatás céljából) szemléltetve bemutat vmit’ ❖ Erősségűl produkálta Az atyja bibliáját S ebből mindjárt demonstrálta Genealogiáját (1790 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [a török] demonstrálta bagaria cipőit (1877 Tóth Béla¹ C4250, 16) | A királyi akadémia fizika tanárát nem szerették, alig demonstrált, száraz előadásait unták (1974 Horváth Árpád CD30) | Herskó a riportalanyokon azt demonstrálta, hogyan kell egy emberi arcot feldolgozni, hogyan kell a két ember közötti beszélgetést snittelni (1989 Filmkultúra 2010008, 47).

1a. ’〈szöveget (fény)kép, ábra, ill. azzal vki v. vmely kiadvány〉 szemléltet, illusztrál’ ❖ Kép reprodukciók, rajzok, vázlatok demonstrálják a tanulmányokat (1923 Bálint Aladár CD10) | [a tanulmány] fényképekkel demonstrált, jól fölépített, sok adatra támaszkodó, igen érdekes ismeretanyagot ad (1974 Gaál László CD30) | munkafázisokat tömören ismertető, főként szemléletes ábrákkal és magyarázó rajzokkal demonstráló kiadvány (1997 Új Könyvek CD29).

1b. vminek v. vmilyennek demonstrál (rég, ritk) ’vmilyennek feltüntet, beállít, bemutat vmit’ ❖ a’ magyar nemzetet nagyrangu nemzetnek demonstrálhassa (1831 Cserey Miklós C4151, 19) | könnyű az egyik alkotó részt, miután az egész helyett van már felállitva, czélszerűtlennek és elvetendőnek demonstrálni (1843 Pesti Hírlap CD61).

2. ts ’érvekkel, adatokkal v. vmilyen eljárással bizonyít, szemléletesen igazol vmit’ ❖ clare [= világosan] demonſtralom a’ genealogiában, hogy Iſtenben bóldogult Sundori Adám Uram 1657ben vette feleſégül Kodri Erſébetet (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 99) | Ha a’ gyermek mathematikát tanúl, az elméje észrevehetetlenül ahhoz szokik, hogy semmit sem fogad-el igaznak, a’ mi nem demonstráltatik (1808 Kazinczy Ferenc C2559, 9) | a Vörös Könyv aktái meggyőzően […] demonstrálják, hogy Ferdinándnak és Bratianunak eltökélt szándéka volt Romániát ellenünk vezetni (1916 Gellért Oszkár CD10) | Az intelligenciáról a kreativitáselvű tehetségfelfogásra való áttérés összefüggött azokkal a vizsgálatokkal, amelyek az intelligencia és a kreativitás viszonylagos függetlenségét próbálták demonstrálni (1992 Fónagy Erzsébet 2050002, 15).

2a. tn (rég, ritk) ’vmely állítás bizonyítására v. cáfolatául érvel’ ❖ ez ellen még lehetne demonstrálni az Istenben boldogult Corpus Jurissal [= törvénytárral] (1859 Vasárnapi Újság CD56).

3. ts ’〈érzelmet, állapotot, álláspontot〉 egyértelműen, erőteljesen kifejez’ ❖ a’ szolgák urokhoz való hűségöket demonstrálni akarván, egymást aggrediálták [= támadták] (1819 Kisfaludy Károly 8242028, 261) | a’ hajdú kezével, lábával demonstrálni akarva fensőbbségét, rug vág (1842 Pesti Hírlap CD61) | nemcsak bécsi és párizsi rongyok összevásárlásával és külföldi nyaralással demonstráljuk Nyugat-Európához való tartozandóságunkat, hanem szellemileg is igyekszünk valahogy közelebb esni őhozzájuk (1912 Laczkó Géza CD10) | [Bernáth Aurél] politikai állásfoglalását azzal is demonstrálta, hogy részt vett a Szabadság és a nép című freskópályázaton, melyet 1942-ben a Szocialista művészcsoport szervezett (1956 Végvári Lajos 2005083, 765).

3a. tn ’vki v. vmi melletti, ill. elleni állásfoglalását szóban v. vmely cselekedettel nyilvánosan kifejezi’ ❖ a’ baloldal nem akar szólani sem, tán mert természetesnek találta, hogy miután mult gyülésen az ellenzék lépett föl főispán ur ellen, mellett[e] most a’ conservativek demonstráljanak (1844 Pesti Hírlap CD61) | A feketetollas nemesség megtölti teljes számban a megyeház termét már korán reggel; a fehértollas kinn maradásával demonstrálhat (1885 Jókai Mór CD18) | felállásommal, a párt- és a közéletből való eltávozásommal demonstrálok (1973 Marosán György 9425003, 42).

3b. tn ’〈nagy csoport v. tömeg, ill. annak részeként vki〉 vmely ügy támogatására v. ellene való tiltakozásul tüntetésen, felvonuláson, es. egyéb megmozduláson vesz részt’ ❖ én feltartóztatom, békés uton szétoszlatom, s ha ellenállásra találnék, szép szóval felvilágositani igyekezem, hogy legalább menjen a hatvani-utczába demonstrálni, a hol nem én vagyok a konstábler [= rendőr] (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A szocialisták elhatározták, hogy mivel éppen május elseje, az ő ünnepük, s szabad idejük van, minél nagyobb számban fognak megjelenni s demonstrálni ezen a [pap nélküli] temetésen (1903 Ady Endre CD0801) | a demonstráló munkástömegekkel szemben (1975 Szita Szabolcs CD52) | a mezőgazdasági emberek, akik kimentek az útra demonstrálni, és a traktorokkal az út felét lezárták, elértek eredményeket (1997 Országgyűlési Napló CD62).

4. tn (rég, Kat v. Tört) ’〈hadsereg (élén vki)〉 valódi harcászati tevékenység szándéka nélkül, az ellenség félrevezetése végett hadmozdulatot végezve vhova vonul’ ❖ Kegyed demonstrál Kapuvár felé. Perczel pedig Kőszegről kardvágás nélkül kikergetheti Sopronból az ellenséget (1848 Kossuth Lajos CD32) | az előbb csak demonstráló s következőleg közönségesen kevésbbé gyengített szárnyat bizták meg az ellenség üldözésével (1893 PallasLex. CD02) | [Dévay] az ellenséget hátba támadja, mialatt gróf Gyulay ezredes őt fedezve más oldalról demonstrál az ellenség ellen (1915 Fest Aladár CD55).

Sz: demonstrálás, demonstrálgat, demonstráló.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

demonstrál ige 1a
1. tárgyas (tárgy n. is)
(oktatás céljából) szemléltetve bemutat vmit
Erősségűl produkálta Az atyja bibliáját S ebből mindjárt demonstrálta Genealogiáját
(1790 Csokonai Vitéz Mihály)
[a török] demonstrálta bagaria cipőit
(1877 Tóth Béla¹)
A királyi akadémia fizika tanárát nem szerették, alig demonstrált, száraz előadásait unták
(1974 Horváth Árpád)
Herskó a riportalanyokon azt demonstrálta, hogyan kell egy emberi arcot feldolgozni, hogyan kell a két ember közötti beszélgetést snittelni
(1989 Filmkultúra)
1a.
〈szöveget (fény)kép, ábra, ill. azzal vki v. vmely kiadvány〉 szemléltet, illusztrál
Kép reprodukciók, rajzok, vázlatok demonstrálják a tanulmányokat
(1923 Bálint Aladár)
[a tanulmány] fényképekkel demonstrált, jól fölépített, sok adatra támaszkodó, igen érdekes ismeretanyagot ad
(1974 Gaál László)
munkafázisokat tömören ismertető, főként szemléletes ábrákkal és magyarázó rajzokkal demonstráló kiadvány
(1997 Új Könyvek)
1b. vminek v. vmilyennek demonstrál (rég, ritk)
vmilyennek feltüntet, beállít, bemutat vmit
a’ magyar nemzetet nagyrangu nemzetnek demonstrálhassa
(1831 Cserey Miklós)
könnyű az egyik alkotó részt, miután az egész helyett van már felállitva, czélszerűtlennek és elvetendőnek demonstrálni
(1843 Pesti Hírlap)
2. tárgyas
érvekkel, adatokkal v. vmilyen eljárással bizonyít, szemléletesen igazol vmit
clare [= világosan] demonſtralom a’ genealogiában, hogy Iſtenben bóldogult Sundori Adám Uram 1657ben vette feleſégül Kodri Erſébetet
(1777 Bessenyei György¹)
Ha a’ gyermek mathematikát tanúl, az elméje észrevehetetlenül ahhoz szokik, hogy semmit sem fogad-el igaznak, a’ mi nem demonstráltatik
(1808 Kazinczy Ferenc)
a Vörös Könyv aktái meggyőzően […] demonstrálják, hogy Ferdinándnak és Bratianunak eltökélt szándéka volt Romániát ellenünk vezetni
(1916 Gellért Oszkár)
Az intelligenciáról a kreativitáselvű tehetségfelfogásra való áttérés összefüggött azokkal a vizsgálatokkal, amelyek az intelligencia és a kreativitás viszonylagos függetlenségét próbálták demonstrálni
(1992 Fónagy Erzsébet)
2a. tárgyatlan (rég, ritk)
vmely állítás bizonyítására v. cáfolatául érvel
ez ellen még lehetne demonstrálni az Istenben boldogult Corpus Jurissal [= törvénytárral]
(1859 Vasárnapi Újság)
3. tárgyas
〈érzelmet, állapotot, álláspontot〉 egyértelműen, erőteljesen kifejez
a’ szolgák urokhoz való hűségöket demonstrálni akarván, egymást aggrediálták [= támadták]
(1819 Kisfaludy Károly)
a’ hajdú kezével, lábával demonstrálni akarva fensőbbségét, rug vág
(1842 Pesti Hírlap)
nemcsak bécsi és párizsi rongyok összevásárlásával és külföldi nyaralással demonstráljuk Nyugat-Európához való tartozandóságunkat, hanem szellemileg is igyekszünk valahogy közelebb esni őhozzájuk
(1912 Laczkó Géza)
[Bernáth Aurél] politikai állásfoglalását azzal is demonstrálta, hogy részt vett a Szabadság és a nép című freskópályázaton, melyet 1942-ben a Szocialista művészcsoport szervezett
(1956 Végvári Lajos)
3a. tárgyatlan
vki v. vmi melletti, ill. elleni állásfoglalását szóban v. vmely cselekedettel nyilvánosan kifejezi
a’ baloldal nem akar szólani sem, tán mert természetesnek találta, hogy miután mult gyülésen az ellenzék lépett föl főispán ur ellen, mellett[e] most a’ conservativek demonstráljanak
(1844 Pesti Hírlap)
A feketetollas nemesség megtölti teljes számban a megyeház termét már korán reggel; a fehértollas kinn maradásával demonstrálhat
(1885 Jókai Mór)
felállásommal, a párt- és a közéletből való eltávozásommal demonstrálok
(1973 Marosán György)
3b. tárgyatlan
〈nagy csoport v. tömeg, ill. annak részeként vki〉 vmely ügy támogatására v. ellene való tiltakozásul tüntetésen, felvonuláson, es. egyéb megmozduláson vesz részt
én feltartóztatom, békés uton szétoszlatom, s ha ellenállásra találnék, szép szóval felvilágositani igyekezem, hogy legalább menjen a hatvani-utczába demonstrálni, a hol nem én vagyok a konstábler [= rendőr]
(1860 Vasárnapi Újság)
A szocialisták elhatározták, hogy mivel éppen május elseje, az ő ünnepük, s szabad idejük van, minél nagyobb számban fognak megjelenni s demonstrálni ezen a [pap nélküli] temetésen
(1903 Ady Endre)
a demonstráló munkástömegekkel szemben
(1975 Szita Szabolcs)
a mezőgazdasági emberek, akik kimentek az útra demonstrálni, és a traktorokkal az út felét lezárták, elértek eredményeket
(1997 Országgyűlési Napló)
4. tárgyatlan (rég, Kat v. Tört)
〈hadsereg (élén vki) valódi harcászati tevékenység szándéka nélkül, az ellenség félrevezetése végett hadmozdulatot végezve vhova vonul
Kegyed demonstrál Kapuvár felé. Perczel pedig Kőszegről kardvágás nélkül kikergetheti Sopronból az ellenséget
(1848 Kossuth Lajos)
az előbb csak demonstráló s következőleg közönségesen kevésbbé gyengített szárnyat bizták meg az ellenség üldözésével
(1893 PallasLex.)
[Dévay] az ellenséget hátba támadja, mialatt gróf Gyulay ezredes őt fedezve más oldalról demonstrál az ellenség ellen
(1915 Fest Aladár)
Sz: demonstrálás, demonstrálgat, demonstráló
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások