előírás fn 4A

1. ’az előír igével kifejezett cselekvés’ ❖ A felügyeleti hatóság alá tartozik [...] a biztosítási szerződés feltételeinek többé-kevésbé kötelező formában való előírása, a tartalékok elhelyezésének ellenőrzése (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 190).

2. (hiv is) ’vmely tevékenységet, cselekvést v. vminek a használatát, alkalmazását elrendelő, ill. annak módját, rendjét stb. megszabó (írásos) szabály, utasítás’ ❖ Az  [ti. Ézsaiás] prófétziájának el-írása azt mondja (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5364, 642) | A kisgyűlés helytelenítette, hogy a tisztviselők, megsértve az 1723: 58. tc. előírásait (amely szerint a közgyűlés határozatait sem a kisgyűlés, sem a tisztviselők nem változtathatják meg), szembehelyezkedtek a vármegye végzésével (1836 Kossuth Lajos CD32) | a világiaknak az a kötelessége, hogy politikai dolgokban is az egyházi előirásokhoz tartsák magukat (1895 PallasLex. CD02) | az orvosi előírást pontosan betartva, meg is gyógyult (1913 Braun Róbert 9072001, 9) | Nyugodtan használhatja, mert a VIM összetétele megfelel a rituális előirásoknak (1933 Zsidó Újság 2141001, 3) | nem a feleségem előírása szerint vásárolok, hanem amire gusztusom van (1980 Bogschütz Zsuzsanna 2206018, 13) | [a munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie] a biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági, egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírásokat (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050003, 66).

2a. ’ennek tartalma, tárgya, az, amit előírnak, megszabnak, ill. amit vmely rendelkezés, utasítás, szabály megkíván, kötelezővé tesz’ ❖ a Mandzsu-dinasztia alatt pedig az volt az előírás, hogy a tanítómesterek királya előtt háromszor kell térdet hajtani s a homlokkal a földet kell érinteni (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 57) | Külföldön a gyümölcsösök bekerítése nyúl és egyéb károk ellen előírás (1943 Csekonics Endre 1026001, 9) | Orvosi előírás a délutáni séta (1967 Vágó Márta 1158003, 221) | [A középosztálybeli asszonyoknak] más-más öltözéket illett viselni a különböző esti programokon is. Hangversenyen például díszes, uszályos, magas nyakú selyemruha volt az előírás (1991 Vámos Éva Katalin CD17).

3. (rég, ritk) ’vmely írásmű elé írt szöveg, pl. szerzői utasítás, bevezetés’ ❖ Ottan látja nagyságod a könyvnek előirását, a mely eképen vagyon: „Gróf Fegyverneki…” (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 620) | e’ kis el-írásomat Cicerónak ime’ [!] mondásával rekeſztem-bé (1802 Gyöngyössi János C1962, [VI]) | A’ fösvény Ángy, avagy Amália, és Albert Románnak közre botsáttását megígértem, meg ne másíttsam, illendőnek találtam, hogy annak moſtani, tudni-illik Sz. Leopoldusi vásárkor az itt feljegyzett Elő írás alatt való gyönyörű új Darabbal kedveskedjek (1806 Szabó Sámuel ford. C3784, 219).

Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

előírás főnév 4A
1.
az előír igével kifejezett cselekvés
A felügyeleti hatóság alá tartozik [...] a biztosítási szerződés feltételeinek többé-kevésbé kötelező formában való előírása, a tartalékok elhelyezésének ellenőrzése
(1926 TolnaiÚjLex.)
2. (hiv is)
vmely tevékenységet, cselekvést v. vminek a használatát, alkalmazását elrendelő, ill. annak módját, rendjét stb. megszabó (írásos) szabály, utasítás
Az  [ti. Ézsaiás] prófétziájának el-írása azt mondja
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
A kisgyűlés helytelenítette, hogy a tisztviselők, megsértve az 1723: 58. tc.törvénycikk előírásait (amely szerint a közgyűlés határozatait sem a kisgyűlés, sem a tisztviselők nem változtathatják meg), szembehelyezkedtek a vármegye végzésével
(1836 Kossuth Lajos)
a világiaknak az a kötelessége, hogy politikai dolgokban is az egyházi előirásokhoz tartsák magukat
(1895 PallasLex.)
az orvosi előírást pontosan betartva, meg is gyógyult
(1913 Braun Róbert)
Nyugodtan használhatja, mert a VIM összetétele megfelel a rituális előirásoknak
(1933 Zsidó Újság)
nem a feleségem előírása szerint vásárolok, hanem amire gusztusom van
(1980 Bogschütz Zsuzsanna)
[a munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie] a biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági, egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
2a.
ennek tartalma, tárgya, az, amit előírnak, megszabnak, ill. amit vmely rendelkezés, utasítás, szabály megkíván, kötelezővé tesz
a Mandzsu-dinasztia alatt pedig az volt az előírás, hogy a tanítómesterek királya előtt háromszor kell térdet hajtani s a homlokkal a földet kell érinteni
(1927 TolnaiÚjLex.)
Külföldön a gyümölcsösök bekerítése nyúl és egyéb károk ellen előírás
(1943 Csekonics Endre)
Orvosi előírás a délutáni séta
(1967 Vágó Márta)
[A középosztálybeli asszonyoknak] más-más öltözéket illett viselni a különböző esti programokon is. Hangversenyen például díszes, uszályos, magas nyakú selyemruha volt az előírás
(1991 Vámos Éva Katalin)
3. (rég, ritk)
vmely írásmű elé írt szöveg, pl. szerzői utasítás, bevezetés
Ottan látja nagyságod a könyvnek előirását, a mely eképen vagyon: „Gróf Fegyverneki…”
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
e’ kis el-írásomat Cicerónak ime’ [!] mondásával rekeſztem-bé
(1802 Gyöngyössi János)
A’ fösvény Ángy, avagy Amália, és Albert Románnak közre botsáttását megígértem, meg ne másíttsam, illendőnek találtam, hogy annak moſtani, tudni-illik Sz.Szent Leopoldusi vásárkor az itt feljegyzett Elő írás alatt való gyönyörű új Darabbal kedveskedjek
(1806 Szabó Sámuel ford.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.

Beállítások