beakaszt ige 5a2

1. ts ’vminek a belsejében felfüggeszt, felakaszt vmit’ ❖ [az anyaházat] a’ fölső ablakon által hátulrul be akasztjuk a’ kasba (1835 Vajda Péter C4660, 122) | beakaszták a kis köpenyt egy sötét ruhatartó szekrénybe (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [A Mária-képet] vidd el magaddal és akaszd be a szobádba (1907 Gárdonyi Géza 9173005, 45) | A kész csengőt a homoktól megtisztították, a durvább részeket lereszelték, majd beakasztották az ütőt (1991 Magyar néprajz CD47).

1a. (kissé rég) ’〈ajtót, ablakot rá felakasztott textíliával, kül. függönnyel〉 eltakar’ ❖ Verhngen: 1. béakaſztani, bévonni p. o. az ablakot (1803 Márton József¹ C5802, 760. hasáb) | Az ablak belőlről be volt akasztva valamivel (1881 Matkovics Pál C3054, 17) | a függönnyel beakasztott ablak mögül régebben szemlélhetett már minket (1934 Márai Sándor CD10).

2. ts (átv is) ’〈kampót, kampós végű tárgyat〉 karikába, hurokba akaszt v. vmely tárgyba beleszúr’ ❖ vadul kerepelni kezdett az orsó, és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinórt (1956 Fekete István 9142002, 119) | Kolja becsapta az ajtót az orruk előtt, és még a kampót is beakasztotta (1960 Makai Imre ford.–Dosztojevszkij 9418006, 132) | A [horgoló]tű végét elég a pénz szélébe beakasztani [ti. a pénzeszsákok megdézsmálásakor], majd óvatos tekerő mozdulattal, akár 6-8 bankjegyet is fel lehet tekerni egyszerre a tűre (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈karikát, hurkot szegre, kampóra〉 ráakaszt’ ❖ ers vasſzeget ütött a’ falba, […] a’ nyakára ſzoritott kötelet abba be akaſztotta (1796 Magyar Kurír C0329, 462) | az egyik kocsi csavarkapcsának kengyelét […] beakasztják a másik kocsi horgába (1914 RévaiNagyLex. C5707, 216) | a vékony zsineget beakasztja a régi hinta kampójába (1956 Illés Endre 2005061, 658) | Gyorsan beszaladtam a konyhába, beakasztottam a biztosítóláncot (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈erre való kampóval és karikával ellátott tárgyakat, ill. vminek ilyen részeit〉 összekapcsol(ja), összeerősít(i)’ ❖ Itt Pozsonynál a járóhidat már bé-akasztották (1783 Magyar Hírmondó C0271, 132) | Le se szálltunk, csak beakasztották az uj előfogatot (1869–1872 Déryné Széppataki Róza C1410, 321) | hallotta a kútostor csikorgását: hogy lehet az, hogy hagyhatta ő azt szabadon? nincs beakasztva? (1925 Móricz Zsigmond CD10).

2c. (rég) ’bevarr, összevarr vmit’ ❖ a’ sebet tzérnával bé-akasztják (1787 Mátyus István C3069, 171).

2d. (irod) ’〈szemét, tekintetét〉 mereven vmi felé irányítja, vkire szegezi’ ❖ a hű komondor – beakasztva szemét az állandó sötétbe – őrt áll előrenyújtott nyakkal s tárt fülekkel (1921 Szabó Lőrinc 9629001, 5) | A leány beakasztja két fényes szemét a fiú arcába (1926 Kardos László CD10).

3. ts beakaszt vkinek (átv is) ’〈horogütést〉 mér vkire’ ❖ – Hát… hát én ennek mindjárt beakasztok egyet! Géza egy mozdulattal visszafogta Drugics Cézárt (1969 Mándy Iván C6509, 51) | a Bokros-csomag akkora balhorgot akasztott be az autópiac bajnokainak, hogy csak a legállóképesebbek nem roggyantak meg (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. tn ’nehézséget okoz vkinek, akadályoz, hátráltat vkit’ ❖ Amit vagy akit ma elárulhatsz, azt ne halaszd holnapra, mert minél előbb akasztasz be az ellenfélnek, annál nagyobb lesz a te hasznod (1996 Magyar Hírlap CD09) | a dohánylobby bizony keményen beakasztott a törvény tárgyalása során (1999 Országgyűlési Napló CD62).

5. tn beakaszt vkinek (durva) ’〈férfi nővel〉 közösül’ ❖ beakaszt vkinek 1. közösül (csak férfi) (1998 Kövecses Zoltán C6262, 24).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

beakaszt ige 5a2
1. tárgyas
vminek a belsejében felfüggeszt, felakaszt vmit
[az anyaházat] a’ fölső ablakon által hátulrul be akasztjuk a’ kasba
(1835 Vajda Péter)
beakaszták a kis köpenyt egy sötét ruhatartó szekrénybe
(1858 Vasárnapi Újság)
[A Mária-képet] vidd el magaddal és akaszd be a szobádba
(1907 Gárdonyi Géza)
A kész csengőt a homoktól megtisztították, a durvább részeket lereszelték, majd beakasztották az ütőt
(1991 Magyar néprajz)
1a. (kissé rég)
〈ajtót, ablakot rá felakasztott textíliával, kül. függönnyel〉 eltakar
Verhngen: 1. béakaſztani, bévonni p. o.példának okáért az ablakot
(1803 Márton József¹)
Az ablak belőlről be volt akasztva valamivel
(1881 Matkovics Pál)
a függönnyel beakasztott ablak mögül régebben szemlélhetett már minket
(1934 Márai Sándor)
2. tárgyas (átv is)
〈kampót, kampós végű tárgyat〉 karikába, hurokba akaszt v. vmely tárgyba beleszúr
vadul kerepelni kezdett az orsó, és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinórt
(1956 Fekete István)
Kolja becsapta az ajtót az orruk előtt, és még a kampót is beakasztotta
(1960 Makai Imre ford.Dosztojevszkij)
A [horgoló]tű végét elég a pénz szélébe beakasztani [ti. a pénzeszsákok megdézsmálásakor], majd óvatos tekerő mozdulattal, akár 6-8 bankjegyet is fel lehet tekerni egyszerre a tűre
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈karikát, hurkot szegre, kampóra〉 ráakaszt
ers vasſzeget ütött a’ falba, […] a’ nyakára ſzoritott kötelet abba be akaſztotta
(1796 Magyar Kurír)
az egyik kocsi csavarkapcsának kengyelét […] beakasztják a másik kocsi horgába
(1914 RévaiNagyLex.)
a vékony zsineget beakasztja a régi hinta kampójába
(1956 Illés Endre)
Gyorsan beszaladtam a konyhába, beakasztottam a biztosítóláncot
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
〈erre való kampóval és karikával ellátott tárgyakat, ill. vminek ilyen részeit〉 összekapcsol(ja), összeerősít(i)
Itt Pozsonynál a járóhidat már bé-akasztották
(1783 Magyar Hírmondó)
Le se szálltunk, csak beakasztották az uj előfogatot
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
hallotta a kútostor csikorgását: hogy lehet az, hogy hagyhatta ő azt szabadon? nincs beakasztva?
(1925 Móricz Zsigmond)
2c. (rég)
bevarr, összevarr vmit
a’ sebet tzérnával bé-akasztják
(1787 Mátyus István)
2d. (irod)
〈szemét, tekintetét〉 mereven vmi felé irányítja, vkire szegezi
a hű komondor – beakasztva szemét az állandó sötétbe – őrt áll előrenyújtott nyakkal s tárt fülekkel
(1921 Szabó Lőrinc)
A leány beakasztja két fényes szemét a fiú arcába
(1926 Kardos László)
3. tárgyas beakaszt vkinek (átv is)
〈horogütést〉 mér vkire
– Hát… hát én ennek mindjárt beakasztok egyet! Géza egy mozdulattal visszafogta Drugics Cézárt
(1969 Mándy Iván)
a Bokros-csomag akkora balhorgot akasztott be az autópiac bajnokainak, hogy csak a legállóképesebbek nem roggyantak meg
(1995 Magyar Hírlap)
4. tárgyatlan
nehézséget okoz vkinek, akadályoz, hátráltat vkit
Amit vagy akit ma elárulhatsz, azt ne halaszd holnapra, mert minél előbb akasztasz be az ellenfélnek, annál nagyobb lesz a te hasznod
(1996 Magyar Hírlap)
a dohánylobby bizony keményen beakasztott a törvény tárgyalása során
(1999 Országgyűlési Napló)
5. tárgyatlan beakaszt vkinek (durva)
〈férfi nővel〉 közösül
beakaszt vkivalakinek 1. közösül (csak férfi)
(1998 Kövecses Zoltán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások