bensőleg hsz 0

1. (/vál) ’vmely (fizikai) dolognak a belsejét, belső tartalmát, világát tekintve, belülről’ ❖ hasonlit azon kőhöz, melly külsőleg fényt sugárzik, de bensőleg semmi értékkel nem bir (1847 Hetilap CD61) | Milton tizenkét énekre […] osztotta nagy költeményét, az Elvesztett Paradicsom-ot. De e külső fölosztás mellett, bensőleg négy főrészre oszlik az (1882 Szász Károly² 8426067, 445) | Az ősi templomkák mind kerekdedek, nyájasak és bensőleg szomoruak (1911 Kaffka Margit 9290045, 49) | A hallószervvel bensőleg összekapcsolt, főleg a három „félkörös csatorná”-ból álló egyensúlyozóérzékszerv (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Mindez távolról sem azt jelenti, mintha a középkor, a reneszánsz és a barokk szigorúan zárt és bensőleg teljesen egységes korok lennének (1964 Klaniczay Tibor CD53).

2. (rég) ’〈kül. gyógyításban:〉 szájon át bevéve és a gyomorban v. bélben felszívódva, belső használatban’ ❖ bensőleg […] hűsitő ’s hashajtó szerek használtatnak (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310008, 2) | A viz bensőleg való alkalmazása. 1. A vizivás. 2. A fecskendők (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az ún. farkasboroszlán] dörzsölve kellemetlen szagu, a bőrön hólyagot huz s bensőleg nagyon csipős mérges (1894 PallasLex. CD02).

3. ’vki belső tulajdonságainak, állapotának tekintetében, vonatkozásában’ ❖ Bensőleg összezúzva Áll mozdulatlan ez (1838 Kunoss Endre C3615, 154) | [Macbeth és III. Richárd közül] az egyik főkép bensőleg, a másik viszont inkább külsőleg megmintázott figura (1935 Kárpáti Aurél 9312002, 126) | bensőleg labilis, gyengén fejlett személyiség (1965 György Júlia 1062001, 49).

3a. ’lélekben, lelkileg (megélve vmit), ill. gondolatban, gondolatilag (feldolgozva vmit)’ ❖ védenczem ártatlansága felől bensőleg meg vagyok győződve (1844 Pesti Hírlap CD61) | amit igy bensőleg felfogott (1905 Korányi Frigyes 8213009, 377) | bensőleg látott kép (1919 Schöpflin Aladár CD10) | a gyermek érzelmileg tiltakozik, esetleg csak bensőleg, gyakrabban azonban kifelé is lázad (1965 György Júlia 1062002, 69) | A vakság kikerülhetetlen felszólítás arra, hogy „belső szemünkkel” lássunk, megtanuljuk a dolgokat bensőleg szemlélni (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vkinek a belső világából, szívéből fakadóan, ill. vminek a lényegéből következően v. lényegét tekintve’ ❖ Kiktől bensőleg szerettetém, s kikért szivvéremmel áldozni kész vagyok… a legnemesb édesanyától, s testvérektől válnom soha keservesebben nem esett (1848 Bernát Gáspár 8052007, 111) | A keresztséget sokan felvették, de kevesen lettek bensőleg is kereszténnyé (1938 Hóman Bálint 9253001, 97) | miért lapulnak sokan, akik „bensőleg” egyetértenek az ellenzékkel (1986 Gadó György 2003005, 366).

3c. (rég) ’meghitten, bizalmasan, bensőségesen’ ❖ De miért öleli ágyékához a lágy felhőt oly bensöleg? (1836 Szemere Bertalan C3942, 70) | [a fiatalember] Lucretia, vagy Sarolta kisaszszonynak bensőleg szorongatta a kezeit (1880 Wertheimer Ede CD57) | egy oszlophoz támaszkodva loppal és elkomolyodva figyel egy nagyon is bensőleg beszélgető párra. A felesége volt, régi táncosával, a fiatalabbik Kallós fiúval. „Most féltékeny!” (1911 Kaffka Margit 9290054, 126).

J: belsőleg.

Vö. CzF.

bensőleg határozószó 0
1. (/vál)
vmely (fizikai) dolognak a belsejét, belső tartalmát, világát tekintve, belülről
hasonlit azon kőhöz, melly külsőleg fényt sugárzik, de bensőleg semmi értékkel nem bir
(1847 Hetilap)
Milton tizenkét énekre […] osztotta nagy költeményét, az Elvesztett Paradicsom-ot. De e külső fölosztás mellett, bensőleg négy főrészre oszlik az
(1882 Szász Károly²)
Az ősi templomkák mind kerekdedek, nyájasak és bensőleg szomoruak
(1911 Kaffka Margit)
A hallószervvel bensőleg összekapcsolt, főleg a három „félkörös csatorná”-ból álló egyensúlyozóérzékszerv
(1933 Az állatok világa ford.)
Mindez távolról sem azt jelenti, mintha a középkor, a reneszánsz és a barokk szigorúan zárt és bensőleg teljesen egységes korok lennének
(1964 Klaniczay Tibor)
2. (rég)
〈kül. gyógyításban:〉 szájon át bevéve és a gyomorban v. bélben felszívódva, belső használatban
bensőleg […] hűsitő ’s hashajtó szerek használtatnak
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
A viz bensőleg való alkalmazása. 1. A vizivás. 2. A fecskendők
(1860 Vasárnapi Újság)
[az ún. farkasboroszlán] dörzsölve kellemetlen szagu, a bőrön hólyagot huz s bensőleg nagyon csipős mérges
(1894 PallasLex.)
3.
vki belső tulajdonságainak, állapotának tekintetében, vonatkozásában
Bensőleg összezúzva Áll mozdulatlan ez
(1838 Kunoss Endre)
[Macbeth és III. Richárd közül] az egyik főkép bensőleg, a másik viszont inkább külsőleg megmintázott figura
(1935 Kárpáti Aurél)
bensőleg labilis, gyengén fejlett személyiség
(1965 György Júlia)
3a.
lélekben, lelkileg (megélve vmit), ill. gondolatban, gondolatilag (feldolgozva vmit)
védenczem ártatlansága felől bensőleg meg vagyok győződve
(1844 Pesti Hírlap)
amit igy bensőleg felfogott
(1905 Korányi Frigyes)
bensőleg látott kép
(1919 Schöpflin Aladár)
a gyermek érzelmileg tiltakozik, esetleg csak bensőleg, gyakrabban azonban kifelé is lázad
(1965 György Júlia)
A vakság kikerülhetetlen felszólítás arra, hogy „belső szemünkkel” lássunk, megtanuljuk a dolgokat bensőleg szemlélni
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
vkinek a belső világából, szívéből fakadóan, ill. vminek a lényegéből következően v. lényegét tekintve
Kiktől bensőleg szerettetém, s kikért szivvéremmel áldozni kész vagyok… a legnemesb édesanyától, s testvérektől válnom soha keservesebben nem esett
(1848 Bernát Gáspár)
A keresztséget sokan felvették, de kevesen lettek bensőleg is kereszténnyé
(1938 Hóman Bálint)
miért lapulnak sokan, akik „bensőleg” egyetértenek az ellenzékkel
(1986 Gadó György)
3c. (rég)
meghitten, bizalmasan, bensőségesen
De miért öleli ágyékához a lágy felhőt oly bensöleg?
(1836 Szemere Bertalan)
[a fiatalember] Lucretia, vagy Sarolta kisaszszonynak bensőleg szorongatta a kezeit
(1880 Wertheimer Ede)
egy oszlophoz támaszkodva loppal és elkomolyodva figyel egy nagyon is bensőleg beszélgető párra. A felesége volt, régi táncosával, a fiatalabbik Kallós fiúval. „Most féltékeny!”
(1911 Kaffka Margit)
Vö. CzF.

Beállítások