ad¹ ige 2a4ád (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég v. nyj)

1. ts ’vki másnak (a kezébe) odanyújt, vkinek a közelébe, ill. vhova helyez, tesz, juttat vmit’ ❖ A’ Levelet a’ ’Sidó’ kezében adám (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 183) | Mind-egygyik szolgának hátán elegendő terh vagyon; most reájok nagyobb terht nem adhatunk (1808 Dugonics András 7087037, 129) | a bokrétát, mellyet kötnek, Valakinek adni kell (1836–1841 Pap Endre 8355007, 19) | Tedd a kannát az elibe, A kihez akarnál menni; Add a väjnöhoni aggnak (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521005, 124) | Nem adnád errébb azt a kefét? (1917 Kaffka Margit 9290049, 172) | legszívesebben mindenhez külön tányért, kistányért, üvegtányért adnék (1994 Szántó Piroska 1166004, 276) | [a játékosok] fejről fejre adják a labdát (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’embernek, állatnak 〈ételt, italt stb.〉 odatesz, ill. fogyasztásra juttat’ ❖ [a tehénnek] Tatárkával meg-elegyitett Árpát kellene-adni (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332006, 99) | jó Baráttyaiknak a’ leg-jobb hordóböl [!] […] való Borotskát ſzokták adni (1780 Prónay Pál 7360002, 55) | adjatok ennem (1801 Bessenyei György¹ ford.–Millot 7044049, 56) | Bence egy abrakot adott a lovának (1846 Arany János 8014001, 139) | eldobta a félig leégett, félig összerágott szivart. Aztán halkan mondta: – Kérem, adjon még egyet (1902 Gozsdu Elek 8159003, 236) | Minden belsőséget adjon a kutyának […], hadd legyen ennek a mihasznának is vasárnapja (1956 Fekete István 9142003, 221) | rakott zöldség, amelyet rendszerint a rizs mellé adnak (1980 Magyar Konyha 2206027, 56) | [Sári néni] nem adott a gyermekeknek pálinkát (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

1b. ’〈orvosságot, mérget stb.〉 ember, állat szervezetébe juttat, bead’ ❖ Forró betegségben az eperj gyümöltsnek ki-nyomott levét haſznos adni a’ betegnek (1775 Csapó József 7062001, 85) | Rabarbara sirup a’ gyermekeknek kalánanként adva (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 8) | a’ rühes lónak vértiſztító ſzereket kell adni (1804 Tolnay Sándor 7351008, 120) | Oh ti áldott fejér-népek! Mért is vagytok olyan szépek? Miért hívtok, csalogattok? Tudom, csókkal mérget adtok (1877 Zichy Géza 8538005, 5) | Adtatok nekem egy injekciót (1957 Benedek István 9041007, 107) | a szer nem adható állandóan mellékhatásai miatt (1986 Az emberi test 1114001, 426) | csak azoknak adnak védőoltást és megelőző gyógyszert, akik a megbetegedettek közvetlen közelébe kerülhettek (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈növénynek (talajba) tápanyagot〉 juttat’ ❖ minden hat Tökének egy jó tele Putton Trágyát kell-adni (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332010, 219) | legjobb a különféle trágyaszerekben a legenyes [= nitrogéntartalmú] és nem-legenyes szervi anyagokat és az ásványsókat összefoglalva adni a növényeknek (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045004, 404) | [egyes gombák] javíthatják a növény foszforellátását. Ha több foszfort adunk a talajhoz, a növény immár megélne partner nélkül is (1997 Természet Világa CD50).

1d. (tárgy n. is) ad vmiből ’részeltet, részesít vmiből vkit’ ❖ [a szülők gyermekeiknek] adának valami réſzt vagyonokból (1782 ABC-könyvecske 7391005, 82) | szegje meg neki [a kenyeret], adgyon is belőlle egy szeletet (1820 Dugonics András 8116014, 40) | a kinek igen sok van, attól vegyen el az ország, s adjon azoknak belőle, a kiknek semmijök sincs (1881 Madarász József 8282004, 130) | [az újság az] új irodalmi darabokból is ízelítőt adjon (1959 Csatári Dániel 2056042, 110) | lopóval adnak kóstolót a hordóból (1980 NéprajziLex. CD47).

1e. ’〈üzemanyagot, fűtőanyagot stb.〉 juttat vmibe, vhova’ ❖ Gustav Delin svéd mérnök egy gázszabályozót talált fel, mely erősebb napfénynél kevesebb gázt adott a fényforrásnak (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 66) | autóra kapott, gázt adott a mótorra (1937 Körmendi Zoltán 2045013, 67) | olajat adott a mécsesekbe (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 144) | A magyar vicinális lokomotívja gőzt ad, és lassacskán elindul Európa felé (1996 Figyelő CD2601).

1f. ad vmihez ’hozzátesz, hozzáad vmihez vmit, belekever, beletesz vmibe vmit’ ❖ a’ Salétromhoz valami óllyaſt adni, a’ minek a’ lúg-sóval nagyob’ baráttsága vagyon (1778–1780 Rácz Sámuel ford.–Haeckel 7278024, 2) | Mások egy szekér sássat is szoktak még a’ szénához adni (1819 e. Nagyváthy János 8328012, 91) | a’ pörkölésnél minden font kávébabhoz egy pár a’ külső hajától megtisztított veres hagymát kell adni (1835 Némethy József 8333015, 205) | Két itcze pálinkához adj 3 font birs-alma levet (1846 Zelena Ferenc 8534014, 237) | Permetezés ½ kg rézgálichoz adott 400-500 g mészarzénnel történik (1937 Borászati Lapok 2118001, 248) | a rántást hideg vízzel simára keverjük és a leveshez adjuk (1981 Magyar Konyha 2206029, 4).

1g. ’összeghez, számhoz hozzáad, (hozzá)számol vmennyit’ ❖ maradékot kellene a’ költött ſzám-hoz adni, és igy jön ki az Oſztandó ſzám (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 18) | [a perzsáknak] van 12 Hólnapjok 30. Napos, és az utólsóhoz ötöt adnak (1794 Parnasszusi időtöltés 7036013, 48) | a batkák számához 1-gyet adok (1849 Lutter Ferdinánd 8281002, 34) | [a] mintegy 5000-nyi csángót ehez [ti. a barcasági magyarok létszámához] adjuk (1873 Orbán Balázs 8340020, 40) | három szám esetén az első kettőt összeadva és ehhez hozzáadva a harmadikat ugyanazt kapjuk, mintha az első számhoz adnánk azt az összeget, amit úgy nyerünk, hogy a másodikhoz hozzáadjuk a harmadikat (1997 Természet Világa CD50).

1h. ’〈ruhadarabot〉 ráad, ráhelyez, ráhúz vkire, ritk. vmire’ ❖ meg melegétetett inget kell reá [ti. a betegre] adni (1780 Bizonyos oktatások 7398002, 23) | adasson más öltözetet az öcsémre (1880 Jókai Mór CD18) | Adott egy rossz olasz katonai köpenyt rám (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 97) | A halottra adott ruhával (1978 Jung Károly 1073002, 137) | elég belőle [ti. a sízokniból] egyszerre egy, legfeljebb két párat felvenni, még gyerekre se adjunk többet (1996 Magyar Hírlap CD09).

1i. ’〈tárgyat〉 vmely helyre, ill. vkihez (vmilyen célból) eljuttat’ ❖ [Orczy munkáit] nyomtatás alá adhauk (1777 Bessenyei György¹ 7044058, 17) | Levelet adtak Ferdinánd Tsáſzárhoz (1783 Molnár János 7445003, 178) | hol késhetett e levél, öt hete hogy postára adták (1852 Szilágyi Virgil 8449002, 344) | [Erasmus] belátta, hogy reménytelen küzdelmet folytat az elterjedt másolatok hydrája ellen és maga adta sajtó alá leveleit (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 144) | zaciba adott aranyak (1995 Magyar Hírlap CD09).

1j. ’〈információt〉 továbbad vkinek, eljuttat vkihez, ill. szóban v. írásban közöl, kinyilvánít vmit’ ❖ értésére adám az  Feleségének köteles vóltomat (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 182) | Ha fulladni kezd, jelt ád a’ kötéllel; és ſerényen fel-huzatik (1775 Molnár János 7232028, 189) | tudtára adatja az érdemes Közönſégnek (1781 Magyar Hírmondó 7444020, 512) | ezt adám feleletűl (1792 e. Ráday Gedeon¹ C3573, 179) | szájról szájra adott hagyomány (1833 Munkácsy János 8323002, 44) | Tudtul adni illy kedvetlen hirt (1846 Obernyik Károly 8339001, 1) | A kivégzést hírül adó közlemény (1958 Méray Tibor 9434005, 364) | adjon egy telefonszámot, holnap reggel hét után felhívom (1990 Lovass Zoltán 1097002, 188) | Tudomására adták, hogy itt magánszemélyként van jelen, és viselkedjék tartózkodóan (1994 Ádám Magda CD17).

2. ts (tárgy n. is) ’ajándékoz, adományoz, ellenszolgáltatás nélkül a tulajdonába juttat vkinek vmit’ ❖ ama reſt ember, kiröl mondgya Salamon, hogy öſzſzel a’ hideg miát ſzántani nem akart, és nyáron oſztán koldulásra jutván, ſenki ſem adott néki (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | [a] Szentegyházoknak valami kevés ajándékot adnak (1774 Vajda Sámuel 7365003, 119) | örökbe adott jószágok (1784 Dézsi József ford.–Barthaloti C1415, 143) | A magaméiból adtam neki egy darab ruhát (1865 Vámbéry Ármin 8507013, 154) | hadisegélyt lehessen adni a rászorultaknak (1966–1984 Szélpál Árpád 9653021, 362) | Közismert dolog, hogy a szegények szívesebben adnak, mint a gazdagok (1984 Várady Szabolcs ford.–Fromm 1159001, 35) | Thea néni egyik karácsonykor mindenkinek adott egy festményt (1992 Kálnay Adél 2016024, 401) | pár forintot adunk a koldusnak (1992 Csala Károly 2027020, 3) | neki ne adjanak! nem rászoruló! (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈élet, sors, Isten stb.〉 vmivel megajándékoz, ellát, megáld vkit, ritk. vmit’ ❖ Az Istenek adták szívnkbe e’ tzet (1772 Bessenyei György¹ C1076, 90) | javaikat önként feláldozzák, miket nékik a’ sors vagy gondviselés adott (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187004, 5) | nekünk nem ad gyermeket az Isten (1908 Gárdonyi Géza 9173003, 264) | a legkülönösebb szempár, mit valaha is látnom adatott (1986 Nádas Péter 9466004, 436).

2b. ’〈kül. pénzt〉(rendszeresen) adományoz vmilyen célra, adakozik’ ❖ B. Sina Simon a simontornyai izraelitaközségnek imaház épitésére egy telket adott (1859 Vasárnapi Újság aug. 7. CD56) | kikérdezte bajaikat, segített rajtuk, pénzt adott iskolák építésére, szent könyveket osztogatott ki (1860 Jókai Mór CD18) | Koncertje bevételéből ezer márka értékben vásárolt ruhákat a gyerekeknek, és 650 márka készpénzt adott a felújításra (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a részvénytársaság] az 50 éves jubileumi ünnepségre szánt 10 millió forintot adja a károsultak megsegítésére (1999 Magyar Hírlap CD09).

2c. (kereskedelmi forgalomban) pénzért v. egyéb ellenértékért cserébe elad, vkinek a tulajdonába juttat, ill. használatra, kölcsönbe, rendelkezésre bocsát, átenged vkinek vmit’ ❖ enyéſzö áron adgyák (1774 Vajda Sámuel 7365003, 110) | árendába adni (1781 Magyar Hírmondó C0269, 258) | az ő számára adja uzsorára (1792 Rát Pál ford.–Lessing C3647, 13) | a háziur a tiszta lakást most már nagyobb áron adja bérbe (1844 Nagy Ignác 8324007, 31) | [a földek] a várkatonáknak mintegy haszonbérbe adattak (1861 Szalay László 8419003, 110) | Venni pompásan lehetett tőle, mert nemcsak részletfizetésre adott, mint atyafiai szoktak, hanem hozomra is (1880 Bácska 8605001, 34) | – Aztán hogy adja? – kérdezi az ember. – Tizenkét pénz – mondja a kofa keményen (1898 Tömörkény István 8493015, 21) | kölcsönbe adott pénzek (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 32) | szakaszjegy helyett […] szakaszátszállót adnál (1916 Kosztolányi Dezső 9359338, 58) | szívesen adták árujukat hitelre (1961 e. Bókay János 9065002, 310) | Éppen egy ilyen szamárra van szükségem. Mit adjak érte cserébe? (1986 Gion Nándor 9190002, 26) | Hogyér adja ezt a halat? (1997 Magyar Hírlap CD09) mit nem adna vmiért ’vmely dolog, helyzet stb. (olyan) sokat ér, (annyira) fontos(, hogy áldozatot is hozna érte)’ ❖ Az ő döglő félben maradt kutyájának képe ſzüntélen ſzemei előtt forgott, […] és nem tudom mit nem adott vólna, ha megélt vólna (1799 Fábián József ford.–Raff 7101014, 480) | Mit nem adnék azon örömért, hogy még egyszer láthassalak (1818 Szemere Pál 8439069, 312) | mit nem adnánk Arany János Voinovich Géza által kallódni hagyott izgalmas hagyatékáért? (1975 Somlyó György 2056007, 81).

2d. (a nem tagadószóval együtt felt módban, hat ragozással) ad vmiért ’nagyra tart, nagyra becsül vkit, vmit, vki számára értékes vki, vmi’ ❖ Nem annám egy lóért hogy ily jó szaglalatom vagyon (1789 Dugonics András C1483, 46) | eddigi beszélgetéseim kamatját nem adnám Bengála kincseiért (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 107) | Janó annál jobban dicsekedett Liszkával és a gyermekekkel. Azt mondta, hogy nem adná őket az egész világért sem (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 4) | Csak volna egy varázsköpenyegem, […] Nem adnám a legszebb szövetekért se (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 46).

2e. ’〈pénzt, járandóságot stb.〉(ellenszolgáltatásként v. díjazásul) fizet’ ❖ ſzent Miklos pénze, mellyet a’ Haza Eleiteknek ſzavára néktek adott, illy véggel, hogy az ö ígéreteknek a’nak idejében meg-feleljetek (1773 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 68) | Bakkusnak apsitot [= obsitot] adjanak (1787 Magyar Kurír C0312, 83) | egy forint foglalót adott (1808 Farkas András 7041004, 21) | Értékpapirokra jutányos kamatláb mellett a legmagasabb előleget adjuk (1892 Nyírvidék 8653001, 5) | Tisza eszközölte Görgey rehabilitációját, – nem mert neki nyugdíjat adatni a rehabilitáció előtt (1909 Hatvany Lajos CD10) | nem tudjuk a ház mai értékét, meg kell becsültetni, hogy László azt adja érte, ami az értéke (1942 e. Oláh Gábor 9487062, 42) | [Gömbös Gyula] Stromfeld Aurél özvegyének is kegydíjat adott (1963 Fogarassy László CD52) | 20 százalékkal több fizetést adjanak munkásaiknak a cégek (1995 Magyar Hírlap CD09).

2f. ’〈írást〉 vmely tevékenység elvégzéséért, vmely összeg megfizetéséért, vminek a tanúsítására kiállít’ ❖ pénzzel bntetik; azokat-is, a kik helyes ok nélkl nem adnak bizonyſág-levelet (1782 Magyar Hírmondó 7444024, 78) | [a] városhatóság 135 iparosnak adott mestersége üzésére engedélyt (1860 Vasárnapi Újság szept. 23. CD56) | nyugtát ad [a pénzről] (1872–1874 Jókai Mór 8209003, 333) | a közjegyző előtt is írást adott róla (1922 Móricz Zsigmond 9462049, 59) | Az átvételről elismervényt adnak (1967 Domonkos Ottó CD52) | törvényes születéséről adjon hiteles igazolást (1989 Mollay Károly CD52) | A Műegyetem építészmérnöki diplomát ad (1998 Tények könyve CD37) | áfás számlát is tudott adni (2000 Figyelő CD2601).

2g. ’〈nevet, címet stb.〉 adományoz vkinek, vminek, rendel vkihez, vmihez’ ❖ Mivel igen terhes férj kötelessége, Azért ada rövid nevet -felsége [Ádámnak] (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 53) | magyarul is csak adtak nevet a dolognak (1778 Bessenyei György¹ C1085, 19) | a’ hollót […], kinek egy arany gyűrű vala az orrábann, adá czímerűl [Hunyadinak] (1802 e. Budai Ferenc 7060006, 242) | János király fia számára ő császári felsége a szepesi herczegség czímét adja (1860 Mikó Imre 8311002, 66) | a tiszti rang adatnék pénzért (1872 Jókai Mór CD18) | [A kevély nő] imádójában nem barátját, hanem csak azon férfiut látja, ki neki rangot és nevet fog adni (1883 Ozoray Árpád 8343001, 40) | nem bánom, ha engemet Jádelnek mondasz is; de legalább a jó Istennek ne adjál ilyen különös neveket (1910 Cholnoky Viktor 9078002, 159) | azt a címet adnám neki [ti. a versnek]: Szájkosár nélkül (1976 Dobos László 1034003, 227).

3. ts ’〈munkást, anyagi eszközt, tárgyat stb.〉 vmilyen célból, vmilyen tevékenység (el)végzésére rendelkezésre bocsát, átenged, ill. biztosít’ ❖ [a megyék] felirásra szolgabirákat adni nem akarnak (1783–1792 Barcsay Ábrahám 7206001, 543) | Ti pénzt adátok tán az épülethez (1837 Vörösmarty Mihály 8524404, 221) | Gyilkosok! ilyen lovat adtok nekem, hogy nem az úton megyen, hanem a vízbe viszen (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 544) | [a szászok] a királyi várak épitéséhez tartoztak munkásokat adni (1873 Orbán Balázs 8340020, 16) | ki adta rá [ti. a ruhára] a pénzt? (1875 Tóth Ede 8486002, 119) | Érkezik azonban nagy társzekerekkel Lesták is, a Laczfi adta kisérettel (1879 Arany János CD01) | adjon mellém húsz nagy hajót (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 193) | [az ország] erején felül szállított élelmet és adott katonát (1928 Szekfű Gyula CD42) | tán olyan nagy élvezet lapátolni ezt a havat… kesztyűt se adtak (1956 Sarkadi Imre 9586007, 116) | a Vasas nem ad játékost a válogatottnak (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈kül. közösség〉(vmilyen minőségben) vminek a hasznára, javára enged vkit’ ❖ hogy nem könny dolog, a’ békáknak ollyan királyt adni, a’ millyenre ſzükségek vagyon (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 364) | Zala, a’ honnak halhatlan férfiakat is adtál (1848 Sepsy Károly 8406001, 19) | Királynét választott magának a Lengyelség; te [ti. a királyné] adandsz neki királyt (1872 Rákosi Jenő 8385003, 18) | Hány hitvallót adsz te még a hazának (1956 Képes Géza 2005001, 3) | a Pannonhalmán ezer éve alapított első magyar iskola nyomdokain haladva a jövő évezredben is Nobel-díjasokat adhatunk a világnak (1996 Figyelő CD2601).

3b. ’〈(szellemi, erkölcsi) értéket képviselő dolgot, es. személyt〉 feláldoz, odaad (vmiért)’ ❖ [Isten] Szent Fiát adta a’ te meg-váltáſodra, az ördög rabságából ki-óldozott, bün botsánatot, Meny-orſzágot ígért (1786 Szikszai György 7330005, 195) | [a boldogság] nékem, ki érte éltemet adnám, elérhetlen (1857 Eötvös József 8126018, 41) | Aludnék egy évet, hanem hol az ágyam? Adnám egy éjjelre érte tizenhárom házam (1971 Kormos István 9353010, 17) | éveket adnál az életedből, jaj, csak látnod ne kellene! (1980–1981 Kálnoky László 9298016, 27) | szívesen adnám tűznek a lelkemet is, ha te kéred (1982 e. Kerényi Grácia ford.–Theokritosz 9324050, 77).

3c. ’〈(vmennyi) időt, ill. vmennyi ideig tartó helyzetet, állapotot〉 biztosít, ill. kiszab vmihez, vminek az elvégzésére, megvalósítására’ ❖ adgy egy-két napot barátságunknak ki-nyilatkoztatására (1786 Dugonics András 7087011, 318) | a’ Misemondó Házaknak építésére […] szabadságot adnak (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Zimmermann C3375, 177) | a megyei tisztválasztást a főispán illy rövid időt adva november 3-ra [rendelte] (1837 Kossuth Lajos CD32) | Két percet adok önnek az elfutásra (1875 Jókai Mór CD18) | Félegykor pihenőt adtak. Harminc percet (1945 Szép Ernő 9665040, 65) | Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. Négy-öt évet is adnak érte (1972 Sándor György 1138002, 85).

3d. (tagadószóval együtt) ’〈vminél kevesebb időt〉 feltételez vminek a bekövetkezésére, ill. vki számára’ ❖ Hosszú időt nem is adok Hogy vége lessz kínomnak (1791 Szentjóbi Szabó László C3958, 98) | Nem adok egy évet s ön a muzeum tulajdonosa (1855 Vasárnapi Újság szept. 23. CD56) | Beteg ember. Két hónapot se adok neki (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 106) | meg is lesz ez, hamar, egy hetet nem adok rá! (1989 Csalog Zsolt 1024022, 144).

3e. (átv is) ’〈helyet〉 átmeneti időre használatra átenged, rendelkezésre bocsát’ ❖ [lakhelyet] sem szolgálatunkért, sem pénzünkért senki sem ad (1773 Erdélyi jobbágyok panaszlevele 7192001, 38) | hellyet valamellyik Szánkában nem adtak (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 7) | Rendkívüli kedvvel fogtam a munkához. Giovanpiero della Tacca, a milanói mester, adott egy kis zugot a boltjában (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421003, 52) | csak talpalatnyi földet adjatok (1913 Kosztolányi Dezső CD01) | a télen szállást adott egy viharvert pesti lánynak (1974 Galsai Pongrác 9171001, 9) | ad menedéket (1989 Labancz Gyula 2024012, 39) | A Monarchia legalább tíz különböző irodalomnak adott otthont (2000 Új Könyvek CD29).

3f. ’〈telefonvonalat〉 szolgáltat, rendelkezésre bocsát’ ❖ a fülkék nem adtak vonalat (1977 Tandori Dezső 9703054, 78) | a telefontársaságok csak a vonalat adták, mással nem nagyon törődtek (2000 Byte Magazin CD38).

3g. ’kapcsol, ill. telefonhoz hív, enged vkit’ ❖ Itt a Robika beszél. Tessék, nagymama, maradjon csak, odaviszem a telefont az ágyhoz… (A készülékbe.) Adom a nagymamámat. Kezicsókolom (1966 Karinthy Ferenc 9308003, 279) | (a telefonba) Halló. Igen… Nem adhatom, mert dolgozik. […] Majd visszahívjuk (1989 Eörsi István 9125031, 18).

4. ts ’〈személyt〉 vmilyen tevékenységre, vmely foglalkozásra, vmilyen szerepre küld, ill. enged’ ❖ A’ régi Szent Pátriárkák, kiket Iſten az ö népének vezérül adott (1772 Vajda Sámuel 7365001, 145) | ama’ tudós és Szent életü Papnak Arszeniusnak keze-alá adta [fiait] (1776 Molnár János C3199, 331) | [a szoknya] oly tartós volt, hogy még az unokákat is férjhez adták vele (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 65) | Neveld fiamat jól, járasd iskolába, templomba; add mesterembernek, katonának vagy akárminek, csak pásztorembernek ne neveld (1858 Vajda János 8503077, 181) | Négy polgári után varrónőnek adták a szülei (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 147) | [apám] gimnáziumba adott (1964 Sánta Ferenc 9585001, 87) | [Bethlen Katát] 1717-ben akarata ellenére feleségül adták mostohatestvéréhez (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

4a. ’vmely intézménynek v. vkinek a hatalmába juttat, kiszolgáltat vkit’ ❖ Nem jöttem moſt kérni érdemlett béremet, De hogy újra adjam [Felséged] kezébe fejemet (1773 Teleki Ádám ford.–Corneille 7343001, 96) | zálogúl adván gyermekeiket (1808 Virág Benedek 8522054, 28) | Igazakat nyomorgattak, Kínos Halálra adattak (1819 Farkas András 7333009, 27) | [az elfogott pártütőt] királyi biztosunk hatalmába adni (1848 Kossuth Lajos CD32) | [a tolvajt] fülön csípi a kofa s a rendőr kezébe adja (1888 Sziklay János 8447003, 107) | Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás huzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó (1932 Móra Ferenc 9459036, 33) | A tudat, hogy őt a haza sorsának jobbrafordulásáért áldozatul adták, Margit egész életét meghatározta (1992 Nemeskürty István 2020003, 70).

4b. ’vmely intézménynek v. vkinek a felügyeletébe, gondozásába, oltalmába juttat vkit, ritk. vmit’ ❖ a nemes város árvái inspectora gondviselése alá adják [fiam] csekély capitálisocskáját [= tőkécskéjét] (1780 Hatvani István¹ 7277002, 33) | [Szilágyi Mihály] gondviselése alá vólt adva Belgrád vára (1802 e. Budai Ferenc 7060012, 345) | A technicai manipulatiónak […] a közigazgatás felvigyázása alá adatni (1835 Kossuth Lajos CD32) | atyám halála után anyám egy nevelőintézetbe adott (1846 Pompéry János 8372001, 126) | [Klárikát] dajkaságba adnád (1902 Bródy Sándor 8068006, 32) | a jószágot a pásztor őrzése alá adni (1914 Herman Ottó 8183007, 160) | az egy igaz Isten oltalma alá adta magát (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 90) | az ő keze alá adtak dolgozni (1968 Molnár Géza 9455001, 67) | Kednek négy gyermeke van, de ha valamelyik közülük ilyen lenne? A javítóba adná ked? (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

4c. ad vmire ’〈magát, ill. vmijét〉 vmilyen állapotnak, helyzetnek, tevékenységnek stb. átengedi’ ❖ a’ Kereſztyéni joságoknak gyakorlására nem könnyen adgyák magokat (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | házassági életre […] adja valaki magát (1785 Wesselényi Zsuzsanna ford.–Fenouillot C4550, 5) | Semmire sem akarja az eszit adni (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 173) | minden Igyekezetemet tehát arra adom, hogy Törvényes Testamentomot tsinálhassak (1798 Nánásy Benjámin C3301, 10) | Lelkeket testeket Kárhozatra adják (1808 Farkas András 7041001, 7) | Ha fejemmel nem dolgozhatom, kézi munkára adnám magamat (1852 Szemere Bertalan 8437003, 161) | [A búbos cinege] táplálékát legnagyobbrészt a rovarvilágból veszi s magevésre ritkábban adja fejét (1899 Chernel István CD34) | alapos szaktanulmányokra adta magát (1941 Sík Sándor 9598001, 80) | ne adják magukat méla búra (1968 Kovács Vilmos 1083029, 65) | Aki ivásra, evésre, karrierre adja magát, azt az ivás, az evés és a karrier fogja megölni (1989 Konrád György 9351007, 640) | más életformára adta a fejét (2000 Top200 CD2602).

4d. ad vminek ’ua.’ ❖ A’ ſzerentsétlen bóldogtalanságnak mitsoda rvényeiben nem ſllyezti a’ gyllség az embert, a’ ki annak adja magát! (1775 Kovács Ferenc¹ ford. 7193002, 87) | álomnak adják szemjeket (1785–1790 Verseghy Ferenc C4441, 39) | magát egészen ily gyötrő gondolatoknak adná (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524424, 144) | szívét Renyhe búnak adja (1841–1857 Losonczy László 8277045, 178) | hegedünek adtam a fejemet (1847 Vas Gereben 8514009, 99) | Sok lakójuk [ti. az erdőknek] fejét bujdosásnak adta (1931 Móra Ferenc 9459016, 47) | egész életét összefogta vállalkozása, annak adta magát (2000 Magyar Hírlap CD09).

4e. adja magát (kissé biz) ’előadódik, kínálkozik vmi’ ❖ az igazi írónak a téma „adja magát(1962 Veres Péter 9771017, 48) | az érv spontán adja magát (1990 Fehér Judit 2029014, 467) | Adja magát, hogy a hosszanti, egybefüggő fal elé kerüljön [a konyhaszekrény] (2000 Lakáskultúra CD39).

5. ts ’Termést, anyagot, energiát stb. szolgáltat, kibocsát vmi.’

5a. (tárgy n. is) ’〈(termő)föld, növény (vhogyan, ill. vmennyi v. vmilyen) termést v. belőle származó terméket〉 hoz, terem v. szolgáltat’ ❖ A’ verejtékemtöl nedveſedett föld nem adhatotté nékem annyit, hogy élheek belölle? (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 262) | Gyrbenn a búza még a reményſégenn alól-is olly ſzkön adott, hogy néhol az el-vetett magnál alíg jutott több (1780 Magyar Hírmondó 7444008, 595) | [A réti vadköles] első évben nem nő nagyra, s csak legelőt ad; a másodikban már bőven ad szénát (1826 Fáy András¹ 8139014, 8) | 100 font bükkfamakk ad 22 font olajt (1835 Némethy József 8333014, 175) | [a piros búza] a legkeményebb, tehát a legjobb erejü lisztet is adja (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045007, 86) | a déli oldalokon […] gazdagon terem és jó bort ad a szőlő (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a repce] harmincz magot adna (1910 Móricz Zsigmond 9462002, 52) | [a] poliploid (sokszoros, többszörös) cukorrépafajta […] az egyszerű répánál nagyobb termést ad (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

5b. ’〈haszonállat (vmennyi v. vmilyen) terméket〉 szolgáltat, nyújt’ ❖ [a tyúkhúrt] méltó vólna ſzaporittani, mert a’ Tehenek ſok jó tejet adnak, ha véle élhetnek (1775 Csapó József 7062001, 287) | [a juhnyáj] négy mázsa gyapjút adott az idén (1860 Jókai Mór CD18) | a madár adta a tojást (1901 Herman Ottó 8183001, 9) | rövid testű, vastag szalonnát adó disznó (1977 NéprajziLex. CD47) | [a bivaly] sokkal többet ér a traktoroknál, mert nem fogyaszt gázolajat, viszont képes tejet és húst adni (1997 Magyar Hírlap CD09).

5c. (tárgy n. is) ’〈nyersanyagforrás, kút stb. (vhogyan, ill. vmennyi v. vmilyen) folyadékot v. egyéb (nyers)anyagot〉 enged, biztosít’ ❖ hadd igyék: a’ forrás bőven ad (1840 Vörösmarty Mihály 8524409, 336) | [az erdő] anyagot ad a foglalkozáshoz: a kosár- és méhkaskötéshez, a lapát- és gereblye-faragáshoz (1881 Mikszáth Kálmán 8312029, 68) | vastag oszlopban fellövellő artézi kút adja a friss vizet (1889 Jókai Mór CD18) | [a felhő] esőt ad a földnek (1946–1949 Juhász Ferenc 9285014, 16) | A tenger gyöngyeit adja, a bányák aranyukat, a nyári kertek virágaikat (1964 Áprily Lajos ford.–Tagore 9008084, 53) | Az 1926-ban megkezdett gánt-bagolyhegyi külfejtés 16 millió tonna bauxitot adott (1997 Magyar Hírlap CD09).

5d. ’〈készülék, energiaforrás (vmennyi v. vmilyen) energiát〉 biztosít’ ❖ Kemények az ollyan Kövek […] a’ mellyek az Atzéllal tüzet adnak (1784 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 173) | a’ fölhő darabokon ſzármazik a’ világító máteria, melly a’ napnak fényt ád (1809 Varga Márton 8510002, 58) | a környezet a műszernek hőt ne adjon s attól hőt el ne vonjon (1895 PallasLex. CD02) | [a dinamó] kis feszültséget ad (1995 Természet Világa CD50).

5e. (átv is) ’〈(vmilyen) hangot〉 bocsát ki, kelt vmi’ ❖ Magánhangzóknak hoszszas hangot kell adni (1780 Révai Miklós 7283016, 25) | a’ tiſzta folyóknak Gyöngyei gördlnek, ’s lassú tsergéseket adnak (1788 Magyar Múzeum ford. 7448002, 57) | Maga szólljon, ’s nként nyitván száját, adjon hangokat (1799 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 162) | Ligetlakó zengő kakuk Adj szózatot; kakuk, kakuk (1811 Dukai Takách Judit 8117005, 62) | most ő adja legnépesebb társaságokban a tónust és tactust (1857 Széchenyi István CD1501) | Ha egy lúdtollal, balkéz felől, lenyomják a húrt s másik felől egy másik lúdtollal végighúzzák, akkor a-hangot ad (1911 Malonyay Dezső 8292035, 238) | Szokás volt a nászágyba olyan tárgyakat elrejteni, amelyek megmozdításra hangot adtak (1980 NéprajziLex. CD47).

6. ts ’Vmilyen tényt, folyamatot, eredményt stb. előidéz, megvalósít.’

6a. ’〈(társas) összejövetelt〉 mint vendéglátó szervez, rendez vki’ ❖ az ujjonnan választott Commendátor Gróff Thuun pompás Asztalt adott (1793 Seelmann Károly ford. C3718, 347) | A debrecenyi bíró olyan gazdag vacsorát adott, hogy a vendégek a dícsérésbe megizzadtak (1796 Debreceni diákirodalom 7495010, 32) | nagy vendégséget ada (1812 Kazinczy Ferenc 7163010, 217) | a Piräusban horgonyzó hajónkon fényes soirée [= estély] adatott (1870 Kecskeméthy Aurél 8231002, 138) | [Rohan Lajos herceg] vendégül látta palotájában az osztrák arisztokrácia színe-javát, ebédeket adott, álarcosbálokat (1957 Ráth-Végh István 9556004, 339) | fogadást adok szegedi barátaim tiszteletére (1989 Annus József 2015018, 20).

6b. ’〈(magán)órát〉 tart’ ❖ Órákat adtam ’s egy két forintot viszont mondhaték az enyémnek (1834 Garasos Tár 8625003, 84) | angol nyelvből leckét képes adni az előkelő körökben (1869 Gyulai Pál 8173010, 384) | Canzi olyan szíves volt, hogy rögtön szakított időt – nagy elfoglaltsága mellett is – a nekem adandó festőleckékre (1900 Váli Mari 8506003, 172) | paptanárokkal adattak nekik órákat (1917 Kaffka Margit 9290048, 18) | egy sovány kisasszony állított be azzal, hogy ő fog zongoraleckéket adni nekünk (1944 Németh Andor 9480003, 69) | a kor színvonalának megfelelő előadást adni hallgatóinak (1970 M. Zemplén Jolán–Egyed László CD30).

6c. (tárgy n. is) ’〈vmilyen testi érintkezést〉 megvalósít’ ❖ ott enyelegvén kis Pazitheával, Felejtsem gondomat vett s adott csókjával (1782 Ányos Pál CD01) | Hercules elveresedik haragjában s a paraszt ficzkónak egy pofot ád (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 50) | [a vén diák] barackot adott a fejemre (1895 Jókai Mór CD18) | adjál pacsit (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 16) | két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle… (1969 Lázár Ervin 9388011, 296) | Dirr-durr, adj neki – megin jól elvertek! (1989 Csalog Zsolt 1024023, 351).

6d. (tárgy n. is) ad vkinek ’〈fenyegetésként〉’ ❖ Majd adok én neked káromkodni (1847 Jókai Mór 8209031, 88) | a kutya megszökött? […] No majd adok a semmiházinak (1889 Jókai Mór CD18) | majd találkozom én a körben a maga apjával, majd megmondom én neki, hogy jól náspágolja el magát. Majd adok én magának így bánni más holmijával (1926 Molnár Ferenc² 9453030, 31) | Hát ez hallatlan. Hogy családos ember létire… de majd adok én magának. Ez egy tisztességes társbérlet (1984 Radványi Ervin 9546001, 196) | majd adok én neked állampolgári jogokat, tegané [!], hogy belekékülsz! (1996 Magyar Hírlap CD09).

6e. ’〈feladatot, munkát stb.〉 kijelöl, megszab, előír vki’ ❖  a’ fejével keveſet dolgozott, a’ ſzájának pedig elég munkát adott (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457044, 208) | Mesterem nekem akarta a’ legtöbbet mondó szerepet adni [az előadásban] (1845 Kis János¹ 8240002, 28) | vagy ténferegsz, vagy adnak munkát s itt állsz és ott ül a haszon (1932 József Attila CD01) | kinek adja a megbízást az Antigoné fordítására (1953 Hegedüs Géza 9233002, 50) | [a tanárok] gyakran adtak házi feladatot is a gyerekeknek (1989 Szitó Imre 2035005, 222).

6f. ’〈(vmennyi) feladatot, munkát〉 jelent vkinek vmi, (vmennyi) tennivalóval jár vmi’ ❖ még a’ jó Deákoknak is azon Levélfegyverek Nagy Munkát szoktak adni (1790 Báróczi Sándor 7031016, 12) | az fog dolgot adni, hová ültessem az olvasókat (1837 Táncsics Mihály 8463006, 230) | A der, die, das és hic-haec-hoc pontos megkülönböztetése sok bajt és vesződséget adott nekünk (1879 e. Vahot Imre 8502001, 118) | sok munkát adott az öreg épület, a belső is nagyobb átalakítást igényelt (1999 Lakáskultúra CD39).

7. ts ’Vmilyen állapotot, helyzetet létrehoz, ill. eredményez.’

7a. ’〈vmilyen (érzékelhető) dolog kialakulását, létét〉 okozza, eredményezi’ ❖ Szerelmemnek tze formálta poklomat; Tsak ez adja illyen kínos halálomat (1772 Bessenyei György¹ C1076, 115) | ízt adó szereknek (1779 Szlávy Pál ford.–Vives C4045, 26) | ha elejekbe vagy utánnok [ti. a mássalhangzóknak] tetetik valamellyik a’ hangzók közl, ennek hangjához új mellékhangot adnak (1817 Verseghy Ferenc 7373031, 5) | A’ mész […] lenmag olajjal is igen erőssen kötő ragacst ad (1835 Némethy József 8333015, 210) | szivárvány színt ada az egésznek (1841 Kovács Pál² 8251002, 182) | szerelmünk mennyi kéjt adott (1879 Arany János ford.–Shakespeare 8014005, 10) | fiatal ecetfák adtak vékony árnyékot (1928 Móricz Zsigmond 9462005, 100) | a vágynak, hogy mélységes megindultságának formát adjon valamiképp, nem tudott ellenállni (1985 Krasznahorkai László 1084003, 159) | [a versek] nem dúsulnak fel egy szigorúbb szerkezet adta járulékos jelentéssel (1992 Szilágyi Márton² 2016036, 431).

7b. (vmely minőségben) alkot, képez, kitesz vmit’ ❖ A’ kettes pótolóbetk e’ következendk: I. A’ lágyúltak, mellyek a’ ſegit y Betvel egy hangot adnak (1792 Rosenbacher Ferenc 7284001, 13) | Lényeges viszonynál fogva az eszme két oldalra oszlik […]; ily két oldal pedig az alanyi és tárgyi; melyek együtt, adják az igazság fogalmát (1858 Erdélyi János² 8131107, 445) | a 10-es számrendszerbeli számnál 10 db egyes ad egy magasabb egységet: egy tízest (1953 Márki János–Koncz Endre 1101002, 54) | [az aranylemezek] a ruhára egymás mellé varrva adták az egész ábrázolást (1985 László Gyula¹ 2007011, 337) | az erdélyi néptánc és népzene adta minden műsorunk gerincét (1998 Magyar Hírlap CD09).

7c. ’〈(matematikai művelet) vmilyen összeget, értéket stb.〉 eredményez’ ❖ (a: b) azon mennyiség, mely b-vel szorozva a-t adja (1867 Császár Károly 8082001, 10) | ennek az egyenletnek minden gyöke n-dik hatványra emelve 1-et ad eredményül (1894 PallasLex. CD02) | két négyzetszám összege négyzetszámot adjon eredményül (1995 Természet Világa CD50).

7d. ’〈vmilyen (szellemi, érzelmi) helyzetet, állapotot, ill. vmilyen változást〉 idéz elő, hoz létre vmi’ ❖ A’ bor ert ád (1778 Rácz Sámuel ford.–Störck C3570, 28) | Zoroastes, Konfutzius […] egyik Persiának, másik Kínának hitet ád (1778 Bessenyei György¹ C1085, 26) | a’ Szőllőd ád sok bajt (1789 Főldi János C2554, 536) | Örömet ád […] a’ hazai nyelv’ szeretete (1790 Kiss József¹–Rácz Sámuel C3564, 25) | [Vörösmarty] a drámai költészetnek új lendűletet adjon (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | nem adhat néked elég gyönyört (1909 Kemény Simon 9320009, 21) | a létezésnek értelmet adó életcélt (1987–1988 Valachi Anna 2019003, 606).

7e. (felt v. felsz módban, tárgy n. is) ’〈gyakr. ()kívánságként, óhajként: élet, sors, isten vmilyen helyzetet, állapotot〉 teremt, létrehoz’ ❖ Az én ſebeim veſzedelmeſek. Adná Iſten, hogy haláloſok lennének (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 39) | Add, Úram! e bóldogságot, Add még egyszer érzeni! (1791 Szentjóbi Szabó László C3958, 136) | Ne adjon a’ sors jobb napot, mig élsz (1837 Vörösmarty Mihály 8524404, 225) | Adja az ég, hogy örökké kedvesen emlékezzünk rá vissza (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 62) | víg szerelemben élsz te örökre velem s élhetek én teveled. Istenek, adjátok, hogy igaz legyen ez (1943 Radnóti Miklós ford.–Catullus 9543207, 15) | [munkájához] adjon az Isten neki erőt és egészséget (2000 Bartha Dénes² CD52).

7f. (felsz módban) ’〈köszönésben〉’ ❖ Szerentsés jó estvét, jó egésséget adjon Isten nagy jó Uramnak, az Isten tartsa meg kelmedet minden hozzá tartozóival edgyütt (1789 e. Nagy István¹ 7467002, 272) | Adjon Isten! Hozott Isten! mi bajod? (1849 Arany János CD01) | adj’ Isten Petrovics! – Fogadj’ Isten, uram! – felelte Petrovics (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 72) | A katolicitást hordozza a köszönési kultúra is: a Dicsértessék, az Adjon Isten jó napot (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

7g. ’magatartásával, hozzáállásával lehetővé tesz, biztosít vmit’ ❖ Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne a kurucvilágot (1772 Rettegi György 7282001, 274) | alkalmatoſság adatott a’ Jéſusnak egy […] hatalmas ſzabaditásra (1787 Szikszai György 7330003, 146) | gyermekeinek gondos nevelést adhatni (1844 Czakó Zsigmond 8073001, 6) | mert 18 percz előnyt adott, a harmadik helyre szorult (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 4) | beleszólási lehetőséget ad a laikus kezébe (1939 Szerb Antal 9668012, 87) | Törvény adta jogával élve (1997 Péntek Rita CD17) | a magyar hatóságok amnesztiát adtak a hetvenes években disszidáltaknak (2000 Új Könyvek CD29).

7h. (deverbális nomenképzővel ellátott tárggyal együtt) ’〈annak kif-ére, hogy a tárggyal megnevezett cselekvést végzi〉’ ❖ nem mindgyárt adott nékik feleletet (1773 Vajda Sámuel 7365002, 113) | Adjátok iak és ti vének Nekem figyelmezésteket (1792 e. Ráday Gedeon¹ C3573, 65) | Uram, mikor fog teljesűlni az Igéret, mellyet őseinknek adtál? (1843 Jókai Mór 8209016, 21) | [a lány apja] e viszonyhoz sohasem adandja beleegyezését (1872 Toldy István 8482010, 142) | kézszorítással adhassanak kifejezést köszönetüknek (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 362) | [életveszélyben elkövetett emberölésre] csak királyi kegyelem adhat felmentést (1923 e. Posch Jenő CD10) | arra is engedélyt adok […], hogy hozzanak maguknak két pohárkát (1985 Hegedüs Géza 9233001, 113) | A részletfizetés miatt a vevőnek garanciát kell adnia (1998 Figyelő CD2601).

7i. (rég) ’〈a tárggyal megnevezett dolgot mint vmely cselekvés jellemző eszközét〉 használja, alkalmazza’ ❖ a’ hivság kápát ad szemének, hogy ne lásson igazán (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 56) | Laudon sarkantyut ada paripájának (1788 Magyar Merkurius C0340, 82) | [Göndör,] a mint a „makk hetes” zsidó korcsmája előtt elmennék, hát egyszerre csak „lábat adott” s akkorát zuhantam a földre, mint egy zsák! (1874 Tóth Ede 8486001, 2).

7j. ’〈játékban, küzdelemben vmilyen helyzetet, állást〉 idéz elő, teremt, ill. 〈játszmát, meccset stb.〉 vmilyen állásba hoz’ ❖ Most hol adsz másik sakkot? Nincs, nem lehet, leüt a torony (1920 Karinthy Frigyes 9309024, 151) | revansot adnak egymásnak [a játékosok] (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 48) | susztermattot adva percek alatt megszégyenítenek (1994 Magyar Hírlap CD09) | a 28. lépésben a játszmát döntetlenre adták (1996 Magyar Hírlap CD09) | a vívás kreatív dolog, tust adni még az edzésen is élvezet (2000 Magyar Hírlap CD09).

7k. adva van ’kiindulásként vki előtt van, ismeretes, ill. meg van határozva vmi’ ❖ Adva volt egy tétel, annak igazolásául íratott egy regény (1911 Halász Imre CD10) | Adva van egy mennyiség, jelöljük azt a-val (1930 Nagy Lajos 9472013, 69) | A gép lehetőségei és korlátai a hardverben adva vannak (1987 Pajor Gábor 1116001, 4).

8. ts ’cselekedetével, magatartásával érzékeltet, kifejez vmit, ill. vmiként megjelenít, mutat vmit’ ❖ nékünk példát adván (1773 Vajda Sámuel 7365002, 113) | jelét adá ingerültségének (1840 Ney Ferenc 8335002, 116) | Hálát adtam Istennek, hogy módot nyujtott, miként eltölthetém a napot (tulajdonképen az éjet) hasznosan (1876 Táncsics Mihály 8463018, 325) | tanújelét adta kiváló filológiai készségének (1988 Kilián István 2019031, 764).

8a. (kissé rég) ’〈színész vmilyen szerepet, figurát〉 játszik, ábrázol’ ❖ Szilágyi’ szerepe gyakorlott szinészt kiván, ’s ő a’ királyt elég következetesen ’s általában véve jól adá (1838 Vörösmarty Mihály 8524428, 125) | egy kis darabot fordítottam […] nagyon mulatságos jelenések vannak benne, hogyha valaki jól adja a szultánt (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102005, 13) | [Vendrey Ferenc] a labanc kvártélymester szerepét adta (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 160).

8b. ’vminek láttat, vmiként mutat vkit’ ❖ szeretett jól élni, és adni az urat (1849 Teleki Sándor 8474004, 144) | Ha rongyai alól félmeztelensége kilátszik, akkor adja a Sz. Lázár szegényét és siralmas hangon koldul (1881 Vértesi Károly 8571001, 100) | Ne add a hülyét! (1940 Vaszary Gábor 9765001, 163) | az emberek a legkülönbözőbb élethelyzetekben is csak „magukat adják(1978 Hankiss Ágnes 1063001, 20) | „De hisz itt tilos dohányozni!” – adom a tájékozottat (1998 Lakáskultúra CD39).

8c. ’〈színdarabot, filmet, műsort stb.〉 bemutat, játszik, közvetít’ ❖ Néked készlt Könyvét már színre adatja (1789 Révai Miklós C0794, 9) | Tsak Schröder ’s Vigano’ idejébenn vólt ollyan nagy tolódás a’ Teátrombann, mint most van azokon a’ napokonn, a’ mikor ezt az új darabot adják (1799 Magyar Hírmondó 7444174, 257) | Jövend idő mikor a bokréta mellé dalt is adandunk (1841 Vajda Péter 8504013, 73) | A kitünő zongorakiséretet a hegedü-szólókhoz Jurentsák Anna kisasszony adta (1894 Hazánk 8634001, 8) | azokat az őrült párisi humorosokat adták a moziban (1920 Szép Ernő 9665042, 76) | [az antennák] sem európai, sem amerikai rádióműsort nem vesznek a köd miatt; a hajó saját műsort ad (1943 Ijjas Antal 9268001, 104) | Megjelenik a bemondó a képernyőn: – … Helyszíni közvetítést adunk (1971 Csurka István 9096006, 257) | szerenádot adok a feleségemnek (1974 Pilinszky János 9531190, 64) | frenetikus koncertet adott (1990 Létay Vera 2011015, 57).

8d. ’közöl, közread vmit’ ❖ Egy Magyar Cicero p. o. igen szerentsétlen fordíttást adna Plinius’ Leveleiből (1787–1789 Batsányi János 7023017, 102) | [az írást] a III-dik kötetben többed magával […] adandom (1827 Szemere Pál 8439055, 226) | [a szerkesztő] mellékletül verseket és novellákat ad (1857 Vajda János 8503089, 123) | Egy harmadik levél azt kívánja, hogy több fordított beszélyt adjunk [lapunkban] (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | a kép mellé egy kis magyarázó rajzot is adunk (1909 Malonyay Dezső 8292019, 311) | [a szerző] a népies hangvételről többször beszél, de a folklórról mellékmondatoknál többet nem ad (1983 Szalay Károly 1144014, 380).

9. tn ad vmire ’〈véleményt, ítéletet stb.〉 igazodási pontnak tart, meghatározónak tekint’ ❖ Gabunak tetszett megjegyzésem, igen sokat adott itéletemre s véleményemre (1863 Lauka Gusztáv 8268037, 114) | Frigyes császárnak […] szavára adni, szerződéseire tartani nem lehetett (1872 Rónay Jácint 8396011, 137) | [Románia] sokat adott arra az elmúlt években, mi a vélemény róla Párizsban (1989 Nádor István 2015014, 13).

9a. ad vmire ’fontosnak tart vmit, sok figyelmet fordít vmire’ ❖ a látszatra többet adtak (1861 Vajda János 8503101, 380) | az evésre nem igen adtak, mellékes dolognak tartották (1936 Illyés Gyula 9274057, 157) | nagyon sokat adsz az öltözködésre (1966 Örkény István 9500022, 384).

9b. ad magára ’igényes magával szemben’ ❖ [a nép] jó módú, csak nem ad magára, s kevés érzéke van a csín iránt (1884 Petelei István 8361008, 99) | ha tudományban nem is, de ebben [ti. a verekedésben] sokat adtam magamra (1926 Tamási Áron 9701019, 137) | Az ember tragédiája megy, ünnepi szereposztásban. Aki valamit is ad magára, megnézi (1983 Polgár András 1121003, 124) | a magukra adó, legigényesebb borászok saját címkével, palackozva hozzák forgalomba termésüket (1996 Magyar Hírlap CD09) | egy nő, ha kicsit is ad magára, buzgón szőrtelenít (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: alá~, által~, át~, be~, bele~, el~, elő~, fel~, hátra~, haza~, hozzá~, ide~, ki~, kölcsön~, közre~, le~, meg~, neki~, oda~, össze~, rá~, tovább~, túl~, vissza~.

Fr: alább, áldás, áru, bank, becsületszó, bér, elébe, elejébe, élet, gáz, hang, hely, hitel, igaz, isten, kéz, kosár, lecke, lejjebb, reverzális, sok, száj, szám, szárny, szó, tér, tűz², vér, vesz¹.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ad¹; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ad¹; SzT.; ÚMTsz.

ad¹ ige 2a4
ád 2a4 (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég v. nyj)
1. tárgyas
vki másnak (a kezébe) odanyújt, vkinek a közelébe, ill. vhova helyez, tesz, juttat vmit
A’ Levelet a’ ’Sidó’ kezében adám
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Mind-egygyik szolgának hátán elegendő terh vagyon; most reájok nagyobb terht nem adhatunk
(1808 Dugonics András)
a bokrétát, mellyet kötnek, Valakinek adni kell
(1836–1841 Pap Endre)
Tedd a kannát az elibe, A kihez akarnál menni; Add a väjnöhoni aggnak
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
Nem adnád errébb azt a kefét?
(1917 Kaffka Margit)
legszívesebben mindenhez külön tányért, kistányért, üvegtányért adnék
(1994 Szántó Piroska)
[a játékosok] fejről fejre adják a labdát
(1999 Magyar Hírlap)
1a.
embernek, állatnak 〈ételt, italt stb.〉 odatesz, ill. fogyasztásra juttat
[a tehénnek] Tatárkával meg-elegyitett Árpát kellene-adni
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
jó Baráttyaiknak a’ leg-jobb hordóböl [!] […] való Borotskát ſzokták adni
(1780 Prónay Pál)
adjatok ennem
(1801 Bessenyei György¹ ford.Millot)
Bence egy abrakot adott a lovának
(1846 Arany János)
eldobta a félig leégett, félig összerágott szivart. Aztán halkan mondta: – Kérem, adjon még egyet
(1902 Gozsdu Elek)
Minden belsőséget adjon a kutyának […], hadd legyen ennek a mihasznának is vasárnapja
(1956 Fekete István)
rakott zöldség, amelyet rendszerint a rizs mellé adnak
(1980 Magyar Konyha)
[Sári néni] nem adott a gyermekeknek pálinkát
(1999 e. Kocsis Rózsi)
1b.
〈orvosságot, mérget stb.〉 ember, állat szervezetébe juttat, bead
Forró betegségben az eperj gyümöltsnek ki-nyomott levét haſznos adni a’ betegnek
(1775 Csapó József)
Rabarbara sirup a’ gyermekeknek kalánanként adva
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
a’ rühes lónak vértiſztító ſzereket kell adni
(1804 Tolnay Sándor)
Oh ti áldott fejér-népek! Mért is vagytok olyan szépek? Miért hívtok, csalogattok? Tudom, csókkal mérget adtok
(1877 Zichy Géza)
Adtatok nekem egy injekciót
(1957 Benedek István)
a szer nem adható állandóan mellékhatásai miatt
(1986 Az emberi test)
csak azoknak adnak védőoltást és megelőző gyógyszert, akik a megbetegedettek közvetlen közelébe kerülhettek
(2000 Magyar Hírlap)
1c.
〈növénynek (talajba) tápanyagot〉 juttat
minden hat Tökének egy jó tele Putton Trágyát kell-adni
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
legjobb a különféle trágyaszerekben a legenyes [= nitrogéntartalmú] és nem-legenyes szervi anyagokat és az ásványsókat összefoglalva adni a növényeknek
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
[egyes gombák] javíthatják a növény foszforellátását. Ha több foszfort adunk a talajhoz, a növény immár megélne partner nélkül is
(1997 Természet Világa)
1d. (tárgy n. is) ad vmiből
részeltet, részesít vmiből vkit
[a szülők gyermekeiknek] adának valami réſzt vagyonokból
(1782 ABC-könyvecske)
szegje meg neki [a kenyeret], adgyon is belőlle egy szeletet
(1820 Dugonics András)
a kinek igen sok van, attól vegyen el az ország, s adjon azoknak belőle, a kiknek semmijök sincs
(1881 Madarász József)
[az újság az] új irodalmi darabokból is ízelítőt adjon
(1959 Csatári Dániel)
lopóval adnak kóstolót a hordóból
(1980 NéprajziLex.)
1e.
〈üzemanyagot, fűtőanyagot stb.〉 juttat vmibe, vhova
Gustav Delin svéd mérnök egy gázszabályozót talált fel, mely erősebb napfénynél kevesebb gázt adott a fényforrásnak
(1930 TolnaiÚjLex.)
autóra kapott, gázt adott a mótorra
(1937 Körmendi Zoltán)
olajat adott a mécsesekbe
(1941 Móricz Zsigmond)
A magyar vicinális lokomotívja gőzt ad, és lassacskán elindul Európa felé
(1996 Figyelő)
1f. ad vmihez
hozzátesz, hozzáad vmihez vmit, belekever, beletesz vmibe vmit
a’ Salétromhoz valami óllyaſt adni, a’ minek a’ lúg-sóval nagyob’ baráttsága vagyon
(1778–1780 Rácz Sámuel ford.Haeckel)
Mások egy szekér sássat is szoktak még a’ szénához adni
(1819 e. Nagyváthy János)
a’ pörkölésnél minden font kávébabhoz egy pár a’ külső hajától megtisztított veres hagymát kell adni
(1835 Némethy József)
Két itcze pálinkához adj 3 font birs-alma levet
(1846 Zelena Ferenc)
Permetezés ½ kgkilogramm rézgálichoz adott 400-500 ggramm mészarzénnel történik
(1937 Borászati Lapok)
a rántást hideg vízzel simára keverjük és a leveshez adjuk
(1981 Magyar Konyha)
1g.
összeghez, számhoz hozzáad, (hozzá)számol vmennyit
maradékot kellene a’ költött ſzám-hoz adni, és igy jön ki az Oſztandó ſzám
(1780 Bévezetés a számvetésre)
[a perzsáknak] van 12 Hólnapjok 30. Napos, és az utólsóhoz ötöt adnak
(1794 Parnasszusi időtöltés)
a batkák számához 1-gyet adok
(1849 Lutter Ferdinánd)
[a] mintegy 5000-nyi csángót ehez [ti. a barcasági magyarok létszámához] adjuk
(1873 Orbán Balázs)
három szám esetén az első kettőt összeadva és ehhez hozzáadva a harmadikat ugyanazt kapjuk, mintha az első számhoz adnánk azt az összeget, amit úgy nyerünk, hogy a másodikhoz hozzáadjuk a harmadikat
(1997 Természet Világa)
1h.
〈ruhadarabot〉 ráad, ráhelyez, ráhúz vkire, ritk. vmire
meg melegétetett inget kell reá [ti. a betegre] adni
(1780 Bizonyos oktatások)
adasson más öltözetet az öcsémre
(1880 Jókai Mór)
Adott egy rossz olasz katonai köpenyt rám
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
A halottra adott ruhával
(1978 Jung Károly)
elég belőle [ti. a sízokniból] egyszerre egy, legfeljebb két párat felvenni, még gyerekre se adjunk többet
(1996 Magyar Hírlap)
1i.
〈tárgyat〉 vmely helyre, ill. vkihez (vmilyen célból) eljuttat
[Orczy munkáit] nyomtatás alá adhauk
(1777 Bessenyei György¹)
Levelet adtak Ferdinánd Tsáſzárhoz
(1783 Molnár János)
hol késhetett e levél, öt hete hogy postára adták
(1852 Szilágyi Virgil)
[Erasmus] belátta, hogy reménytelen küzdelmet folytat az elterjedt másolatok hydrája ellen és maga adta sajtó alá leveleit
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
zaciba adott aranyak
(1995 Magyar Hírlap)
1j.
〈információt〉 továbbad vkinek, eljuttat vkihez, ill. szóban v. írásban közöl, kinyilvánít vmit
értésére adám az  Feleségének köteles vóltomat
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Ha fulladni kezd, jelt ád a’ kötéllel; és ſerényen fel-huzatik
(1775 Molnár János)
tudtára adatja az érdemes Közönſégnek
(1781 Magyar Hírmondó)
ezt adám feleletűl
(1792 e. Ráday Gedeon¹)
szájról szájra adott hagyomány
(1833 Munkácsy János)
Tudtul adni illy kedvetlen hirt
(1846 Obernyik Károly)
A kivégzést hírül adó közlemény
(1958 Méray Tibor)
adjon egy telefonszámot, holnap reggel hét után felhívom
(1990 Lovass Zoltán)
Tudomására adták, hogy itt magánszemélyként van jelen, és viselkedjék tartózkodóan
(1994 Ádám Magda)
2. tárgyas (tárgy n. is)
ajándékoz, adományoz, ellenszolgáltatás nélkül a tulajdonába juttat vkinek vmit
ama reſt ember, kiröl mondgya Salamon, hogy öſzſzel a’ hideg miát ſzántani nem akart, és nyáron oſztán koldulásra jutván, ſenki ſem adott néki
(1772 Vajda Sámuel)
[a] Szentegyházoknak valami kevés ajándékot adnak
(1774 Vajda Sámuel)
örökbe adott jószágok
(1784 Dézsi József ford.Barthaloti)
A magaméiból adtam neki egy darab ruhát
(1865 Vámbéry Ármin)
hadisegélyt lehessen adni a rászorultaknak
(1966–1984 Szélpál Árpád)
Közismert dolog, hogy a szegények szívesebben adnak, mint a gazdagok
(1984 Várady Szabolcs ford.Fromm)
Thea néni egyik karácsonykor mindenkinek adott egy festményt
(1992 Kálnay Adél)
pár forintot adunk a koldusnak
(1992 Csala Károly)
neki ne adjanak! nem rászoruló!
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
〈élet, sors, Isten stb.〉 vmivel megajándékoz, ellát, megáld vkit, ritk. vmit
Az Istenek adták szívnkbe e’ tzet
(1772 Bessenyei György¹)
javaikat önként feláldozzák, miket nékik a’ sors vagy gondviselés adott
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
nekünk nem ad gyermeket az Isten
(1908 Gárdonyi Géza)
a legkülönösebb szempár, mit valaha is látnom adatott
(1986 Nádas Péter)
2b.
〈kül. pénzt〉 (rendszeresen) adományoz vmilyen célra, adakozik
B.báró Sina Simon a simontornyai izraelitaközségnek imaház épitésére egy telket adott
(1859 Vasárnapi Újság aug. 7.)
kikérdezte bajaikat, segített rajtuk, pénzt adott iskolák építésére, szent könyveket osztogatott ki
(1860 Jókai Mór)
Koncertje bevételéből ezer márka értékben vásárolt ruhákat a gyerekeknek, és 650 márka készpénzt adott a felújításra
(1995 Magyar Hírlap)
[a részvénytársaság] az 50 éves jubileumi ünnepségre szánt 10 millió forintot adja a károsultak megsegítésére
(1999 Magyar Hírlap)
2c.
(kereskedelmi forgalomban) pénzért v. egyéb ellenértékért cserébe elad, vkinek a tulajdonába juttat, ill. használatra, kölcsönbe, rendelkezésre bocsát, átenged vkinek vmit
enyéſzö áron adgyák
(1774 Vajda Sámuel)
árendába adni
(1781 Magyar Hírmondó)
az ő számára adja uzsorára
(1792 Rát Pál ford.Lessing)
a háziur a tiszta lakást most már nagyobb áron adja bérbe
(1844 Nagy Ignác)
[a földek] a várkatonáknak mintegy haszonbérbe adattak
(1861 Szalay László)
Venni pompásan lehetett tőle, mert nemcsak részletfizetésre adott, mint atyafiai szoktak, hanem hozomra is
(1880 Bácska)
– Aztán hogy adja? – kérdezi az ember. – Tizenkét pénz – mondja a kofa keményen
(1898 Tömörkény István)
kölcsönbe adott pénzek
(1906 Domanovszky Sándor)
szakaszjegy helyett […] szakaszátszállót adnál
(1916 Kosztolányi Dezső)
szívesen adták árujukat hitelre
(1961 e. Bókay János)
Éppen egy ilyen szamárra van szükségem. Mit adjak érte cserébe?
(1986 Gion Nándor)
Hogyér adja ezt a halat?
(1997 Magyar Hírlap)
mit nem adna vmiért
vmely dolog, helyzet stb. (olyan) sokat ér, (annyira) fontos(, hogy áldozatot is hozna érte)
Az ő döglő félben maradt kutyájának képe ſzüntélen ſzemei előtt forgott, […] és nem tudom mit nem adott vólna, ha megélt vólna
(1799 Fábián József ford.Raff)
Mit nem adnék azon örömért, hogy még egyszer láthassalak
(1818 Szemere Pál)
mit nem adnánk Arany János Voinovich Géza által kallódni hagyott izgalmas hagyatékáért?
(1975 Somlyó György)
2d. (a nem tagadószóval együtt felt módban, hat ragozással) ad vmiért
nagyra tart, nagyra becsül vkit, vmit, vki számára értékes vki, vmi
Nem annám egy lóért hogy ily jó szaglalatom vagyon
(1789 Dugonics András)
eddigi beszélgetéseim kamatját nem adnám Bengála kincseiért
(1834 Ormós Zsigmond)
Janó annál jobban dicsekedett Liszkával és a gyermekekkel. Azt mondta, hogy nem adná őket az egész világért sem
(1899 Budapesti Hírlap)
Csak volna egy varázsköpenyegem, […] Nem adnám a legszebb szövetekért se
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
2e.
〈pénzt, járandóságot stb.〉 (ellenszolgáltatásként v. díjazásul) fizet
ſzent Miklos pénze, mellyet a’ Haza Eleiteknek ſzavára néktek adott, illy véggel, hogy az ö ígéreteknek a’nak idejében meg-feleljetek
(1773 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Bakkusnak apsitot [= obsitot] adjanak
(1787 Magyar Kurír)
egy forint foglalót adott
(1808 Farkas András)
Értékpapirokra jutányos kamatláb mellett a legmagasabb előleget adjuk
(1892 Nyírvidék)
Tisza eszközölte Görgey rehabilitációját, – nem mert neki nyugdíjat adatni a rehabilitáció előtt
(1909 Hatvany Lajos)
nem tudjuk a ház mai értékét, meg kell becsültetni, hogy László azt adja érte, ami az értéke
(1942 e. Oláh Gábor)
[Gömbös Gyula] Stromfeld Aurél özvegyének is kegydíjat adott
(1963 Fogarassy László)
20 százalékkal több fizetést adjanak munkásaiknak a cégek
(1995 Magyar Hírlap)
2f.
〈írást〉 vmely tevékenység elvégzéséért, vmely összeg megfizetéséért, vminek a tanúsítására kiállít
pénzzel bntetik; azokat-is, a kik helyes ok nélkl nem adnak bizonyſág-levelet
(1782 Magyar Hírmondó)
[a] városhatóság 135 iparosnak adott mestersége üzésére engedélyt
(1860 Vasárnapi Újság szept. 23.)
nyugtát ad [a pénzről]
(1872–1874 Jókai Mór)
a közjegyző előtt is írást adott róla
(1922 Móricz Zsigmond)
Az átvételről elismervényt adnak
(1967 Domonkos Ottó)
törvényes születéséről adjon hiteles igazolást
(1989 Mollay Károly)
A Műegyetem építészmérnöki diplomát ad
(1998 Tények könyve)
áfás számlát is tudott adni
(2000 Figyelő)
2g.
〈nevet, címet stb.〉 adományoz vkinek, vminek, rendel vkihez, vmihez
Mivel igen terhes férj kötelessége, Azért ada rövid nevet -felsége [Ádámnak]
(1772 Barcsay Ábrahám)
magyarul is csak adtak nevet a dolognak
(1778 Bessenyei György¹)
a’ hollót […], kinek egy arany gyűrű vala az orrábann, adá czímerűl [Hunyadinak]
(1802 e. Budai Ferenc)
János király fia számára ő császári felsége a szepesi herczegség czímét adja
(1860 Mikó Imre)
a tiszti rang adatnék pénzért
(1872 Jókai Mór)
[A kevély nő] imádójában nem barátját, hanem csak azon férfiut látja, ki neki rangot és nevet fog adni
(1883 Ozoray Árpád)
nem bánom, ha engemet Jádelnek mondasz is; de legalább a jó Istennek ne adjál ilyen különös neveket
(1910 Cholnoky Viktor)
azt a címet adnám neki [ti. a versnek]: Szájkosár nélkül
(1976 Dobos László)
3. tárgyas
〈munkást, anyagi eszközt, tárgyat stb.〉 vmilyen célból, vmilyen tevékenység (el)végzésére rendelkezésre bocsát, átenged, ill. biztosít
[a megyék] felirásra szolgabirákat adni nem akarnak
(1783–1792 Barcsay Ábrahám)
Ti pénzt adátok tán az épülethez
(1837 Vörösmarty Mihály)
Gyilkosok! ilyen lovat adtok nekem, hogy nem az úton megyen, hanem a vízbe viszen
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[a szászok] a királyi várak épitéséhez tartoztak munkásokat adni
(1873 Orbán Balázs)
ki adta[ti. a ruhára] a pénzt?
(1875 Tóth Ede)
Érkezik azonban nagy társzekerekkel Lesták is, a Laczfi adta kisérettel
(1879 Arany János)
adjon mellém húsz nagy hajót
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
[az ország] erején felül szállított élelmet és adott katonát
(1928 Szekfű Gyula)
tán olyan nagy élvezet lapátolni ezt a havat… kesztyűt se adtak
(1956 Sarkadi Imre)
a Vasas nem ad játékost a válogatottnak
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
〈kül. közösség〉 (vmilyen minőségben) vminek a hasznára, javára enged vkit
hogy nem könny dolog, a’ békáknak ollyan királyt adni, a’ millyenre ſzükségek vagyon
(1792 Magyar Múzeum ford.)
Zala, a’ honnak halhatlan férfiakat is adtál
(1848 Sepsy Károly)
Királynét választott magának a Lengyelség; te [ti. a királyné] adandsz neki királyt
(1872 Rákosi Jenő)
Hány hitvallót adsz te még a hazának
(1956 Képes Géza)
a Pannonhalmán ezer éve alapított első magyar iskola nyomdokain haladva a jövő évezredben is Nobel-díjasokat adhatunk a világnak
(1996 Figyelő)
3b.
(szellemi, erkölcsi) értéket képviselő dolgot, es. személyt〉 feláldoz, odaad (vmiért)
[Isten] Szent Fiát adta a’ te meg-váltáſodra, az ördög rabságából ki-óldozott, bün botsánatot, Meny-orſzágot ígért
(1786 Szikszai György)
[a boldogság] nékem, ki érte éltemet adnám, elérhetlen
(1857 Eötvös József)
Aludnék egy évet, hanem hol az ágyam? Adnám egy éjjelre érte tizenhárom házam
(1971 Kormos István)
éveket adnál az életedből, jaj, csak látnod ne kellene!
(1980–1981 Kálnoky László)
szívesen adnám tűznek a lelkemet is, ha te kéred
(1982 e. Kerényi Grácia ford.Theokritosz)
3c.
(vmennyi) időt, ill. vmennyi ideig tartó helyzetet, állapotot〉 biztosít, ill. kiszab vmihez, vminek az elvégzésére, megvalósítására
adgy egy-két napot barátságunknak ki-nyilatkoztatására
(1786 Dugonics András)
a’ Misemondó Házaknak építésére […] szabadságot adnak
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Zimmermann)
a megyei tisztválasztást a főispán illy rövid időt adva november 3-ra [rendelte]
(1837 Kossuth Lajos)
Két percet adok önnek az elfutásra
(1875 Jókai Mór)
Félegykor pihenőt adtak. Harminc percet
(1945 Szép Ernő)
Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. Négy-öt évet is adnak érte
(1972 Sándor György)
3d. (tagadószóval együtt)
〈vminél kevesebb időt〉 feltételez vminek a bekövetkezésére, ill. vki számára
Hosszú időt nem is adok Hogy vége lessz kínomnak
(1791 Szentjóbi Szabó László)
Nem adok egy évet s ön a muzeum tulajdonosa
(1855 Vasárnapi Újság szept. 23.)
Beteg ember. Két hónapot se adok neki
(1926 Kosztolányi Dezső)
meg is lesz ez, hamar, egy hetet nem adok rá!
(1989 Csalog Zsolt)
3e. (átv is)
〈helyet〉 átmeneti időre használatra átenged, rendelkezésre bocsát
[lakhelyet] sem szolgálatunkért, sem pénzünkért senki sem ad
(1773 Erdélyi jobbágyok panaszlevele)
hellyet valamellyik Szánkában nem adtak
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Rendkívüli kedvvel fogtam a munkához. Giovanpiero della Tacca, a milanói mester, adott egy kis zugot a boltjában
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
csak talpalatnyi földet adjatok
(1913 Kosztolányi Dezső)
a télen szállást adott egy viharvert pesti lánynak
(1974 Galsai Pongrác)
ad menedéket
(1989 Labancz Gyula)
A Monarchia legalább tíz különböző irodalomnak adott otthont
(2000 Új Könyvek)
3f.
〈telefonvonalat〉 szolgáltat, rendelkezésre bocsát
a fülkék nem adtak vonalat
(1977 Tandori Dezső)
a telefontársaságok csak a vonalat adták, mással nem nagyon törődtek
(2000 Byte Magazin)
3g.
kapcsol, ill. telefonhoz hív, enged vkit
Itt a Robika beszél. Tessék, nagymama, maradjon csak, odaviszem a telefont az ágyhoz… (A készülékbe.) Adom a nagymamámat. Kezicsókolom
(1966 Karinthy Ferenc)
(a telefonba) Halló. Igen… Nem adhatom, mert dolgozik. […] Majd visszahívjuk
(1989 Eörsi István)
4. tárgyas
〈személyt〉 vmilyen tevékenységre, vmely foglalkozásra, vmilyen szerepre küld, ill. enged
A’ régi Szent Pátriárkák, kiket Iſten az ö népének vezérül adott
(1772 Vajda Sámuel)
ama’ tudós és Szent életü Papnak Arszeniusnak keze-alá adta [fiait]
(1776 Molnár János)
[a szoknya] oly tartós volt, hogy még az unokákat is férjhez adták vele
(1823 Fogarasi Sámuel)
Neveld fiamat jól, járasd iskolába, templomba; add mesterembernek, katonának vagy akárminek, csak pásztorembernek ne neveld
(1858 Vajda János)
Négy polgári után varrónőnek adták a szülei
(1941 Gelléri Andor Endre)
[apám] gimnáziumba adott
(1964 Sánta Ferenc)
[Bethlen Katát] 1717-ben akarata ellenére feleségül adták mostohatestvéréhez
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
4a.
vmely intézménynek v. vkinek a hatalmába juttat, kiszolgáltat vkit
Nem jöttem moſt kérni érdemlett béremet, De hogy újra adjam [Felséged] kezébe fejemet
(1773 Teleki Ádám ford.Corneille)
zálogúl adván gyermekeiket
(1808 Virág Benedek)
Igazakat nyomorgattak, Kínos Halálra adattak
(1819 Farkas András)
[az elfogott pártütőt] királyi biztosunk hatalmába adni
(1848 Kossuth Lajos)
[a tolvajt] fülön csípi a kofa s a rendőr kezébe adja
(1888 Sziklay János)
Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás huzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó
(1932 Móra Ferenc)
A tudat, hogy őt a haza sorsának jobbrafordulásáért áldozatul adták, Margit egész életét meghatározta
(1992 Nemeskürty István)
4b.
vmely intézménynek v. vkinek a felügyeletébe, gondozásába, oltalmába juttat vkit, ritk. vmit
a nemes város árvái inspectora gondviselése alá adják [fiam] csekély capitálisocskáját [= tőkécskéjét]
(1780 Hatvani István¹)
[Szilágyi Mihály] gondviselése alá vólt adva Belgrád vára
(1802 e. Budai Ferenc)
A technicai manipulatiónak […] a közigazgatás felvigyázása alá adatni
(1835 Kossuth Lajos)
atyám halála után anyám egy nevelőintézetbe adott
(1846 Pompéry János)
[Klárikát] dajkaságba adnád
(1902 Bródy Sándor)
a jószágot a pásztor őrzése alá adni
(1914 Herman Ottó)
az egy igaz Isten oltalma alá adta magát
(1931 Herczeg Ferenc)
az ő keze alá adtak dolgozni
(1968 Molnár Géza)
Kednek négy gyermeke van, de ha valamelyik közülük ilyen lenne? A javítóba adná ked?
(1999 e. Kocsis Rózsi)
4c. ad vmire
〈magát, ill. vmijét〉 vmilyen állapotnak, helyzetnek, tevékenységnek stb. átengedi
a’ Kereſztyéni joságoknak gyakorlására nem könnyen adgyák magokat
(1772 Vajda Sámuel)
házassági életre […] adja valaki magát
(1785 Wesselényi Zsuzsanna ford.Fenouillot)
Semmire sem akarja az eszit adni
(1794 Gyarmathi Sámuel)
minden Igyekezetemet tehát arra adom, hogy Törvényes Testamentomot tsinálhassak
(1798 Nánásy Benjámin)
Lelkeket testeket Kárhozatra adják
(1808 Farkas András)
Ha fejemmel nem dolgozhatom, kézi munkára adnám magamat
(1852 Szemere Bertalan)
[A búbos cinege] táplálékát legnagyobbrészt a rovarvilágból veszi s magevésre ritkábban adja fejét
(1899 Chernel István)
alapos szaktanulmányokra adta magát
(1941 Sík Sándor)
ne adják magukat méla búra
(1968 Kovács Vilmos)
Aki ivásra, evésre, karrierre adja magát, azt az ivás, az evés és a karrier fogja megölni
(1989 Konrád György)
más életformára adta a fejét
(2000 Top200)
4d. ad vminek
ua.
A’ ſzerentsétlen bóldogtalanságnak mitsoda rvényeiben nem ſllyezti a’ gyllség az embert, a’ ki annak adja magát!
(1775 Kovács Ferenc¹ ford.)
álomnak adják szemjeket
(1785–1790 Verseghy Ferenc)
magát egészen ily gyötrő gondolatoknak adná
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
szívét Renyhe búnak adja
(1841–1857 Losonczy László)
hegedünek adtam a fejemet
(1847 Vas Gereben)
Sok lakójuk [ti. az erdőknek] fejét bujdosásnak adta
(1931 Móra Ferenc)
egész életét összefogta vállalkozása, annak adta magát
(2000 Magyar Hírlap)
4e. adja magát (kissé biz)
előadódik, kínálkozik vmi
az igazi írónak a téma „adja magát
(1962 Veres Péter)
az érv spontán adja magát
(1990 Fehér Judit)
Adja magát, hogy a hosszanti, egybefüggő fal elé kerüljön [a konyhaszekrény]
(2000 Lakáskultúra)
5. tárgyas
Termést, anyagot, energiát stb. szolgáltat, kibocsát vmi.
5a. (tárgy n. is)
(termő)föld, növény (vhogyan, ill. vmennyi v. vmilyen) termést v. belőle származó terméket〉 hoz, terem v. szolgáltat
A’ verejtékemtöl nedveſedett föld nem adhatotté nékem annyit, hogy élheek belölle?
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Gyrbenn a búza még a reményſégenn alól-is olly ſzkön adott, hogy néhol az el-vetett magnál alíg jutott több
(1780 Magyar Hírmondó)
[A réti vadköles] első évben nem nő nagyra, s csak legelőt ad; a másodikban már bőven ad szénát
(1826 Fáy András¹)
100 font bükkfamakk ad 22 font olajt
(1835 Némethy József)
[a piros búza] a legkeményebb, tehát a legjobb erejü lisztet is adja
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
a déli oldalokon […] gazdagon terem és jó bort ad a szőlő
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a repce] harmincz magot adna
(1910 Móricz Zsigmond)
[a] poliploid (sokszoros, többszörös) cukorrépafajta […] az egyszerű répánál nagyobb termést ad
(2000 Briber József–Pájer Imre)
5b.
〈haszonállat (vmennyi v. vmilyen) terméket〉 szolgáltat, nyújt
[a tyúkhúrt] méltó vólna ſzaporittani, mert a’ Tehenek ſok jó tejet adnak, ha véle élhetnek
(1775 Csapó József)
[a juhnyáj] négy mázsa gyapjút adott az idén
(1860 Jókai Mór)
a madár adta a tojást
(1901 Herman Ottó)
rövid testű, vastag szalonnát adó disznó
(1977 NéprajziLex.)
[a bivaly] sokkal többet ér a traktoroknál, mert nem fogyaszt gázolajat, viszont képes tejet és húst adni
(1997 Magyar Hírlap)
5c. (tárgy n. is)
〈nyersanyagforrás, kút stb. (vhogyan, ill. vmennyi v. vmilyen) folyadékot v. egyéb (nyers)anyagot〉 enged, biztosít
hadd igyék: a’ forrás bőven ad
(1840 Vörösmarty Mihály)
[az erdő] anyagot ad a foglalkozáshoz: a kosár- és méhkaskötéshez, a lapát- és gereblye-faragáshoz
(1881 Mikszáth Kálmán)
vastag oszlopban fellövellő artézi kút adja a friss vizet
(1889 Jókai Mór)
[a felhő] esőt ad a földnek
(1946–1949 Juhász Ferenc)
A tenger gyöngyeit adja, a bányák aranyukat, a nyári kertek virágaikat
(1964 Áprily Lajos ford.Tagore)
Az 1926-ban megkezdett gánt-bagolyhegyi külfejtés 16 millió tonna bauxitot adott
(1997 Magyar Hírlap)
5d.
〈készülék, energiaforrás (vmennyi v. vmilyen) energiát〉 biztosít
Kemények az ollyan Kövek […] a’ mellyek az Atzéllal tüzet adnak
(1784 Benkő Ferenc ford.Werner)
a’ fölhő darabokon ſzármazik a’ világító máteria, melly a’ napnak fényt ád
(1809 Varga Márton)
a környezet a műszernek hőt ne adjon s attól hőt el ne vonjon
(1895 PallasLex.)
[a dinamó] kis feszültséget ad
(1995 Természet Világa)
5e. (átv is)
(vmilyen) hangot〉 bocsát ki, kelt vmi
Magánhangzóknak hoszszas hangot kell adni
(1780 Révai Miklós)
a’ tiſzta folyóknak Gyöngyei gördlnek, ’s lassú tsergéseket adnak
(1788 Magyar Múzeum ford.)
Maga szólljon, ’s nként nyitván száját, adjon hangokat
(1799 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Ligetlakó zengő kakuk Adj szózatot; kakuk, kakuk
(1811 Dukai Takách Judit)
most ő adja legnépesebb társaságokban a tónust és tactust
(1857 Széchenyi István)
Ha egy lúdtollal, balkéz felől, lenyomják a húrt s másik felől egy másik lúdtollal végighúzzák, akkor a-hangot ad
(1911 Malonyay Dezső)
Szokás volt a nászágyba olyan tárgyakat elrejteni, amelyek megmozdításra hangot adtak
(1980 NéprajziLex.)
6. tárgyas
Vmilyen tényt, folyamatot, eredményt stb. előidéz, megvalósít.
6a.
(társas) összejövetelt〉 mint vendéglátó szervez, rendez vki
az ujjonnan választott Commendátor Gróff Thuun pompás Asztalt adott
(1793 Seelmann Károly ford.)
A debrecenyi bíró olyan gazdag vacsorát adott, hogy a vendégek a dícsérésbe megizzadtak
(1796 Debreceni diákirodalom)
nagy vendégséget ada
(1812 Kazinczy Ferenc)
a Piräusban horgonyzó hajónkon fényes soirée [= estély] adatott
(1870 Kecskeméthy Aurél)
[Rohan Lajos herceg] vendégül látta palotájában az osztrák arisztokrácia színe-javát, ebédeket adott, álarcosbálokat
(1957 Ráth-Végh István)
fogadást adok szegedi barátaim tiszteletére
(1989 Annus József)
6b.
(magán)órát〉 tart
Órákat adtam ’s egy két forintot viszont mondhaték az enyémnek
(1834 Garasos Tár)
angol nyelvből leckét képes adni az előkelő körökben
(1869 Gyulai Pál)
Canzi olyan szíves volt, hogy rögtön szakított időt – nagy elfoglaltsága mellett is – a nekem adandó festőleckékre
(1900 Váli Mari)
paptanárokkal adattak nekik órákat
(1917 Kaffka Margit)
egy sovány kisasszony állított be azzal, hogy ő fog zongoraleckéket adni nekünk
(1944 Németh Andor)
a kor színvonalának megfelelő előadást adni hallgatóinak
(1970 M. Zemplén Jolán–Egyed László)
6c. (tárgy n. is)
〈vmilyen testi érintkezést〉 megvalósít
ott enyelegvén kis Pazitheával, Felejtsem gondomat vett s adott csókjával
(1782 Ányos Pál)
Hercules elveresedik haragjában s a paraszt ficzkónak egy pofot ád
(1851 Fiatalság Barátja)
[a vén diák] barackot adott a fejemre
(1895 Jókai Mór)
adjál pacsit
(1941 Móricz Zsigmond)
két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle…
(1969 Lázár Ervin)
Dirr-durr, adj neki – megin jól elvertek!
(1989 Csalog Zsolt)
6d. (tárgy n. is) ad vkinek
〈fenyegetésként〉
Majd adok én neked káromkodni
(1847 Jókai Mór)
a kutya megszökött? […] No majd adok a semmiházinak
(1889 Jókai Mór)
majd találkozom én a körben a maga apjával, majd megmondom én neki, hogy jól náspágolja el magát. Majd adok én magának így bánni más holmijával
(1926 Molnár Ferenc²)
Hát ez hallatlan. Hogy családos ember létire… de majd adok én magának. Ez egy tisztességes társbérlet
(1984 Radványi Ervin)
majd adok én neked állampolgári jogokat, tegané [!], hogy belekékülsz!
(1996 Magyar Hírlap)
6e.
〈feladatot, munkát stb.〉 kijelöl, megszab, előír vki
 a’ fejével keveſet dolgozott, a’ ſzájának pedig elég munkát adott
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Mesterem nekem akarta a’ legtöbbet mondó szerepet adni [az előadásban]
(1845 Kis János¹)
vagy ténferegsz, vagy adnak munkát s itt állsz és ott ül a haszon
(1932 József Attila)
kinek adja a megbízást az Antigoné fordítására
(1953 Hegedüs Géza)
[a tanárok] gyakran adtak házi feladatot is a gyerekeknek
(1989 Szitó Imre)
6f.
(vmennyi) feladatot, munkát〉 jelent vkinek vmi, (vmennyi) tennivalóval jár vmi
még a’ jó Deákoknak is azon Levélfegyverek Nagy Munkát szoktak adni
(1790 Báróczi Sándor)
az fog dolgot adni, hová ültessem az olvasókat
(1837 Táncsics Mihály)
A der, die, das és hic-haec-hoc pontos megkülönböztetése sok bajt és vesződséget adott nekünk
(1879 e. Vahot Imre)
sok munkát adott az öreg épület, a belső is nagyobb átalakítást igényelt
(1999 Lakáskultúra)
7. tárgyas
Vmilyen állapotot, helyzetet létrehoz, ill. eredményez.
7a.
〈vmilyen (érzékelhető) dolog kialakulását, létét〉 okozza, eredményezi
Szerelmemnek tze formálta poklomat; Tsak ez adja illyen kínos halálomat
(1772 Bessenyei György¹)
ízt adó szereknek
(1779 Szlávy Pál ford.Vives)
ha elejekbe vagy utánnok [ti. a mássalhangzóknak] tetetik valamellyik a’ hangzók közl, ennek hangjához új mellékhangot adnak
(1817 Verseghy Ferenc)
A’ mész […] lenmag olajjal is igen erőssen kötő ragacst ad
(1835 Némethy József)
szivárvány színt ada az egésznek
(1841 Kovács Pál²)
szerelmünk mennyi kéjt adott
(1879 Arany János ford.Shakespeare)
fiatal ecetfák adtak vékony árnyékot
(1928 Móricz Zsigmond)
a vágynak, hogy mélységes megindultságának formát adjon valamiképp, nem tudott ellenállni
(1985 Krasznahorkai László)
[a versek] nem dúsulnak fel egy szigorúbb szerkezet adta járulékos jelentéssel
(1992 Szilágyi Márton²)
7b.
(vmely minőségben) alkot, képez, kitesz vmit
A’ kettes pótolóbetk e’ következendk: I. A’ lágyúltak, mellyek a’ ſegit y Betvel egy hangot adnak
(1792 Rosenbacher Ferenc)
Lényeges viszonynál fogva az eszme két oldalra oszlik […]; ily két oldal pedig az alanyi és tárgyi; melyek együtt, adják az igazság fogalmát
(1858 Erdélyi János²)
a 10-es számrendszerbeli számnál 10 db egyes ad egy magasabb egységet: egy tízest
(1953 Márki János–Koncz Endre)
[az aranylemezek] a ruhára egymás mellé varrva adták az egész ábrázolást
(1985 László Gyula¹)
az erdélyi néptánc és népzene adta minden műsorunk gerincét
(1998 Magyar Hírlap)
7c.
(matematikai művelet) vmilyen összeget, értéket stb.〉 eredményez
(a: b) azon mennyiség, mely b-vel szorozva a-t adja
(1867 Császár Károly)
ennek az egyenletnek minden gyöke n-dik hatványra emelve 1-et ad eredményül
(1894 PallasLex.)
két négyzetszám összege négyzetszámot adjon eredményül
(1995 Természet Világa)
7d.
〈vmilyen (szellemi, érzelmi) helyzetet, állapotot, ill. vmilyen változást〉 idéz elő, hoz létre vmi
A’ bor ert ád
(1778 Rácz Sámuel ford.Störck)
Zoroastes, Konfutzius […] egyik Persiának, másik Kínának hitet ád
(1778 Bessenyei György¹)
a’ Szőllőd ád sok bajt
(1789 Főldi János)
Örömet ád […] a’ hazai nyelv’ szeretete
(1790 Kiss József¹–Rácz Sámuel)
[Vörösmarty] a drámai költészetnek új lendűletet adjon
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
nem adhat néked elég gyönyört
(1909 Kemény Simon)
a létezésnek értelmet adó életcélt
(1987–1988 Valachi Anna)
7e. (felt v. felsz módban, tárgy n. is)
〈gyakr. ()kívánságként, óhajként: élet, sors, isten vmilyen helyzetet, állapotot〉 teremt, létrehoz
Az én ſebeim veſzedelmeſek. Adná Iſten, hogy haláloſok lennének
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Add, Úram! e bóldogságot, Add még egyszer érzeni!
(1791 Szentjóbi Szabó László)
Ne adjon a’ sors jobb napot, mig élsz
(1837 Vörösmarty Mihály)
Adja az ég, hogy örökké kedvesen emlékezzünk rá vissza
(1874 Lauka Gusztáv)
víg szerelemben élsz te örökre velem s élhetek én teveled. Istenek, adjátok, hogy igaz legyen ez
(1943 Radnóti Miklós ford.Catullus)
[munkájához] adjon az Isten neki erőt és egészséget
(2000 Bartha Dénes²)
7f. (felsz módban)
〈köszönésben〉
Szerentsés jó estvét, jó egésséget adjon Isten nagy jó Uramnak, az Isten tartsa meg kelmedet minden hozzá tartozóival edgyütt
(1789 e. Nagy István¹)
Adjon Isten! Hozott Isten! mi bajod?
(1849 Arany János)
adj’ Isten Petrovics! – Fogadj’ Isten, uram! – felelte Petrovics
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
A katolicitást hordozza a köszönési kultúra is: a Dicsértessék, az Adjon Isten jó napot
(1993 A magyarság kézikönyve)
7g.
magatartásával, hozzáállásával lehetővé tesz, biztosít vmit
Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne a kurucvilágot
(1772 Rettegi György)
alkalmatoſság adatott a’ Jéſusnak egy […] hatalmas ſzabaditásra
(1787 Szikszai György)
gyermekeinek gondos nevelést adhatni
(1844 Czakó Zsigmond)
mert 18 percz előnyt adott, a harmadik helyre szorult
(1901 Veszprémi Ellenőr)
beleszólási lehetőséget ad a laikus kezébe
(1939 Szerb Antal)
Törvény adta jogával élve
(1997 Péntek Rita)
a magyar hatóságok amnesztiát adtak a hetvenes években disszidáltaknak
(2000 Új Könyvek)
7h. (deverbális nomenképzővel ellátott tárggyal együtt)
〈annak kif-ére, hogy a tárggyal megnevezett cselekvést végzi〉
nem mindgyárt adott nékik feleletet
(1773 Vajda Sámuel)
Adjátok iak és ti vének Nekem figyelmezésteket
(1792 e. Ráday Gedeon¹)
Uram, mikor fog teljesűlni az Igéret, mellyet őseinknek adtál?
(1843 Jókai Mór)
[a lány apja] e viszonyhoz sohasem adandja beleegyezését
(1872 Toldy István)
kézszorítással adhassanak kifejezést köszönetüknek
(1905 Vámbéry Ármin)
[életveszélyben elkövetett emberölésre] csak királyi kegyelem adhat felmentést
(1923 e. Posch Jenő)
arra is engedélyt adok […], hogy hozzanak maguknak két pohárkát
(1985 Hegedüs Géza)
A részletfizetés miatt a vevőnek garanciát kell adnia
(1998 Figyelő)
7i. (rég)
〈a tárggyal megnevezett dolgot mint vmely cselekvés jellemző eszközét〉 használja, alkalmazza
a’ hivság kápát ad szemének, hogy ne lásson igazán
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Laudon sarkantyut ada paripájának
(1788 Magyar Merkurius)
[Göndör,] a mint a „makk hetes” zsidó korcsmája előtt elmennék, hát egyszerre csak „lábat adott” s akkorát zuhantam a földre, mint egy zsák!
(1874 Tóth Ede)
7j.
〈játékban, küzdelemben vmilyen helyzetet, állást〉 idéz elő, teremt, ill. 〈játszmát, meccset stb.〉 vmilyen állásba hoz
Most hol adsz másik sakkot? Nincs, nem lehet, leüt a torony
(1920 Karinthy Frigyes)
revansot adnak egymásnak [a játékosok]
(1953 Remenyik Zsigmond)
susztermattot adva percek alatt megszégyenítenek
(1994 Magyar Hírlap)
a 28. lépésben a játszmát döntetlenre adták
(1996 Magyar Hírlap)
a vívás kreatív dolog, tust adni még az edzésen is élvezet
(2000 Magyar Hírlap)
7k.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
adva van
kiindulásként vki előtt van, ismeretes, ill. meg van határozva vmi
Adva volt egy tétel, annak igazolásául íratott egy regény
(1911 Halász Imre)
Adva van egy mennyiség, jelöljük azt a-val
(1930 Nagy Lajos)
A gép lehetőségei és korlátai a hardverben adva vannak
(1987 Pajor Gábor)
8. tárgyas
cselekedetével, magatartásával érzékeltet, kifejez vmit, ill. vmiként megjelenít, mutat vmit
nékünk példát adván
(1773 Vajda Sámuel)
jelét adá ingerültségének
(1840 Ney Ferenc)
Hálát adtam Istennek, hogy módot nyujtott, miként eltölthetém a napot (tulajdonképen az éjet) hasznosan
(1876 Táncsics Mihály)
tanújelét adta kiváló filológiai készségének
(1988 Kilián István)
8a. (kissé rég)
〈színész vmilyen szerepet, figurát〉 játszik, ábrázol
Szilágyi’ szerepe gyakorlott szinészt kiván, ’s ő a’ királyt elég következetesen ’s általában véve jól adá
(1838 Vörösmarty Mihály)
egy kis darabot fordítottam […] nagyon mulatságos jelenések vannak benne, hogyha valaki jól adja a szultánt
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
[Vendrey Ferenc] a labanc kvártélymester szerepét adta
(1939 Herczeg Ferenc)
8b.
vminek láttat, vmiként mutat vkit
szeretett jól élni, és adni az urat
(1849 Teleki Sándor)
Ha rongyai alól félmeztelensége kilátszik, akkor adja a Sz.Szent Lázár szegényét és siralmas hangon koldul
(1881 Vértesi Károly)
Ne add a hülyét!
(1940 Vaszary Gábor)
az emberek a legkülönbözőbb élethelyzetekben is csak „magukat adják
(1978 Hankiss Ágnes)
„De hisz itt tilos dohányozni!” – adom a tájékozottat
(1998 Lakáskultúra)
8c.
〈színdarabot, filmet, műsort stb.〉 bemutat, játszik, közvetít
Néked készlt Könyvét már színre adatja
(1789 Révai Miklós)
Tsak Schröder ’s Vigano’ idejébenn vólt ollyan nagy tolódás a’ Teátrombann, mint most van azokon a’ napokonn, a’ mikor ezt az új darabot adják
(1799 Magyar Hírmondó)
Jövend idő mikor a bokréta mellé dalt is adandunk
(1841 Vajda Péter)
A kitünő zongorakiséretet a hegedü-szólókhoz Jurentsák Anna kisasszony adta
(1894 Hazánk)
azokat az őrült párisi humorosokat adták a moziban
(1920 Szép Ernő)
[az antennák] sem európai, sem amerikai rádióműsort nem vesznek a köd miatt; a hajó saját műsort ad
(1943 Ijjas Antal)
Megjelenik a bemondó a képernyőn: – … Helyszíni közvetítést adunk
(1971 Csurka István)
szerenádot adok a feleségemnek
(1974 Pilinszky János)
frenetikus koncertet adott
(1990 Létay Vera)
8d.
közöl, közread vmit
Egy Magyar Cicero p. o.példának okáért igen szerentsétlen fordíttást adna Plinius’ Leveleiből
(1787–1789 Batsányi János)
[az írást] a III-dik kötetben többed magával […] adandom
(1827 Szemere Pál)
[a szerkesztő] mellékletül verseket és novellákat ad
(1857 Vajda János)
Egy harmadik levél azt kívánja, hogy több fordított beszélyt adjunk [lapunkban]
(1885 Mikszáth Kálmán)
a kép mellé egy kis magyarázó rajzot is adunk
(1909 Malonyay Dezső)
[a szerző] a népies hangvételről többször beszél, de a folklórról mellékmondatoknál többet nem ad
(1983 Szalay Károly)
9. tárgyatlan ad vmire
〈véleményt, ítéletet stb.〉 igazodási pontnak tart, meghatározónak tekint
Gabunak tetszett megjegyzésem, igen sokat adott itéletemre s véleményemre
(1863 Lauka Gusztáv)
Frigyes császárnak […] szavára adni, szerződéseire tartani nem lehetett
(1872 Rónay Jácint)
[Románia] sokat adott arra az elmúlt években, mi a vélemény róla Párizsban
(1989 Nádor István)
9a. ad vmire
fontosnak tart vmit, sok figyelmet fordít vmire
a látszatra többet adtak
(1861 Vajda János)
az evésre nem igen adtak, mellékes dolognak tartották
(1936 Illyés Gyula)
nagyon sokat adsz az öltözködésre
(1966 Örkény István)
9b.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
ad magára
igényes magával szemben
[a nép] jó módú, csak nem ad magára, s kevés érzéke van a csín iránt
(1884 Petelei István)
ha tudományban nem is, de ebben [ti. a verekedésben] sokat adtam magamra
(1926 Tamási Áron)
Az ember tragédiája megy, ünnepi szereposztásban. Aki valamit is ad magára, megnézi
(1983 Polgár András)
a magukra adó, legigényesebb borászok saját címkével, palackozva hozzák forgalomba termésüket
(1996 Magyar Hírlap)
egy nő, ha kicsit is ad magára, buzgón szőrtelenít
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz. ad¹; SzólKm.; TESz.; ÉKsz. ad¹; SzT.; ÚMTsz.

ad² prep 0

1. (ragtalan szn előtt, a sorszn-et tőszn-nek ejtve) (Tud v. hiv, vál) ’〈vmilyen számmal, más jellel stb. ellátott szövegre, tételre való hivatkozás előtt〉’ ❖ ad 2. és ad 7.: a stílus a teljes biológikum, az egyéniség legbelsőbb irracionális ritmusának nyers utánzása, másolása (1935 Szentkuthy Miklós 9664008, 64) | További kiegészítéseket szeretnék fűzni ezekhez a lehetséges álláspontokhoz. Ad 1. Azok az álláspontok, amelyek esetleges hiányként regisztrálják a beszédaktus-elmélet és a szövegelmélet kapcsolatát, kevés kommentárra szorulnak (1991 Kálmán C. György 2028015, 142).

1a. (biz) ’〈kül. élőbeszédben, felsorolások nyomatékosabb tagolására:〉 először, másodszor stb.’ ❖ Röviden kívánok foglalkozni Lázár Béla észrevételeivel. Ad 1. A könyvboríték szimbolikus tartalmát én is megértettem. […] Ad 2. Az egyoldalú esztétika és az egységes világszemlélet nem azonos fogalmak (1916 Bálint Aladár CD10) | A szobatársnőm néhány lényegtelen apróságot közölt önmagáról, ad egy: feltehetően agytumorja van, ad kettő: az is lehet, hogy agyrák, ad három: úgyse csinálja végig, ha bebizonyosodik a két alternatíva közül az egyik, felvágja az ereit (1983 Polgár András 1121001, 14).

2. ad absurdum a) (hsz-i értékben) ’szélsőséges esetben, végső soron’ ❖ valószinü, hogy Polignac az ő kormányzási rendszerét, teljes vitorla- vagy gőzerővel ad absurdum zátonyra juttatni, s ez által az egész államgépezetet megakasztani fogja (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | Ad abszurdum el lehet érni a teljes történetnélküliséghez, ahogy Malevics, a festő A fehér alapon fehér négyzet című képén (1982 Radnóti Zsuzsa 1128003, 186) | ad absurdum előfordulhat, hogy mindenki igényt tartana a térerőre, de az antennát kölcsönösen a szomszédnál látná szívesebben (2000 Byte Magazin CD38) b) (hsz-i értékben) ’túlzott mértékben, szélsőségesen, ill. a végletekig’ ❖ az egyetem félremagyarázott szabadoktatása legtöbb esetben a bajokat ad abszurdum növeli (1910 Kuncz Aladár CD10) | Egyáltalán nem tágítjuk ad abszurdum a meghatározást, ha azt mondjuk, hogy minden, amit játszó személyek néző jelenlétében előadnak: színház (1994 Magyar Hírlap CD09) c) (hsz-i értékben) ’a képtelenségig, a lehetetlenségig, ill. a végletekig 〈visz, vezet vmit〉’ ❖ Soha a liberalismus alapelvei nem vitettek annyira ad absurdum, mint midőn a jezuitismus védelmére használtatnak fel (1873 Toldy István 8482016, 443) | A részletek ad abszurdum vezetnek (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | [Széchenyi zavart állapotának] leglényegesebb tünete az ad absurdum vitt önvád (1991 Benedek István CD17) | arról van szó, hogy a rendező szó szerint vesz egy közhelyet, majd ad absurdum viszi (1992 Györffy Miklós 2010003, 16) d) (mn-i értékben) ’szélsőséges, végletes, végletekig menő’ ❖ él közöttünk valaki, aki minden alkalommal más és más lélekként állhat elénk, a világ lelkekre szakadtságának ad abszurdum demonstrálása (1924 Fülep Lajos CD10) | az Utazás Capilláriába aktuális politikai szatíra, költői allegória és filozófiai spekuláció keveréke a sci-fi köntösében, melynek a nemek harcának ad absurdum élezése adja központi magját (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) ad acta (hiv, átv is) a) (hsz-i értékben) ’a többi aktához, az irattárba (helyezendő)’ ❖ száz meg száz ívnyi operatumokat [= műveket] készitett, miket aztán a német kormány szépen ad acta reponált [= tett] (1847 Kossuth Lajos CD32) | akkora volt a klubokat működtető, egy-két milliós alaptőkével felálló gazdasági társaságok tiltakozása, hogy ad acta került az ötlet (2000 Magyar Hírlap CD09) b) (mn-i értékben) ’véglegesen lezárt(nak tekintett), félretehető’ ❖ Végigzongorázom az összes kapcsolón… vége… Ad acta – jut az eszembe (1936 Magyar Bálint CD10) | Ha egyet mukkansz, ha csak megnyekkensz, fuccs a bevándorlásnak, ad acta a téma, megértetted? (1986 Kornis Mihály 1082001, 142) ad acta tesz (hiv) ’〈ügyiratot, ügyet〉 elintézettnek tekint(ve félretesz), lezártnak tekint, nem foglalkozik vele többet’ ❖ firkálhat protocollumokat [= jegyzőkönyveket], miket „a világ birája”, a történelem szépen „ad acta” teszen (1877 Kossuth Lajos 8250010, 201) | A szerencsétlenül végződött japáni háború után Oroszország ad acta tette perzsa-indiai programját is (1917 Gellért Oszkár CD10) | Elrendeltem tehát magamban, hogy az egész ügyet ad acta teszem, sőt, törlöm. Nem ment (1980 Csurka István 9096009, 189) ad hoc a) (mn-i értékben) (vál v. hiv) ’egy bizonyos célra, feladatra létrehozott, alkalmi, ideiglenes’ ❖ Oroszország visszautasitja az ad hoc conferentiát, s csak oly congressusba egyezik, mely Europa minden ügyét tanácskozás tárgyává teszi (1863 A Hon 8600001, 2) | A kún kapitányság egy ad hoc tisztség a székely lakománál (1895 Mikszáth Kálmán 8312011, 74) | „Szabad verseny” eredetileg két szó ad hoc kapcsolata (1958 Radó György 2025131, 767) | ezek ad hoc határok, amelyeket a második világháború végén, majd 1974-ben a jugoszláv vezetés rajzolt meg (1991 Konrád György 2003038, 21) | marad az eddigi módszer, a gondok ad hoc megoldása, a tüneti kezelés (1996 Figyelő CD2601) b) (mn-i értékben) (kissé biz) ’hirtelen jött, pillanatnyi’ ❖ az ily enunciációk [= kinyilatkoztatások] könnyen megingathatják az olyan ad hoc bizalmat, mely nem egyéb, mint biztosíték nélküli előleg (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | ad hoc ötletként (1966 Fábry Zoltán 9131002, 33) | a különböző időpontokban és különböző témákban begyűjtött adatok legyenek együttesen hasznosíthatók; – a felvett adatok iránti ad hoc igények is kielégíthetők legyenek (1984 Marton Ádám 1105001, 36) c) (hsz-i értékben) (vál) ’alkalmilag, esetenként’ ❖ [néhány kisasszonynak] az ad hoc adoptált sváb paraszt-négligé rendkivül jól állt (1876 Hevesi Lajos C2087, 277) | a Mátyás előtti megyékben a gyülések csak „ad hoc” hivattak össze biráskodni (1889 Salamon Ferenc 8402004, 229) | a lelki betegek rendellenes és igen tanulságos agyműködését óhajtottam tanulmányozni, most már gyakorlatilag, ad hoc, esetről-esetre (1923 Karinthy Frigyes 9309039, 181) d) (hsz-i értékben) (biz) ’épp most, jelenleg’ ❖ Ad hoc lever a nátha (1990 Sziveri János 1147009, 35) | ad hoc – mai román művészet címmel nyílt kiállítás csütörtökön délután Budapesten, a Ludwig Múzeumban (1997 Magyar Hírlap CD09) e) (hsz-i értékben) (biz) ’ötletszerűen’ ❖ a nagy elvek […] szemelőtt tartása kizárja, hogy életelhatározásaink ad hoc történjenek (1929 Szilasi Vilmos CD10) | én általában egyszer egy héten főzök, mindig az aktuális étrendnek megfelelően, sohasem csak úgy ad hoc (1991 Frank Júlia CD19) | Budapest ad hoc épül. Ötletszerűen (1998 Magyar Hírlap CD09) ad hoc bizottság (hiv) ’egy meghatározott célra, feladatra létrehozott alkalmi testület’ ❖ ha vm. speciális ügy elintézésére szakembereket hivnak össze, ezt ad hoc bizottságnak mondják (1893 PallasLex. CD02) | Kossuth Ferenc azt indítványozza, hogy a szükségjavaslatot az osztályokhoz utasítsák, a kis Barta Ödön ad hoc bizottsággal is beérné (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Már 1876-ban egy ad hoc bizottság foglalkozott a fővárosi törvény revíziójával (1914 Bálint Aladár CD10) | a plénum által megválasztott ad hoc bizottságot (1992 Szűcs Imre Zoltán 2022007, 38) | A képviselőház bármely ügy kivizsgálására ad hoc (alkalmi) bizottságot küldhetett ki, amely munkája befejeztével jelentést tett a törvényhozásnak (1996 Sipos Péter CD17).

Vö. ÉrtSz. ad²; ÉKsz. ad², ad hoc; IdSz. ad, ad absurdum, ad acta, ad hoc

ad² prepozíció 0
1. (ragtalan szn előtt, a sorszn-et tőszn-nek ejtve) (Tud v. hiv, vál)
〈vmilyen számmal, más jellel stb. ellátott szövegre, tételre való hivatkozás előtt〉
ad 2. és ad 7.: a stílus a teljes biológikum, az egyéniség legbelsőbb irracionális ritmusának nyers utánzása, másolása
(1935 Szentkuthy Miklós)
További kiegészítéseket szeretnék fűzni ezekhez a lehetséges álláspontokhoz. Ad 1. Azok az álláspontok, amelyek esetleges hiányként regisztrálják a beszédaktus-elmélet és a szövegelmélet kapcsolatát, kevés kommentárra szorulnak
(1991 Kálmán C. György)
1a. (biz)
〈kül. élőbeszédben, felsorolások nyomatékosabb tagolására:〉 először, másodszor stb.
Röviden kívánok foglalkozni Lázár Béla észrevételeivel. Ad 1. A könyvboríték szimbolikus tartalmát én is megértettem. […] Ad 2. Az egyoldalú esztétika és az egységes világszemlélet nem azonos fogalmak
(1916 Bálint Aladár)
A szobatársnőm néhány lényegtelen apróságot közölt önmagáról, ad egy: feltehetően agytumorja van, ad kettő: az is lehet, hogy agyrák, ad három: úgyse csinálja végig, ha bebizonyosodik a két alternatíva közül az egyik, felvágja az ereit
(1983 Polgár András)
2.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
ad absurdum
a) (hsz-i értékben)
szélsőséges esetben, végső soron
valószinü, hogy Polignac az ő kormányzási rendszerét, teljes vitorla- vagy gőzerővel ad absurdum zátonyra juttatni, s ez által az egész államgépezetet megakasztani fogja
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Ad abszurdum el lehet érni a teljes történetnélküliséghez, ahogy Malevics, a festő A fehér alapon fehér négyzet című képén
(1982 Radnóti Zsuzsa)
ad absurdum előfordulhat, hogy mindenki igényt tartana a térerőre, de az antennát kölcsönösen a szomszédnál látná szívesebben
(2000 Byte Magazin)
b) (hsz-i értékben)
túlzott mértékben, szélsőségesen, ill. a végletekig
az egyetem félremagyarázott szabadoktatása legtöbb esetben a bajokat ad abszurdum növeli
(1910 Kuncz Aladár)
Egyáltalán nem tágítjuk ad abszurdum a meghatározást, ha azt mondjuk, hogy minden, amit játszó személyek néző jelenlétében előadnak: színház
(1994 Magyar Hírlap)
c) (hsz-i értékben)
a képtelenségig, a lehetetlenségig, ill. a végletekig 〈visz, vezet vmit〉
Soha a liberalismus alapelvei nem vitettek annyira ad absurdum, mint midőn a jezuitismus védelmére használtatnak fel
(1873 Toldy István)
A részletek ad abszurdum vezetnek
(1884 Mikszáth Kálmán)
[Széchenyi zavart állapotának] leglényegesebb tünete az ad absurdum vitt önvád
(1991 Benedek István)
arról van szó, hogy a rendező szó szerint vesz egy közhelyet, majd ad absurdum viszi
(1992 Györffy Miklós)
d) (mn-i értékben)
szélsőséges, végletes, végletekig menő
él közöttünk valaki, aki minden alkalommal más és más lélekként állhat elénk, a világ lelkekre szakadtságának ad abszurdum demonstrálása
(1924 Fülep Lajos)
az Utazás Capilláriába aktuális politikai szatíra, költői allegória és filozófiai spekuláció keveréke a sci-fi köntösében, melynek a nemek harcának ad absurdum élezése adja központi magját
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
ad acta (hiv, átv is)
a) (hsz-i értékben)
a többi aktához, az irattárba (helyezendő)
száz meg száz ívnyi operatumokat [= műveket] készitett, miket aztán a német kormány szépen ad acta reponált [= tett]
(1847 Kossuth Lajos)
akkora volt a klubokat működtető, egy-két milliós alaptőkével felálló gazdasági társaságok tiltakozása, hogy ad acta került az ötlet
(2000 Magyar Hírlap)
b) (mn-i értékben)
véglegesen lezárt(nak tekintett), félretehető
Végigzongorázom az összes kapcsolón… vége… Ad acta – jut az eszembe
(1936 Magyar Bálint)
Ha egyet mukkansz, ha csak megnyekkensz, fuccs a bevándorlásnak, ad acta a téma, megértetted?
(1986 Kornis Mihály)
ad acta tesz (hiv)
〈ügyiratot, ügyet〉 elintézettnek tekint(ve félretesz), lezártnak tekint, nem foglalkozik vele többet
firkálhat protocollumokat [= jegyzőkönyveket], miket „a világ birája”, a történelem szépen „ad acta” teszen
(1877 Kossuth Lajos)
A szerencsétlenül végződött japáni háború után Oroszország ad acta tette perzsa-indiai programját is
(1917 Gellért Oszkár)
Elrendeltem tehát magamban, hogy az egész ügyet ad acta teszem, sőt, törlöm. Nem ment
(1980 Csurka István)
ad hoc
a) (mn-i értékben) (vál v. hiv)
egy bizonyos célra, feladatra létrehozott, alkalmi, ideiglenes
Oroszország visszautasitja az ad hoc conferentiát, s csak oly congressusba egyezik, mely Europa minden ügyét tanácskozás tárgyává teszi
(1863 A Hon)
A kún kapitányság egy ad hoc tisztség a székely lakománál
(1895 Mikszáth Kálmán)
„Szabad verseny” eredetileg két szó ad hoc kapcsolata
(1958 Radó György)
ezek ad hoc határok, amelyeket a második világháború végén, majd 1974-ben a jugoszláv vezetés rajzolt meg
(1991 Konrád György)
marad az eddigi módszer, a gondok ad hoc megoldása, a tüneti kezelés
(1996 Figyelő)
b) (mn-i értékben) (kissé biz)
hirtelen jött, pillanatnyi
az ily enunciációk [= kinyilatkoztatások] könnyen megingathatják az olyan ad hoc bizalmat, mely nem egyéb, mint biztosíték nélküli előleg
(1879 Mikszáth Kálmán)
ad hoc ötletként
(1966 Fábry Zoltán)
a különböző időpontokban és különböző témákban begyűjtött adatok legyenek együttesen hasznosíthatók; – a felvett adatok iránti ad hoc igények is kielégíthetők legyenek
(1984 Marton Ádám)
c) (hsz-i értékben) (vál)
alkalmilag, esetenként
[néhány kisasszonynak] az ad hoc adoptált sváb paraszt-négligé rendkivül jól állt
(1876 Hevesi Lajos)
a Mátyás előtti megyékben a gyülések csak „ad hoc” hivattak össze biráskodni
(1889 Salamon Ferenc)
a lelki betegek rendellenes és igen tanulságos agyműködését óhajtottam tanulmányozni, most már gyakorlatilag, ad hoc, esetről-esetre
(1923 Karinthy Frigyes)
d) (hsz-i értékben) (biz)
épp most, jelenleg
Ad hoc lever a nátha
(1990 Sziveri János)
ad hoc – mai román művészet címmel nyílt kiállítás csütörtökön délután Budapesten, a Ludwig Múzeumban
(1997 Magyar Hírlap)
e) (hsz-i értékben) (biz)
ötletszerűen
a nagy elvek […] szemelőtt tartása kizárja, hogy életelhatározásaink ad hoc történjenek
(1929 Szilasi Vilmos)
én általában egyszer egy héten főzök, mindig az aktuális étrendnek megfelelően, sohasem csak úgy ad hoc
(1991 Frank Júlia)
Budapest ad hoc épül. Ötletszerűen
(1998 Magyar Hírlap)
ad hoc bizottság (hiv)
egy meghatározott célra, feladatra létrehozott alkalmi testület
ha vm.valamely speciális ügy elintézésére szakembereket hivnak össze, ezt ad hoc bizottságnak mondják
(1893 PallasLex.)
Kossuth Ferenc azt indítványozza, hogy a szükségjavaslatot az osztályokhoz utasítsák, a kis Barta Ödön ad hoc bizottsággal is beérné
(1896 Mikszáth Kálmán)
Már 1876-ban egy ad hoc bizottság foglalkozott a fővárosi törvény revíziójával
(1914 Bálint Aladár)
a plénum által megválasztott ad hoc bizottságot
(1992 Szűcs Imre Zoltán)
A képviselőház bármely ügy kivizsgálására ad hoc (alkalmi) bizottságot küldhetett ki, amely munkája befejeztével jelentést tett a törvényhozásnak
(1996 Sipos Péter)
Vö. ÉrtSz. ad²; ÉKsz. ad², ad hoc; IdSz. ad, ad absurdum, ad acta, ad hoc

Beállítások