béka fn 6A

1. (Áll is) ’zömök, rövid testű, rendsz. nedves helyen, vízparton élő farkatlan kétéltű állat, amelynek hátsó pár lába az elsőnél jobban fejlett, megnyúlt ugróláb’ ❖ [a henyéléshez szokott emberbe] minden-féle feslett gondolatokat, és kivánságokat ſzabadon bé-tölthet az ördög, mellyek hamar meg-is foganodnak, és meg-ſzaporodnak az ö ſzivében, mint a kigyók, és békák az álló vizben (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | A’ Béka, igen ſok féle és nem mind ſzámláltathatik a’ ketts élet állatok közzé, mert vagynak tsupa ſzárazon élhetk-is: Abba meg-egygyeznek, hogy mindnyájoknak mezítelen Brök, négy úſzásra alkalmatos lábok, rekeg ſzavok, a’ vállokhoz ragadt fejek, máſzkáló és ugrándozó tehetſégek van (1795 Gáti István 7116006, 236) | emlékezzél meg ama’ békáról a’ mesében, melly felfuvta magát, hogy akkora lehessen, mint a’ mellette legelő bika, és halálra repesztette magát (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 19) | a békák nyelve eltér a magasabbrendű állatokétól abban, hogy nem hátul, hanem elől van hozzáerősítve a szájüreg falához (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Víz csöpög a levelekről, béka brekken, hangja száll a délutáni hűvös csendben (1952 Takács Imre¹ 2051005, 21) | [Dél-Amerikában] él földünk legnagyobb békája, a cururu, amely 30 centiméteres, súlya 1 kg (1998 Természet Világa CD50).

1a. (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként) (Áll) ’〈ilyen állatok fajainak elnevezésében nemi névi elemként〉’ ❖ Rana Esculenta. Zöld-béka (1780 Molnár János C3200, 69) | A gyepi béka. (Der Grasfrosch. R. [= Rana] temporaria.) (1847 Peregriny Elek 8360013, 239) | mocsári béka (Rana arvalis Nilss.) (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Pelobates cultripes […] késlábú béka (1978 Hétnyelvű névszótár C6711, 777).

1b. (tbsz-ban) (Áll) ’〈az ilyen állatok fajait magában foglaló rend nevezéktani elnevezéseként〉’ ❖ Anura (farkatlanok vagy Batrachia, békák) (1894 PallasLex. CD02) | Anura […] békák (1978 Hétnyelvű névszótár C6711, 75).

2. ’ilyen állat húsa, kül. combja mint étel’ ❖ Főlt béka (1834 Pesti szakácskönyv C3483, 274) | ettél-e békát? (1981 Gergely Ágnes 9186009, 33) | Gondoljunk csak étkeinkre, arra, hogy mit tartunk konyhai szempontból értékesnek s mit nem. Nem szeretjük a csigát, a békát, a váladékra emlékeztető osztrigát, melyek láttára egy franciának viszont összefut a nyál a szájába (1986 Csepeli György 1029003, 102).

3. (gyakr. a kis jelzővel) (biz) ’〈(csúnya) kisgyermek, kül. leány megnevezéseként v. megszólításaként〉’ ❖ kinek is volna szüksége illy […] ocsmány békára (1853 Kemény Zsigmond C2604, 119) | Hiszen béka az [a fiú] még. A csikófogait sem hullatta el mind (1886 Jókai Mór C2312, 207) | – Micsoda istentelen pogány bánt veled igy, szegény kis békám? (1892 Herczeg Ferenc C0007, 190) | Egyszer aztán a pap már nem mondja nekem, hogy „te béka, hozz bort a pincéből”, hanem azt mondja: „kisasszonyka, drágám” (1911 Krúdy Gyula C2844, 146) | Marokra fogja a gyerek keményszálu fekete haját s fölcsattanva rántja maga felé a kislányt. – Te béka, te! Kiből szorult beléd ez a nyughatatlan vér? (1927 Móra Ferenc 9459034, 29) | [A nagyobb testvérnek a kis testvérrel kapcsolatban] az az érzése, hogy „ez egy kis béka”, aki kitúrta őt a helyéről, pedig olyan kis vacak még (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044008, 133).

4. (rég) ’meggyújtva ehhez az állathoz hasonlóan a földön ugrándozó, tűzijátékhoz v. tréfás ijesztgetésre haszn. röppentyű’ ❖ az udvaron épen a czigányok ülőhelye alatt süljön el néhány szüreti béka (1859 Vas Gereben C4361, 27) | Naphosszat pattognak a békák, ezek az apró pokolgépek, ijesztgetve a fehér-cselédet (1888 Baksay Sándor C0736, 82) | Béka (tüzjáték), hosszú papirtok, mely szemcsés lőporral van megtöltve és zegzugosan van összekötözve. Meggyujtva a béka durranás közt robban szét (1893 PallasLex. CD02) | a tisztás túlsó végén Krug és a tűzmester mesterkedtek. A béka ropogott. Tüzes ívek szálltak, tüzes záporok hulltak (1913 Babits Mihály C0694, 27).

5. (Sp) ’az a testhelyzet, amelyben a birkózó térdelve a földre tenyerel’ ❖ békában az akciók sorozatát indította (1928 Sporthírlap máj. 10. C7044, 9) | Birkózásban [használt kifejezések]: hidal; állásból való munka; békában; […]; mérlegelés; fogyaszt; stb. (1971 Bánhidi Zoltán C6215, 163).

6. ’Ember v. állat testében vmely (kórosan) duzzadt v. csomószerű rész, ill. képződmény.’

6a. (biz is) ’bicepsz’ ❖ „Barátom! Megmutassam a békáimat?” s felhúzta vézna karján az inget, hogy lássam a békáit (1893 Petelei István C3492, 218) | [a fiú] nagy köveket hajigált, távolugrott s kilométereket futott egyhuzamban. A békája duzzadt is vagy két centimétert (1928 Németh László² 9485038, 227) | Karján megtapogatta a békát – satnya, még mindig satnya. Pedig egész nyáron kilós mérlegsúlyokkal erősítette (1956 Illés Endre 2005061, 649).

6b. (rég v. nyj) ’kül. lófélék, szarvasmarha, ritk. ember nyelv alatti kóros daganata (mint betegség)’ ❖ A’ leg-közönségeſsebb nyavalyái Pedig a’ lovaknak ezek: Egere a’ Lónak, Taknyoſság […], Fojtó Keh, Vizellet meg-akadása, Béka a’ nyelve alatt (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 113) | a’ nagy meleg, és szomjúság miatt, békája támad a marhának (1790 Kömlei János ford.–Becker² C5062, 472) | [a lovak gazdái tudják,] ha a nyelv alatt béka nőlt, azt vigyázva ollóval ki-metszeni (1796 Német Mihály ford.–Sind C3326, 15) | Békája kelvén valakinek nyelve alatt (1798 e. Veszelszki Antal C2040, 12) | Nyelvnek Békájáról, és egyéb dagadásáról. Így hívattatik: mert ez a dagadás két felé ki-ülled [!], mint a’ béka utóllya (1798 e. Veszelszki Antal C2040, 101) | A nyelv békája. […] A marha nem eszik, mert nem tudja nyelvével a füvet megfogni, a nyelve vastag (1943 Vajkai Aurél C6533, 166).

6c. (nyj) ’a lófélék patájának alján V alakban kidomborodó, rugalmas, puhább szaruképződmény; nyír³’ ❖ Nyír, népies nyelven béka, az egypatás állatok patájának talpi felületén levő ékalaku kiemelkedés, mely elül hegyesen végződik, hátul pedig a nyír két oldalsó támasztófala a sarokvánkosokba megy át (1896 PallasLex. CD02) | Az Ormánságban és a Palócföldön a kovácsmesterrel pucoltatták, vágatták le a [csikó] békáját, a felesleges patanyírt nem sokkal a csikó világra jövetele után. Ellenben az Alföld egyes pontjain […] csak akkor kezelték a békát, amikor baj volt vele, rothadásnak indult (1999 Magyar néprajz CD47).

Ö: döngölő~, kecske~, leveli~, teknős~, varangyos~, varas~.

ÖU: pipa~, szarvas~, tűz~.

ÖE: ~brekegés, ~cubák, ~eső, ~fejű, ~fi, ~király, ~kő, ~kuruttyolás, ~láb, ~liliom, ~szemű, ~szó, ~távlat, ~tojás, ~zene.

Sz: békácska, békás, békász.

Vö. CzF. béka¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

béka főnév 6A
1. (Áll is)
zömök, rövid testű, rendsz. nedves helyen, vízparton élő farkatlan kétéltű állat, amelynek hátsó pár lába az elsőnél jobban fejlett, megnyúlt ugróláb
[a henyéléshez szokott emberbe] minden-féle feslett gondolatokat, és kivánságokat ſzabadon bé-tölthet az ördög, mellyek hamar meg-is foganodnak, és meg-ſzaporodnak az ö ſzivében, mint a kigyók, és békák az álló vizben
(1772 Vajda Sámuel)
A’ Béka, igen ſok féle és nem mind ſzámláltathatik a’ ketts élet állatok közzé, mert vagynak tsupa ſzárazon élhetk-is: Abba meg-egygyeznek, hogy mindnyájoknak mezítelen Brök, négy úſzásra alkalmatos lábok, rekeg ſzavok, a’ vállokhoz ragadt fejek, máſzkáló és ugrándozó tehetſégek van
(1795 Gáti István)
emlékezzél meg ama’ békáról a’ mesében, melly felfuvta magát, hogy akkora lehessen, mint a’ mellette legelő bika, és halálra repesztette magát
(1844 e. Edvi Illés Pál)
a békák nyelve eltér a magasabbrendű állatokétól abban, hogy nem hátul, hanem elől van hozzáerősítve a szájüreg falához
(1933 Az állatok világa ford.)
Víz csöpög a levelekről, béka brekken, hangja száll a délutáni hűvös csendben
(1952 Takács Imre¹)
[Dél-Amerikában] él földünk legnagyobb békája, a cururu, amely 30 centiméteres, súlya 1 kgkilogramm
(1998 Természet Világa)
1a. (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként) (Áll)
〈ilyen állatok fajainak elnevezésében nemi névi elemként〉
Rana Esculenta. Zöld-béka
(1780 Molnár János)
A gyepi béka. (Der Grasfrosch. R. [= Rana] temporaria.)
(1847 Peregriny Elek)
mocsári béka (Rana arvalis Nilss.Nilsson)
(1933 Az állatok világa ford.)
Pelobates cultripes […] késlábú béka
(1978 Hétnyelvű névszótár)
1b. (tbsz-ban) (Áll)
〈az ilyen állatok fajait magában foglaló rend nevezéktani elnevezéseként〉
Anura (farkatlanok vagy Batrachia, békák)
(1894 PallasLex.)
Anura […] békák
(1978 Hétnyelvű névszótár)
2.
ilyen állat húsa, kül. combja mint étel
Főlt béka
(1834 Pesti szakácskönyv)
ettél-e békát?
(1981 Gergely Ágnes)
Gondoljunk csak étkeinkre, arra, hogy mit tartunk konyhai szempontból értékesnek s mit nem. Nem szeretjük a csigát, a békát, a váladékra emlékeztető osztrigát, melyek láttára egy franciának viszont összefut a nyál a szájába
(1986 Csepeli György)
3. (gyakr. a kis jelzővel) (biz)
(csúnya) kisgyermek, kül. leány megnevezéseként v. megszólításaként〉
kinek is volna szüksége illy […] ocsmány békára
(1853 Kemény Zsigmond)
Hiszen béka az [a fiú] még. A csikófogait sem hullatta el mind
(1886 Jókai Mór)
– Micsoda istentelen pogány bánt veled igy, szegény kis békám?
(1892 Herczeg Ferenc)
Egyszer aztán a pap már nem mondja nekem, hogy „te béka, hozz bort a pincéből”, hanem azt mondja: „kisasszonyka, drágám”
(1911 Krúdy Gyula)
Marokra fogja a gyerek keményszálu fekete haját s fölcsattanva rántja maga felé a kislányt. – Te béka, te! Kiből szorult beléd ez a nyughatatlan vér?
(1927 Móra Ferenc)
[A nagyobb testvérnek a kis testvérrel kapcsolatban] az az érzése, hogy „ez egy kis béka”, aki kitúrta őt a helyéről, pedig olyan kis vacak még
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
4. (rég)
meggyújtva ehhez az állathoz hasonlóan a földön ugrándozó, tűzijátékhoz v. tréfás ijesztgetésre haszn. röppentyű
az udvaron épen a czigányok ülőhelye alatt süljön el néhány szüreti béka
(1859 Vas Gereben)
Naphosszat pattognak a békák, ezek az apró pokolgépek, ijesztgetve a fehér-cselédet
(1888 Baksay Sándor)
Béka (tüzjáték), hosszú papirtok, mely szemcsés lőporral van megtöltve és zegzugosan van összekötözve. Meggyujtva a béka durranás közt robban szét
(1893 PallasLex.)
a tisztás túlsó végén Krug és a tűzmester mesterkedtek. A béka ropogott. Tüzes ívek szálltak, tüzes záporok hulltak
(1913 Babits Mihály)
5. (Sp)
az a testhelyzet, amelyben a birkózó térdelve a földre tenyerel
békában az akciók sorozatát indította
(1928 Sporthírlap máj. 10.)
Birkózásban [használt kifejezések]: hidal; állásból való munka; békában; […]; mérlegelés; fogyaszt; stb.s a többi
(1971 Bánhidi Zoltán)
6.
Ember v. állat testében vmely (kórosan) duzzadt v. csomószerű rész, ill. képződmény.
6a. (biz is)
„Barátom! Megmutassam a békáimat?” s felhúzta vézna karján az inget, hogy lássam a békáit
(1893 Petelei István)
[a fiú] nagy köveket hajigált, távolugrott s kilométereket futott egyhuzamban. A békája duzzadt is vagy két centimétert
(1928 Németh László²)
Karján megtapogatta a békát – satnya, még mindig satnya. Pedig egész nyáron kilós mérlegsúlyokkal erősítette
(1956 Illés Endre)
6b. (rég v. nyj)
kül. lófélék, szarvasmarha, ritk. ember nyelv alatti kóros daganata (mint betegség)
A’ leg-közönségeſsebb nyavalyái Pedig a’ lovaknak ezek: Egere a’ Lónak, Taknyoſság […], Fojtó Keh, Vizellet meg-akadása, Béka a’ nyelve alatt
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
a’ nagy meleg, és szomjúság miatt, békája támad a marhának
(1790 Kömlei János ford.Becker²)
[a lovak gazdái tudják,] ha a nyelv alatt béka nőlt, azt vigyázva ollóval ki-metszeni
(1796 Német Mihály ford.Sind)
Békája kelvén valakinek nyelve alatt
(1798 e. Veszelszki Antal)
Nyelvnek Békájáról, és egyéb dagadásáról. Így hívattatik: mert ez a dagadás két felé ki-ülled [!], mint a’ béka utóllya
(1798 e. Veszelszki Antal)
A nyelv békája. […] A marha nem eszik, mert nem tudja nyelvével a füvet megfogni, a nyelve vastag
(1943 Vajkai Aurél)
6c. (nyj)
a lófélék patájának alján V alakban kidomborodó, rugalmas, puhább szaruképződmény; nyír³
Nyír, népies nyelven béka, az egypatás állatok patájának talpi felületén levő ékalaku kiemelkedés, mely elül hegyesen végződik, hátul pedig a nyír két oldalsó támasztófala a sarokvánkosokba megy át
(1896 PallasLex.)
Az Ormánságban és a Palócföldön a kovácsmesterrel pucoltatták, vágatták le a [csikó] békáját, a felesleges patanyírt nem sokkal a csikó világra jövetele után. Ellenben az Alföld egyes pontjain […] csak akkor kezelték a békát, amikor baj volt vele, rothadásnak indult
(1999 Magyar néprajz)
ÖU: pipabéka, szarvasbéka, tűzbéka
ÖE: békabrekegés, békacubák, békaeső, békafejű, békafi, békakirály, békakő, békakuruttyolás, békaláb, békaliliom, békaszemű, békaszó, békatávlat, békatojás, békazene
Sz: békácska, békás, békász
Vö. CzF. béka¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások