beavat ts ige 5a

1. beavatja magát (rég) ’〈szemcse vmely puha anyagba〉 behatol, bekerül’ ❖ [a márga] apró réſzetskéi, mellyek ismét véghetetlen kitny por ſzemetskékre oſzolnak, mind az által még-is felette éleſek, laſsan-laſsan bé-avatják magokat az egy máshoz ſzorosan öſzve-állott kemény Vájogos, és Iſzapos Göröngyökbe (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 13).

2. (rég) ’vkit ünnepélyes keretek között vmely közösségbe tagként befogad, ill. vmely tisztségbe, méltóságba beiktat’ ❖ Maximilán F-Hertzegnek … Gyóntató Papja Rusiczka Antal Úr Magyar ország Nemesei közé … bé-avattatván (1780 Magyar Hírmondó C0268, 622) | A’ Püspököket is a’ Király nevezi: de a’ Pápa avatja be (1807 Hazai Tudósítások C0189, 161) | Csak magára gondolt az uj vallásirányhoz csatlakozott nép, de gyermekeire és igy saját jövendőjére nem. Ezek felnőttek, beavattattak az egyházakba és szorosan egyházi hivekül müködtek (1848 Tavasi Lajos 8469001, 23).

3. beavatja magát (rég) ’〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik’ ❖ [senki] ne méréſzellye az Orſzágnak világi dolgaiba magát bé-avatni (1792 Gvadányi József ford.–Voltaire C1941, 122) | az országnak mindig küzködni kellett a cancelláriának azon bitorlott hatalmával, mely szerint magát az igazságszolgáltatás minden ágába beavatta (1834 Deák Ferenc beszédei C1359, 47) | A sánta meg a púpos nagy veszekedést folytattak egymással, amibe a hebegő is törekedett beavatni magát (1877 Jókai Mór CD18).

4. beavat vmibe ’vmely (bizalmas, titkos) dolog ismeretébe bevezet vkit’ ❖ a’ poesis’ musika’ ’s a’ több szép mesterségek’ mysteriumaiba beavattaknak tartatnak lenni (1798 Kis János¹ ford.–Knigge 7177010, 76) | [a pap az iú híveket] beavatta a káté ágazatainak ismeretébe (1848 Tavasi Lajos 8469001, 23) | kezdett engem az egész titokba beavatni (1912 Az elmebetegségek mechanizmusa 9085006, 24) | [a fiút] alig félórás ismeretség után Krisztina beavatja a családi ügyeibe (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 19) | a kísérletbe beavatott személy (1986 Csepeli György 1029001, 59).

4a. ’〈bizalmába, jóindulatába〉 fogad, részesíteni kezd benne vkit’ ❖ nagyon köszönöm, hogy bizalmába beavatott (1858 Jókai Mór CD18) | [Bíró éreztette,] hogy Ulveczki csak új tag, hogy ha a bizalmába be is avatja, ezt inkább úgy teszi, mintha az öccse, a fia, vagy valami kölyök rokona lenne (1953 Sarkadi Imre 9586002, 32) | [Lósi Imrét] a király gyóntatója avatta be kegyébe (1992 Mikó Sándor CD52).

4b. beavatja magát (rég)(hízelgő magatartásával) rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vki vkinek a jóindulatát, bizalmát; beférkőzik’ ❖ gyenge szivekben magát furtsás hizelkedésével bé-avatni [akarja] (1777 Bornemisza János ford. C1151, 41) | Nekem korábbi ismeretségemnél fogva sikerült magamat beavatnom a Mirza kegyébe (1855 Jókai Mór C2258, 45).

5. ’〈új textilneműt, ill. ruhadarabot〉 vízbe v. egyéb folyadékba áztat, hogy feldolgozásra, ill. használatra alkalmasabbá váljék’ ❖ Poſztót avatni: azt bé-avatni v. meg-avatni (1803 A magyarság virági C0813, 50) | A finomabb posztót be is avatják, a mikor annyira összemegy, a mennyire csak lehet (1857 Fáy András¹ C1705, 258) | Újkorában mind a két ruhadarabot [ti. az inget és a gatyát] beavatták, vagyis szedetlen [= lefölözetlen] sűrű juhtejbe jól beáztatták (1940 Szűcs Sándor 2202001, 153) | Pamutvászon vásárlásánál gondoljunk mindig arra, hogy varrás előtt be kell avatni az anyagot, amikor is az néhány centimétert zsugorodik (1997 Lakáskultúra CD39).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beavatja magát, beavatott, beavattatik; ÚMTsz.

beavat tárgyas ige 5a
1. beavatja magát (rég)
〈szemcse vmely puha anyagba〉 behatol, bekerül
[a márga] apró réſzetskéi, mellyek ismét véghetetlen kitny por ſzemetskékre oſzolnak, mind az által még-is felette éleſek, laſsan-laſsan bé-avatják magokat az egy máshoz ſzorosan öſzve-állott kemény Vájogos, és Iſzapos Göröngyökbe
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
2. (rég)
vkit ünnepélyes keretek között vmely közösségbe tagként befogad, ill. vmely tisztségbe, méltóságba beiktat
Maximilán F-Hertzegnek … Gyóntató Papja Rusiczka Antal Úr Magyar ország Nemesei közé … bé-avattatván
(1780 Magyar Hírmondó)
A’ Püspököket is a’ Király nevezi: de a’ Pápa avatja be
(1807 Hazai Tudósítások)
Csak magára gondolt az uj vallásirányhoz csatlakozott nép, de gyermekeire és igy saját jövendőjére nem. Ezek felnőttek, beavattattak az egyházakba és szorosan egyházi hivekül müködtek
(1848 Tavasi Lajos)
3. beavatja magát (rég)
〈más személy v. közösség dolgába, tevékenységébe〉 illetéktelenül kapcsolódik be, részt kezd venni benne; beleavatkozik
[senki] ne méréſzellye az Orſzágnak világi dolgaiba magát bé-avatni
(1792 Gvadányi József ford.Voltaire)
az országnak mindig küzködni kellett a cancelláriának azon bitorlott hatalmával, mely szerint magát az igazságszolgáltatás minden ágába beavatta
(1834 Deák Ferenc beszédei)
A sánta meg a púpos nagy veszekedést folytattak egymással, amibe a hebegő is törekedett beavatni magát
(1877 Jókai Mór)
4. beavat vmibe
vmely (bizalmas, titkos) dolog ismeretébe bevezet vkit
a’ poesis’ musika’ ’s a’ több szép mesterségek’ mysteriumaiba beavattaknak tartatnak lenni
(1798 Kis János¹ ford.Knigge)
[a pap az iú híveket] beavatta a káté ágazatainak ismeretébe
(1848 Tavasi Lajos)
kezdett engem az egész titokba beavatni
(1912 Az elmebetegségek mechanizmusa)
[a fiút] alig félórás ismeretség után Krisztina beavatja a családi ügyeibe
(1979 Hajnóczy Péter)
a kísérletbe beavatott személy
(1986 Csepeli György)
4a.
〈bizalmába, jóindulatába〉 fogad, részesíteni kezd benne vkit
nagyon köszönöm, hogy bizalmába beavatott
(1858 Jókai Mór)
[Bíró éreztette,] hogy Ulveczki csak új tag, hogy ha a bizalmába be is avatja, ezt inkább úgy teszi, mintha az öccse, a fia, vagy valami kölyök rokona lenne
(1953 Sarkadi Imre)
[Lósi Imrét] a király gyóntatója avatta be kegyébe
(1992 Mikó Sándor)
4b. beavatja magát (rég)
(hízelgő magatartásával) rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vki vkinek a jóindulatát, bizalmát; beférkőzik
gyenge szivekben magát furtsás hizelkedésével bé-avatni [akarja]
(1777 Bornemisza János ford.)
Nekem korábbi ismeretségemnél fogva sikerült magamat beavatnom a Mirza kegyébe
(1855 Jókai Mór)
5.
〈új textilneműt, ill. ruhadarabot〉 vízbe v. egyéb folyadékba áztat, hogy feldolgozásra, ill. használatra alkalmasabbá váljék
Poſztót avatni: azt bé-avatni v.vagy meg-avatni
(1803 A magyarság virági)
A finomabb posztót be is avatják, a mikor annyira összemegy, a mennyire csak lehet
(1857 Fáy András¹)
Újkorában mind a két ruhadarabot [ti. az inget és a gatyát] beavatták, vagyis szedetlen [= lefölözetlen] sűrű juhtejbe jól beáztatták
(1940 Szűcs Sándor)
Pamutvászon vásárlásánál gondoljunk mindig arra, hogy varrás előtt be kell avatni az anyagot, amikor is az néhány centimétert zsugorodik
(1997 Lakáskultúra)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. beavatja magát, beavatott, beavattatik; ÚMTsz.

Beállítások