befolyik tn ige 11a4befoly (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. ’〈légnemű, szemcsés v. folyékony anyag, kül. víz〉 ömölve, folyva (vmin keresztül) bejut vmibe, vminek a belsejébe; belefolyik’ ❖ [az erek közül] egyiken ki, a’ másikon béfoly a’ ſzívbe a’ vér. A’ ki-vivt Élet-érnek, a’ be vivt Vér-érnek nevezik (1795 Gáti István 7116009, 286) | mennél több édes vizek tehát folynak bé valamelly tengerbe, ’s mennél keveſſebbet gőzölög ki, annál jobb a’ vize (1809 Varga Márton 8510005, 142) | A szembelévő alacsony épület ablakain már befolyt a víz (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 261) | A sátramba befolyik a víz (1971 Déry Tibor 9107017, 167) | a megolvadt aszfalt lávaként folyt be az ideiglenes óvóhelynek berendezett alagsori mosókonyhába (1972 Mészöly Miklós 9439006, 793) | a kinti köd befolyt az ablakon (1986 Kiss Anna 9335001, 46) | a homok kétoldalt be-befolyt talpa alá (1992 Magyar László András 2016013, 364).

2. ’〈pénz〉 befizetés(ek) v. átutalás(ok) révén megérkezik’ ❖ a’ Polgároknak ezen javakból […] bé-folyható jussait (1798 Nánásy Benjámin C3301, VI) | ha az adó hanyagúl foly be, ha csalás által csorbúl az állam jövedelme, nem leszünk képesek költségeinket fedezni (1868 Deák Ferenc CD51) | Befolyt pénzbirság 430 forint (1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő 8611001, 1) | [Eszter kezdte hinni, hogy] semmi máshoz nem ért, csak ahhoz: hogyan lehet mentül előbb kifelé forditani a pénzt, amely a férjéhez befolyik (1907 Gárdonyi Géza C5323, 59) | [Lázár Margit] a táviratot nem továbbitotta, a befolyt pénzt pedig elsikkasztotta (1925 Budapesti Hírlap ápr. 8. C4713, 7) | A bevétel befolyik az oktatási nagyüzem közös kasszájába (1988 Beke Kata 1012001, 60).

2a. ’szállítás révén (rendeltetési helyére) tömegesen érkezik vmi’ ❖ Ezen városon [ti. Pozsonyon] keresztűl folynak bé Austriából és Morva Orszból a’ felső Magy. Ország’ nagyobb részére a’ mesterségesebb tsínosabb portékák (1819 Magda Pál 8285002, 94) | [a londoni postahivatalba a levelek] mint egyes vihartól felkorbácsolt rohanó áradat, hatalmas hullámokban folynak be(1856 Vasárnapi Újság CD56) | Minden amerikai filmtársaságnak legfontosabb osztálya az, mely aggodalmas precizitással statisztikálja napról napra, hétről hétre az ország minden részéből befolyó pénztári jelentéseket (1932 Gosztonyi Ádám CD10) | A spanyol diplomácia […] az Újvilágból befolyt hatalmas mennyiségű nemesfémet, aranyat, ezüstöt – ügyesen és talán túlzott bőkezűséggel is használta fel elképzeléseinek megvalósításában (1989 Hiller István CD52).

3. (kissé rég) ’vmely folyamatban v. (közös) tevékenységben részt vesz vki’ ❖ a királyi városok követeinek választásában az egész város minden polgárainak összessége befolyjon (1836 Deák Ferenc beszédei C1359, 260) | Én a pontok [ti. a 12 pont] szerkesztésébe s azok kinyomatásába be nem folyhattam (1876 Táncsics Mihály 8463017, 243) | hogy folyik be a község lakossága a munkába? (1919 Móricz Zsigmond 9462013, 25) | [a Kisfaludy Társaság] rugalmasabb, tágabb tájékozódású politikát vitt. Különösen addig […], míg Kemény is befolyhatott ügyeibe (1965 Németh G. Béla CD53).

3a. (kissé rég) ’más személy v. közösség dolgában, tevékenységében illetéktelenül vesz részt; beavatkozik’ ❖ [Horvátország] belső viszonyaiba s nemzetiségébe gátolva befolyni nem akarunk (1843 Eötvös József 8126050, 151) | a király eleve elhatároz valamit titkos tanácsában, s ezt azután mint a saját javaslatát terjeszti a magyar tanács elé, mely ily módon észre sem veheti hogy idegenek folynak be dolgaiba (1928 Szekfű Gyula CD42).

3b. (kissé rég) ’hatással van vmire vmi’ ❖ a’ gyomornak-is tökélletes allapottya az elmének tiſztaságába hatalmasan béfoly (1789 Rácz Sámuel 7278012, 142) | e’ forradalom az erkölcsökre és gondolkozásmódra lényegesen befolyhatott (1850 Kemény Zsigmond 8235034, 10) | De magának Zalán futásának keletkezésére is befolytak az események (1900 Gyulai Pál 8173039, 398) | tájékoztatja magát […] mindazon jelenségek, okok és körülmények felől, amelyek adott szakvéleményének megalkotására befolytak (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051001, 40).

Vö. CzF. befoly, befolyat; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. befoly, ~, befolyó

befolyik tárgyatlan ige 11a4
befoly (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1.
〈légnemű, szemcsés v. folyékony anyag, kül. víz〉 ömölve, folyva (vmin keresztül) bejut vmibe, vminek a belsejébe; belefolyik
[az erek közül] egyiken ki, a’ másikon béfoly a’ ſzívbe a’ vér. A’ ki-vivt Élet-érnek, a’ be vivt Vér-érnek nevezik
(1795 Gáti István)
mennél több édes vizek tehát folynak bé valamelly tengerbe, ’s mennél keveſſebbet gőzölög ki, annál jobb a’ vize
(1809 Varga Márton)
A szembelévő alacsony épület ablakain már befolyt a víz
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
A sátramba befolyik a víz
(1971 Déry Tibor)
a megolvadt aszfalt lávaként folyt be az ideiglenes óvóhelynek berendezett alagsori mosókonyhába
(1972 Mészöly Miklós)
a kinti köd befolyt az ablakon
(1986 Kiss Anna)
a homok kétoldalt be-befolyt talpa alá
(1992 Magyar László András)
2.
〈pénz〉 befizetés(ek) v. átutalás(ok) révén megérkezik
a’ Polgároknak ezen javakból […] bé-folyható jussait
(1798 Nánásy Benjámin)
ha az adó hanyagúl foly be, ha csalás által csorbúl az állam jövedelme, nem leszünk képesek költségeinket fedezni
(1868 Deák Ferenc)
Befolyt pénzbirság 430 forint
(1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő)
[Eszter kezdte hinni, hogy] semmi máshoz nem ért, csak ahhoz: hogyan lehet mentül előbb kifelé forditani a pénzt, amely a férjéhez befolyik
(1907 Gárdonyi Géza)
[Lázár Margit] a táviratot nem továbbitotta, a befolyt pénzt pedig elsikkasztotta
(1925 Budapesti Hírlap ápr. 8.)
A bevétel befolyik az oktatási nagyüzem közös kasszájába
(1988 Beke Kata)
2a.
szállítás révén (rendeltetési helyére) tömegesen érkezik vmi
Ezen városon [ti. Pozsonyon] keresztűl folynak bé Austriából és Morva OrszMorvaországból a’ felső Magy. OrszágMagyarország’ nagyobb részére a’ mesterségesebb tsínosabb portékák
(1819 Magda Pál)
[a londoni postahivatalba a levelek] mint egyes vihartól felkorbácsolt rohanó áradat, hatalmas hullámokban folynak be
(1856 Vasárnapi Újság)
Minden amerikai filmtársaságnak legfontosabb osztálya az, mely aggodalmas precizitással statisztikálja napról napra, hétről hétre az ország minden részéből befolyó pénztári jelentéseket
(1932 Gosztonyi Ádám)
A spanyol diplomácia […] az Újvilágból befolyt hatalmas mennyiségű nemesfémet, aranyat, ezüstöt – ügyesen és talán túlzott bőkezűséggel is használta fel elképzeléseinek megvalósításában
(1989 Hiller István)
3. (kissé rég)
vmely folyamatban v. (közös) tevékenységben részt vesz vki
a királyi városok követeinek választásában az egész város minden polgárainak összessége befolyjon
(1836 Deák Ferenc beszédei)
Én a pontok [ti. a 12 pont] szerkesztésébe s azok kinyomatásába be nem folyhattam
(1876 Táncsics Mihály)
hogy folyik be a község lakossága a munkába?
(1919 Móricz Zsigmond)
[a Kisfaludy Társaság] rugalmasabb, tágabb tájékozódású politikát vitt. Különösen addig […], míg Kemény is befolyhatott ügyeibe
(1965 Németh G. Béla)
3a. (kissé rég)
más személy v. közösség dolgában, tevékenységében illetéktelenül vesz részt; beavatkozik
[Horvátország] belső viszonyaiba s nemzetiségébe gátolva befolyni nem akarunk
(1843 Eötvös József)
a király eleve elhatároz valamit titkos tanácsában, s ezt azután mint a saját javaslatát terjeszti a magyar tanács elé, mely ily módon észre sem veheti hogy idegenek folynak be dolgaiba
(1928 Szekfű Gyula)
3b. (kissé rég)
hatással van vmire vmi
a’ gyomornak-is tökélletes allapottya az elmének tiſztaságába hatalmasan béfoly
(1789 Rácz Sámuel)
e’ forradalom az erkölcsökre és gondolkozásmódra lényegesen befolyhatott
(1850 Kemény Zsigmond)
De magának Zalán futásának keletkezésére is befolytak az események
(1900 Gyulai Pál)
tájékoztatja magát […] mindazon jelenségek, okok és körülmények felől, amelyek adott szakvéleményének megalkotására befolytak
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
Vö. CzF. befoly, befolyat; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. befoly, ~, befolyó

Beállítások