belopakodik tn ige 12a

1. (kissé vál) ’〈ember, állat〉(lassan,) óvatosan, a feltűnést kerülve bemegy, ill. bejut vhova (vkihez)’ ❖ be-lopakodtam ’s leskeldöm (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 114) | a’ madarászók … friss ügyességgel lopakodnak bé a’ kszálak hasadékjai közé (1808 Márton József¹ ford.–Bertuch C4952, 30) | Jenő ujra belopakodék a már uti köntösében álló leányhoz (1853 Karacs Teréz 8219004, 149) | [A fiú] látta, hogy az apja sunyin lopakodik be ez[en az] ajtón (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 83) | [a szamár] fölkecmergett a lépcsőn, belopakodott a nyitvafelejtett kápolnába és ott megitta a szenteltvizet… (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 156) | Egy későnjövő [ti. az értekezletre későn érkező] belopakodik az utolsó sorba és leül egy üres székre (1989 A személyi kultusz humora 1016018, 65).

1a. (irod) ’〈áramló anyag, dolog〉 vmely résen, nyíláson keresztül utat találva bekerül, bejut vhova’ ❖ az olvadó és mégis szenvedélyes dallam halk bugással lopakodott be az ablakon (1899 Bársony István C0834, 149) | Esteledni kezdett. Szürke árnyak lopakodtak be az ablakon (1910 Kortsák Jenő CD10) | Hűvös szürkeség lopakodott be az udvarba (1913 Krúdy Gyula CD54).

1b. (vál) ’〈vmely gondolat, hír, szokás stb.〉(lassan,) észrevétlenül bejut, bekerül vhova (és ott elterjed)’ ❖ a’ kegyes Emilia [képe] a’ jövendőségrl való álmai közé mindenkor bé-lopakodott (1817 Pucz Antal C3542, 71) | Mint a regösének esetében, a samanizmus egyes elemei az […] igen archaikus énekekbe is belopakodhattak (1964 Klaniczay Tibor CD53) | Kormányzati és ellenzéki oldal okfejtéseiben egyaránt könnyű kimutatni a negyven év alatt belopakodott marxista gondolkodás jellegzetességeit (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál)(ártó szándékkal,) ügyeskedve, ravaszul beférkőzik, befurakodik vhova, kül. vmely közösségbe’ ❖ A reakció mindig az erkölcsök hamis jelszavával lopakodott be (1902 Ady Endre CD0801) | A régi úri rend hívei azonban furfangosan belopakodtak a Kisgazdapártba (1947 Szabad Föld jún. 8. C1537, 2).

J: belopódzik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

belopakodik tárgyatlan ige 12a
1. (kissé vál)
〈ember, állat〉 (lassan,) óvatosan, a feltűnést kerülve bemegy, ill. bejut vhova (vkihez)
be-lopakodtam ’s leskeldöm
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
a’ madarászók … friss ügyességgel lopakodnak bé a’ kszálak hasadékjai közé
(1808 Márton József¹ ford.Bertuch)
Jenő ujra belopakodék a már uti köntösében álló leányhoz
(1853 Karacs Teréz)
[A fiú] látta, hogy az apja sunyin lopakodik be ez[en az] ajtón
(1937 Móricz Zsigmond)
[a szamár] fölkecmergett a lépcsőn, belopakodott a nyitvafelejtett kápolnába és ott megitta a szenteltvizet…
(1951 Jankovich Ferenc)
Egy későnjövő [ti. az értekezletre későn érkező] belopakodik az utolsó sorba és leül egy üres székre
(1989 A személyi kultusz humora)
1a. (irod)
〈áramló anyag, dolog〉 vmely résen, nyíláson keresztül utat találva bekerül, bejut vhova
az olvadó és mégis szenvedélyes dallam halk bugással lopakodott be az ablakon
(1899 Bársony István)
Esteledni kezdett. Szürke árnyak lopakodtak be az ablakon
(1910 Kortsák Jenő)
Hűvös szürkeség lopakodott be az udvarba
(1913 Krúdy Gyula)
1b. (vál)
〈vmely gondolat, hír, szokás stb.〉 (lassan,) észrevétlenül bejut, bekerül vhova (és ott elterjed)
a’ kegyes Emilia [képe] a’ jövendőségrl való álmai közé mindenkor bé-lopakodott
(1817 Pucz Antal)
Mint a regösének esetében, a samanizmus egyes elemei az […] igen archaikus énekekbe is belopakodhattak
(1964 Klaniczay Tibor)
Kormányzati és ellenzéki oldal okfejtéseiben egyaránt könnyű kimutatni a negyven év alatt belopakodott marxista gondolkodás jellegzetességeit
(1996 Magyar Hírlap)
2. (vál)
(ártó szándékkal,) ügyeskedve, ravaszul beférkőzik, befurakodik vhova, kül. vmely közösségbe
A reakció mindig az erkölcsök hamis jelszavával lopakodott be
(1902 Ady Endre)
A régi úri rend hívei azonban furfangosan belopakodtak a Kisgazdapártba
(1947 Szabad Föld jún. 8.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások