buktat ts ige 5a

1. ’okozza, hogy vki v. vmi nagy erővel, hirtelen vmely lentebb v. beljebb levő helyre, ill. vmely (test)részére zuhanjon’ ❖ rózsákat Csupán úgy szakaszthatunk, Ha egynehány jámborkákat A tövisbe buktatunk (1802 k. Fazekas Mihály 8138046, 64) | Szügyének feszíti nagy öklelő fáját, Úgy buktatja hanyatt a lovat s gazdáját (1854 Arany János C0656, 166) | [a könyv] az első táblára buktatva feküdt (1896 Sebestyén Gyula CD44) | orrára buktatnia (1977 Kertész Imre² CD41) | [Lipcsei] megkapta a sárgát, mert Dahlint buktatta (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég) ’okozza, hogy ráboruljon, ráhajoljon vmire vmi’ ❖ Giza sápadt arca még sápadtabb lett, fejét mellére buktatta (1932 Hamvas H. Sándor CD10) | asszonyos, de igen arányos kebleire buktatta állát (1933 Krúdy Gyula CD54).

1b. (Mezőg) ’〈talaj felszínét〉 sekély szántással aláfordítja’ ❖ Ha tarlót buktatunk, mely esetben jó fordítás a fő feltétel, széleset kell fogatnunk, azaz a barázda szélessége kétszeresét teheti a mélységnek (1897 PallasLex. CD02).

1c. (nyj, Szőlő) ’〈hajtást, vesszőt〉 szaporítás végett egy-két szem kihagyásával a föld alá hajt, dug, földdel takar, hogy a föld alatti rész gyökeret verjen, ill. 〈növényt〉 ilyen eljárással szaporít; bujt¹’ ❖ szőlőt buktat, befed (1926 Luka Jenő C5983, 112) | az 1890-es évektől egyre nagyobb mértékben terjedt el a gombázott („buktatva” előgyökereztetett) [szőlő]vesszők ültetése (1999 Magyar néprajz CD47).

1d. (Műsz is) ’〈(tengely v. forgópont körül forgatható) tárgyat〉(kissé) megdönt, el-, ill. átfordít’ ❖ ’S buktatott vederrel vízhez immár fértek (1792 Sándor István ford.–Ovidius C3668, 110) | A konvertert [= tartályt] kissé buktatják és vasnyársat dugnak bele, a salak rátapad a vasra (1897 PallasLex. CD02) | makacsan hímzett. Emelte, buktatta a tűt, húzta a szálat (1913 Barta Lajos CD10) | [a Jászságban] a seprűtánc egyik ritkább formája is előfordul, amikor az eszközt táncpartnerként megszemélyesítve kezelik, derékon fogva lippentik, buktatják (1990 Magyar néprajz CD47).

2. (tárgy n. is) (átv is) ’magas(abb)ról mély(ebb)re juttat vkit, vkinek magasról való lebukását okozza’ ❖ Ki-löhetött oj embörtelen teremtés, ki tégödet ama’ kútba buktatott (1804 Dugonics András C1475, 586) | Jaj, mily gödörbe buktat e február, mily mély homályba? (1934 Kosztolányi Dezső 9359167, 383) | a megalázott, amit saját magában pillant meg a tapasztaló, […] egy másik lét-alatti létig buktatja (1984 Nemes Nagy Ágnes 9479027, 133).

2a. (átv is) ’〈(hirtelen) vízbe, víz v. más folyadék alá〉 merít vkit, vmit, ill. okozza, hogy vki, vmi a vízbe bukjon, elmerüljön’ ❖ értzeket fenékre buktat a’ vérlúg (1799 Nyulas Ferenc C3339, 61) | ugy kepinczkelődik [= kapálódzik], mint a’ szenteltviztartóba buktatott ördög (1842 Pesti Hírlap CD61) | társaimat a víz alá buktatni (1914 Nagy Lajos CD10) | mész alá buktatott, mészréteg alól felbuktatott régi freskóképek (1938 Elek Artúr CD10).

2b. (rég, ritk) ’〈vmely értéket, árat〉 tevékenységével csökkent’ ❖ az új váltó czédulákat ismét nem sokára … buktatni találná (1811 Dessewffy József C2562, 34) | [a magyar részvény] értékét buktatni törekszünk (1846 Kuthy Lajos C2857, 101) | nem kell nekem magyar részvény. Azt minden uton lenyomni, kelletlenné tenni, a bőrzéken értéket buktatni, hitelét veszteni törekszünk (1847 Kuthy Lajos 8261004, 65).

3. (tárgy n. is) ’〈személyt, intézményt, vállalkozást, ill. ügyet, eszmét stb.〉 csődbe, kudarcos, sikertelen állapotba, helyzetbe juttatva megrendít, bukásba taszít’ ❖ Nem mi buktattuk e’ a’ Roberspier által fel-állittatott iſzonyu Criminale Forumot? (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396013, 1158) | [a fizetett tapsoló] buktat és éltet darabokat (1858 Szokoly Viktor C4049, 95) | elment a klubba minisztert buktatni (1898 Bródy Sándor C1192, 151) | eddig csak a belpolitikai kérdésekben buktatták rakásra Bismarck javaslatait (1913 Halász Imre CD10) | Az árúk a termelő nyakán maradtak, torlódásuk vállalatokat buktatott (1935 Németh László² 9485058, 26) | az író [ti. Háy Gyula] az osztályigazságot nem választotta le a hősnőről, és a kettőt együtt buktatta (1970 Siklós Olga 1141004, 413) | Úttorlaszokkal akár rendszert is lehet buktatni (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (kissé rég) ’〈kellemetlen, súlyos helyzetbe, lelkiállapotba〉 juttat, dönt, ejt vkit, vmit’ ❖ engem’ úgy emellyenek-ki a’ ſzerencsétlenségbl, hogy abba Rókát [ti. a gonosz tanácsost] fvel ne buktaſsák (1786 Dugonics András 7087012, 115) | a’ kétségbe esés, hogy veled egyedűl nem szólhaték olly búba buktatott, melly megemésztéssel fenyegete (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524425, 200) | [ha Trenk Ferenc] valakivel látszólag jót tett, azt csak azért fundálta ki, hogy valami veszedelembe buktassa (1892 Jókai Mór CD18) | a férj iszákossága és játékos szenvedélye […] buktat egy családot szerencsétlenségbe és nyomorba (1927 Hajdu Henrik ford.–Nicolaisen CD10).

4. (tárgy n. is) (Isk is) ’〈tanár tanulót, hallgatót〉 elégtelen osztályzat adásával javítóvizsgára, ill. évismétlésre kötelez’ ❖ ezen iu a’ mult félévi vizsgálatkor […] buktattaték második osztályba (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Prutyi] igazságtalanul buktat, mert csak a spicliknek nem ad négyest! (1912 Ambrus Zoltán CD10) | [A tanári vizsgán] nem buktattam, de nem is bocsátottam át senkit kellő ok nélkül (1929 Marczali Henrik CD10) | [Huzella Tivadar] szigorlatain rendkívül elnéző volt, keveset buktatott (1973 Törő Imre CD30).

Ö: alá~, el~, ki~, le~, meg~.

ÖU: előre~, fel~, keresztül~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; ÚMTsz.

buktat tárgyas ige 5a
1.
okozza, hogy vki v. vmi nagy erővel, hirtelen vmely lentebb v. beljebb levő helyre, ill. vmely (test)részére zuhanjon
rózsákat Csupán úgy szakaszthatunk, Ha egynehány jámborkákat A tövisbe buktatunk
(1802 k. Fazekas Mihály)
Szügyének feszíti nagy öklelő fáját, Úgy buktatja hanyatt a lovat s gazdáját
(1854 Arany János)
[a könyv] az első táblára buktatva feküdt
(1896 Sebestyén Gyula)
orrára buktatnia
(1977 Kertész Imre²)
[Lipcsei] megkapta a sárgát, mert Dahlint buktatta
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég)
okozza, hogy ráboruljon, ráhajoljon vmire vmi
Giza sápadt arca még sápadtabb lett, fejét mellére buktatta
(1932 Hamvas H. Sándor)
asszonyos, de igen arányos kebleire buktatta állát
(1933 Krúdy Gyula)
1b. (Mezőg)
〈talaj felszínét〉 sekély szántással aláfordítja
Ha tarlót buktatunk, mely esetben jó fordítás a fő feltétel, széleset kell fogatnunk, azaz a barázda szélessége kétszeresét teheti a mélységnek
(1897 PallasLex.)
1c. (nyj, Szőlő)
〈hajtást, vesszőt〉 szaporítás végett egy-két szem kihagyásával a föld alá hajt, dug, földdel takar, hogy a föld alatti rész gyökeret verjen, ill. 〈növényt〉 ilyen eljárással szaporít; bujt¹
szőlőt buktat, befed
(1926 Luka Jenő)
az 1890-es évektől egyre nagyobb mértékben terjedt el a gombázott („buktatva” előgyökereztetett) [szőlő]vesszők ültetése
(1999 Magyar néprajz)
1d. (Műsz is)
(tengely v. forgópont körül forgatható) tárgyat〉 (kissé) megdönt, el-, ill. átfordít
’S buktatott vederrel vízhez immár fértek
(1792 Sándor István ford.Ovidius)
A konvertert [= tartályt] kissé buktatják és vasnyársat dugnak bele, a salak rátapad a vasra
(1897 PallasLex.)
makacsan hímzett. Emelte, buktatta a tűt, húzta a szálat
(1913 Barta Lajos)
[a Jászságban] a seprűtánc egyik ritkább formája is előfordul, amikor az eszközt táncpartnerként megszemélyesítve kezelik, derékon fogva lippentik, buktatják
(1990 Magyar néprajz)
2. (tárgy n. is) (átv is)
magas(abb)ról mély(ebb)re juttat vkit, vkinek magasról való lebukását okozza
Ki-löhetött oj embörtelen teremtés, ki tégödet ama’ kútba buktatott
(1804 Dugonics András)
Jaj, mily gödörbe buktat e február, mily mély homályba?
(1934 Kosztolányi Dezső)
a megalázott, amit saját magában pillant meg a tapasztaló, […] egy másik lét-alatti létig buktatja
(1984 Nemes Nagy Ágnes)
2a. (átv is)
(hirtelen) vízbe, víz v. más folyadék alá〉 merít vkit, vmit, ill. okozza, hogy vki, vmi a vízbe bukjon, elmerüljön
értzeket fenékre buktat a’ vérlúg
(1799 Nyulas Ferenc)
ugy kepinczkelődik [= kapálódzik], mint a’ szenteltviztartóba buktatott ördög
(1842 Pesti Hírlap)
társaimat a víz alá buktatni
(1914 Nagy Lajos)
mész alá buktatott, mészréteg alól felbuktatott régi freskóképek
(1938 Elek Artúr)
2b. (rég, ritk)
〈vmely értéket, árat〉 tevékenységével csökkent
az új váltó czédulákat ismét nem sokára … buktatni találná
(1811 Dessewffy József)
[a magyar részvény] értékét buktatni törekszünk
(1846 Kuthy Lajos)
nem kell nekem magyar részvény. Azt minden uton lenyomni, kelletlenné tenni, a bőrzéken értéket buktatni, hitelét veszteni törekszünk
(1847 Kuthy Lajos)
3. (tárgy n. is)
〈személyt, intézményt, vállalkozást, ill. ügyet, eszmét stb.〉 csődbe, kudarcos, sikertelen állapotba, helyzetbe juttatva megrendít, bukásba taszít
Nem mi buktattuk e’ a’ Roberspier által fel-állittatott iſzonyu Criminale Forumot?
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[a fizetett tapsoló] buktat és éltet darabokat
(1858 Szokoly Viktor)
elment a klubba minisztert buktatni
(1898 Bródy Sándor)
eddig csak a belpolitikai kérdésekben buktatták rakásra Bismarck javaslatait
(1913 Halász Imre)
Az árúk a termelő nyakán maradtak, torlódásuk vállalatokat buktatott
(1935 Németh László²)
az író [ti. Háy Gyula] az osztályigazságot nem választotta le a hősnőről, és a kettőt együtt buktatta
(1970 Siklós Olga)
Úttorlaszokkal akár rendszert is lehet buktatni
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (kissé rég)
〈kellemetlen, súlyos helyzetbe, lelkiállapotba〉 juttat, dönt, ejt vkit, vmit
engem’ úgy emellyenek-ki a’ ſzerencsétlenségbl, hogy abba Rókát [ti. a gonosz tanácsost] fvel ne buktaſsák
(1786 Dugonics András)
a’ kétségbe esés, hogy veled egyedűl nem szólhaték olly búba buktatott, melly megemésztéssel fenyegete
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
[ha Trenk Ferenc] valakivel látszólag jót tett, azt csak azért fundálta ki, hogy valami veszedelembe buktassa
(1892 Jókai Mór)
a férj iszákossága és játékos szenvedélye […] buktat egy családot szerencsétlenségbe és nyomorba
(1927 Hajdu Henrik ford.Nicolaisen)
4. (tárgy n. is) (Isk is)
〈tanár tanulót, hallgatót〉 elégtelen osztályzat adásával javítóvizsgára, ill. évismétlésre kötelez
ezen iu a’ mult félévi vizsgálatkor […] buktattaték második osztályba
(1841 Pesti Hírlap)
[Prutyi] igazságtalanul buktat, mert csak a spicliknek nem ad négyest!
(1912 Ambrus Zoltán)
[A tanári vizsgán] nem buktattam, de nem is bocsátottam át senkit kellő ok nélkül
(1929 Marczali Henrik)
[Huzella Tivadar] szigorlatain rendkívül elnéző volt, keveset buktatott
(1973 Törő Imre)
ÖU: előrebuktat, felbuktat, keresztülbuktat, visszabuktat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások