bejár ige 1a6

1. tn ’〈vminek a belsejébe, ill. ilyen helyen levő személyhez〉 rendszeresen bemegy v. bejön vki’ ❖ nem is azt teſzi ez a’ javallás; hogy ſzanaſzét, minden rend és törvény nélkül be-járjanak a’ Tanáts házba az Azonyok (1790 Pálóczi Horváth Ádám 7143029, 17) | [a mérnök úr] minden reggel bejárt hozzánk a boltba (1867 Tolnai Lajos 8483019, 196) | én csak most érettségizek, de orvos leszek, tehát máris bejárok kórházakba (1959 Sarkadi Imre 9586013, 424).

1a. ’〈vmely bejáraton keresztül〉 szokott bejutni vhova’ ❖ Sz. Katalin Klastroma, a’ mellybe nem az ajtónn járnak bé a’ benne lakó Görög Kalugyerek (Barátok) hanem tsigán húzatják fel magokat a’ bé járó ablakig (1799 Magyar Hírmondó 7444178, 781) | hat napig nem látni, hogy ki jár be a házam ajtaján! (1858 Jókai Mór CD18) | az udvarról nyíló társbérleti lakásba a konyhán át kell bejárnia (1978 Kerényi Grácia 9324039, 123).

1b. ’kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jár, utazik vki’ ❖ Egerszegre a távirat 19én érkezett meg, s ott ísmét vártak vele, míg a gyalog posta, ki innen hetenként jár be a levelekért, be megy (1864 Deák Ferenc CD51) | [A parasztok] sokszor járnak be Aradra (1913 Braun Róbert 9072001, 35) | Esténként és szabad délutánokon mi is bejártunk Váradra a kis vicinális vonattal (1972 Bartalis János 9035029, 147).

1c. ’dolgozni jár (vhova)’ ❖ Pittröl úgy írnak, hogy Podágrában [= köszvényben] fekszik, és ezért most nem járhat-bé a’ Parlamentomba (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 513) | [a brassói reformátusok] kérik a consistoriumot, hogy urvacsora osztásra bejáró papjuk a bolonyai templomban évenkint legalább négyszer isteni tiszteletet tarthasson (1873 Orbán Balázs 8340022, 249) | Turuczkó anyja özvegy volt s mosni járt be úribb házakhoz (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 106) | A kórházba szeretetcsomagokat kaptak. Ennek szétosztásában az önkéntes munkára bejáró hölgyek is résztvettek (1978 Hiller István²–Németh Alajos CD52).

1d. (/Vasút) ’〈jármű〉 vhova begördül, befut’ ❖ e’ titok-teljes bizonytalanságok’ közepette járt-be egy nagy útas hintó (1837 Kovács Pál² C0044, 93) | mikor a mi kocsink bejárt a tanyára, Feszty Árpád ott állt már az ajtóban (1897 Gárdonyi Géza C1845, 100) | [A háború után a Gyöngyösre érkező első vonat] a 13 kilométeres utat a 30 perces menetidő helyett közel 8 óra alatt tette meg, és a mozdonyban annyi gőz sem maradt, hogy be tudjon járni a fűtőház vágányaira (1990 Halas György C5389, 208).

2. ts ’〈vmely hely(ség)et, (zárt) területet〉 keresztül-kasul (végig)jár’ ❖ szabad a’ burkus [= porosz] hadi Tiszteknek minden […] Passzus nélkl béjárni az Osztriai [= ausztriai] örökös tartományokat (1786 Magyar Hírmondó C0274, 704) | Bejártam az Országot, és mindenfelé csak az elbúsulást találtam (1819 Katona József 8226028, 267) | Fölmentem a várba, az udvarokat s egy pár szobát bejártam, de a börtönöket nem mutatták meg (1847 Petőfi Sándor 8366456, 68) | Hogyan születik a cseppkő? Elgondolkozott ezen – útijegyzeteinek tanúsága szerint – Petőfi is, amikor 1845 májusában bejárta a Baradlát (1987 Antalffy Gyula 1004001, 75).

2a. (átv is) ’〈utat, távolságot〉 elejétől végig megtesz, végigjár’ ❖ ha a’ földnek […] egy eſztendő alatt bizonyos pállyát kell béfútni, bizonyos hogy ſzinte úgy kell a’ napnak is egy nagy útat béjárni (1809 Varga Márton 8510002, 59) | lóháton járt be harmincöt versztet (1879 Jókai Mór CD18) | [a légoltalmi vonat feladata,] hogy bejárja az egész vasuti hálózatot (1938 Riadó! 2138001, 315) | Anyámat állandóan szekálták, s ő kétségbe volt esve, hogy nem azt az életpályát fogom bejárni, ami Bián szokásos volt (1972 Jelenkor 2021040, 973).

2b. ’〈több személyt v. helyet〉 sorra felkeres’ ❖ Debreczenben egy napot múlat, ’s a’ Professorokat be járja (1802 Kazinczy Ferenc C2555, 454) | minden színházakat bejárt, nagy művészeket, művésznőket látott (1872 Déryné emlékezései 8102004, 613) | Hajdúk, szaladjatok szét a lisztával [= listával], járjátok be az illetőket, hogy tüstént jelenjenek meg nálam (1897 Mikszáth Kálmán 8312012, 151) | [Bródy Sándor éjszakánként] csatlósainak zsivajos seregével […] járta be a pesti kávéházakat (1956 Hatvany Lajos 2005039, 191).

2c. ’〈tekintet, ill. tekintetével, értelmével vki〉 vmely (szellemi) területet kutatva végignéz’ ❖ Berket, síkot járj be szemeddel (1832 Fábián Gábor ford.–Macpherson 8134001, 21) | [a színész] Szép álmot álmodik: öröklő hirnevet, Szelleme bejárja a földet és eget (1843 Petőfi Sándor 8366012, 31) | Octavian fejedelem szemei fürkészőleg járták be Leon szobáját (1875 Jókai Mór CD18) | [Németh László] rengeteget olvas, érdeklődése nemcsak az irodalommal határos területeket járja be, hanem a természettudományokat is (1974 Béládi Miklós 9039001, 156).

3. ts ’〈nedvesség, fény, hang stb.〉 vminek minden részébe eljutva betölti azt’ ❖ A’ homály, melly addig a’ Földet le-zárta, Szaladt, a’ mint a’ Nap ſúgára bé-járta (1785 Göböl Gáspár 7121006, 1) | [Bertalan] hangja bejárta a templom minden zugait (1857 Jókai Mór C2255, 219) | egy pipányi szűzdohány […] füstje bejárja a kisebbik lépcsőházat (1877 Ágai Adolf 8005002, 372) | A nedv a fák izmos tagját bejárja (1905 Kosztolányi Dezső 9359474, 113) | [a szakácsok] szaladtak, hogy nyársra húzzanak valami újabb állatot. Pirult az állat, illata bejárta a nagyrétet (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈hír, eszme〉 vhova eljutva elterjed’ ❖ Gyulai úr e tárgyra vonatkozó megjegyzései tegnap, tegnapelőtt bejárták az összes sajtót (1877 Mikszáth Kálmán 8312046, 168) | Az unitárius vallás eszméi s Dávid Ferencz beszédeinek hire villámgyorsasággal járta be az egész Erdélyországot (1895 Fiatalság Barátja 8622001, 74) | Jámbor természetének híre hamarosan bejárta az egész környéket (1957 Wessely László ford.–Babel 9789003, 78).

4. ts (rég) ’〈fegyver〉 vkit v. vmit képes elérni’ ❖ Mihelyt azért annyira mentek, hogy már a’ nyil ket -nem-járhatta, ismét szép rendbe szedték magokat (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón C4017, 331) | olly közel vóltak a’ Pruzusok’ [= poroszok] Batteriáik [= ágyúütegei] Máintzhoz, hogy a’ 12 fontos golyóbisok bé-járták a’ Várost (1793 Magyar Hírmondó C5810, 760).

Vö. CzF. ~, bejáró; ÉrtSz.; SzólKm. Tolna; ÉKsz.; SzT. ~, bejárhat, bejártat; ÚMTsz.

bejár ige 1a6
1. tárgyatlan
〈vminek a belsejébe, ill. ilyen helyen levő személyhez〉 rendszeresen bemegy v. bejön vki
nem is azt teſzi ez a’ javallás; hogy ſzanaſzét, minden rend és törvény nélkül be-járjanak a’ Tanáts házba az Azonyok
(1790 Pálóczi Horváth Ádám)
[a mérnök úr] minden reggel bejárt hozzánk a boltba
(1867 Tolnai Lajos)
én csak most érettségizek, de orvos leszek, tehát máris bejárok kórházakba
(1959 Sarkadi Imre)
1a.
〈vmely bejáraton keresztül〉 szokott bejutni vhova
Sz.Szent Katalin Klastroma, a’ mellybe nem az ajtónn járnak bé a’ benne lakó Görög Kalugyerek (Barátok) hanem tsigán húzatják fel magokat a’ bé járó ablakig
(1799 Magyar Hírmondó)
hat napig nem látni, hogy ki jár be a házam ajtaján!
(1858 Jókai Mór)
az udvarról nyíló társbérleti lakásba a konyhán át kell bejárnia
(1978 Kerényi Grácia)
1b.
kisebb v. közeli helyről vmely helységbe, ill. központinak tekintett helyre jár, utazik vki
Egerszegre a távirat 19én érkezett meg, s ott ísmét vártak vele, míg a gyalog posta, ki innen hetenként jár be a levelekért, be megy
(1864 Deák Ferenc)
[A parasztok] sokszor járnak be Aradra
(1913 Braun Róbert)
Esténként és szabad délutánokon mi is bejártunk Váradra a kis vicinális vonattal
(1972 Bartalis János)
1c.
dolgozni jár (vhova)
Pittröl úgy írnak, hogy Podágrában [= köszvényben] fekszik, és ezért most nem járhat-bé a’ Parlamentomba
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
[a brassói reformátusok] kérik a consistoriumot, hogy urvacsora osztásra bejáró papjuk a bolonyai templomban évenkint legalább négyszer isteni tiszteletet tarthasson
(1873 Orbán Balázs)
Turuczkó anyja özvegy volt s mosni járt be úribb házakhoz
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
A kórházba szeretetcsomagokat kaptak. Ennek szétosztásában az önkéntes munkára bejáró hölgyek is résztvettek
(1978 Hiller István²–Németh Alajos)
1d. (/Vasút)
〈jármű〉 vhova begördül, befut
e’ titok-teljes bizonytalanságok’ közepette járt-be egy nagy útas hintó
(1837 Kovács Pál²)
mikor a mi kocsink bejárt a tanyára, Feszty Árpád ott állt már az ajtóban
(1897 Gárdonyi Géza)
[A háború után a Gyöngyösre érkező első vonat] a 13 kilométeres utat a 30 perces menetidő helyett közel 8 óra alatt tette meg, és a mozdonyban annyi gőz sem maradt, hogy be tudjon járni a fűtőház vágányaira
(1990 Halas György)
2. tárgyas
〈vmely hely(ség)et, (zárt) területet〉 keresztül-kasul (végig)jár
szabad a’ burkus [= porosz] hadi Tiszteknek minden […] Passzus nélkl béjárni az Osztriai [= ausztriai] örökös tartományokat
(1786 Magyar Hírmondó)
Bejártam az Országot, és mindenfelé csak az elbúsulást találtam
(1819 Katona József)
Fölmentem a várba, az udvarokat s egy pár szobát bejártam, de a börtönöket nem mutatták meg
(1847 Petőfi Sándor)
Hogyan születik a cseppkő? Elgondolkozott ezen – útijegyzeteinek tanúsága szerint – Petőfi is, amikor 1845 májusában bejárta a Baradlát
(1987 Antalffy Gyula)
2a. (átv is)
〈utat, távolságot〉 elejétől végig megtesz, végigjár
ha a’ földnek […] egy eſztendő alatt bizonyos pállyát kell béfútni, bizonyos hogy ſzinte úgy kell a’ napnak is egy nagy útat béjárni
(1809 Varga Márton)
lóháton járt be harmincöt versztet
(1879 Jókai Mór)
[a légoltalmi vonat feladata,] hogy bejárja az egész vasuti hálózatot
(1938 Riadó!)
Anyámat állandóan szekálták, s ő kétségbe volt esve, hogy nem azt az életpályát fogom bejárni, ami Bián szokásos volt
(1972 Jelenkor)
2b.
〈több személyt v. helyet〉 sorra felkeres
Debreczenben egy napot múlat, ’s a’ Professorokat be járja
(1802 Kazinczy Ferenc)
minden színházakat bejárt, nagy művészeket, művésznőket látott
(1872 Déryné emlékezései)
Hajdúk, szaladjatok szét a lisztával [= listával], járjátok be az illetőket, hogy tüstént jelenjenek meg nálam
(1897 Mikszáth Kálmán)
[Bródy Sándor éjszakánként] csatlósainak zsivajos seregével […] járta be a pesti kávéházakat
(1956 Hatvany Lajos)
2c.
〈tekintet, ill. tekintetével, értelmével vki〉 vmely (szellemi) területet kutatva végignéz
Berket, síkot járj be szemeddel
(1832 Fábián Gábor ford.Macpherson)
[a színész] Szép álmot álmodik: öröklő hirnevet, Szelleme bejárja a földet és eget
(1843 Petőfi Sándor)
Octavian fejedelem szemei fürkészőleg járták be Leon szobáját
(1875 Jókai Mór)
[Németh László] rengeteget olvas, érdeklődése nemcsak az irodalommal határos területeket járja be, hanem a természettudományokat is
(1974 Béládi Miklós)
3. tárgyas
〈nedvesség, fény, hang stb.〉 vminek minden részébe eljutva betölti azt
A’ homály, melly addig a’ Földet le-zárta, Szaladt, a’ mint a’ Nap ſúgára bé-járta
(1785 Göböl Gáspár)
[Bertalan] hangja bejárta a templom minden zugait
(1857 Jókai Mór)
egy pipányi szűzdohány […] füstje bejárja a kisebbik lépcsőházat
(1877 Ágai Adolf)
A nedv a fák izmos tagját bejárja
(1905 Kosztolányi Dezső)
[a szakácsok] szaladtak, hogy nyársra húzzanak valami újabb állatot. Pirult az állat, illata bejárta a nagyrétet
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
〈hír, eszme〉 vhova eljutva elterjed
Gyulai úr e tárgyra vonatkozó megjegyzései tegnap, tegnapelőtt bejárták az összes sajtót
(1877 Mikszáth Kálmán)
Az unitárius vallás eszméi s Dávid Ferencz beszédeinek hire villámgyorsasággal járta be az egész Erdélyországot
(1895 Fiatalság Barátja)
Jámbor természetének híre hamarosan bejárta az egész környéket
(1957 Wessely László ford.Babel)
4. tárgyas (rég)
〈fegyver〉 vkit v. vmit képes elérni
Mihelyt azért annyira mentek, hogy már a’ nyil ket -nem-járhatta, ismét szép rendbe szedték magokat
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
olly közel vóltak a’ Pruzusok’ [= poroszok] Batteriáik [= ágyúütegei] Máintzhoz, hogy a’ 12 fontos golyóbisok bé-járták a’ Várost
(1793 Magyar Hírmondó)
Vö. CzF. ~, bejáró; ÉrtSz.; SzólKm. Tolna; ÉKsz.; SzT. ~, bejárhat, bejártat; ÚMTsz.

Beállítások