belemegy tn ige 9b6

1. ’〈ember, állat〉 vminek a belsejébe megy’ ❖ belé menvén utánna a’ hajoban, parantsolá hogy eveznének ki a’ szárazra (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 194) | a pavillon – akárhányszor akartam belemenni, – rendesen zárva szokott lenni (1859 Matkovics Pál 8299001, 55) | Egy embert figyelmeztet az istenük, hogy özönvíz fogja elborítani a földet, erre az bárkát épít, belemegy a családjával s a föld összes állataiból egy-egy párt magával visz (1910 Laczkó Géza CD10) | Minden tisztességes gazda készít kutyaólat a kutyájának, de egyetlen épeszű kutya sem megy ebbe bele, amig van terasz, meg lábtörlő (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. ’〈ember v. állat〉 vízbe v. növényzet közé megy’ ❖ öcsémuram nem mert a gazba belemenni (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 17) | mindnyájan belémentünk fürödni [a tóba] (1896 Papp Dániel 8354005, 188) | Ha a kanász csak egy kicsikét néz is félre, a disznó már szökik. Mindjárt belemegy a krumpliba (1911 Malonyay Dezső CD07) | A legtöbb parasztember kerülte a természetes felszíni vizekben való fürdést. Úszni nem tudtak, ezért féltek a víztől, csak kényszer esetén mentek bele (1991 Szenti Tibor CD17).

1b. ’〈jármű (kereke), ill. a járművet vezetve vki〉 haladás közben gödörbe, mélyedésbe kerül’ ❖ [a szomszéd] a múltkor se bírta kihúzni a talyigát? Nem ám, mert belement a kerék a kátyúba (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | – Miért mentél bele [a traktorral] ebbe a kátyuba, te! (1948–1949 Szabó Pál² 9631002, 116) | a Zil [ti. a teherautó] eleje kezdett jobbra süllyedni. Olyan volt az egész, mintha belement volna valamilyen gödörbe (1976 Bertha Bulcsu C6521, 74).

2. ’〈légnemű v. folyékony anyag〉 beáramlik, ill. szivárogva bejut vhova’ ❖ Ha a’ kannát egyeneſenn ſzájával lefordítva dugod a’ vízbe, tbb-viz belé nem megy (1791 Jeney György 7157003, 146) | [a léggömb nyílása alatt] ſzalmából tsendes tüzet raknak, mellyrl [!] megvékonyodik a’ leveg, és bele megy a’ golyóbisba (1803 Fábián József 7101024, 77) | [a lúdtojásokat] el is főzte a buzgó asztalos, mindháromnak szétfőtt a héja s belement a víz (1915 Móricz Zsigmond CD10) | [Az ún. tandemgőzgépben] a friss gőz először a kishengerben végzi a munkáját, innen mint fáradt gőz kikerülve, belemegy egy kívülről fűtött gőzgyűjtőbe (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 297).

2a. (rég) ’〈pénz(összeg)〉 vmire elmegy’ ❖ a jövedelem fölment a perköltségekre … a hitelező elkótyavetyélte a házat s annak az ára épen nettó belement az ő követelésébe (1858–1860 Jókai Mór C2250, 304) | Nekem ugyan nem megy bele egy fityingem se (1883 Bodon József C1127, 110).

3. ’〈állati kártevő v. élősködő vmely anyagban, tárgyban〉 megtelepedik’ ❖ Nem szükség a’ tetűt ködmenedbe venni, Maga jó szánttábúl bele tud ő menni (1818 e. Dugonics András C1477, 88) | [a nyű] belemegy a húsba, sebet ejt (1911 Malonyay Dezső CD07) | [a könyv] olyan jószág, asszonynéném, hogy nem megy bele a moly (1927 Szini Gyula CD10) | A múlt században a pásztorok ingüket-gatyájukat juhtejben főzték és utána zabszalma hamujába taposták. Az így impregnált ruhába nem ment bele az élősdi (1982 NéprajziLex. CD47).

4. ’úgy jut vmibe vmi, hogy beleteszik, elhelyezik abban’ ❖ Végy egy itcze pálinkához két narancsot; egyiknek dörzsöld-le czukron a’ héját – a’ másik egészen megy bele (1846 Zelena Ferenc 8534014, 237) | [A lábas pajtában] közből van a négy pár láb. Az „allát” [= alját] egy méternyire nem faragják meg. Ez […] belemegy a földbe (1912 Malonyay Dezső 8292044, 312) | A tojáshéj, az elhervadt vágott virág, a kávé- és teazacc, de a toll, a szőr, a gyapjú, a pamutszövet és a lenvászonmaradék is belemehet [a komposztba] (2000 Népszabadság okt. 19. C5833, 30).

4a. ’〈vetéskor vmely földterületre vmennyi mag〉 szükségesként kerül, jut’ ❖ a’ közönséges vetés ſzerént belé ment vólna közel négy mér [kukorica] (1792 Szabó József¹ 7299001, 21) | minden tábla vetést meg birt becsülni … hány véka megy bele (1857 Jókai Mór C2255, 74) | kézzel vetve 120 kg. is belemegy a földbe (1947 Szabad Föld okt. 5. C1537, 2).

4b. ’〈nemkívánatos anyag lábbelibe〉 viselés közben bekerül’ ❖ [A költő] csizmája rossz volt, belement a hó-lé (1908 Ady Endre 9003048, 161) | [a szófogadó fiú] dülöngve botorkált a szántás rögein, a föld belement a cipőjébe (1926 Babits Mihály C0699, 1) | [az asszony] rövid papucsaiba belement a hó (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 193).

4c. (rég) ’〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 belekerül vmi’ ❖ Ezen kötetnek utolsó negyedében a Zrínyi III. éneke fog kinyomtatódni; mert nem szándékom, hogy az egész munkát a Museumban iktassam, hanemha még ne talám ezentúl is két, vagy legfeljebb három ének belé mégyen, azután az egész munka különösen [= külön] fog kijőni (1792 e. Ráday Gedeon¹ C3573, 136) | a foglyok szabadon bocsátása ingyen s illetőleg csekély váltságdíj mellett, s holmi palánkok lerontása is belement az oklevélbe (1861 Szalay László 8419012, 604) | E tévedések jobbadán belementek a műhöz csatolt „Magyarország ó-keresztyén, román, és átmeneti stylben épűlt műemlékeinek átnézeti térképébe” is (1877 Ballagi Aladár CD57) | [Kék Lipót boltos áruinak] borsos volt az ára mindaddig, mig […] bele nem ment a csendőröknek azon jegyzékébe, a hol a közártalmu egyének vannak felsorolva (1897 Nagy Sándor 8327006, 223).

5. ’〈hegyes, éles, ill. nagy sebességgel haladó tárgy〉 vmely anyagba v. test(rész)be behatol’ ❖ [a sörétek] méljen-is belé-mentek a’ fába (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 338) | [a nyíl] mélyen belement a testébe (1885 Thewrewk Emil C4134, 289) | Jaj, jaj, azt a füzfán fütyülő mindenit ennek a késnek, de belement a kezembe (1906 e. Thury Zoltán 8479016, 43) | a tapasztott sárfalba nagyon könnyen belementek a szögek és kihúzni is nagyon könnyű volt őket (1934 Móra Ferenc C3203, 16) | – Szszsz – mondta Gyula –, szszsz álljon meg, Matula bácsi, valami belement a talpamba (1956 Fekete István 9142001, 69).

5a. ’járművével vmibe, pl. egy másik járműbe ütközik vki’ ❖ Amikor a tavalyi évadzárón [Michael Schumacher] belement Villeneuve-be, hazájában is mélypontra zuhant a tetszési indexe (1998 Magyar Hírlap CD09) | A váratlan zaj lehet még baleset okozója is, hiszen az ember ijedtében […] esetleg rálép a gázpedálra, s belemegy az előtte haladó autóba (1999 Természet Világa CD50).

6. ’〈vmely (zárt) térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. kiterjedésénél fogva elfér vmi, elhelyezhető benne; belefér’ ❖ a konyhámnak bolthajtáſa-is olly nagyon meg-haſadozott, hogy egygy helyen az öklöm-is bele-férne, máshol pedig akár melly közönséges kés bele menne (1783 Magyar Hírmondó 7444037, 266) | az egyik királykisasszony lába bele nem akart menni a bűvös cipőkbe: fogta magát a kisasszony és lefaragott belőlük (1881 Mikszáth Kálmán 8312106, 102).

6a. (ritk) ’〈(zárt) térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; belefér’ ❖ [János gazda] itthon az uj itczével mérvén a félmérőbe kölest, ugy találá, hogy az uj itczével 4¼ itcze megy belé (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [a szállíttató] úgy rendelkezett, hogy […] kézzel rakjanak be minden egyes csomagot. 68 tonna helyett így 80 megy bele a vagonba (2000 Moldova György C6535, 73).

6b. ’〈(zárt) térben〉 vmely anyagból egy egységnyi maradék nélkül elfér’ ❖ [a veremből a béresek] egy’ Sák búzát a’ Papnak mérjenek ki, de a Pap két nagy Vásári ponyvából olly nagy’ Sákot varratott hogy abba az egéſz verem búza belé ment (1810 Farkas András 7041007, 14) | [a pipákba] egyszerre egy szita dohány belement (1846 Jókai Mór CD18) | [A hordó bor] mind bele ment a Gregorics kulacsába, még elég se volt (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 91).

6c. ’〈tárgy (egy része) vmely nyílásban, vájatban v. mélyedésben〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető benne; beleillik, beleilleszkedik’ ❖ [a kitámasztó tükrös] tükröt tartalmazó felső része belemegyen az alsó részbe vájt ágyba (1911 Malonyay Dezső CD07) | Egy napon a mester odahívott magához s azt mondta: – Nesze, itt van egy darab vas, reszelj belőle egy laposfejű csavart és vágd rá a menetet, hogy ebbe a mutterba [= anyacsavarba] belemenjen (1927 Kassák Lajos 9314007, 68).

6d. ’〈vmely nyílásba helyes irányban tartott, oda való eszköz〉 beletalál, belejut’ ❖ [a kulcs] először nem akart belemenni a kulcslyukba (1884 Jókai Mór CD18) | [Petrovics] már vagy három perce próbálta a cérnát a tű fokába ölteni, de nem talált bele […], félhangosan dörmögte: „Nem megy bele a nyavalyás; ej, megeszi az életemet ez a vacak!” (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 72).

7. ’vminek a mélyreható, részletes tanulmányozásába, tárgyalásába v. megvitatásába kezd, belefog vki’ ❖ érdemleges tárgyalásokba ne menjünk bele (1873 Deák Ferenc CD51) | Mielőtt még a giccsről vallott nézetek összegezésébe belemennénk, le kell szögeznünk, hogy a giccs nem egyszerűen rossz mű (1961 Földes Anna 9154002, 12) | A tünet értelmezésének kérdésébe most nem mennék bele (1984 Vikár György 1164002, 120).

8. ’vmely kockázatos vállalkozásba, tevékenységbe fog, ilyen helyzetben, folyamatban részt kezd venni’ ❖ bele megy vakmern-is a’ veszedelembe (1795 Molnár János C0296, 241) | A háború elkezdődött ismét, még pedig oly formán, hogy ámbár akaratja ellen ment bele a király, maga volt a kezdő fél (1865 Salamon Ferenc 8402010, 475) | Úgy érezte, hogy nem követett el hibát, amiért belément a délelőtti kalandba (1939 Hunyady Sándor 9266002, 22) | Főleg idősebb, egyedül élő emberek, kisnyugdíjasok, gyermeküket egyedül nevelő anyák mennek bele a gyanús üzelmekbe – amely számukra jelentősebb összeget ígér (1994 Magyar Hírlap CD09).

9. ’〈vmely őt érintő v. tőle függő tervhez, szándékhoz〉 engedélyével hozzájárul; beleegyezik’ ❖ belemegy az egyezségbe (1899 Irodalomtörténeti Közlemények C0216, 64) | [Tisza István] ma már [ti. 1918-ban] belemegy abba is, hogy a koaliciós kormányban én is résztvegyek (1923 Károlyi Mihály 9311005, 437) | Nem mehetünk bele abba[, mondta Fehér Ferenc], hogy maga az 1956-os eseményeket egyértelműen, kategorikusan ellenforradalomnak minősíti (1973 Marosán György 9425004, 120) | A szakszervezetek abba is belementek, hogy az évi túlmunkakeret 144 óráról 200-ra nőjön évente (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. belemegy vagy belémegy; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, belemehet, belemenő

belemegy tárgyatlan ige 9b6
1.
〈ember, állat〉 vminek a belsejébe megy
belé menvén utánna a’ hajoban, parantsolá hogy eveznének ki a’ szárazra
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a pavillon – akárhányszor akartam belemenni, – rendesen zárva szokott lenni
(1859 Matkovics Pál)
Egy embert figyelmeztet az istenük, hogy özönvíz fogja elborítani a földet, erre az bárkát épít, belemegy a családjával s a föld összes állataiból egy-egy párt magával visz
(1910 Laczkó Géza)
Minden tisztességes gazda készít kutyaólat a kutyájának, de egyetlen épeszű kutya sem megy ebbe bele, amig van terasz, meg lábtörlő
(1998 Lakáskultúra)
1a.
〈ember v. állat〉 vízbe v. növényzet közé megy
öcsémuram nem mert a gazba belemenni
(1778 Bessenyei György¹)
mindnyájan belémentünk fürödni [a tóba]
(1896 Papp Dániel)
Ha a kanász csak egy kicsikét néz is félre, a disznó már szökik. Mindjárt belemegy a krumpliba
(1911 Malonyay Dezső)
A legtöbb parasztember kerülte a természetes felszíni vizekben való fürdést. Úszni nem tudtak, ezért féltek a víztől, csak kényszer esetén mentek bele
(1991 Szenti Tibor)
1b.
〈jármű (kereke), ill. a járművet vezetve vki〉 haladás közben gödörbe, mélyedésbe kerül
[a szomszéd] a múltkor se bírta kihúzni a talyigát? Nem ám, mert belement a kerék a kátyúba
(1895 Mikszáth Kálmán)
– Miért mentél bele [a traktorral] ebbe a kátyuba, te!
(1948–1949 Szabó Pál²)
a Zil [ti. a teherautó] eleje kezdett jobbra süllyedni. Olyan volt az egész, mintha belement volna valamilyen gödörbe
(1976 Bertha Bulcsu)
2.
〈légnemű v. folyékony anyag〉 beáramlik, ill. szivárogva bejut vhova
Ha a’ kannát egyeneſenn ſzájával lefordítva dugod a’ vízbe, tbb-viz belé nem megy
(1791 Jeney György)
[a léggömb nyílása alatt] ſzalmából tsendes tüzet raknak, mellyrl [!] megvékonyodik a’ leveg, és bele megy a’ golyóbisba
(1803 Fábián József)
[a lúdtojásokat] el is főzte a buzgó asztalos, mindháromnak szétfőtt a héja s belement a víz
(1915 Móricz Zsigmond)
[Az ún. tandemgőzgépben] a friss gőz először a kishengerben végzi a munkáját, innen mint fáradt gőz kikerülve, belemegy egy kívülről fűtött gőzgyűjtőbe
(1929 TolnaiÚjLex.)
2a. (rég)
〈pénz(összeg) vmire elmegy
a jövedelem fölment a perköltségekre … a hitelező elkótyavetyélte a házat s annak az ára épen nettó belement az ő követelésébe
(1858–1860 Jókai Mór)
Nekem ugyan nem megy bele egy fityingem se
(1883 Bodon József)
3.
〈állati kártevő v. élősködő vmely anyagban, tárgyban〉 megtelepedik
Nem szükség a’ tetűt ködmenedbe venni, Maga jó szánttábúl bele tud ő menni
(1818 e. Dugonics András)
[a nyű] belemegy a húsba, sebet ejt
(1911 Malonyay Dezső)
[a könyv] olyan jószág, asszonynéném, hogy nem megy bele a moly
(1927 Szini Gyula)
A múlt században a pásztorok ingüket-gatyájukat juhtejben főzték és utána zabszalma hamujába taposták. Az így impregnált ruhába nem ment bele az élősdi
(1982 NéprajziLex.)
4.
úgy jut vmibe vmi, hogy beleteszik, elhelyezik abban
Végy egy itcze pálinkához két narancsot; egyiknek dörzsöld-le czukron a’ héját – a’ másik egészen megy bele
(1846 Zelena Ferenc)
[A lábas pajtában] közből van a négy pár láb. Az „allát” [= alját] egy méternyire nem faragják meg. Ez […] belemegy a földbe
(1912 Malonyay Dezső)
A tojáshéj, az elhervadt vágott virág, a kávé- és teazacc, de a toll, a szőr, a gyapjú, a pamutszövet és a lenvászonmaradék is belemehet [a komposztba]
(2000 Népszabadság okt. 19.)
4a.
〈vetéskor vmely földterületre vmennyi mag〉 szükségesként kerül, jut
a’ közönséges vetés ſzerént belé ment vólna közel négy mér [kukorica]
(1792 Szabó József¹)
minden tábla vetést meg birt becsülni … hány véka megy bele
(1857 Jókai Mór)
kézzel vetve 120 kg.kilogramm is belemegy a földbe
(1947 Szabad Föld okt. 5.)
4b.
〈nemkívánatos anyag lábbelibe〉 viselés közben bekerül
[A költő] csizmája rossz volt, belement a hó-lé
(1908 Ady Endre)
[a szófogadó fiú] dülöngve botorkált a szántás rögein, a föld belement a cipőjébe
(1926 Babits Mihály)
[az asszony] rövid papucsaiba belement a hó
(1931 Gelléri Andor Endre)
4c. (rég)
〈szövegbe, könyvbe, gyűjteménybe stb.〉 belekerül vmi
Ezen kötetnek utolsó negyedében a Zrínyi III. éneke fog kinyomtatódni; mert nem szándékom, hogy az egész munkát a Museumban iktassam, hanemha még ne talám ezentúl is két, vagy legfeljebb három ének belé mégyen, azután az egész munka különösen [= külön] fog kijőni
(1792 e. Ráday Gedeon¹)
a foglyok szabadon bocsátása ingyen s illetőleg csekély váltságdíj mellett, s holmi palánkok lerontása is belement az oklevélbe
(1861 Szalay László)
E tévedések jobbadán belementek a műhöz csatolt „Magyarország ó-keresztyén, román, és átmeneti stylben épűlt műemlékeinek átnézeti térképébe” is
(1877 Ballagi Aladár)
[Kék Lipót boltos áruinak] borsos volt az ára mindaddig, mig […] bele nem ment a csendőröknek azon jegyzékébe, a hol a közártalmu egyének vannak felsorolva
(1897 Nagy Sándor)
5.
〈hegyes, éles, ill. nagy sebességgel haladó tárgy〉 vmely anyagba v. test(rész)be behatol
[a sörétek] méljen-is belé-mentek a’ fába
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
[a nyíl] mélyen belement a testébe
(1885 Thewrewk Emil)
Jaj, jaj, azt a füzfán fütyülő mindenit ennek a késnek, de belement a kezembe
(1906 e. Thury Zoltán)
a tapasztott sárfalba nagyon könnyen belementek a szögek és kihúzni is nagyon könnyű volt őket
(1934 Móra Ferenc)
– Szszsz – mondta Gyula –, szszsz álljon meg, Matula bácsi, valami belement a talpamba
(1956 Fekete István)
5a.
járművével vmibe, pl. egy másik járműbe ütközik vki
Amikor a tavalyi évadzárón [Michael Schumacher] belement Villeneuve-be, hazájában is mélypontra zuhant a tetszési indexe
(1998 Magyar Hírlap)
A váratlan zaj lehet még baleset okozója is, hiszen az ember ijedtében […] esetleg rálép a gázpedálra, s belemegy az előtte haladó autóba
(1999 Természet Világa)
6.
〈vmely (zárt) térben〉 az elfoglalható szabad hely kiterjedésénél, ill. a saját méreténél v. kiterjedésénél fogva elfér vmi, elhelyezhető benne; belefér
a konyhámnak bolthajtáſa-is olly nagyon meg-haſadozott, hogy egygy helyen az öklöm-is bele-férne, máshol pedig akár melly közönséges kés bele menne
(1783 Magyar Hírmondó)
az egyik királykisasszony lába bele nem akart menni a bűvös cipőkbe: fogta magát a kisasszony és lefaragott belőlük
(1881 Mikszáth Kálmán)
6a. (ritk)
(zárt) térben〉 vmely anyagból vmely mennyiség úgy fér el, hogy teljesen kitölti azt; belefér
[János gazda] itthon az uj itczével mérvén a félmérőbe kölest, ugy találá, hogy az uj itczével 4¼ itcze megy belé
(1855 Vasárnapi Újság)
[a szállíttató] úgy rendelkezett, hogy […] kézzel rakjanak be minden egyes csomagot. 68 tonna helyett így 80 megy bele a vagonba
(2000 Moldova György)
6b.
(zárt) térben〉 vmely anyagból egy egységnyi maradék nélkül elfér
[a veremből a béresek] egy’ Sák búzát a’ Papnak mérjenek ki, de a Pap két nagy Vásári ponyvából olly nagy’ Sákot varratott hogy abba az egéſz verem búza belé ment
(1810 Farkas András)
[a pipákba] egyszerre egy szita dohány belement
(1846 Jókai Mór)
[A hordó bor] mind bele ment a Gregorics kulacsába, még elég se volt
(1895 Mikszáth Kálmán)
6c.
〈tárgy (egy része) vmely nyílásban, vájatban v. mélyedésben〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető benne; beleillik, beleilleszkedik
[a kitámasztó tükrös] tükröt tartalmazó felső része belemegyen az alsó részbe vájt ágyba
(1911 Malonyay Dezső)
Egy napon a mester odahívott magához s azt mondta: – Nesze, itt van egy darab vas, reszelj belőle egy laposfejű csavart és vágd rá a menetet, hogy ebbe a mutterba [= anyacsavarba] belemenjen
(1927 Kassák Lajos)
6d.
〈vmely nyílásba helyes irányban tartott, oda való eszköz〉 beletalál, belejut
[a kulcs] először nem akart belemenni a kulcslyukba
(1884 Jókai Mór)
[Petrovics] már vagy három perce próbálta a cérnát a tű fokába ölteni, de nem talált bele […], félhangosan dörmögte: „Nem megy bele a nyavalyás; ej, megeszi az életemet ez a vacak!”
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
7.
vminek a mélyreható, részletes tanulmányozásába, tárgyalásába v. megvitatásába kezd, belefog vki
érdemleges tárgyalásokba ne menjünk bele
(1873 Deák Ferenc)
Mielőtt még a giccsről vallott nézetek összegezésébe belemennénk, le kell szögeznünk, hogy a giccs nem egyszerűen rossz mű
(1961 Földes Anna)
A tünet értelmezésének kérdésébe most nem mennék bele
(1984 Vikár György)
8.
vmely kockázatos vállalkozásba, tevékenységbe fog, ilyen helyzetben, folyamatban részt kezd venni
bele megy vakmern-is a’ veszedelembe
(1795 Molnár János)
A háború elkezdődött ismét, még pedig oly formán, hogy ámbár akaratja ellen ment bele a király, maga volt a kezdő fél
(1865 Salamon Ferenc)
Úgy érezte, hogy nem követett el hibát, amiért belément a délelőtti kalandba
(1939 Hunyady Sándor)
Főleg idősebb, egyedül élő emberek, kisnyugdíjasok, gyermeküket egyedül nevelő anyák mennek bele a gyanús üzelmekbe – amely számukra jelentősebb összeget ígér
(1994 Magyar Hírlap)
9.
〈vmely őt érintő v. tőle függő tervhez, szándékhoz〉 engedélyével hozzájárul; beleegyezik
belemegy az egyezségbe
(1899 Irodalomtörténeti Közlemények)
[Tisza István] ma már [ti. 1918-ban] belemegy abba is, hogy a koaliciós kormányban én is résztvegyek
(1923 Károlyi Mihály)
Nem mehetünk bele abba[, mondta Fehér Ferenc], hogy maga az 1956-os eseményeket egyértelműen, kategorikusan ellenforradalomnak minősíti
(1973 Marosán György)
A szakszervezetek abba is belementek, hogy az évi túlmunkakeret 144 óráról 200-ra nőjön évente
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. belemegy vagy belémegy; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, belemehet, belemenő

Beállítások