altiszt fn 3B1

1. (kissé rég, Kat) ’〈fegyveres testületben, kül. hadseregben:〉 a tisztnél alacsonyabb, a közkatonánál magasabb, tehát az őrmesteri, ()törzsőrmesteri stb. rendfokozatok vmelyike, ill. az ilyen rendfokozatú személy; tiszthelyettes’ ❖ Sok Ezeres-Kapitány elejintén Al-Tiszt se vólt (1776 Molnár János C3199, 359) | Felsőbb helyről két igen ügyes volt piemonti tüzér altisztre lettem figyelmeztetve (1882 Kossuth Lajos 8250004, 93) | [Bogdán] tüzoltó lett (szivattyus altiszt) (1894 Malonyay Dezső C3022, 158) | Az orosz altiszt tisztelgett […] és szalutálva várta az állomásfőnök parancsát (1927 Markovits Rodion 9423004, 230) | Ha egyik altisztjéről ilyen kivételes elismeréssel tud beszélni az őrnagy, meg fog javulni véleménye a századról is (1956 Gergely Mihály 2005073, 704) | Ezek után már csak a katonatisztek maradnak, s kisebb mértékben az altisztek, akik egy életre szólóan választották a katonai hivatást (1992 Deák István 2058005, 224).

2. (kissé rég, hiv) ’alacsonyabb rangú állami, kül. vasúti, ill. postai tisztviselő’ ❖ Valamely altiszt benne [ti. a szatymazi kicsi állomáson] a főnök s amig a vonat jön, meg megy, egy czifrán zsinórozott legény, kardját huszáros haptákba fogva, szalutál a vonatnak (1895 Tömörkény István 8493008, 114) | [a szakszervezetben ne] külön szervezkedjenek például az igazságügyiek, külön a pénzügyiek, a postások, vasutasok, stb, hanem ezen belül is külön a szolgák, altisztek, a kezelőtisztek, a tisztviselők (1917 Hesslein József CD10) | Apám is ennek [ti. egy villamoskohónak] volt egyik pénztárosa s nagybátyám is itt alacsonyabb hivatalban. Átmeneti rangfélében a tiszt és altiszt közt, a fatelepeknél (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 100) | Bakó István, MÁV.vasuti altiszt, nős, gyermekes, 50 éves, jelen? (1931 Oláh Gábor 9487062, 31).

3. ’hivatalsegéd’ ❖ Méltóságos úrnak […] a Tudományos Akadémia egyik altisztje tett meg egy pár évvel ezelőtt (1933 Csathó Kálmán 9086004, 103) | Minden negyedik középiskolai tanár olyan alacsony összeget kap, mint az iskola altisztje (1953 Szabad Nép aug. 4. C0400, 4) | [a Hadik kávéházból] Karinthy szellemét részeg házmesterek, sakkozó kistisztviselők és műegyetemi altisztek szorították ki (1985 Szász Imre 9639001, 50).

4. (rég) ’alsóbb rangú gazdatiszt’ ❖ a szék tiszteinek […] kötelessége levén az altisztek által, a szegénység sertései kirekesztésével, a fiscus [= államkincstár] sertései közé béfogadott idegen sertéseket önhatalmulag magok számára elkobozni (1861 Dósa Elek 8110008, 196).

5. (rég) ’alacsonyabb rangú vármegyei tisztségviselő, kül. alispán’ ❖ a’ F-Ispányokat a’ Vajdák, az All-Tiszteket pedig a’ Vármegyék Nemessei választották (1791 Balia Sámuel C0747, 174) | felemelt fizetésemmel négy altisztet is adtak mellém főszolgabírói rangban (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228107, 88).

ÖE: ~gyakornok, ~tartó.

Sz: altiszti, altisztség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. al-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

altiszt főnév 3B1
1. (kissé rég, Kat)
〈fegyveres testületben, kül. hadseregben:〉 a tisztnél alacsonyabb, a közkatonánál magasabb, tehát az őrmesteri, ()törzsőrmesteri stb. rendfokozatok vmelyike, ill. az ilyen rendfokozatú személy; tiszthelyettes
Sok Ezeres-Kapitány elejintén Al-Tiszt se vólt
(1776 Molnár János)
Felsőbb helyről két igen ügyes volt piemonti tüzér altisztre lettem figyelmeztetve
(1882 Kossuth Lajos)
[Bogdán] tüzoltó lett (szivattyus altiszt)
(1894 Malonyay Dezső)
Az orosz altiszt tisztelgett […] és szalutálva várta az állomásfőnök parancsát
(1927 Markovits Rodion)
Ha egyik altisztjéről ilyen kivételes elismeréssel tud beszélni az őrnagy, meg fog javulni véleménye a századról is
(1956 Gergely Mihály)
Ezek után már csak a katonatisztek maradnak, s kisebb mértékben az altisztek, akik egy életre szólóan választották a katonai hivatást
(1992 Deák István)
2. (kissé rég, hiv)
alacsonyabb rangú állami, kül. vasúti, ill. postai tisztviselő
Valamely altiszt benne [ti. a szatymazi kicsi állomáson] a főnök s amig a vonat jön, meg megy, egy czifrán zsinórozott legény, kardját huszáros haptákba fogva, szalutál a vonatnak
(1895 Tömörkény István)
[a szakszervezetben ne] külön szervezkedjenek például az igazságügyiek, külön a pénzügyiek, a postások, vasutasok, stbs a többi, hanem ezen belül is külön a szolgák, altisztek, a kezelőtisztek, a tisztviselők
(1917 Hesslein József)
Apám is ennek [ti. egy villamoskohónak] volt egyik pénztárosa s nagybátyám is itt alacsonyabb hivatalban. Átmeneti rangfélében a tiszt és altiszt közt, a fatelepeknél
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Bakó István, MÁV.Magyar Államvasutakvasuti altiszt, nős, gyermekes, 50 éves, jelen?
(1931 Oláh Gábor)
3.
Méltóságos úrnak […] a Tudományos Akadémia egyik altisztje tett meg egy pár évvel ezelőtt
(1933 Csathó Kálmán)
Minden negyedik középiskolai tanár olyan alacsony összeget kap, mint az iskola altisztje
(1953 Szabad Nép aug. 4.)
[a Hadik kávéházból] Karinthy szellemét részeg házmesterek, sakkozó kistisztviselők és műegyetemi altisztek szorították ki
(1985 Szász Imre)
4. (rég)
alsóbb rangú gazdatiszt
a szék tiszteinek […] kötelessége levén az altisztek által, a szegénység sertései kirekesztésével, a fiscus [= államkincstár] sertései közé béfogadott idegen sertéseket önhatalmulag magok számára elkobozni
(1861 Dósa Elek)
5. (rég)
alacsonyabb rangú vármegyei tisztségviselő, kül. alispán
a’ F-Ispányokat a’ Vajdák, az All-Tiszteket pedig a’ Vármegyék Nemessei választották
(1791 Balia Sámuel)
felemelt fizetésemmel négy altisztet is adtak mellém főszolgabírói rangban
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
ÖE: altisztgyakornok, altiszttartó
Sz: altiszti, altisztség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. al-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások