A nagyszótár megjelent kötetei


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA I.

Segédletek

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006.

1119 lap, 9980 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat első kötete áttekinti A magyar nyelv nagyszótárának történetét, és bemutatja az adatbázisként készülő szótár informatikai hátterét, valamint részletes tájékoztató olvasható benne a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról.

Ez a kötet tartalmazza a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiáját a forrásazonosítók rendjében, valamint a felhasznált példamondatok szerzőinek, illetve a fordítások eredeti szerzőinek névlistáját. Itt kaptak helyet a magyar szóalaktant bemutató paradigmatáblázatok, amelyekre a szócikkekben található paradigmajelzések utalnak.

A kötetet a rövidítések, lexikai minősítések és szaknyelvi jelölések magyarázatokkal bővített teljes jegyzéke zárja.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA II.

A–azsúroz

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006.

1552 lap, 11980 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat első szótári kötete az a és á betűs címszavakat tartalmazza. A szótári rész 4500 szócikkben 4443 önálló, illetve 1087 alcímszót, továbbá 537 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 14346 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 47533 példamondat gazdagítja. A kötetben 388 utaló szócikk segíti az eligazodást.

A szótári kötetben kapott helyet a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA III.

B–bes

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

1039 lap, 7480 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat harmadik kötete a b betűs címszavak első felét tartalmazza. A szótári rész 2279 szócikkben 2248 önálló, illetve 746 alcímszót, továbbá 85 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8331 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 29907 példamondat gazdagítja, valamint 244 alaki és 26 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA IV.

Besz–by

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

1020 lap, 7480 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat negyedik kötete a b betűs címszavak második felét tartalmazza.

A szótári rész 2559 szócikkben 2523 önálló, illetve 766 alcímszót, továbbá 135 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8814 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 30966 példamondat gazdagítja, valamint 397 alaki és 34 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kapott a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA V.

C–dézs

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013.

1247 lap, 7480 Ft

A mintegy húsz kötetesre tervezett sorozat ötödik kötete a c és cs betűs címszavakat, valamint a d betűs anyag első felét tartalmazza.

A szótári rész 4122 szócikkben 3404 ön­álló, illetve 413 alcímszót, továbbá 78 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 10430 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 35157 példamondat gazdagítja, valamint 715 alaki és 49 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA VI.

Di–ek

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2016.

980 lap, 7480 Ft

A mintegy húsz kötetesre tervezett sorozat hatodik kötete a d betűs anyag második, valamint az e és é kezdetű címszavak első felét tartalmazza.

A szótári rész 2107 szócikkben 2078 önálló, illetve 360 alcímszót, továbbá 87 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 7091 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 26 397 példamondat gazdagítja. A kötetben 270 alaki és 6 szócikkfejes utaló szócikk segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA VII.

El–elz

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018.

1206 lap, 7480 Ft

A több mint húsz kötetesre tervezett sorozat hetedik kötete az el és él kezdetű címszavakat tartalmazza.

A szótári rész 1771 szócikkben 1753 önálló, illetve 568 alcímszót, továbbá 41 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 9162 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 35 536 példamondat gazdagítja. A kötetben 71 alaki és 6 szócikkfejes utaló szócikk segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.


A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA VIII.

Em–ez

Főszerkesztő: ITTZÉS NÓRA

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2021.

1021 lap, 7480 Ft

A több mint húsz kötetesre tervezett sorozat nyolcadik kötete az em–ez kezdetű címszavakat tartalmazza.

A szótári rész 1780 szócikkben 1753 önálló, illetve 307 alcímszót, továbbá 73 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 6961 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 27 724 példamondat gazdagítja. A kötetben 210 alaki és 4 szócikkfejes utaló szócikk segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.

Beállítások