bonyolult mn-i ign és mn 

I. mn-i ign (rég)bonyolul.

II. mn 12A

1. (átv is) ’felépítését, szerkezetét tekintve (túlságosan) összetett, ill. nehezen áttekinthető(, kusza)’ ❖ a’ tiszta és világos esetekben 1–2 hónap, a’ bonyolultabbakban pedig félév alatt lefolyna a’ pör (1841 Pesti Hírlap CD61) | Valósággal ég a lelkem, hogy végére járjak ennek a bonyolult, rejtélyes kérdésnek (1917 Babits Mihály C0697, 97) | többségben vannak azok, akik elutasítják a bonyolultabb, nehezebben érthető szerkezeteknek, az idegen szavaknak és szakkifejezéseknek a használatát (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 65) | A vejsze legbonyolultabb típusa a kürtő, ami szövevényes és kimívelt rekesztőszerszám (2000 Természet Világa CD50).

1a. ’összevissza kanyargó, egymást keresztező 〈út v. utak együttese〉’ ❖ A ránczok szarkalábai véget nem érő … bonyolult hálózattal lepik el egész ábrázatát (1882 Kazár Emil C2511, 6).

1b. (átv is) ’kusza, egymásba gabalyodott 〈szövevény〉’ ❖ a’ bonyolult csomó feloldása mienknél erősebb karokra vár (1841 Pesti Hírlap CD61) | Apáthy [István] felejthetetlen érdeme marad, hogy legmélyebben pillantott az idegrendszer bonyolult szövevényébe (1922 Lambrecht Kálmán CD10) | Írásos dokumentumok, családi legendák, szóbeli hagyományozás bonyolult szövedéke minden ilyen családfa (1989 Szabolcsi Miklós 2039008, 21).

2. ’szövevényes, sok fordulattal teli, nehezen követhető 〈történet, cselekmény stb.〉’ ❖ hányan dicsérik mint hatást, a szinpadi, a cselekménynek csak pusztán bonyolult vagy megriadt folyamát (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 382) | a krónikák sokkal világosabbak és egyszerűebbek, mint később, midőn a két rózsa bonyolúlt küzdelmeiről írnak (1888 Csiky Gergely CD11) | Egy szegény, tót cselédleány életének szomorú, inkább egyhangú, mint bonyolult története ez a regény (1920 Berkes Imre Izidor CD10) | az ügy a legbonyolultabb krimivé változik (1994 Új Könyvek CD29).

3. ’nagy körültekintést, szerteágazó figyelmet igénylő, nehezen, es. több lépésben megoldható v. végrehajtható 〈feladat〉’ ❖ ezen ártalmas gázoktól a világitó gázt megtisztitni, s ez számtalan bonyolult készületben történik (1857 Vasárnapi Újság CD56) | az 1914-es gazdasági év változásainak és történéseinek évkönyvben való megrögzítése e szempontok által támasztott követelmények alapján kétségen kívül nehéz és bonyolult feladatot jelent (1915 Fekete Miklós CD10) | nem titkolt célunk, hogy azonos mederbe tereljük az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt a különböző és nehezen átlátható, bonyolultan ellenőrizhető kutatási és fejlesztési támogatásokat (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: bonyodalmas.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bonyolít; ÉKsz.

bonyolult melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenév (rég)bonyolul
II. melléknév 12A
1. (átv is)
felépítését, szerkezetét tekintve (túlságosan) összetett, ill. nehezen áttekinthető(, kusza)
a’ tiszta és világos esetekben 1–2 hónap, a’ bonyolultabbakban pedig félév alatt lefolyna a’ pör
(1841 Pesti Hírlap)
Valósággal ég a lelkem, hogy végére járjak ennek a bonyolult, rejtélyes kérdésnek
(1917 Babits Mihály)
többségben vannak azok, akik elutasítják a bonyolultabb, nehezebben érthető szerkezeteknek, az idegen szavaknak és szakkifejezéseknek a használatát
(1987 Terestyéni Tamás)
A vejsze legbonyolultabb típusa a kürtő, ami szövevényes és kimívelt rekesztőszerszám
(2000 Természet Világa)
1a.
összevissza kanyargó, egymást keresztező 〈út v. utak együttese〉
A ránczok szarkalábai véget nem érő … bonyolult hálózattal lepik el egész ábrázatát
(1882 Kazár Emil)
1b. (átv is)
kusza, egymásba gabalyodott 〈szövevény〉
a’ bonyolult csomó feloldása mienknél erősebb karokra vár
(1841 Pesti Hírlap)
Apáthy [István] felejthetetlen érdeme marad, hogy legmélyebben pillantott az idegrendszer bonyolult szövevényébe
(1922 Lambrecht Kálmán)
Írásos dokumentumok, családi legendák, szóbeli hagyományozás bonyolult szövedéke minden ilyen családfa
(1989 Szabolcsi Miklós)
2.
szövevényes, sok fordulattal teli, nehezen követhető 〈történet, cselekmény stb.〉
hányan dicsérik mint hatást, a szinpadi, a cselekménynek csak pusztán bonyolult vagy megriadt folyamát
(1860 k. Gyulai Pál)
?
a krónikák sokkal világosabbak és egyszerűebbek, mint később, midőn a két rózsa bonyolúlt küzdelmeiről írnak
(1888 Csiky Gergely)
Egy szegény, tót cselédleány életének szomorú, inkább egyhangú, mint bonyolult története ez a regény
(1920 Berkes Imre Izidor)
az ügy a legbonyolultabb krimivé változik
(1994 Új Könyvek)
3.
nagy körültekintést, szerteágazó figyelmet igénylő, nehezen, es. több lépésben megoldható v. végrehajtható 〈feladat〉
ezen ártalmas gázoktól a világitó gázt megtisztitni, s ez számtalan bonyolult készületben történik
(1857 Vasárnapi Újság)
az 1914-es gazdasági év változásainak és történéseinek évkönyvben való megrögzítése e szempontok által támasztott követelmények alapján kétségen kívül nehéz és bonyolult feladatot jelent
(1915 Fekete Miklós)
nem titkolt célunk, hogy azonos mederbe tereljük az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt a különböző és nehezen átlátható, bonyolultan ellenőrizhető kutatási és fejlesztési támogatásokat
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bonyolít; ÉKsz.

Beállítások