csarnok¹ fn 3A (Ép)csornok (rég)

1. ’Tágas, magas, (oszlopokkal tagolt,) rendsz. egyterű fedett épület.’

1a. ’〈az ókorban:〉 oszlopsorokkal tagolt, nyitott v. zárt, minden pontján azonos magasságú mennyezettel ellátott, előadásoknak, gyűléseknek helyet adó épület’ ❖ Vajon sokkal ragyogóbb vala-e Visegrádnál Athena, mielőtt Perikles az Akropolis csarnokait emelé? (1826 Kölcsey Ferenc 8253049, 1224) | [Tiepolo freskóján az Antonius és Kleopátra eljegyzését ünneplő] lakoma Veronese szokása szerint oszlopos nyilt csarnokban tartatik (1885 Ormós Zsigmond 8341007, 302) | Ha az oszlopos csarnok épületet (pl. templomot) köröskörül szegélyezett, akkor azt „Peripteros”-nak hívták (1912 RévaiNagyLex. C5700, 768) | [Rómában] a forumon a korábbi üzletsor helyett épült fel az új csarnok (1997 Vilmos László CD17).

1b. ’rendsz. vmely közösségi funkciót betöltő, nyilvános eseménynek helyet adó tágas, egyterű épület’ ❖ Csornok. – Pompás épűlet (1815 Kazinczy Ferenc 7163070, 350) | hősök’ csarnoka (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 141) | lebontották a rongyos istállókat, hogy diszes csarnokot emeljenek a lovak számára (1877 Vértesi Arnold 8520001, 22) | A hatalmas csarnokban egyszerre 12 ezer néző tekintheti meg a jégrevű előadásait (1958 Magyar Nemzet aug. 26. C0354, 7) | [az 1896-os millennium] tiszteletére elkészült Budapesten a városligeti kiállítási csarnok (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | A végrehajtásról szóló törvény alapján árverési csarnokokat kell létesíteni (1994 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’nagy pályaudvarnak a vonatok indulását és beérkezését biztosító, (üveggel) fedett térsége, ill. 〈repülőtéren:〉 hasonló (funkciójú) épület’ ❖ dideregve tekintgetnek a csarnok boltives nyilása felé, vajjon nem látják-e a közeledő mozdony piros lámpáit? (1888 Sziklay János 8447003, 91) | A vonat mentén, az üvegtetejű csarnokban izgatott utasok búcsúzkodtak (1941 Reichard Piroska 2041009, 549) | Alig lépek be a repülőtéri csarnokba, feltűnik a nagykövet (1973 Marosán György 9425005, 323) | a vonat kigördült a csarnokból (1989 Konrád György 9351007, 653).

1d. ’élelmiszerek, háztartási eszközök stb. nagy tömegben való árusítására szolgáló tágas épület, vásárcsarnok, ill. kül. zöldség, gyümölcs, hús, virág árusítására való fedett piac’ ❖ a vevők, és eladók összejövetelét [elősegítő intézmények], hová p. a kereskedési csarnokok (Börse), az országos, és heti vásárok tartoznak (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 22) | vásári csarnokok (1870 Kecskeméthy Aurél 8231001, 97) | Reggelenként én vásároltam be a csarnokban. Ekkora tököket vittem haza, ilyen nagyokat ni (1930 Kosztolányi Dezső 9359226, 215) | [A pulyka] legértékesebb része a melle, amelyet kicsontozva is lehet a csarnokokban vagy a baromfiboltban vásárolni (1990 Frank Júlia CD19).

1e. ’az a helyiség, amelyben a tejet a termelőktől felvásárolják, összegyűjtik és árusítják, tejcsarnok’ ❖ jól megfizették a tejet, mit a csarnokba hordtak (1933 Éber Ernő CD10) | Majdnem minden háznál van még tehén, a tejet a csarnokba hordják, mert a tejből jó pénzt lehet kiárulni (1980 Nagy Miklós² CD52) | Mihályiban a csarnok szó ’tejcsarnok’-ot jelent (1986 Kiss Jenő² CD52).

1f. ’az a tágas üzemi helyiség, amelyben munkagépek működnek; gépcsarnok’ ❖ A festőházban van a kék festés és a forralási csarnok (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Dallos végigment a Szereldén, átbújt egy gyalugép alatt, s az ötös csarnokba ment át (1951 Örkény István 9500001, 134) | Jászberényben felavatták a 12 ezer négyzetméteres csarnokban berendezkedő, évente 300 ezer fagyasztóláda gyártására alkalmas új üzemet (1998 Top200 CD2602).

2. ’ilyen épületben jelen levő emberek összessége, kül. sportcsarnok nézőközönsége’ ❖ Gyujtson tömjént a tiszteletnek, S fonjon egy névnek koszorut. A fényes csarnok ünnepeljen (1877 Darmay Viktor 8094004, 51) | Ha [kosárlabda-mérkőzésen] a bostoniak támadnak, a hatalmas villanyújságon megjelenik a jelszó: „Defense” – s az egész csarnok ritmusra kiáltja, hogy „védekezni, védekezni…” (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’Nagyobb épület helyisége, része.’

3a. ’rendsz. díszes, tágas nagyterem’ ❖ Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék; Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém (1831 Kölcsey Ferenc 8253030, 158) | egy nagyon hires nevelő intézetben, minden [fertőzött] urfi külön csarnokba volt szállitva (1847 Malatides Dániel 8291002, 33) | [a két oszlopsor] a templom üregét három csarnokra, úgynevezett hajóra osztja (1885 Salamon Ferenc 8402013, 195) | [1986-ban az Egyesült Izzó] irodaházának belső csarnokában márványtáblát állítottak [Aschner Lipót] tiszteletére (1996 Természet Világa CD50).

3b. (kissé rég) ’a bejárat után következő tágasabb helyiség, előcsarnok’ ❖ Én a’ fogadó’ csarnokába ülök ’s egy pohár ártatlan tej mellett szerződésünket irásba foglalom ’s leányokat nézek (1834 Vörösmarty Mihály 8524401, 24) | Vajdával 9 ½ óra után léptünk a szinházba a negyedik felvonás végével, épen midőn feleségem a csarnokban állt, hazatérendő miattam (1838 Szemere Pál 8439085, 324) | [a szoba] egy hátoldalán eléje épitett csarnok, ugynevezett elő-szoba által rövidittetett meg kissé (1876 Henszlmann Imre 8182001, 29).

3c. ’épület (oldalról) nyitott, oszlopos bejárati szakasza’ ❖ Tsarnok Tornátz, folyosó (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, [210]) | „Emlekezzél visszatérni hozzánk, Jó vadász, ha meg nem látogatnánk.” Mond szerényen szép Ilonka, állván A’ kis csarnok’ végső lépcsején (1833 Vörösmarty Mihály 8524244, 133) | Első demagóg: Mit késtek őt elfogni? (Nép tolong a templom csarnoka elé, köztük Lucifer.) (1863 Madách Imre 8284007, 557) | Az oldalhomlokzat sajátos eleme a bejárat elé épített, fedett kis csarnok (1997 Magyar néprajz CD47).

4. (rég, nyj) ’〈hajón:〉 a hajósok alvó- és tartózkodási helyéül szolgáló bódé’ ❖ Csarnok: ez volt a neve néha a tetejes hajók nagyobb, parádésabb gojbájának (1953 Magyar Nyelvőr C6005, 113) | Kisebb létszám esetén a hajó farán vagy közepén emelt, többféle néven említett (csárda, csarnok, gojba, guliba stb.) deszkakunyhóban melegedhettek, alhattak vagy főzhettek (2000 Magyar néprajz CD47).

5. ’〈barlangban:〉 tágas, magas üreg, terem’ ❖ sziklacsarnokunk csak előpitvarát alkotja a Pestyera kornyi nevű barlangnak, melynek nyomott csúcsívvel alakult kapuzata e csarnokba nyilik (1871 Orbán Balázs CD22) | [A szilicei jégbarlang] hegytorokhoz hasonló bejárása befelé nagy csarnokká tágúl (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a keskeny, magas csarnok falain fehér kalcitkristályok szikráznak (2000 Természet Világa CD50).

6. (Anat) ’〈a gerincesek szemében:〉 annak a két kisebb, a szivárványhártya és a szaruhártya, ill. a szivárványhártya és a lencse közötti térnek vmelyike, amelyekben a csarnokvíz áramlik’ ❖ Cysticercus cellulosa [= ún. horgasfejű galandféreg] a szem mellső csarnokában (1857 Magyar írók élete CD27) | [a lovak havi vakság nevű szembetegségekor] a szaruhártya és a szivárványhártya között, sárga bolyhok és cafatok jelennek meg, melyek nagyobb tömeggé felszaporodva, a csarnok nagyobb részét kitölthetik (1894 PallasLex. CD02) | A szem elülső és hátulsó csarnoka csarnokvízzel van telve (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 227) | [Az emberi szemben] az első, domború lencse a szaruhártyából és az első csarnokot kitöltő csarnokvízből áll (2000 Természet Világa CD50).

Ö: arckép~, áru~, dísz~, elő~, gép~, ivó~, kép~, kupola~, műhely~, oszlop~, sör~, sport~, szem~, szerelő~, tej~, torna~, úszó~, üzem~, váró~, vásár~.

ÖU: hús~, ipar~, lépcső~, lovag~, márvány~, mű~, nagy~, pénz~, szikla~, tánc~, templom~, torony~, üveg~.

ÖE: ~épület, ~oszlop, ~tető.

Sz: csarnoki, csarnokos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. csarnok¹

csarnok¹ főnév 3A (Ép)
csornok 3A (rég)
1.
Tágas, magas, (oszlopokkal tagolt,) rendsz. egyterű fedett épület.
1a.
〈az ókorban:〉 oszlopsorokkal tagolt, nyitott v. zárt, minden pontján azonos magasságú mennyezettel ellátott, előadásoknak, gyűléseknek helyet adó épület
Vajon sokkal ragyogóbb vala-e Visegrádnál Athena, mielőtt Perikles az Akropolis csarnokait emelé?
(1826 Kölcsey Ferenc)
[Tiepolo freskóján az Antonius és Kleopátra eljegyzését ünneplő] lakoma Veronese szokása szerint oszlopos nyilt csarnokban tartatik
(1885 Ormós Zsigmond)
Ha az oszlopos csarnok épületet (pl.például templomot) köröskörül szegélyezett, akkor azt „Peripteros”-nak hívták
(1912 RévaiNagyLex.)
[Rómában] a forumon a korábbi üzletsor helyett épült fel az új csarnok
(1997 Vilmos László)
1b.
rendsz. vmely közösségi funkciót betöltő, nyilvános eseménynek helyet adó tágas, egyterű épület
Csornok. – Pompás épűlet
(1815 Kazinczy Ferenc)
hősök’ csarnoka
(1826 Vörösmarty Mihály)
lebontották a rongyos istállókat, hogy diszes csarnokot emeljenek a lovak számára
(1877 Vértesi Arnold)
A hatalmas csarnokban egyszerre 12 ezer néző tekintheti meg a jégrevű előadásait
(1958 Magyar Nemzet aug. 26.)
[az 1896-os millennium] tiszteletére elkészült Budapesten a városligeti kiállítási csarnok
(1993 A magyarság kézikönyve)
A végrehajtásról szóló törvény alapján árverési csarnokokat kell létesíteni
(1994 Magyar Hírlap)
1c.
nagy pályaudvarnak a vonatok indulását és beérkezését biztosító, (üveggel) fedett térsége, ill. 〈repülőtéren:〉 hasonló (funkciójú) épület
dideregve tekintgetnek a csarnok boltives nyilása felé, vajjon nem látják-e a közeledő mozdony piros lámpáit?
(1888 Sziklay János)
A vonat mentén, az üvegtetejű csarnokban izgatott utasok búcsúzkodtak
(1941 Reichard Piroska)
Alig lépek be a repülőtéri csarnokba, feltűnik a nagykövet
(1973 Marosán György)
a vonat kigördült a csarnokból
(1989 Konrád György)
1d.
élelmiszerek, háztartási eszközök stb. nagy tömegben való árusítására szolgáló tágas épület, vásárcsarnok, ill. kül. zöldség, gyümölcs, hús, virág árusítására való fedett piac
a vevők, és eladók összejövetelét [elősegítő intézmények], hová p.például a kereskedési csarnokok (Börse), az országos, és heti vásárok tartoznak
(1847 Ramóczy Valerián)
vásári csarnokok
(1870 Kecskeméthy Aurél)
Reggelenként én vásároltam be a csarnokban. Ekkora tököket vittem haza, ilyen nagyokat ni
(1930 Kosztolányi Dezső)
[A pulyka] legértékesebb része a melle, amelyet kicsontozva is lehet a csarnokokban vagy a baromfiboltban vásárolni
(1990 Frank Júlia)
1e.
az a helyiség, amelyben a tejet a termelőktől felvásárolják, összegyűjtik és árusítják, tejcsarnok
jól megfizették a tejet, mit a csarnokba hordtak
(1933 Éber Ernő)
Majdnem minden háznál van még tehén, a tejet a csarnokba hordják, mert a tejből jó pénzt lehet kiárulni
(1980 Nagy Miklós²)
Mihályiban a csarnok szó ’tejcsarnok’-ot jelent
(1986 Kiss Jenő²)
1f.
az a tágas üzemi helyiség, amelyben munkagépek működnek; gépcsarnok
A festőházban van a kék festés és a forralási csarnok
(1858 Vasárnapi Újság)
Dallos végigment a Szereldén, átbújt egy gyalugép alatt, s az ötös csarnokba ment át
(1951 Örkény István)
Jászberényben felavatták a 12 ezer négyzetméteres csarnokban berendezkedő, évente 300 ezer fagyasztóláda gyártására alkalmas új üzemet
(1998 Top200)
2.
ilyen épületben jelen levő emberek összessége, kül. sportcsarnok nézőközönsége
Gyujtson tömjént a tiszteletnek, S fonjon egy névnek koszorut. A fényes csarnok ünnepeljen
(1877 Darmay Viktor)
Ha [kosárlabda-mérkőzésen] a bostoniak támadnak, a hatalmas villanyújságon megjelenik a jelszó: „Defense” – s az egész csarnok ritmusra kiáltja, hogy „védekezni, védekezni…”
(1997 Magyar Hírlap)
3.
Nagyobb épület helyisége, része.
3a.
rendsz. díszes, tágas nagyterem
Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék; Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém
(1831 Kölcsey Ferenc)
egy nagyon hires nevelő intézetben, minden [fertőzött] urfi külön csarnokba volt szállitva
(1847 Malatides Dániel)
[a két oszlopsor] a templom üregét három csarnokra, úgynevezett hajóra osztja
(1885 Salamon Ferenc)
[1986-ban az Egyesült Izzó] irodaházának belső csarnokában márványtáblát állítottak [Aschner Lipót] tiszteletére
(1996 Természet Világa)
3b. (kissé rég)
a bejárat után következő tágasabb helyiség, előcsarnok
Én a’ fogadó’ csarnokába ülök ’s egy pohár ártatlan tej mellett szerződésünket irásba foglalom ’s leányokat nézek
(1834 Vörösmarty Mihály)
Vajdával 9 ½ óra után léptünk a szinházba a negyedik felvonás végével, épen midőn feleségem a csarnokban állt, hazatérendő miattam
(1838 Szemere Pál)
[a szoba] egy hátoldalán eléje épitett csarnok, ugynevezett elő-szoba által rövidittetett meg kissé
(1876 Henszlmann Imre)
3c.
épület (oldalról) nyitott, oszlopos bejárati szakasza
Tsarnok Tornátz, folyosó
(1779 Baróti Szabó Dávid)
„Emlekezzél visszatérni hozzánk, Jó vadász, ha meg nem látogatnánk.” Mond szerényen szép Ilonka, állván A’ kis csarnok’ végső lépcsején
(1833 Vörösmarty Mihály)
Első demagóg: Mit késtek őt elfogni? (Nép tolong a templom csarnoka elé, köztük Lucifer.)
(1863 Madách Imre)
Az oldalhomlokzat sajátos eleme a bejárat elé épített, fedett kis csarnok
(1997 Magyar néprajz)
4. (rég, nyj)
〈hajón:〉 a hajósok alvó- és tartózkodási helyéül szolgáló bódé
Csarnok: ez volt a neve néha a tetejes hajók nagyobb, parádésabb gojbájának
(1953 Magyar Nyelvőr)
Kisebb létszám esetén a hajó farán vagy közepén emelt, többféle néven említett (csárda, csarnok, gojba, guliba stb.s a többi) deszkakunyhóban melegedhettek, alhattak vagy főzhettek
(2000 Magyar néprajz)
5.
〈barlangban:〉 tágas, magas üreg, terem
sziklacsarnokunk csak előpitvarát alkotja a Pestyera kornyi nevű barlangnak, melynek nyomott csúcsívvel alakult kapuzata e csarnokba nyilik
(1871 Orbán Balázs)
[A szilicei jégbarlang] hegytorokhoz hasonló bejárása befelé nagy csarnokká tágúl
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a keskeny, magas csarnok falain fehér kalcitkristályok szikráznak
(2000 Természet Világa)
6. (Anat)
〈a gerincesek szemében:〉 annak a két kisebb, a szivárványhártya és a szaruhártya, ill. a szivárványhártya és a lencse közötti térnek vmelyike, amelyekben a csarnokvíz áramlik
Cysticercus cellulosa [= ún. horgasfejű galandféreg] a szem mellső csarnokában
(1857 Magyar írók élete)
[a lovak havi vakság nevű szembetegségekor] a szaruhártya és a szivárványhártya között, sárga bolyhok és cafatok jelennek meg, melyek nagyobb tömeggé felszaporodva, a csarnok nagyobb részét kitölthetik
(1894 PallasLex.)
A szem elülső és hátulsó csarnoka csarnokvízzel van telve
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Az emberi szemben] az első, domború lencse a szaruhártyából és az első csarnokot kitöltő csarnokvízből áll
(2000 Természet Világa)
ÖU: húscsarnok, iparcsarnok, lépcsőcsarnok, lovagcsarnok, márványcsarnok, műcsarnok, nagycsarnok, pénzcsarnok, sziklacsarnok, tánccsarnok, templomcsarnok, toronycsarnok, üvegcsarnok
ÖE: csarnoképület, csarnokoszlop, csarnoktető
Sz: csarnoki, csarnokos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. csarnok¹

Beállítások