dinamikus mn 15A

1. (Fiz) ’mozgási energiából származó, azzal kapcs., azon alapuló’ ❖ mozgatott mekanizmus eleven erejét használják fel a teheremelésre. Az ilyeneket dinamikus repülőgépeknek nevezik (1895 PallasLex. CD02) | [a függőhíd lengése] az egyes helyekre koncentrált dinamikus megterhelésekből jön létre (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 168) | dinamikus felhajtóerő (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 65) | a légkör dinamikus rendszer, vagyis nemcsak egyszerűen elnyeli és visszasugározza a Napból érkező energiát, hanem állandó mozgásban van (1996 Természet Világa CD50).

1a. (Műsz) ’hangfrekvenciás árammal rezegtetett membránnal működő 〈hangszóró〉’ ❖ A gramofonos hangosfilmek lejátszása is a vetítőgéppel szinkron dolgozó, vele kényszerkapcsolatban álló villamos beszélőgéppel és a vászon mögött felállított, nagy dinamikus hangszórókkal történik (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 100) | [A mágneses hangszórót] olcsóbb rádiókészülékekhez használják; a visszaadott hang tökéletessége nem éri el a dinamikus hangszóróét (1935 RévaiNagyLex. C5717, 566) | Az Átrium szálló huszonhat szobájában zömmel hagyományos lemezjátszókat és csöves erősítőket, valamint dinamikus és elektrosztatikus hangfalakat állítanak ki (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (Tud v. vál) ’〈gyakr. a statikussal szemben:〉 folyamatosan változó v. változtatható, nem állandó, nem nyugvó állapotú 〈eszköz, elmélet, jelenség stb.〉’ ❖ Minden eddigi társadalombölcselet azon bukott meg, hogy többé kevésbé statikuson [!] fogta fel a társadalmat, nem dinamikusan (1903 Ady Endre CD0801) | Az írott nyelv a statikusabb, fejlődését illetőleg, az íratlan a dinamikusabb (1942 Bóka László 9064027, 109) | Számtáblázatok kezelését egy képernyőn megvalósított dinamikus táblázat támogatja. Dinamizmus alatt azt kell érteni, hogy tetszőleges formátumú és méretű táblázat definiálható (1988 Tények könyve CD37) | A gyakorlat elveinek meghatározása olyan rugalmas eszközt jelent, amely […] a büntetőpolitika dinamikus oldalát jelentheti, szemben a statikus, nehezen változtatható jogszabályi környezettel (1998 Országgyűlési Napló CD62) | [a mobiltelefon] nagy, dinamikus memóriájában üzeneteket, telefonszámokat és címeket lehet tárolni (2000 Byte Magazin CD38).

2a. (Tud) ’a benne végbemenő mozgások, változások ellenére változatlan 〈állapot〉’ ❖ Az ózon képződése és bomlása – megfelelő oxigénkoncentráció mellett – dinamikus egyensúlyt mutat (1995 Természet Világa CD50) | Természetes állapotukban a termálkarsztrendszerek dinamikus egyensúlyi helyzetben vannak, ami azt jelenti, hogy a kilépő víz mennyisége megegyezik a tartósan utánpótlódó vízével (1996 Természet Világa CD50).

3. ’lendületes, erőteljes, energikus’ ❖ voltak, kik a’ természet arányositó mechanismusát ’s a’ földtermékenység dynamicus tehetségeit feledve, gyógyszerekkel [ti. megoldási módokkal] állottak elő, a’ tulnépesülés inségét megorvoslandók (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Friss Endre] feltűnően gyakran indulatszavakkal tarkítja a verset, hogy szaggatottá, dinamikussá hangszerelődjenek (1931 Fenyő László CD10) | [Bangha Béla] dinamikus szónoki ereje a leghíresebb polemikus hitvallók tüzére emlékeztette hallgatóságát (1940 Pintér Jenő CD44) | [a kapitalista világban] riadtan szemlélik a szovjet gazdaság, technika és tudomány dinamikus fejlődését (1958 Népszava okt. 28. C1502, 5) | a Magyarországon befektetett külföldi működőtőke-állomány rendkívül dinamikusan nőtt (1992 Mádi István 2017008, 64).

3a. ’olyan 〈személy, közösség, intézmény〉, akire v. amelyre lendületesség, rugalmasság, energikusság jellemző’ ❖ [Felébredéskor] nálam először is a muszáj vagyok tudatállapota áll elő, minden olyan tartalom nélkül, hogy mi az amit muszáj vagyok – hogy úgy mondjam: csak a dinamikussá válásra való igyekvés van meg (1912 Pikler J. Gyula CD10) | testileg-lelkileg egészséges, szabad, dinamikus és mégis fegyelmezett emberek (1940 Veres Péter 9771020, 27) | nőjön a dinamikus társas vállalkozásoknak a gazdaságban betöltött szerepe (1988 Tények könyve CD37) | a dinamikus Nyugat-Európa maga alá rendelte a stagnáló és eredményes védekezésre képtelen Európán kívüli, ázsiai-keleti világot (1992 Debreczeni József 2027025, 16).

4. (Zene v. Nyelvt) ’hangerővel kapcs., ill. hangerősségbeli 〈hatás, tulajdonság, hangsúly stb.〉’ ❖ Bellonion a neve egy Kaufmann és fia drezdai gépészek által szerkesztett, zenei gépműnek, mely 24 trombita és 2 üstdob segélyével különböző darabokat hangoztat és melyben a dinamikus hatások ritka precizitással érvényesültek (1893 PallasLex. CD02) | A tulajdonképpeni crescendo, egy zenei gondolat dinamikus differenciálása (1930 ZeneiLex. CD49) | [Bárczi Géza] mai nyelvünkre vonatkozólag kiemeli […] a szó első tagjára eső dinamikus hangsúlyt, a kellemes ritmust és így tovább (1995 Szathmári István CD30).

Sz: dinamikusság.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dinamika; ÉKsz.; IdSz.

dinamikus melléknév 15A
1. (Fiz)
mozgási energiából származó, azzal kapcs., azon alapuló
mozgatott mekanizmus eleven erejét használják fel a teheremelésre. Az ilyeneket dinamikus repülőgépeknek nevezik
(1895 PallasLex.)
[a függőhíd lengése] az egyes helyekre koncentrált dinamikus megterhelésekből jön létre
(1926 TolnaiÚjLex.)
dinamikus felhajtóerő
(1928 TolnaiÚjLex.)
a légkör dinamikus rendszer, vagyis nemcsak egyszerűen elnyeli és visszasugározza a Napból érkező energiát, hanem állandó mozgásban van
(1996 Természet Világa)
1a. (Műsz)
hangfrekvenciás árammal rezegtetett membránnal működő 〈hangszóró〉
A gramofonos hangosfilmek lejátszása is a vetítőgéppel szinkron dolgozó, vele kényszerkapcsolatban álló villamos beszélőgéppel és a vászon mögött felállított, nagy dinamikus hangszórókkal történik
(1933 TolnaiÚjLex.)
[A mágneses hangszórót] olcsóbb rádiókészülékekhez használják; a visszaadott hang tökéletessége nem éri el a dinamikus hangszóróét
(1935 RévaiNagyLex.)
Az Átrium szálló huszonhat szobájában zömmel hagyományos lemezjátszókat és csöves erősítőket, valamint dinamikus és elektrosztatikus hangfalakat állítanak ki
(1995 Magyar Hírlap)
2. (Tud v. vál)
〈gyakr. a statikussal szemben:〉 folyamatosan változó v. változtatható, nem állandó, nem nyugvó állapotú 〈eszköz, elmélet, jelenség stb.〉
Minden eddigi társadalombölcselet azon bukott meg, hogy többé kevésbé statikuson [!] fogta fel a társadalmat, nem dinamikusan
(1903 Ady Endre)
Az írott nyelv a statikusabb, fejlődését illetőleg, az íratlan a dinamikusabb
(1942 Bóka László)
Számtáblázatok kezelését egy képernyőn megvalósított dinamikus táblázat támogatja. Dinamizmus alatt azt kell érteni, hogy tetszőleges formátumú és méretű táblázat definiálható
(1988 Tények könyve)
A gyakorlat elveinek meghatározása olyan rugalmas eszközt jelent, amely […] a büntetőpolitika dinamikus oldalát jelentheti, szemben a statikus, nehezen változtatható jogszabályi környezettel
(1998 Országgyűlési Napló)
[a mobiltelefon] nagy, dinamikus memóriájában üzeneteket, telefonszámokat és címeket lehet tárolni
(2000 Byte Magazin)
2a. (Tud)
a benne végbemenő mozgások, változások ellenére változatlan 〈állapot〉
Az ózon képződése és bomlása – megfelelő oxigénkoncentráció mellett – dinamikus egyensúlyt mutat
(1995 Természet Világa)
Természetes állapotukban a termálkarsztrendszerek dinamikus egyensúlyi helyzetben vannak, ami azt jelenti, hogy a kilépő víz mennyisége megegyezik a tartósan utánpótlódó vízével
(1996 Természet Világa)
3.
lendületes, erőteljes, energikus
voltak, kik a’ természet arányositó mechanismusát ’s a’ földtermékenység dynamicus tehetségeit feledve, gyógyszerekkel [ti. megoldási módokkal] állottak elő, a’ tulnépesülés inségét megorvoslandók
(1841 Pesti Hírlap)
[Friss Endre] feltűnően gyakran indulatszavakkal tarkítja a verset, hogy szaggatottá, dinamikussá hangszerelődjenek
(1931 Fenyő László)
[Bangha Béla] dinamikus szónoki ereje a leghíresebb polemikus hitvallók tüzére emlékeztette hallgatóságát
(1940 Pintér Jenő)
[a kapitalista világban] riadtan szemlélik a szovjet gazdaság, technika és tudomány dinamikus fejlődését
(1958 Népszava okt. 28.)
a Magyarországon befektetett külföldi működőtőke-állomány rendkívül dinamikusan nőtt
(1992 Mádi István)
3a.
olyan 〈személy, közösség, intézmény〉, akire v. amelyre lendületesség, rugalmasság, energikusság jellemző
[Felébredéskor] nálam először is a muszáj vagyok tudatállapota áll elő, minden olyan tartalom nélkül, hogy mi az amit muszáj vagyok – hogy úgy mondjam: csak a dinamikussá válásra való igyekvés van meg
(1912 Pikler J. Gyula)
testileg-lelkileg egészséges, szabad, dinamikus és mégis fegyelmezett emberek
(1940 Veres Péter)
nőjön a dinamikus társas vállalkozásoknak a gazdaságban betöltött szerepe
(1988 Tények könyve)
a dinamikus Nyugat-Európa maga alá rendelte a stagnáló és eredményes védekezésre képtelen Európán kívüli, ázsiai-keleti világot
(1992 Debreczeni József)
4. (Zene v. Nyelvt)
hangerővel kapcs., ill. hangerősségbeli 〈hatás, tulajdonság, hangsúly stb.〉
Bellonion a neve egy Kaufmann és fia drezdai gépészek által szerkesztett, zenei gépműnek, mely 24 trombita és 2 üstdob segélyével különböző darabokat hangoztat és melyben a dinamikus hatások ritka precizitással érvényesültek
(1893 PallasLex.)
A tulajdonképpeni crescendo, egy zenei gondolat dinamikus differenciálása
(1930 ZeneiLex.)
[Bárczi Géza] mai nyelvünkre vonatkozólag kiemeli […] a szó első tagjára eső dinamikus hangsúlyt, a kellemes ritmust és így tovább
(1995 Szathmári István)
Sz: dinamikusság
Vö. ÉrtSz.; TESz. dinamika; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások