elbitangol ige 1a (pejor)

1. ts (rég v. nyj) ’〈értékes dolgot〉(méltatlanul bánva vele) elpazarol, eltékozol’ ❖ Mindenét el-bitangolni (1792 Kisded szótár C0816, 21) | Elbitanglád jobb részedet, Tehetségét lelkednek, Elbitanglád szép tüzedet, S elevenjét szívednek (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | ha több van kelleténél, állitsatok takarék-magtárakat, ne bitangoljátok el a gabonát (1854 Vasárnapi Újság CD56) | sokat kell hallgatnom, hogy nagy időt elbitangoltam evvel a papválasztással (1917 Móricz Zsigmond CD10) | [a Magyar Nyelvjárások Atlaszában] az I. rész 104. kérdése az elpazarol szó nyelvjárási hangtani variánsait keresi [...], tehát az elbitangol, elpusztít, elver stb. szinonimák nem kerülnek rá a térképre (1959 Imre Samu C5899, 429) | négy év alatt az államadósság 7 milliárd dollárral emelkedett, privatizáció ürügyén elbitangolták az ország vagyonát (1993 Népszava dec. 17. C7458, 10).

1a. (óvatlanul bánva vele) súlyosan károsít, ill. tönkretesz, elront vmit’ ❖ [az] egész elbitangolt árkosnak új csáva Kéne (1802 Verstár CD01) | Azok a’ sr berkek itt-is bé-ntték az útakat, melyeknek tövissei nem csak a’ ruhákat el-bitanglották, hanem a’ brnek-is igen alkalmatlankodtak (1803 Dugonics András C1474, 489) | [irigyeljem] talán épen Döbrentei’ nyelvismereteit, mellyekkel Shakspeare’ Machbethjét elbitangolta (1830 Bajza József C0236, 184) | százezer hektárnyi ugart kellene tagosítani, elbitangolt gyümölcsösöket kellene életre kelteni (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. ts (kissé rég) ’jogtalanul, illetéktelenül megszerez, eltulajdonít vmit’ ❖ adjátok vissza elbitangolt hazafi jussát a törzsökös lakosnak (1800–1803 Fazekas Mihály C1701, 13) | sem angol, sem franczia el tőlünk nem bitangol! (1873 Bartók Lajos C0872, 66) | Rikácsolva estek [a horda tagjai] az elbitangolt holmikra, foggal, körömmel dulakodva igyekezett ki-ki magának megkaparintani a javát (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 91).

3. tn (nyj) ’〈jószág, háziállat〉 megszökik, elkóborol’ ❖ Tor-petsenyét pedig az el-bitangolt Marhákból szokták vágni; és fel-osztani (1797 Perecsényi Nagy László C3474, 101) | egy drb két éves barnás szőrü [...] kancza csikó folyó hó 17-én a tulajdonos udvaráról elbitangolt (1896 Szatmár Megyei Közlöny 8662001, 1) | a kisbiró szigoruan beköttetett a faluban minden ebet, hogy el ne bitangolhassanak a bankos urak körvadászatát zavarni (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706008, 81) | Saját birtokon is csak pányvázva engedték [a legeltetést], különben az állat elbitangolt volna (2000 Magyar Eszter CD36).

3a. (átv is) ’〈ember〉 otthonát, ill. helyét (engedély nélkül) elhagyja, elkószál, elcsavarog’ ❖ nem ugrik be a levesfazékba az elbolondított fogadósné, ha himpellérszerelme elbitangol a háztól, és más korcsmák ízei, borai, pecsenyéi után szaglászódik (1929 Krúdy Gyula CD54) | mióta elbitangoltam a püspöki papi iskolából, bizony gyakran fordultam meg efféle helyeken [ti. kocsmákban] (1959 Szentkuthy Miklós 9664005, 95) | Hogyha nincsen sövény, kifosztják a birtokot, ha nincs asszony, sóhajtozik a férj és elbitangol (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201) | [a Fidesz] minduntalan azon kapja a többieket [ti. a politikai partnereit], hogy elbitangolnak a szélek felé (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bitang; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, elbitangolt

elbitangol ige 1a (pejor)
1. tárgyas (rég v. nyj)
〈értékes dolgot〉 (méltatlanul bánva vele) elpazarol, eltékozol
Mindenét el-bitangolni
(1792 Kisded szótár)
Elbitanglád jobb részedet, Tehetségét lelkednek, Elbitanglád szép tüzedet, S elevenjét szívednek
(1807 Kisfaludy Sándor)
ha több van kelleténél, állitsatok takarék-magtárakat, ne bitangoljátok el a gabonát
(1854 Vasárnapi Újság)
sokat kell hallgatnom, hogy nagy időt elbitangoltam evvel a papválasztással
(1917 Móricz Zsigmond)
[a Magyar Nyelvjárások Atlaszában] az I. rész 104. kérdése az elpazarol szó nyelvjárási hangtani variánsait keresi [...], tehát az elbitangol, elpusztít, elver stb.s a többi szinonimák nem kerülnek rá a térképre
(1959 Imre Samu)
négy év alatt az államadósság 7 milliárd dollárral emelkedett, privatizáció ürügyén elbitangolták az ország vagyonát
(1993 Népszava dec. 17.)
1a.
(óvatlanul bánva vele) súlyosan károsít, ill. tönkretesz, elront vmit
[az] egész elbitangolt árkosnak új csáva Kéne
(1802 Verstár)
Azok a’ sr berkek itt-is bé-ntték az útakat, melyeknek tövissei nem csak a’ ruhákat el-bitanglották, hanem a’ brnek-is igen alkalmatlankodtak
(1803 Dugonics András)
[irigyeljem] talán épen Döbrentei’ nyelvismereteit, mellyekkel Shakspeare’ Machbethjét elbitangolta
(1830 Bajza József)
százezer hektárnyi ugart kellene tagosítani, elbitangolt gyümölcsösöket kellene életre kelteni
(1999 Országgyűlési Napló)
2. tárgyas (kissé rég)
jogtalanul, illetéktelenül megszerez, eltulajdonít vmit
adjátok vissza elbitangolt hazafi jussát a törzsökös lakosnak
(1800–1803 Fazekas Mihály)
sem angol, sem franczia el tőlünk nem bitangol!
(1873 Bartók Lajos)
Rikácsolva estek [a horda tagjai] az elbitangolt holmikra, foggal, körömmel dulakodva igyekezett ki-ki magának megkaparintani a javát
(1937 Szentiványi Jenő)
3. tárgyatlan (nyj)
〈jószág, háziállat〉 megszökik, elkóborol
Tor-petsenyét pedig az el-bitangolt Marhákból szokták vágni; és fel-osztani
(1797 Perecsényi Nagy László)
egy drbdarab két éves barnás szőrü [...] kancza csikó folyó hó 17-én a tulajdonos udvaráról elbitangolt
(1896 Szatmár Megyei Közlöny)
a kisbiró szigoruan beköttetett a faluban minden ebet, hogy el ne bitangolhassanak a bankos urak körvadászatát zavarni
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
Saját birtokon is csak pányvázva engedték [a legeltetést], különben az állat elbitangolt volna
(2000 Magyar Eszter)
3a. (átv is)
〈ember〉 otthonát, ill. helyét (engedély nélkül) elhagyja, elkószál, elcsavarog
nem ugrik be a levesfazékba az elbolondított fogadósné, ha himpellérszerelme elbitangol a háztól, és más korcsmák ízei, borai, pecsenyéi után szaglászódik
(1929 Krúdy Gyula)
mióta elbitangoltam a püspöki papi iskolából, bizony gyakran fordultam meg efféle helyeken [ti. kocsmákban]
(1959 Szentkuthy Miklós)
Hogyha nincsen sövény, kifosztják a birtokot, ha nincs asszony, sóhajtozik a férj és elbitangol
(1996 Katolikus Biblia ford.)
[a Fidesz] minduntalan azon kapja a többieket [ti. a politikai partnereit], hogy elbitangolnak a szélek felé
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bitang; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, elbitangolt

Beállítások