elgondolkodik tn ige 12a9 (tárgyragos határozóval is)

1. ’hosszabb ideig v. elmélyedve(, a körülményeket számba véve) gondolkodik vmin’ ❖ Elgondolkodtam, mi kedves tanyám lesz nehány napig [a nagy kert], mig megkezdett utamat tovább folytathatnám (1847 Pákh Albert 8347012, 257) | perczekig elgondolkodik a fölött, hogy a kék ruháját vegye-e fel vagy a sárgát (1875 Baksay Sándor C0734, 349) | [Déry könyvének] megvan az a képessége, hogy a szkepszis, a mulatság és a hit váltakoztatásával és keverésével gondolkodóba ejtsen bennünket, s művének szelleméről és a kor szelleméről egyaránt elgondolkodtasson (1968 Héra Zoltán 9240001, 250) | egy kicsit elgondolkodhatunk azon, hogy ma Magyarországon az életüket végigdolgozó időskorú honfitársaink milyen problémákkal szembesülnek (2005 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’hosszasan a gondolataiba merül, elmereng’ ❖ az elme-is van ollyan állapotban, p. o. mikor mélyen el-gondolkodik, hogy a’ teſt’ ſzükségeirl, st létéröl-is egéſzen el-felejtkezik, de attól az emberi élet még-is fenn-áll (1786 Mátyus István C3067, 35) | S midőn [az ifjú] fölállt, sokáig elgondolkodva támaszkodék a padlatgerendának, merően bámulva lábai elé (1856 Jókai Mór C2257, 18) | Samu hirtelen mellette termett és vállára tette kezét. A leány fölriadt. – Mit, mit akarsz? Csak egy kicsit elgondolkodtam (1903 Kóbor Tamás 1081002, 129) | Harry elgondolkodott, s nem szólalt meg egy hosszú percig (2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.–Rowling 3325007, 583).

J: elgondolkozik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elgondolkodik tárgyatlan ige 12a9 (tárgyragos határozóval is)
1.
hosszabb ideig v. elmélyedve(, a körülményeket számba véve) gondolkodik vmin
Elgondolkodtam, mi kedves tanyám lesz nehány napig [a nagy kert], mig megkezdett utamat tovább folytathatnám
(1847 Pákh Albert)
perczekig elgondolkodik a fölött, hogy a kék ruháját vegye-e fel vagy a sárgát
(1875 Baksay Sándor)
[Déry könyvének] megvan az a képessége, hogy a szkepszis, a mulatság és a hit váltakoztatásával és keverésével gondolkodóba ejtsen bennünket, s művének szelleméről és a kor szelleméről egyaránt elgondolkodtasson
(1968 Héra Zoltán)
egy kicsit elgondolkodhatunk azon, hogy ma Magyarországon az életüket végigdolgozó időskorú honfitársaink milyen problémákkal szembesülnek
(2005 Országgyűlési Napló)
2.
hosszasan a gondolataiba merül, elmereng
az elme-is van ollyan állapotban, p. o.példának okáért mikor mélyen el-gondolkodik, hogy a’ teſt’ ſzükségeirl, st létéröl-is egéſzen el-felejtkezik, de attól az emberi élet még-is fenn-áll
(1786 Mátyus István)
S midőn [az ifjú] fölállt, sokáig elgondolkodva támaszkodék a padlatgerendának, merően bámulva lábai elé
(1856 Jókai Mór)
Samu hirtelen mellette termett és vállára tette kezét. A leány fölriadt. – Mit, mit akarsz? Csak egy kicsit elgondolkodtam
(1903 Kóbor Tamás)
Harry elgondolkodott, s nem szólalt meg egy hosszú percig
(2008 Tóth Tamás Boldizsár ford.Rowling)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások