elhalmoz ts ige 4a

’〈annak kif-ére, hogy rajta (halmokban) elhelyezett dolgok sokaságával, sűrűségével (be)borít vmit〉’ ❖ Iró asztal hirlapokkal és irásokkal elhalmozva (1840 Fáncsy Lajos ford.–Bayard–Théaulon 8135003, 141) | Leirhatlan azon mozgalom, mely e városrésznek rút és szép árúkkal elhalmozott szűk és szemetes utczáiban uralkodik (1862 e. Szemere Bertalan 8437007, 113) | a népművészet nagy szeretettel foglalkozik a kendővel: elhalmozza ékítésekkel (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | Mamorlán Frigyes és felesége […] hosszasan gyönyörködtek a rengeteg virágban, amivel üres sírhelyüket rendszeresen elhalmozták (1978 Bodor Ádám 1020034, 111).

a. ’〈váddal, kérdéssel stb.〉 sűrűn, nagy mennyiségben illet, ill. 〈vmely feladattal, munkával stb.〉 bőségesen ellát vkit’ ❖ Pál a több atyafiaknak jelenlétekben elhalmozott magasztalásával (1811 Szemere Pál 8439068, 303) | A vádak mikkel a generált elhalmozzák olly borzasztóak: hogy az ember nem meri hinni, mig meg nincs győződve rólok (1848 Jókai Mór 8209027, 419) | durva sértésekkel halmozza el (1919 Világ 2115001, 4) | Mindig is jó munkabíró volt és szerette elhalmozni magát tennivalókkal (1953 Hegedüs Géza 9233002, 49) | Más vigyáz a feleségére, kedveskedik, elhalmozza figyelmessége és szerelme számtalan jelével (1974 Boldizsár Miklós 1022001, 172).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elhalmoz tárgyas ige 4a
〈annak kif-ére, hogy rajta (halmokban) elhelyezett dolgok sokaságával, sűrűségével (be)borít vmit〉
Iró asztal hirlapokkal és irásokkal elhalmozva
(1840 Fáncsy Lajos ford.Bayard–Théaulon)
Leirhatlan azon mozgalom, mely e városrésznek rút és szép árúkkal elhalmozott szűk és szemetes utczáiban uralkodik
(1862 e. Szemere Bertalan)
a népművészet nagy szeretettel foglalkozik a kendővel: elhalmozza ékítésekkel
(1916 e. Malonyay Dezső)
Mamorlán Frigyes és felesége […] hosszasan gyönyörködtek a rengeteg virágban, amivel üres sírhelyüket rendszeresen elhalmozták
(1978 Bodor Ádám)
a.
〈váddal, kérdéssel stb.〉 sűrűn, nagy mennyiségben illet, ill. 〈vmely feladattal, munkával stb.〉 bőségesen ellát vkit
Pál a több atyafiaknak jelenlétekben elhalmozott magasztalásával
(1811 Szemere Pál)
A vádak mikkel a generált elhalmozzák olly borzasztóak: hogy az ember nem meri hinni, mig meg nincs győződve rólok
(1848 Jókai Mór)
durva sértésekkel halmozza el
(1919 Világ)
Mindig is jó munkabíró volt és szerette elhalmozni magát tennivalókkal
(1953 Hegedüs Géza)
Más vigyáz a feleségére, kedveskedik, elhalmozza figyelmessége és szerelme számtalan jelével
(1974 Boldizsár Miklós)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások