engesztel ts ige 1b

1. (vál) ’〈erős érzelmektől felindult, haragos v. megbántott embert〉(bocsánatát kérve) békít, nyugtat vki, vmi’ ❖ Szerezzünk békét! Gézát én, te a’ Királyt engeszteld (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 159) | mikor Ottó, nénjét engesztelendő, késznek nyilatkozik Melindáról lemondani, Gertrúd e gyávaság miatt még jobban tűzbe jő, s öccsét megvetve távozik el (1860 Arany János C6504, 278) | – Ugyan édes mama, ne haragudjál, szólt Elek úr, nejét engesztelve (1888 Kalocsa Róza 8221005, 65) | Az asszony engesztelően nézett rá nedves kék szemeivel. Megfogta a kezét. – Haragszik még János (1918 Ethey Árpád CD10) | Babits nem „állt bosszút” a fiatal költőn [ti. József Attilán], hanem – később, engesztelő-megbánó gesztusait tudomásul véve – verseit közölte (1984 Nemes Nagy Ágnes 9479025, 116).

1a. (tárgy n. is) ’〈vmely felsőbb(nek tartott) erőt, hatalmat, istenséget〉 csillapítva haragját, bocsánatát kérve békít (vmivel)’ ❖ Engeſzteld ha lehet értem az Egeket (1772 Bessenyei György¹ C1075, 104) | Általában mintegy felsőbb lény engeszteltetik a tűz különös áldozatokkal is (1854 Ipolyi Arnold 8197009, 277) | E szokás [ti. a virrasztás] oka valószinüleg az, hogy az elhunyt lelkét engeszteljék s távoltartsák attól, hogy a hátramaradottaknak ártson vagy kisértse őket (1926 RévaiNagyLex. C5715, 377) | a jégeső és más természeti csapás elkerüléséért misével és litániával engeszteltek (2002 Lantosné Imre Mária–Vargha Dezső CD36).

1b. (ritk) ’〈annak kif-ére, hogy engesztelésként vki számára bűnbocsánatért könyörög vki〉’ ❖ a bűnöket engesztelni lehet a hátramaradottak imájával (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. (rég) ’〈haragot, keserűséget stb.〉 eloszlat(ni), csillapít(ani igyekszik) vki, vmi’ ❖ [Apámia] kivánta keſerüſégemet engeſztelni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 50) | [a] hadakozásban el húllott ſok ezer embereknek vére [...] kevéſſé engeſztelte a’ két Királynak egy más ellen való meg békélhetetlen haragjokat (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 111) | [szeretőd] Mérgét engeszteled fattyait tzifrázod (1799 Bessenyei György¹ 7044016, 324).

3. (rég) ’〈szilárd v. fagyott állapotban levő anyagot〉 átmelegítve puhává v. folyékonnyá tesz, felolvaszt, ill. 〈dermedt testet, testrészt〉 hőhatással v. a vérkeringés élénkítésével felmelegít vmi, vki’ ❖ a’ süt Nap az agyagot keményiti, a’ viaſzt engeszteli, és lágyitja (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 10) | Hóval való dörgölés a’ meg-fagyott réſzeket engeſzteli (1786 Mátyus István C3067, 427) | engesztel: leolvaszt vmit, ami vmire ráfagyott (1894 Magyar Nyelvőr C5239, 46) | A menyasszony az ablakba, Odafagyott az ajaka. Eridj, kislány, hozzál gyertyát, öngeszteljük az ajakát (1915 Lakodalom C5372, 367).

4. (rég) ’〈embert, állatot〉 engedelmességre késztet v. kezessé tesz (vmivel) vki, vmi’ ❖ Az ökrök? [...] Most egy kis répával engesztelem őket (1882 Tolnai Lajos C4199, 170) | [Ha még erre sem hajolna,] Szófogadó még sem volna, Hozz a nádasból egy nádszált, Mezőről suhogó surlót, A lányt avval engeszteljed (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521007, 173) | [Jules Favre,] mintha valami égi engesztelő parancs meghatalmazottjának érezte volna magát, lelke mélyéből nem merte megtagadni az ellenség kérését! (1914 Laczkó Géza ford.–Villiers de L’Isle-Adam CD10).

Ö: fel~, ki~, meg~.

Sz: engesztelékeny, engesztelet.

Vö. CzF. ~, engesztelhető; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engeszteltet; ÚMTsz.

engesztel tárgyas ige 1b
1. (vál)
〈erős érzelmektől felindult, haragos v. megbántott embert〉 (bocsánatát kérve) békít, nyugtat vki, vmi
Szerezzünk békét! Gézát én, te a’ Királyt engeszteld
(1826 Vörösmarty Mihály)
mikor Ottó, nénjét engesztelendő, késznek nyilatkozik Melindáról lemondani, Gertrúd e gyávaság miatt még jobban tűzbe jő, s öccsét megvetve távozik el
(1860 Arany János)
– Ugyan édes mama, ne haragudjál, szólt Elek úr, nejét engesztelve
(1888 Kalocsa Róza)
Az asszony engesztelően nézett rá nedves kék szemeivel. Megfogta a kezét. – Haragszik még János
(1918 Ethey Árpád)
Babits nem „állt bosszút” a fiatal költőn [ti. József Attilán], hanem – később, engesztelő-megbánó gesztusait tudomásul véve – verseit közölte
(1984 Nemes Nagy Ágnes)
1a. (tárgy n. is)
〈vmely felsőbb(nek tartott) erőt, hatalmat, istenséget〉 csillapítva haragját, bocsánatát kérve békít (vmivel)
Engeſzteld ha lehet értem az Egeket
(1772 Bessenyei György¹)
Általában mintegy felsőbb lény engeszteltetik a tűz különös áldozatokkal is
(1854 Ipolyi Arnold)
E szokás [ti. a virrasztás] oka valószinüleg az, hogy az elhunyt lelkét engeszteljék s távoltartsák attól, hogy a hátramaradottaknak ártson vagy kisértse őket
(1926 RévaiNagyLex.)
a jégeső és más természeti csapás elkerüléséért misével és litániával engeszteltek
(2002 Lantosné Imre Mária–Vargha Dezső)
1b. (ritk)
〈annak kif-ére, hogy engesztelésként vki számára bűnbocsánatért könyörög vki〉
a bűnöket engesztelni lehet a hátramaradottak imájával
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2. (rég)
〈haragot, keserűséget stb.〉 eloszlat(ni), csillapít(ani igyekszik) vki, vmi
[Apámia] kivánta keſerüſégemet engeſztelni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a] hadakozásban el húllott ſok ezer embereknek vére [...] kevéſſé engeſztelte a’ két Királynak egy más ellen való meg békélhetetlen haragjokat
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[szeretőd] Mérgét engeszteled fattyait tzifrázod
(1799 Bessenyei György¹)
3. (rég)
〈szilárd v. fagyott állapotban levő anyagot〉 átmelegítve puhává v. folyékonnyá tesz, felolvaszt, ill. 〈dermedt testet, testrészt〉 hőhatással v. a vérkeringés élénkítésével felmelegít vmi, vki
a’ süt Nap az agyagot keményiti, a’ viaſzt engeszteli, és lágyitja
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Hóval való dörgölés a’ meg-fagyott réſzeket engeſzteli
(1786 Mátyus István)
engesztel: leolvaszt vmit, ami vmire ráfagyott
(1894 Magyar Nyelvőr)
A menyasszony az ablakba, Odafagyott az ajaka. Eridj, kislány, hozzál gyertyát, öngeszteljük az ajakát
(1915 Lakodalom)
4. (rég)
〈embert, állatot〉 engedelmességre késztet v. kezessé tesz (vmivel) vki, vmi
Az ökrök? [...] Most egy kis répával engesztelem őket
(1882 Tolnai Lajos)
[Ha még erre sem hajolna,] Szófogadó még sem volna, Hozz a nádasból egy nádszált, Mezőről suhogó surlót, A lányt avval engeszteljed
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
[Jules Favre,] mintha valami égi engesztelő parancs meghatalmazottjának érezte volna magát, lelke mélyéből nem merte megtagadni az ellenség kérését!
(1914 Laczkó Géza ford.Villiers de L’Isle-Adam)
Sz: engesztelékeny, engesztelet
Vö. CzF. ~, engesztelhető; ÉrtSz.; TESz. enged; ÉKsz.; SzT. ~, engeszteltet; ÚMTsz.

Beállítások