epizodikus mn 15A2

1. (különálló) epizódként megformált 〈rész, szerkezeti egység〉 v. 〈műnek〉 ilyen részekben való 〈szerkesztése〉, 〈eseménysornak〉 ilyen részekben történő 〈feldolgozása〉, ill. epizódokból álló 〈mű〉’ ❖ unalmas […] a bonyodalom, a sok üres discours [= csevegés, fecsegés], a halmozott pótlék epizódikus jelenet, melyek e mü cselekvényszegénységét és drámaiatlanságát akarják pótolni (1870 Fővárosi Lapok C8086, 796) | [Váczi Dezső kihagyta] a filmből a front mögötti katonaélet epizodikus feldolgozását (1926 Hevesy Iván CD10) | [Örkény István Sötét galamb című drámája] epizodikus szerkesztésű, az egyes jeleneteket jóformán csak a főszereplő személye fogja össze (1990 Erdődy Edit CD53) | A videokazetta önálló történetté kerekedő, húsz epizodikus leckéjét a munkatankönyv hűen követi (1995 Új Könyvek CD29) | [Coetzee] így ítél pontosan, tárgyilagosan, egyben szigorúan: „Szépprózai elbeszélésként az Egy polgár vallomásai epizodikus mű, melyből hiányzik a drámaiság[”] (2004 Népszabadság jan. 3. C7852, melléklet 9).

1a. (átv is) ’〈vmely műalkotásban:〉 kisebb jelentőségű, mellékes 〈szereplő, alak〉, ill. 〈színpadon, filmben:〉 egy-egy jelenetre kiterjedő, kisebb 〈szerep〉’ ❖ A fiatal Mártha epizodikus szerepét Boér Emma k. a. személyesité (1870 Fővárosi Lapok C8086, 69) | Toldi csak mégsem lehet tisztán epizódikus alak (1882 Beöthy Zsolt C1020, 23) | Zoro és Huru sohasem a történet főszereplői, hanem minden esetben úgyszólván kivétel nélkül epizodikus mellékalakok (1924 Hevesy Iván CD10) | [Szigligeti drámájában] a népi elem – amelyet a vármegye börtönében sínylődő rabok és Sobri alakja képvisel – már csak epizodikus szerepet kapott (1965 Solt Andor CD53).

2. ’mellékes, jelentéktelen, ill. gyorsan elmúló, átmeneti 〈jelenség, dolog stb.〉’ ❖ De nagy is e tekintetben a mi szinházunk és az oly színházak közti különbség, hol a ballet önálló, mig nálunk csak epizódikus elem (1871 Fővárosi Lapok C8087, 1179) | a börze-árfolyamokkal együtt történő ingadozás csak epizodikus (1909 Bresztovszky Ernő CD10) | csak epizodikus az angol és francia realisták szerepe a magyar századvég megújulást kereső írói törekvéseiben (1965 Diószegi András CD53) | leszámítva néhány, epizodikusnak tekinthető évet (1989 Új Könyvek CD29).

3. ’időnként v. alkalmanként felbukkanó, megjelenő, ill. szakaszos(an tapasztalható) 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ epizodikus szaggatottsággal (1861 Budapesti Szemle C7524, 212) | ha epizódikusan is, de számtalan emlékem maradt (1931 Ferenczy Valér CD10) | [a] depresszióforma lehet epizodikus vagy krónikus (1995 Természet Világa CD50) | epizodikusan és rapszodikusan jelentkező társadalomtudományos kritika (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. IdSz.

epizodikus melléknév 15A2
1.
(különálló) epizódként megformált 〈rész, szerkezeti egység〉 v. 〈műnek〉 ilyen részekben való 〈szerkesztése〉, 〈eseménysornak〉 ilyen részekben történő 〈feldolgozása〉, ill. epizódokból álló 〈mű〉
unalmas […] a bonyodalom, a sok üres discours [= csevegés, fecsegés], a halmozott pótlék epizódikus jelenet, melyek e mü cselekvényszegénységét és drámaiatlanságát akarják pótolni
(1870 Fővárosi Lapok)
[Váczi Dezső kihagyta] a filmből a front mögötti katonaélet epizodikus feldolgozását
(1926 Hevesy Iván)
[Örkény István Sötét galamb című drámája] epizodikus szerkesztésű, az egyes jeleneteket jóformán csak a főszereplő személye fogja össze
(1990 Erdődy Edit)
A videokazetta önálló történetté kerekedő, húsz epizodikus leckéjét a munkatankönyv hűen követi
(1995 Új Könyvek)
[Coetzee] így ítél pontosan, tárgyilagosan, egyben szigorúan: „Szépprózai elbeszélésként az Egy polgár vallomásai epizodikus mű, melyből hiányzik a drámaiság[”]
(2004 Népszabadság jan. 3.)
1a. (átv is)
〈vmely műalkotásban:〉 kisebb jelentőségű, mellékes 〈szereplő, alak〉, ill. 〈színpadon, filmben:〉 egy-egy jelenetre kiterjedő, kisebb 〈szerep〉
A fiatal Mártha epizodikus szerepét Boér Emma k. a.kisasszony személyesité
(1870 Fővárosi Lapok)
Toldi csak mégsem lehet tisztán epizódikus alak
(1882 Beöthy Zsolt)
Zoro és Huru sohasem a történet főszereplői, hanem minden esetben úgyszólván kivétel nélkül epizodikus mellékalakok
(1924 Hevesy Iván)
[Szigligeti drámájában] a népi elem – amelyet a vármegye börtönében sínylődő rabok és Sobri alakja képvisel – már csak epizodikus szerepet kapott
(1965 Solt Andor)
2.
mellékes, jelentéktelen, ill. gyorsan elmúló, átmeneti 〈jelenség, dolog stb.〉
De nagy is e tekintetben a mi szinházunk és az oly színházak közti különbség, hol a ballet önálló, mig nálunk csak epizódikus elem
(1871 Fővárosi Lapok)
a börze-árfolyamokkal együtt történő ingadozás csak epizodikus
(1909 Bresztovszky Ernő)
csak epizodikus az angol és francia realisták szerepe a magyar századvég megújulást kereső írói törekvéseiben
(1965 Diószegi András)
leszámítva néhány, epizodikusnak tekinthető évet
(1989 Új Könyvek)
3.
időnként v. alkalmanként felbukkanó, megjelenő, ill. szakaszos(an tapasztalható) 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉
epizodikus szaggatottsággal
(1861 Budapesti Szemle)
ha epizódikusan is, de számtalan emlékem maradt
(1931 Ferenczy Valér)
[a] depresszióforma lehet epizodikus vagy krónikus
(1995 Természet Világa)
epizodikusan és rapszodikusan jelentkező társadalomtudományos kritika
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. IdSz.

Beállítások