eprez tn ige 4b1 (kissé rég)

’eprészik, ill. epret eszik’ ❖ Eprezni. Epret szedni v. enni (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 71) | [a király] három lányát eprezni küldi azzal az ígérettel, hogy a ki közülök leghamarabb megtér telt kosarával, arra fog szállni koronája (1886 Fővárosi Lapok C8102, [1]) | eprëz: eprészni (1910 Magyar Nyelvőr C5832, 80) | Egy terebélyes eperfánál megállok. Ez talán azért áll itt, hogy az országút vándorai jólakjanak a gyümölcséből. Két Pest felé igyekvő földmunkást találok itt. Eprezünk (1937 Népszava júl. 21. C7505, 4) | – Nem megyünk az erdőre gombát szedni? – Nem. – Hát eprezni? – Oda sem (1964 Magyar Nemzet júl. 30. C4801, 7).

Vö. CzF.; TESz. eper; SzT.; ÚMTsz.

eprez tárgyatlan ige 4b1 (kissé rég)
eprészik, ill. epret eszik
Eprezni. Epret szedni v.vagy enni
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
[a király] három lányát eprezni küldi azzal az ígérettel, hogy a ki közülök leghamarabb megtér telt kosarával, arra fog szállni koronája
(1886 Fővárosi Lapok)
eprëz: eprészni
(1910 Magyar Nyelvőr)
Egy terebélyes eperfánál megállok. Ez talán azért áll itt, hogy az országút vándorai jólakjanak a gyümölcséből. Két Pest felé igyekvő földmunkást találok itt. Eprezünk
(1937 Népszava júl. 21.)
– Nem megyünk az erdőre gombát szedni? – Nem. – Hát eprezni? – Oda sem
(1964 Magyar Nemzet júl. 30.)
Vö. CzF.; TESz. eper; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások