buzgólkodik tn ige 12a (tárgyragos határozóval is)buzgókodik

1. ’nagy igyekezettel, odaadással, lelkesen tevékenykedik, serénykedik’ ❖ [a Barcsay-testvérek] csak folyvást tettek-vettek, buzgólkodtak, a mint a kegyelmes Isten még tudniok adta (1870 Thaly Kálmán CD57) | Három nap fölváltva az erdőben és a ház körül buzgólkodott (1937 Hajdu Henrik ford.–Hamsun 9212001, 10) | a lutheri reformáció első magyar hirdetői közt ott buzgólkodott az erdélyi Dévai Bíró Mátyás (1940 Makkai László CD22) | a munkásmozgalomban buzgólkodó, gyér tehetségű pályatárs (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely dolog, ill. személy mellett v. javára,〉 annak lelkes híveként v. pártfogójaként megnyilvánul, tevékenykedik’ ❖ [A spanyol hódítók,] ezek az Isten’ ügye mellett buzgólkodó tigrisek, mikor lassú tznél sütötték az ártatlanokat, az Úrnak ſzent nevét hítták ſegítſégre (1790 Péczeli József 7267001, XVI) | kik vallásuk iránt fölötte buzgólkodnak (1843 Eötvös József 8126049, 91) | Hanna meghívta magához teára a szent ügy körül annyit buzgólkodó művésznőt (1875 Jókai Mór CD18) | [Váradi Péter volt az első, aki] Corvin János trónöröklése érdekében buzgólkodott (1894 Schönherr Gyula CD55) | Már ott tartottam, hogy az éhező gyerekekért fogok a továbbiakban buzgólkodni egy ínség sújtotta országban (1989 Konrád György 9351006, 399).

1b. ’vmivel buzgón, nagy odaadással foglalkozik, ill. ilyen tevékenységgel törekszik vmire, igyekszik vmit elérni’ ❖ Itt is, ott is tátongó seb, holott Begyógyitni mennyit buzgólkodott! (1844 Tompa Mihály CD01) | Kis–Tályán gyönyörü iskolaházat épitetett Kovács Mátyás kisprépost ur, a helybeli plebános Maran ur pedig fáradhatlanul buzgólkodik, hogy a szép házban minél czélszerübb tanmód ereszszen gyökeret (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [Kölcsey] nemcsak költői, hanem tudományos, főleg bölcsészeti és eszthétikai művek tanulmányozásában buzgólkodott (1898 Gaál Mózes¹ 8151004, 6) | Ennek megszerzésére buzgólkodtak serényen és lankadatlanul (1916 Dézsi Lajos CD55) | [Halász Imre] a nemzeti sérelmek felpanaszolásával, hazafias érzékenységi ügyekkel nem sokat buzgólkodott, holott ezekkel lehetett legkönnyebben népszerűvé válni (1938 Szerb Antal CD10) | ott buzgólkodott a vásártér földíszítésében (1981 Grendel Lajos 1060001, 17) | a kormányzatok mindenütt a jóléti kiadások megnyirbálásán buzgólkodnak (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. (kissé pejor)(vki körül) feltűnő szolgálatkészséggel sürgölődik(, hogy ezáltal elérjen nála vmit)’ ❖ – Uj mintáink jöttek, nem akarná megnézni? – Szivesen, de minek is? Ugy sem vásárolok. – Nem baj – buzgólkodik a segéd – ha meglátja, tudom, hogy kedvet kap rá (1901 Kóbor Tamás 8247001, 57) | [Polgár Ernő] odaadja a krétát, buzgólkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segitsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud… (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 50) | [Vizyné] figyelte az urát a füstön át, ki messze tőle a harmadik szobában a miniszter körül buzgólkodott (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | hiába buzgolkodom [!], nincsen szüksége rám, elmehetek a fenébe, meg hiába teszem itt magam, mintha engem ezek a bogarak olyan nagyon érdekelnének, átlát rajtam (1986 Nádas Péter 9466003, 227).

2. ’buzgón imádkozik, ill. buzgalommal vesz részt vallási cselekmény(ek)ben’ ❖ [Mekka felé] minden buzgolkodó mahometánus köteles […] artzal fordúlni (1788 Decsy Sámuel C1381, 290) | a’ munkácsi környék nagy hálával buzgókodik istenhez ifju királyunk veszélyben forgott, de szerencsésen megszabadult élteért (1832 Jelenkor C0224, 714) | túlsokat és gyakran buzgólkodunk vallásos gyakorlatokon, az ima szavainak ősi üdeségét nem érzem, csak hajtogatom nap mint nap, mint a buddhahivő az ima-malmot (1934 Márai Sándor 9421006, 185) | [a mennyei küldöttként megjelenő szarvas] vadonban buzgólkodó remetéket csal maga után (1982 NéprajziLex. CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

buzgólkodik tárgyatlan ige 12a (tárgyragos határozóval is)
buzgókodik 12a
1.
nagy igyekezettel, odaadással, lelkesen tevékenykedik, serénykedik
[a Barcsay-testvérek] csak folyvást tettek-vettek, buzgólkodtak, a mint a kegyelmes Isten még tudniok adta
(1870 Thaly Kálmán)
Három nap fölváltva az erdőben és a ház körül buzgólkodott
(1937 Hajdu Henrik ford.Hamsun)
a lutheri reformáció első magyar hirdetői közt ott buzgólkodott az erdélyi Dévai Bíró Mátyás
(1940 Makkai László)
a munkásmozgalomban buzgólkodó, gyér tehetségű pályatárs
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely dolog, ill. személy mellett v. javára,〉 annak lelkes híveként v. pártfogójaként megnyilvánul, tevékenykedik
[A spanyol hódítók,] ezek az Isten’ ügye mellett buzgólkodó tigrisek, mikor lassú tznél sütötték az ártatlanokat, az Úrnak ſzent nevét hítták ſegítſégre
(1790 Péczeli József)
kik vallásuk iránt fölötte buzgólkodnak
(1843 Eötvös József)
Hanna meghívta magához teára a szent ügy körül annyit buzgólkodó művésznőt
(1875 Jókai Mór)
[Váradi Péter volt az első, aki] Corvin János trónöröklése érdekében buzgólkodott
(1894 Schönherr Gyula)
Már ott tartottam, hogy az éhező gyerekekért fogok a továbbiakban buzgólkodni egy ínség sújtotta országban
(1989 Konrád György)
1b.
vmivel buzgón, nagy odaadással foglalkozik, ill. ilyen tevékenységgel törekszik vmire, igyekszik vmit elérni
Itt is, ott is tátongó seb, holott Begyógyitni mennyit buzgólkodott!
(1844 Tompa Mihály)
Kis–Tályán gyönyörü iskolaházat épitetett Kovács Mátyás kisprépost ur, a helybeli plebános Maran ur pedig fáradhatlanul buzgólkodik, hogy a szép házban minél czélszerübb tanmód ereszszen gyökeret
(1855 Vasárnapi Újság)
[Kölcsey] nemcsak költői, hanem tudományos, főleg bölcsészeti és eszthétikai művek tanulmányozásában buzgólkodott
(1898 Gaál Mózes¹)
Ennek megszerzésére buzgólkodtak serényen és lankadatlanul
(1916 Dézsi Lajos)
[Halász Imre] a nemzeti sérelmek felpanaszolásával, hazafias érzékenységi ügyekkel nem sokat buzgólkodott, holott ezekkel lehetett legkönnyebben népszerűvé válni
(1938 Szerb Antal)
ott buzgólkodott a vásártér földíszítésében
(1981 Grendel Lajos)
a kormányzatok mindenütt a jóléti kiadások megnyirbálásán buzgólkodnak
(1996 Magyar Hírlap)
1c. (kissé pejor)
(vki körül) feltűnő szolgálatkészséggel sürgölődik(, hogy ezáltal elérjen nála vmit)
– Uj mintáink jöttek, nem akarná megnézni? – Szivesen, de minek is? Ugy sem vásárolok. – Nem baj – buzgólkodik a segéd – ha meglátja, tudom, hogy kedvet kap rá
(1901 Kóbor Tamás)
[Polgár Ernő] odaadja a krétát, buzgólkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segitsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud…
(1916 Karinthy Frigyes)
[Vizyné] figyelte az urát a füstön át, ki messze tőle a harmadik szobában a miniszter körül buzgólkodott
(1926 Kosztolányi Dezső)
hiába buzgolkodom [!], nincsen szüksége rám, elmehetek a fenébe, meg hiába teszem itt magam, mintha engem ezek a bogarak olyan nagyon érdekelnének, átlát rajtam
(1986 Nádas Péter)
2.
buzgón imádkozik, ill. buzgalommal vesz részt vallási cselekmény(ek)ben
[Mekka felé] minden buzgolkodó mahometánus köteles […] artzal fordúlni
(1788 Decsy Sámuel)
a’ munkácsi környék nagy hálával buzgókodik istenhez ifju királyunk veszélyben forgott, de szerencsésen megszabadult élteért
(1832 Jelenkor)
túlsokat és gyakran buzgólkodunk vallásos gyakorlatokon, az ima szavainak ősi üdeségét nem érzem, csak hajtogatom nap mint nap, mint a buddhahivő az ima-malmot
(1934 Márai Sándor)
[a mennyei küldöttként megjelenő szarvas] vadonban buzgólkodó remetéket csal maga után
(1982 NéprajziLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. buzog; ÉKsz.

Beállítások