bűnbocsátó mn 11A3

1. (Vall) ’a bűnösnek megbocsátani kész, irgalmas 〈Isten〉’ ❖ A bűnbocsátó isten kegyelme legyen önnel mindenha (1853 Jókai Mór CD18) | [Isten] irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | [Luther] a két testamentum egységét hangsúlyozza. Így jelenik meg történelemszemléletében a bűnbocsátó Isten is Krisztus alakjában (1996 Magyar reformátusok CD1210).

1a. (Vall is)(az isteni) bűnbocsánatról tanúskodó, azt hordozó, kifejező v. közvetítő’ ❖ bneinket eltted alázatossan megvallhatnánk, és szíveinkben bnbotsáttó kegyelmedet halhatnánk [!] (1787 Kármán József¹ C2493, 67) | [Mekkát] Abrahám kápolnája, és Gábriel Angyalnak bün-botsátó köve […] tették méltóságossá (1808 Kis János¹ C2654, 164) | [Az apa] azt a világért sem tette volna, hogy ő maga adjon egy bűnbocsátó csókot a leányának (1884 Jókai Mór CD18) | a próféták Isten irgalmáért és bűnbocsátó szeretetéért könyörögnek (1995 BibliaiLex. CD1207).

1b. bűnbocsátó cédula (Tört) ’〈a középkorban:〉 a pápa v. vmely általa felhatalmazott magas rangú egyházi méltóság v. testület által kibocsátott olyan (ok)irat, amely az azt birtokló, ill. a benne kiszabott (vallási) cselekményeket elvégző személy(ek)nek a már feloldozást nyert bűnei(k)ért járó büntetés( bizonyos részé)t elengedi; búcsúcédula, búcsúlevél’ ❖ Luther idejében a bűnbocsátó cédulákat árulták s ez megteremtette a reakciót, az egyház sietett megtagadni a seftelőket (1901 Ady Endre C0535, 51) | Luther doktor a kilencvenöt pontját hamarabb is kifüggeszthette volna Wittenbergában. Bűnbocsátó cédulával 1517 előtt is kereskedtek (1973 Sütő András 9620001, 14) bűnbocsátó levél (Tört) ’ua.’ ❖ a’ lelkekért-való misékbl, bün-botsátó levelekbl, ’s más egyéb Purgátóriumra ſzólgáló dolgokból ſzámtalan ſok pénzt húznak-bé (1786 Szacsvay Sándor 7301001, [8]) | [A Gyulai családból] Imre 1481-ben egy bűnbocsátó-levélben gyulai „Baronyay” nevet visel (1894 Csánki Dezső CD33) | A kik [a keresztes hadjáratra] szekeret, lovat, pénzt vagy fegyvereket ajánlanak föl, az esztergomi érsektől szintén kapnak bűnbocsátó levelet, a melynek érvénye még fiaikra, unokáikra s minden ivadékukra is kiterjed (1913 Márki Sándor CD55).

2. (rég) ’bűncselekmény(ek) elkövetése miatti felelősségre vonás v. a kirótt büntetés alóli 〈felmentés〉, ill. az ezt elrendelő, bizonyító 〈hivatalos irat〉’ ❖ Jelen bűnbocsátó levelemet a fent kitett kötelesség teljesítésének feltétele mellett [Rózsa Sándorra nézve] az országnak minden hatósága, birói és itélőszékei erősnek és érvényesnek elfogadni köteleztetvén (1848 Kossuth Lajos C2749, 78) | [V. Ferdinánd] amnestiát hirdetett a politicai foglyoknak; de a bűnbocsátó kegyelem nem érkezett el hozzájok, a királyi igéret teljesitetlenűl maradt (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Cicero a szenátusban a Julius Caesar elleni összeesküvőkkel szemben] bűnbocsátó feledést indítványozott (1899 Nagy képes világtörténet CD03).

bűnbocsátó melléknév 11A3
1. (Vall)
a bűnösnek megbocsátani kész, irgalmas 〈Isten〉
A bűnbocsátó isten kegyelme legyen önnel mindenha
(1853 Jókai Mór)
[Isten] irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
[Luther] a két testamentum egységét hangsúlyozza. Így jelenik meg történelemszemléletében a bűnbocsátó Isten is Krisztus alakjában
(1996 Magyar reformátusok)
1a. (Vall is)
(az isteni) bűnbocsánatról tanúskodó, azt hordozó, kifejező v. közvetítő
bneinket eltted alázatossan megvallhatnánk, és szíveinkben bnbotsáttó kegyelmedet halhatnánk [!]
(1787 Kármán József¹)
[Mekkát] Abrahám kápolnája, és Gábriel Angyalnak bün-botsátó köve […] tették méltóságossá
(1808 Kis János¹)
[Az apa] azt a világért sem tette volna, hogy ő maga adjon egy bűnbocsátó csókot a leányának
(1884 Jókai Mór)
a próféták Isten irgalmáért és bűnbocsátó szeretetéért könyörögnek
(1995 BibliaiLex.)
1b.
(csak szókapcsolatban)
bűnbocsátó cédula
(Tört)
〈a középkorban:〉 a pápa v. vmely általa felhatalmazott magas rangú egyházi méltóság v. testület által kibocsátott olyan (ok)irat, amely az azt birtokló, ill. a benne kiszabott (vallási) cselekményeket elvégző személy(ek)nek a már feloldozást nyert bűnei(k)ért járó büntetés( bizonyos részé)t elengedi; búcsúcédula, búcsúlevél
Luther idejében a bűnbocsátó cédulákat árulták s ez megteremtette a reakciót, az egyház sietett megtagadni a seftelőket
(1901 Ady Endre)
Luther doktor a kilencvenöt pontját hamarabb is kifüggeszthette volna Wittenbergában. Bűnbocsátó cédulával 1517 előtt is kereskedtek
(1973 Sütő András)
bűnbocsátó levél
(Tört)
ua.
a’ lelkekért-való misékbl, bün-botsátó levelekbl, ’s más egyéb Purgátóriumra ſzólgáló dolgokból ſzámtalan ſok pénzt húznak-bé
(1786 Szacsvay Sándor)
[A Gyulai családból] Imre 1481-ben egy bűnbocsátó-levélben gyulai „Baronyay” nevet visel
(1894 Csánki Dezső)
A kik [a keresztes hadjáratra] szekeret, lovat, pénzt vagy fegyvereket ajánlanak föl, az esztergomi érsektől szintén kapnak bűnbocsátó levelet, a melynek érvénye még fiaikra, unokáikra s minden ivadékukra is kiterjed
(1913 Márki Sándor)
2. (rég)
bűncselekmény(ek) elkövetése miatti felelősségre vonás v. a kirótt büntetés alóli 〈felmentés〉, ill. az ezt elrendelő, bizonyító 〈hivatalos irat〉
Jelen bűnbocsátó levelemet a fent kitett kötelesség teljesítésének feltétele mellett [Rózsa Sándorra nézve] az országnak minden hatósága, birói és itélőszékei erősnek és érvényesnek elfogadni köteleztetvén
(1848 Kossuth Lajos)
[V. Ferdinánd] amnestiát hirdetett a politicai foglyoknak; de a bűnbocsátó kegyelem nem érkezett el hozzájok, a királyi igéret teljesitetlenűl maradt
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Cicero a szenátusban a Julius Caesar elleni összeesküvőkkel szemben] bűnbocsátó feledést indítványozott
(1899 Nagy képes világtörténet)

Beállítások