bűndíj fn 2A

1. (rég) ’bűncselekmény elkövetőjére kiszabott pénzbüntetés v. kártérítés, ill. ennek összege’ ❖ „a’ közmorál megsértéseért és a’ cathol. vallás kigunyolásaért” az esküttszék által öt éves fogságra és 6000 frank bündijra itéltetett (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Haynau a hadisarcot a határidőig be nem szolgáltató pesti zsidóságot] naponként 500 pft bűndíj lefizetésére kötelezte ezüst huszasokban (1865 Horváth Mihály C2141, 387) | [A német jog szerint] a bündij megitélése további kártérítési igénynek érvényesítését kizárja (1894 PallasLex. CD02).

1a. (rég, ritk) ’〈a bűn természetszerű következményeként:〉 az azt elkövető személyt sújtó büntetés, ill. bűnhődés’ ❖ iszonyaitok’ bűndíja a’ végső emlékezetig elengedtetik (1823 Toldy Ferenc ford.–Schiller C4182, 109) | A bűnben rejlik a bűndíj (1847 Kemény Zsigmond C2597, 93).

2. (kissé rég) ’megbízásból elkövetett bűncselekményért a megbízótól kapott díj, ill. vmely erkölcsileg elítélendő tettből származó anyagi haszon (összege)’ ❖ A [csábítótól kapott] bűndíj temetési költségre ment (1849 Madách Imre 8284057, 456) | [csókolgatni] azt a kezet, mely az árulás bűndíját elfogadta! (1884 Jókai Mór CD18) | [fejedelmeid] tolvajok cimborái, megvesztegetést kedvelő mind, bűndíjat kergetők (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204).

J: bűnbér.

Vö. CzF.

bűndíj főnév 2A
1. (rég)
bűncselekmény elkövetőjére kiszabott pénzbüntetés v. kártérítés, ill. ennek összege
„a’ közmorál megsértéseért és a’ cathol.katolikus vallás kigunyolásaért” az esküttszék által öt éves fogságra és 6000 frank bündijra itéltetett
(1843 Pesti Hírlap)
[Haynau a hadisarcot a határidőig be nem szolgáltató pesti zsidóságot] naponként 500 pftpengő forint bűndíj lefizetésére kötelezte ezüst huszasokban
(1865 Horváth Mihály)
[A német jog szerint] a bündij megitélése további kártérítési igénynek érvényesítését kizárja
(1894 PallasLex.)
1a. (rég, ritk)
〈a bűn természetszerű következményeként:〉 az azt elkövető személyt sújtó büntetés, ill. bűnhődés
iszonyaitok’ bűndíja a’ végső emlékezetig elengedtetik
(1823 Toldy Ferenc ford.Schiller)
A bűnben rejlik a bűndíj
(1847 Kemény Zsigmond)
2. (kissé rég)
megbízásból elkövetett bűncselekményért a megbízótól kapott díj, ill. vmely erkölcsileg elítélendő tettből származó anyagi haszon (összege)
A [csábítótól kapott] bűndíj temetési költségre ment
(1849 Madách Imre)
[csókolgatni] azt a kezet, mely az árulás bűndíját elfogadta!
(1884 Jókai Mór)
[fejedelmeid] tolvajok cimborái, megvesztegetést kedvelő mind, bűndíjat kergetők
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Vö. CzF.

Beállítások