bűnlajstrom fn 3A2 (rendsz. birtokszóként)

’a vhol vmely időszakban elkövetett bűncselekmények v. vmely személy köztudomású(vá lett) s megtorlásra váró bűneinek összessége, ill. az ezeket felsoroló (hivatalos) jegyzék’ ❖ [Belgiumban] 1829–1834 közt a halálbüntetés elvből nem alkalmaztatott, s mégis világosan mutatják a hivatalos rab- és bűnlajstromok, miképen a bűnök és épen a halálos bűnök száma évenkint fogyott (1843 Szemere Bertalan 8437010, 201) | Hosszasan lehetne részletezni az elítéltek bűnlajstromát (1958 Méray Tibor 9434005, 361) | Rákosi bűnlajstromáról ma már tudunk egyet-mást (1986 Beszélő 2003014, 407).

a. ’vki(k) vétkeinek, mulasztásainak összessége’ ❖ [Wesselényi] megmutatá az eltörölhetetlen igazságot, mi a nyelvügyben fekszik; előszámlálá a bűnlajstromot, mi ez ügyre nézve a magyar mágnásság lelkét terheli (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 448) | E sorok írója annak idejében persák- és tadsikoktól jókora bűnlajstromot hallott más, a Koránhoz kevesbbé ragaszkodó török nomádok rovására (1882 Vámbéry Ármin 8507006, 29) | lángpiros képpel hallgatta végig Jancsi a maga bűnlajstromát (1887 Szulik József C4072, 86) | A Független Kisgazdapárt a kormány bűnlajstromát az ország elé tárja (1997 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnlajstrom főnév 3A2 (rendsz. birtokszóként)
a vhol vmely időszakban elkövetett bűncselekmények v. vmely személy köztudomású(vá lett) s megtorlásra váró bűneinek összessége, ill. az ezeket felsoroló (hivatalos) jegyzék
[Belgiumban] 1829–1834 közt a halálbüntetés elvből nem alkalmaztatott, s mégis világosan mutatják a hivatalos rab- és bűnlajstromok, miképen a bűnök és épen a halálos bűnök száma évenkint fogyott
(1843 Szemere Bertalan)
Hosszasan lehetne részletezni az elítéltek bűnlajstromát
(1958 Méray Tibor)
Rákosi bűnlajstromáról ma már tudunk egyet-mást
(1986 Beszélő)
a.
vki(k) vétkeinek, mulasztásainak összessége
[Wesselényi] megmutatá az eltörölhetetlen igazságot, mi a nyelvügyben fekszik; előszámlálá a bűnlajstromot, mi ez ügyre nézve a magyar mágnásság lelkét terheli
(1832 Kölcsey Ferenc)
E sorok írója annak idejében persák- és tadsikoktól jókora bűnlajstromot hallott más, a Koránhoz kevesbbé ragaszkodó török nomádok rovására
(1882 Vámbéry Ármin)
lángpiros képpel hallgatta végig Jancsi a maga bűnlajstromát
(1887 Szulik József)
A Független Kisgazdapárt a kormány bűnlajstromát az ország elé tárja
(1997 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások